رومیان ۸: ۲۸ -۲۹

۲۸ و ما می دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار می برد که او را دوست دارند و فراخوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند. ۲۹ زیرا خدا که از ابتدا می دانست چه کسانی به سوی او خواهند آمد، چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش درآیند، تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان ،

برادران او. اگر میتوانستیم زندگی‌ ایده‌آلی را برای خود طراحی کنیم، بسیاری از ما میتوانستیم از مشکلات زندگی‌ رهایی یابیم.

اما کتاب آسمانی به ما میگوید که خداوند در تلاطم‌های زندگی‌ برای ما هدفی‌ را در نظر دارد.

تطهیر: هنگامی که مشکلات بر ما فشار وارد می آورند، نگرش‌ها و خوی غیر خدایی ما را به سو‌ی

سطحی نگری سوق می دهد.

رفتار‌هایی‌ همچون ناشکیبایی، تند مزاجی و یا تکیه بر چیزی و یا کسی‌ جز خداوند ممکن است

خودنمایی کند.

در شرایط بحرانی، خوی پلیدی که ما آنها را نادیده گرفته بودیم میتوانند به طرقی واضح مشاهده شوند

به طوری که نتوان از آنها چشم پوشیکرد.

روح القدوس از مواقع سختی برای صیقل دادن لبه‌ نا هموار روحی‌ ما استفاده می‌کند و میوهٔ (ثمرهٔ)

روحانی را در ما پدید می‌‌آورد (غلاطیان ۵: ۲۲ – ۲۳).

مصاحبت: هنگامیکه زندگی‌ بر وفق مراد است، ممکن است وقت چندانی را با پروردگار سپری نکنیم

و رابطه خود را با او برای دریافت بخششی اختصاص می دهیم.

حتی ممکن است از راهی‌ که او برای ما انتخاب کرده منحرف شویم.

بحران‌ها به ما کمک می کنند که نیازهایمان از خداوند را بشناسیم و همچنین بدانیم که بدون کمک او

قادر به دستیابی به آنها نیستیم.

در زمان سختی هاست که باعث میشود در درگاه خداوند زانو بزنیم و به هم صحبتی‌ با خداوند

متمایل شویم.

تمایل پدر آسمانی این است تا منش ‌عیسی گونه را در خود تقویت کنیم و در صمیمیت با او پرورش

یابیم.

او می‌خواهد که عمق محبتّش را تجربه کنیم و جانسپاری خود را از صمیم قلب به او نشان دهیم.

او از آزمایشات و سختی‌ها استفاده می‌کند تا اهداف خیر خود را برای ما به انجام برساند.

————————————————————————————————

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان