آیهٔ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۶: ۲۰
۲۰ ولی عیسی به ایشان فرمود: «من هستم، نترسید!»آمین!
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.

از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا هست؛فقط عیسی مسیح می‌ تواندتوفانِ زندگی شما را آرام کنه!
آیهٔ کلیدیمطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا؛ درانجیلِ یوحنا ۶: ۲۰هست.
۲۰ ولی عیسی به ایشان فرمود: «من هستم، نترسید!»!
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم،این آیه در کلامِ تو، درانجیلِ یوحنا ۶: ۲۰، چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید، وقتی در طولِ روز‌های زندگیتون ناگهان با طوفانهایآشفتگی و نابسامانی روبرو میشید، بایدفرمایش خداوند و منجی خودتون عیسی مسیح را در انجیلِ یوحنا ۶: ۲۰به یاد بیارید.
عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۶: ۲۰می‌‌فرماید؛ «من هستم، نترسید!»آمین!
عزیزان، آیا شما امروز باطوفانیاز آشفتگی و نابسامانی روبرو هستید؟
آیا طوفانی که در زندگی شما پیدا شده، شما را به وحشت انداخته و آرامش را از شما سلب نموده؟
دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان قلبی دارید، باید به یاد داشته باشید که “چون او هست، شما نباید بترسید!”
آیا می‌‌پرسید، چرا؟
آیا می‌‌پرسید؛ چرا من نباید در روبرویی با این توفانِ عظیمِ آشفتگی و نابسامانی که در زندگیم پیدا شده از اون بترسم؟
پاسخِ صحیح به این سوالِ شما اینه که؛ چون عیسی مسیح خدای قادرِ مطلقه!
چون که عیسی مسیح خدای دانای مطلقه همیشه در همه جا حاضره.
چون که عیسی مسیح، تمامی این هستی‌ و هر چه که در آن هست را در کنترلِ دقیقِ خودش داره.
چون که که عیسی مسیح هر لحظه با شماست و از تمامی شرایطِ زندگیتون کاملا آگاهه.
عزیزان، قبل از ادامهٔ صحبت، بیأیید با هم کلامِ خدا را در انجیلِ متی فصلِ هشت آیاتِ ۲۳تا ۲۷با هم مرور کنیم، تا با شخصیتِ واقعی عیسی مسیح بهتر آشنا بشیم.
۲۳ آنگاه عیسی و شاگردانش وارد قایق شدند و به سمت دیگر دریاچه براه افتادند. ۲۴ ناگهان دریاچه طوفانی شد بطوری که ارتفاع امواج از قایق نیز می‌گذشت و آب به داخل آن می‌ریخت. اما عیسی در خواب بود. ۲۵ شاگردانش به او نزدیک شدند و بیدارش کرده، فریاد زدند: «استاد، به داد ما برسید؛ غرق می‌شویم!.» ۲۶ عیسی جواب داد: «ای کم ایمانان! چرا می‌ترسید؟» سپس برخاست و فرمان داد تا باد و طوفان آرام گیرند؛ آنگاه آرامش کامل پدید آمد. ۲۷ شاگردان که حیرت و ترس وجودشان را فرا گرفته بود، به یکدیگر می‌گفتند: «این چه نوع انسانی است که حتی باد و دریا نیز اطاعتش می‌کنند؟» آمین!
دوستِ خوبِ من، با مطالعهٔ این قسمت از کلامِ خدا، می‌‌بینیم که امواجِ بلندِ بوجود آمده در دریاچهٔ طوفانی، موردِ تعجب و هراسِ عیسی مسیح نشد.
سوال اینجاست که، چرا؟
چرا عیسی مسیح با دیدنِ امواج بلند و دریاچهٔ طوفانی تعجب نکرد و هراسان نشد؟
پاسخِ به این سوال اینه که؛ چون در حقیقت خودِ عیسی مسیح آن طوفان را بوجود آورده بود.
ما این واقعیتِ شگرف را، از مطالعهٔ مزمورِ ۱۰۷و آیهٔ ۲۵در کلامِ خدا یاد می‌‌گیریم.
این آیه می‌‌فرماید؛۲۵ به امر او بادی شدید ایجاد شد و دریا را طوفانی ساخت. آمین!
به خواست و امرِ عیسی مسیح بادی شدید وزید و دریاچه را متلاطم ساخت.
عیسی مسیح دریاچهٔ آرام را بوسیلهٔ بادی شدید متلاطم ساخت، تا هدفِ مقدسِ خودش را در زندگی شاگردانِ خود در آن زمان و در زندگی من و شما امروزه به کمال برسونه.
هدفِ عیسی مسیح از متلاطم ساختنِ دریاچهٔ آرام و بعد آرام ساختنِ آن با قدرتِ الهی خود، می‌‌خواست به شاگردانِ خوددر آن زمان، و امروزه به من و شما یاد بده و ثابت کنه که؛ او بر همه چیز در این هستی‌ تسلطِ کامل داره!
او کنترلِ دقیقِ همه چیز در این هستی‌ را، توسطِ قدرتِ الهی خودش، در دست داره.
دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرما؛
هیچ اتفاقی نیست که برای شما رخ بده، و عیسی مسیح از اون بی‌ خبر باشه.
هیچ شرایطی نیست که در طولِ زندگیتون با اون روبرو بشید و عیسی مسیح از اون کاملا آگاه نباشه.
در حقیقت،عیسی مسیح یا خودش اون شرایط را طراحی نموده و به زندگی شما فرستاده، یا که او اجازهٔ ورودِ اون شرایطِ خاص را به زندگیتون داده.
شاید می‌‌پرسید؛ اگه اینطوره، چرا عیسی مسیح اجازه داده تا من با چنین شرایطِ دشواری در زندگیم روبرو بشم؟
عزیزان، دلیلِ اصلی تمامی شرایطی که ما در طولِ زندگیمون با اونها روبرو میشیم را، فقط خودِ خداوند عیسی مسیح می‌‌دونه.
چون فقط اوست که دانای مطلقه و همه چیز را در موردِ همه چیز و همه کس، در همهٔ زمانها دقیقا می‌‌دونه.
شاید ما در طولِ عمرمون بر روی این کرهٔ زمین، هرگز نتونیم دلیلِ تمامی شرایطِ دشواری که در زندگیمون پیدا میشند را بفهمیم.
ولی‌ خداوند عیسی مسیح توسطِ آموزه‌های کلامش و کمکِ روح القدس به ما برای درکِ آن آموزه ها، اونقدر به ما تعلیم داده که چرا ما می‌‌تونیم در هر شرایطی اعتماد و ایمانمون را به او حفظ کنیم.
به هر حال، در ارتباط با این که چرا خداوند عیسی مسیح گاهی شرایطِ دشواری را طراحی می‌‌کنه و به زندگی ما می‌‌فرسته یک واقعیتِ مسلمی را می‌‌دونیم، این واقعیت که، عیسی مسیح هرگز ما را رها نمی کنه و تنها نمی گذاره .
عیسی مسیح، در تمامی لحظاتِ زندگیمون، با ماست.
عیسی مسیح در زمان‌های شاد در زندگیمون با ماست.
عیسی مسیح در زمان‌های غم و شکست‌ها در زندگیمون با ماست.
عیسی مسیح در زمان‌های صبر و تحملِ ما با ماست.
عیسی مسیح در روبرویی با کمبود‌ها در زندگیمون با ماست.
عیسی مسیح در زمان درد و بیماری با ماست.
بله دوستِ خوبِ من؛ خداوند عیسی مسیح همیشه در کنارِ ماست، حتی در زمانهایی که قایقِ زندگیمون، داره با باد‌های شدید، امواجِ بلند و پر تلاطمی دست و پنجه نرم می‌‌کنه.
عیسی مسیح در قایقِ زندگی ما در کنارِ ماست تا به ما بگه؛ “نترس، من هستم!”
تا به ما بگه؛ از این شرایطِ دشوارِ خودت نترس، چون من کنترلِ دقیق اون را در اختیارِ خودم دارم.
عیسی مسیح در کنارِ ماست تا به ما بگه، من خودم این شرایط را طراحی و به زندگیت فرستادم، تا توجه کاملِ تو را به خودم جلب کنم.
تا خودم را بهتر به تو بشناسونم.
تا اعتماد و ایمانِ تو را به خودم تقویت کنم.
تا رابطهٔ خودم را با تو گرمتر و صمیمی تر کنم.
خداوند عیسی مسیح در قایقِ طوفان زدهٔ زندگیمون در کنارِ ماست تا به ما بگه؛ فرزندم – اگه من را در اولویتِ اولِ زندگیت قرار بدی، اگه فقط به من برای حلِ مشکلاتت و فراهم نمودن برای نیاز‌هات ایمان و اعتماد داشته باشی، اونوقت، من در مشیتِ الهی خودم، در زمان و به روشِ الهی خودم، به تو کمک می‌‌کنم تا بر مشکلاتت پیروز بشی.
خداوند عیسی مسیح در قایقِ طوفان زدهٔ زندگیمون در کنارِ ماست تا به ما بگه؛ من در زمان و به روشِ خودم، طوفان‌های زندگی تو را آرام می‌‌کنم.
دوستِ خوبِ من، با توجه به تمامی این نکاتی که یاد گرفتیم، حالا شما باید صادقانه به چند سوالِ بسیار مهم پاسخ بدید.
سوالِ اول اینه که؛ “آیا شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان دارید؟”
سوالِ دوم اینه که؛ “آیا شما با خداوند عیسی مسیح رابطه‌ای شخصی و صمیمی دارید؟”
سوالِ سوم اینه که؛ “آیا شما زندگی خودتون را به عیسی مسیح تسلیم نموده و دارید هر روزه با او و در ارادهٔ الهی او برای زندگیتون زندگی می‌‌کنید؟”
دوستِ خوبِ من، همونطور که از مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا یاد گرفتیم، تنها خداوند عیسی مسیحه که کاملا قادره، تا هر طوفانی را در زندگی ما آرام کنه.
عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان ندارند، با او در رابطه‌ای شخصی نیستند.
به همین دلیل، اونها برای آرام نمودنِ طوفان‌های زندگیشون تنها هستند.
دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما عزیزان به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید.
تا در اون صورت، عیسی مسیح گناهانِ شما را ببخشه، به شما حیاتِ نو ابدی در نزدِ خود در بهشت عطا کنه، و در تمامی لحظاتِ عمرتون با شما باشه.
دوستِ خوبِ من، بیأیید با هم یکبارِ دیگه آیاتِ ۲۳تا ۲۷ در انجیلِ متی فصلِ هشتم را با هم مرور کنیم.
۲۳ آنگاه عیسی و شاگردانش وارد قایق شدند و به سمت دیگر دریاچه براه افتادند. ۲۴ ناگهان دریاچه طوفانی شد بطوری که ارتفاع امواج از قایق نیز می‌گذشت و آب به داخل آن می‌ریخت. اما عیسی در خواب بود. ۲۵ شاگردانش به او نزدیک شدند و بیدارش کرده، فریاد زدند: «استاد، به داد ما برسید؛ غرق می‌شویم!.» ۲۶ عیسی جواب داد: «ای کم ایمانان! چرا می‌ترسید؟» سپس برخاست و فرمان داد تا باد و طوفان آرام گیرند؛ آنگاه آرامش کامل پدید آمد. ۲۷ شاگردان که حیرت و ترس وجودشان را فرا گرفته بود، به یکدیگر می‌گفتند: «این چه نوع انسانی است که حتی باد و دریا نیز اطاعتش می‌کنند؟» آمین!
عزیزان با درسِ بزرگی که این قسمت از کلامِ خدا در موردِ آگاهی کامل، توانمندی، تسلط و اقتدارِ عیسی مسیح بر همه چیز در این هستی‌ و همهٔ شرایطِ زندگی ما به ما یاد داد،بیأیید با ایمان و اعتمادِ کامل به حضورِ خداوندِ دانای مطلق عیسی مسیح با خود در هر مکان و در هر زمانی، تمامی جوانبِ زندگی خودمون را کاملا به او تسلیم کنیم و اجازه بدیم تا او، هر گونه طوفانی در زندگی ما را در زمان و به روشِ الهیخودش آرام کنه.
بیأیید همیشه به یاد داشته باشیم که چون به او به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان داریم، در عوض، او نیز به ما قول می‌‌ده که؛ فرزندم – با هر طوفانی که روبرو بشی، من هستم، نترس!
عزیزان، قبل از به پایان بردنِ مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا، ببینیم از این مطالعه چه درسهایی یاد گرفتیم.
۱ – یاد گرفتیم که خداوند عیسی مسیح، گاهی برای جلبِ توجهِ کاملِ ما به خود، طوفانهایی را طراحی می‌‌کنه و اجازهٔ ورودِ آنها را به زندگی ما میده.
۲ – عیسی مسیح، گاهی هم برای اصلاحِ روشِ زندگی ما و همینطور، تقویتِ اعتماد و ایمانِ ما به خود، اجازهٔ ورود طوفانهایی را به زندگی ما میده.
۳ – عیسی مسیح، کنترلِ کاملِ این هستی‌ و تمامی جزئیاتِ هر شرایطی در زندگی ما را در دست‌های توانمندِ خود داره.
۴ – عیسی مسیح، همیشه و در همه جا در طولِ عمرِ ما ایماندارانِ به خود همراه ماست.
۵ – تنها عیسی مسیح قادره تا هر طوفانی در زندگی ما را آرام کنه.
۶ – در صورتِ ایمان قلبی به عیسی مسیح، تسلیمِ کاملِ تمامی جوانبِ زندگیمون به وی، دوری از گناه، وقت گذرانی منظمِ روزانه با وی و زندگی در ارادهٔ خاصی که برای ما داره، در این صورت – با هر طوفانی که روبرو بشیم، مطمئن هستیم که خداوند عیسی مسیح آن را در زمان و به روشِ الهی خودش حتما آرام می‌‌کنه.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.
عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که مرا دوست داری و همیشه با من هستی‌ و مرا تنها نمی گذاری.
عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که از تمامی شرایطِ زندگی من کاملا آگاه هستی‌ و از اجازهٔ ورود آنها به زندگی من، برای جلالِ نام خودت و برکت دادن به من استفاده می‌‌کنی.
عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که قادری هر طوفانی را در زندگی من آرام کنی.
عیسی مسیح، من تمامِ وجودم را به تو تقدیم می‌‌کنم. به قلب و زندگی من بیا، طوفان‌های زندگی من را آرام کن و از وجودِ من، برای جلالِ نامِ خودت استفاده کن.
در نامِ عیسی مسیح در خواست می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری