آیاتِ کلیدی این تعلیم :کولسیان ۳: ۱۲ – ۱۷
۱۲ حال که خدا شما را برای این زندگی تازه برگزیده و اینچنین شما را محبت کرده است، شما نیز باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان، فروتن، ملایم و بردبار باشید؛ ۱۳ و رفتار دیگران را تحمل کنید و آماده باشید تا ایشان را ببخشید. هرگز از یکدیگر کینه به دل نگیرید. از یاد

نبرید که مسیح شما را بخشیده است؛ پس شما نیز باید دیگران را ببخشید. ۱۴ مهمتر از همه، بگذارید محبت هادی زندگی شما باشد، زیرا محبت عامل همبستگی کامل مسیحیان است. ۱۵ بگذارید آرامشی که مسیح عطا می‌کند، همواره بر دلهای شما مسلط باشد، چون همه ما باید مانند اعضای یک بدن، در هماهنگی و صفا زندگی کنیم. در ضمن، همیشه شکرگزار باشید. ۱۶ کلام و تعالیم مسیح را به یاد آورید و بگذارید سخنان او زندگی‌تان را بارور سازد و شما را حکمت آموزد. کلام او را به یکدیگر تعلیم دهید. مزامیر و سرودهای روحانی بسرایید و با قلبی مملو از شکرگزاری آنها را برای خداوند بخوانید. ۱۷ گفتار و کردار شما، شایسته نام عیسای خداوند باشد؛ و توسط او به حضور خدای پدر بیایید تا تشکرات خود را به او تقدیم کنید.آمین!


سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا هست؛بخشیدن یا گله کردن.
آیاتِکلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، در کولسیان ۳: ۱۲ – ۱۷هستند.


عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم،این آیاتدر کلامِ تودرکولسیان ۳: ۱۲ – ۱۷چه ربطی با زندگی امروزِ من دارند.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم.آمین!


عزیزان، برای مردم جامعه‌های ما، بیان “من بی‌ تقصیرم و از هر اشتباه و خطأیی مبرا”، به صورت عادتی در آمده.
من مقصر نیستم – من از هر خطا و اشتباهی مبرا هستم، ورد زبان بسیاری از مردمی است که در برخوردها و روابط اجتماعی خود از اونها می‌‌شنویم.
برای رد قبول مسئولیت نتایج اعمال و گفتار خودمون، بسیاری از مردم؛ اشخاص دیگر را مورد سرزنش و ملامت قرار می‌‌دند.
برای مثال، یک مادر ممکنه بگه، “اگر زمانی که من بچه بودم مادرم بر سر من فریاد نکشیده بود و مرا محبت نموده بود، من هم امروز بر سر فرزندم فریاد نمی کشیدم و او را محبت می‌‌نمودم.”
یا ممکنهکارمند اداره‌ای بگه ، ” اگه صاحب کارم به من احترامِ بیشتری میگذاشت، من هم به او بی‌ احترامی نمی کردم.”
شدت رنجش، خشم و غیض از دیگران به مرور زمان آنقدر در وجود بعضی بالا رفته و ریشه دواندهکهدیگههمچون نابینأیی قادر به دیدن و پذیرش هیچ چیزی نیستند جز آن صدمات و خساراتی که از دیگران بر آنها وارد آمده.
در این صورت، برای آن شخص مورد آزار قرار گرفته، گله کردن از دیگران و ملامت نمودنشون آسونه.
اما خداوند، ما ایمانداران به عیسی مسیح را به یک چالش فرا خوانده است:
خداوند می‌‌خواهد کسانی را که به ما ستم نموده و آزار رسانیده اند ببخشیم!
عیسی مسیح،در نمونهٔ دعأیی که به شاگردانِ خود یاد داد، به گونه‌ای بسیار قابلِ فهم اهمیتِ بخشیدنِ دیگران را به ما آموخت.
نمونهٔ دعأیی که عیسی مسیح به شاگردانش آموخت را ما در انجیل متی ۶: ۹ – ۱۳مطالعه می‌‌کنیم.
عیسی مسیح می‌‌فرماید؛
۹- پس شما اینگونه دعا كنید: «ای پدر ما كه در آسمانی ، «نام مقدس تو گرامی باد.
۱۰- ملكوت تو برقرار گردد. «خواست تو آنچنان كه در آسمان مورد اجراست ، بر زمین نیز اجرا شود.
۱۱- نان روزانه ما را امروز نیز به ما ارزانی دار.
۱۲- خطاهای ما را بیامرز چنانكه ما نیز آنان را كه به ما بدی كرده اند، می بخشیم .
۱۳- ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و از شیطان حفظ فرما؛ «زیرا ملكوت و قدرت و جلال تا ابد از آن توست . آمین!
همونطور که از مطالعهٔ این آیات متوجه شدیم، عیسیمسیح -لیست انجام وظایفی را بیان فرموده.
اما در این لیست، فقط یک وظیفه هست که ما ایمانداران ملزم به انجام آن هستیم.
این وظیفه را ما در آیهٔ ۱۲مشاهده می‌‌کنیم.
۱۲- خطاهای ما را بیامرز چنانكه ما نیز آنان را كه به ما بدی كرده اند، می بخشیم . آمین ! متی ۶: ۱۲
عزیزان، لغت خطاهای ما، چون استعاره‌ای برای معرفی >گناه<آمده.
کسی که در حق او بی‌ عدالتی شده، معمولا به خود این حق را می‌‌ده که از طرفی که در حق او بی‌ عدالتی روا داشته عذر خواهی دریافت کنه.
اما با بخشیدن و محبت، ما در شخص خاطی، مهر” از تو هیچ شکایتی ندارم” را در قلب و ذهن خود حک‌ خواهیم نمود.
با بخشیدن دیگران از صمیم قلب، گویی ما مهری بر قلب و فکرمان از آنها می‌‌کوبیم که بر آن نوشته شده، “هیچ کیفری در انتظار تو نیست و هیچ غرامتی نیز به من بدهکار نیستی.”
دوستِ خوبِ من، گاهی تأثیر بی‌ عدالتی‌ها و آزارهایی که در حق ما روا شده به حدی عمیق هستند که بخشش مقصرین آسان نیست.
اینجاست که خود خداوند ما را در این چالش یاری می‌ کنه!
به یاد داشته باشید که عیسی مسیح داغ گناهان و جفاهای دیگران را بر خود داشت، با این وجود، وی همه را بخشید.
ما ایمانداران به مسیح، با کمک روح القدس قادر به انجام این عمل بسیار دشوار خواهیم شد.
اگر چه آن شخص یا اشخاصی که در حق شما ستم روا داشته اند لایق دریافت فیض و بخشش شما نیستند، اما شما تصمیم بگیرید که آنها را ببخشید و مورد محبت قرار دهید !
درست همانگونه که مسیح این کار را برای شما انجام داد.
عزیزان، وقتی خداوند ما را می‌‌بخشه، او دیگر حتی گناهان ما را به یاد نیز نخواهد آورد. ارمیا ۳۱: ۳۴
……….. من‌ نیز خطایای‌ ایشان‌ را خواهم‌ بخشید و گناهانشان‌ را دیگر به‌ یاد نخواهم‌ آورد!» آمین!
لطفا دقت بفرمأیید؛این بدان معنا نیست که گویی گناهان ما هرگز بوقوع نپیوستها‌ند، بلکه خداوند در فیض و محبت خود – تصمیم می‌‌گیره که مجازات آن گناهان گذشتهٔ ما را- برای تنبیه ما به کار نبره.
عیسی مسیح خود نمونهٔ یک بخشش کامل را اول تعلیم داد و سپس انجام داد تا ما هم از آن نمونهٔ شایسته پیروی کنیم!
عیسی مسیح در متی ۶: ۱۵می‌‌فرماید؛ شما نیز آنانی را كه به شما بدی كرده اند، ببخشید. آمین!
عزیزان، این مطالعه در کلامِ خدا را با عنوانِ ، “بخشیدن یا گله گردن”، با یادآوری آیاتِ ۱۲ تا ۱۷ در فصلِ سوم کولسیان به پایان می‌‌برم.
۱۲حال که خدا شما را برای این زندگی تازه برگزیده و اینچنین شما را محبت کرده است ، شما نیز باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان ، فروتن ، ملایم و بردبار باشید؛
۱۳و رفتار دیگران را تحمل کنید و آماده باشید تا ایشان را ببخشید. هرگز از یکدیگر کینه به دل نگیرید. از یاد نبرید که مسیح شما را بخشیده است ؛ پس شما نیز باید دیگران را ببخشید.
۱۴مهم تر از همه ، بگذارید محبت هادی زندگی شما باشد، زیرا محبت عامل همبستگی کامل مسیحیان است .
۱۵بگذارید آرامشی که مسیح عطا می کند، همواره بر دلهای شما مسلط باشد، چون همه ما باید مانند اعضای یک بدن ، در هماهنگی و صفا زندگی کنیم . در ضمن ، همیشه شکرگزار باشید.
۱۶کلام و تعالیم مسیح را به یاد آورید و بگذارید سخنان او زندگی تان را بارور سازد و شما را حکمت آموزد. کلام او را به یکدیگر تعلیم دهید. مزامیر و سرودهای روحانی بسرایید و با قلبی مملو از شکرگزاری آنها را برای خداوند بخوانید.
۱۷گفتار و کردار شما، شایسته نام عیسای خداوند باشد؛ و توسط او به حضور خدای پدر بیایید تا تشکرات خود را به او تقدیم کنید. آمین!
عزیزان، قبل از به پایان بردنِ مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا، ببینیم از این مطالعه چه درسهایی یاد گرفتیم.
۱ – یاد گرفتیم که ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید حتما برای تمامی گفتار و اعمالمون، قبولِ مسئولیت کنیم.
۲ – یاد گرفتیم که ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید تمامی کسانی را که به ما ستم نموده و آزار رسانیده ا‌ند را کاملا ببخشیم.
۳ – یاد گرفتیم که ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، می‌‌تونیم از نمونهٔ دعأیی که او به ما یاد داده برای بخششِ دیگران استفاده کنیم.
۴ – یاد گرفتیم که؛ با وجودِ این که عیسی مسیح داغ جفاهای بسیاری را بر خود داشت، اما وی تصمیم گرفت تا همهٔ کسانی را که به وی ستم نموده و آزار داده بودند، کاملا ببخشه.
۵ – یاد گرفتیم که، وقتی ما در نامِ عیسی مسیح از خداوند درخواستِ بخشش می‌‌کنیم، او نتنها ما را کاملا می‌‌بخشه؛ بلکه حتی به یاد هم نمی یاره.
۶ – یاد گرفتیم که خداوند در ایمانِ ما به عیسی مسیح، ما را بخشیده و به ما زندگی تازه‌ای عطا فرموده است.
۷ – یاد گرفتیم که خواستِ خداوند از ما ایماندارانِ به عیسی مسیح که زندگی تازه‌ای از وی دریافت نموده ایم اینه که؛ نسبت به دیگران مهربان، دلسوز، فروتن، ملایم و بردبار باشیم.
همینطور – باید رفتارِ دیگران را تحمل کنیم و آنها را ببخشیم
نباید؛ هرگز نباید از دیگران کینه به دل بگیریم.
باید بگذاریم تا محبت هادی زندگی ما باشه.
باید بگذاریم تا محبتِ مسیح بر دل‌های ما مسلط باشه.
باید با دیگران در هماهنگی و صفا زندگی کنیم.
باید همیشه از خداوند شکر گذار باشیم.
باید تعالیمِ عیسی مسیح را به یاد داشته باشیم تا به ما حکمت بدند و زندگی ما را بارور سازند.
باید گفتار و رفتارِ ما شایستهٔ نامِ خداوند و منجیمان عیسی مسیح باشند.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من درسِ تازه‌ای یاد دادی.
خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من اهمیتِ بخششِ دیگران را یاد دادی.
خداوند، از تو سپاسگزارم که به من نمونهٔ یک دعای خدا پسندانه را یاد دادی.
خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح گناهان من را می‌‌بخشی.
خداوند، من ایمان می‌‌آورم که عیسی مسیح داوطلبانه به جای من مصلوب شد، تا در فیض و محبتِ بی‌ مانندش برای من، تاوانِ تمامی گناهانم را یکبار برای همیشه کاملا بپردازد.
خداوند، من تمامی جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.
خداوند، از تو درخواست می‌‌کنم تا در ایمانم به عیسی مسیح، گناهان من را ببخشی.
خداوند، به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن -تا برای جلالِ نامِ تو- در ارادهٔ خاص تو زندگی کنم.
خداوند، به من کمک کن -تا همانگونه که خواستِ الهی توست، بتوانم، همه را ببخشم و دوست بدارم.
خداوند، به من کمک کن -تا نسبت به دیگران، دلسوز، مهربان، فروتن، ملایم و بردبار باشم.
خداوند، به من کمک کن -تا بتوانم رفتارِ دیگران را تحمل کنم و هرگز از کسی کینه به دل نگیرم.
خداوند، به من کمک کن -تا نمونهٔ محبتِ الهی تو همواره هادی زندگی من باشد.
خداوند، به من کمک کن- تا آرامشِ الهی تو همواره بر قلب و وجودِ من حاکم باشد.
خداوند، به من کمک کن -تا همیشه آموزه‌های کلامِ تو را به یاد داشته باشم و از آنها پیروی کنم.
خداوند، به من کمک کن -تا کردار و گفتارم همیشه شایستهٔ نام تو باشند.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده، کوروش باقری