آیهٔ کلیدی: امثال ۱۶:۳۲ صبر از قدرت بهتر است و کسی که بر خود مسلط باشد از شخصی که شهری را تسخیر نماید برتر است.آمین!


سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا هست؛پیروزی در نبردی مهمتر.
آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، درامثال ۱۶:۳۲هست.
*عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم،اینآیهدر کلامِ تو درامثال ۱۶:۳۲چه ربطی با زندگی امروزِ من دارد.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم.آمین!


دوستِ خوبِ من، رابطهٔ شما با مردمِ جامعه‌ای که در اون زندگی می‌‌کنید چطوره؟
رابطهٔ شما با افرادِ دور و نزدیکِ خانوادهٔ خودتون چطوره؟
آیا شما در مراوده‌های روزانهٔ خودتون با دیگران، همیشه همه را تحمل می‌‌کنید و به نظراتشون – ولو مخالفِ سلیقه و باورِ شما، احترام می‌‌گذارید؟
آیا در حال حاضر، شما در صلح و آرامش با مردمِ دور و برِ خودتون بسر می‌‌برید و با اونها برخورد‌های مسالمت آمیزی دارید؟
دوستِ خوبِ من، این فرقی نمی کنه که ما کجای این کرهٔ زمین زندگی کنیم، همیشه دور و برِ ما کسانی هستند که، هر وقت اونها را می‌‌بینیم، در ما خشم بوجود می‌‌یارند.
همیشه دور و بر ما کسانی هستند که، هر وقت اونها را می‌‌بینیم، به قولِ ما فارسی زبانان، احساس می‌‌کنیم انگار می‌‌خواهیم از کوره در بریم و یک واکنشِ تندی بر علیهشون نشون بدیم.
همیشه دور و برِ ما کسانی هستند که، هر وقت می‌‌بینیمشون، اونقدر خشم در ما بوجود میاد که، وسوسه میشیم هر چی‌ دلمون می‌‌خواد در موردِ شخصیت و رفتارِ اونها بهشون بگیم – حتی اگه ما دقیقا از همهٔ خصوصیات شخصیتی و رفتاری اونها اطلاع نداریم.
دوستِ خوبِ من، در دنیأیی که من و شما امروزه در آن زندگی می‌‌کنیم، اینطور بنظر می‌‌رسه که، یک خصلتی در همه جا دیده میشه و رواج داره.
این خصلت که- به نظر می‌‌رسه هر کسی می‌‌تونه خشم و نارضایتی خودش را، تا اونجأیی که دلش می‌‌خواد، با صدای بلند فریاد بزنه و بیرون بریزه.
دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرمأیید.
وقتی ما خشم و نارضایتی بوجود آمده در درونمان را با صدای بلند فریاد می‌‌زنیم و به گوشِ دیگران می‌‌رسونیم؛ شاید فکر کنیم با این رفتارمون، داریم در نبرد بر علیهِ هر چه که موجبِ بوجود اومدنِ اون خشم و نارضایتی مون شده پیروز میشم.
اما دوستِ خوبِ من، حقیقت اینه که، هر وقت ما خشمِ و نارضایتی بوجود آمده در درونمان را، تا اونجأیی که دلمون می‌‌خواد با صدای بلند به گوشِ دیگران می‌‌رسونیم، در واقع داریم مبارزه را می‌‌بازیم.
اینطور رفتارِ ما، موجبِ آزارِ خودمون و دیگران میشه.
و اگه به عیسی مسیح ایمان داریم، با اینگونه رفتارمون، حتما به عملکردِ عیسی مسیح در و توسطِ خودمون نیز صدمه می‌‌زنیم.
دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان دارید، باید همیشه در گفتار و رفتارِ خودتون از او سر مشق بگیرید.
آری عزیزان، هر ایماندارِ به عیسی مسیح، باید حتما رفتار و گفتارش، مطابق و هماهنگ با عیسی مسیح باشه.
ما با مطالعهٔ کتابِ مقدس، و به خصوص مطالعهٔ اناجیل، درسهای بسیاری در مورد رفتار و گفتار خداپسندانهٔ مسیحی از عیسی مسیح یاد می‌‌گیریم.
رفتار و گفتاری که شایستهٔ هر ایماندارِ به او و فرزند خواندهٔ خداوند هستند.
عزیزان، کتابِ مقدس در انجیل متی ۵: ۳۸ تا ۴۸، ما را با بعضی از خصوصیاتِ اخلاقی، و چگونگی رفتارِ عیسی مسیح در جامعه آشنا می‌‌کنه.
۳۸ گفته شده که اگر شخصی چشم کسی را کور کند، باید چشم او را نیز کور کرد و اگر دندان کسی را بشکند، باید دندانش را شکست. ۳۹اما من می‌گویم که اگر کسی به تو زور گوید، با او مقاومت نکن؛ حتی اگر به گونه راست تو سیلی زند، گونه دیگرت را نیز پیش ببر تا به آن نیز سیلی بزند. ۴۰ اگر کسی تو را به دادگاه بکشاند تا پیراهنت را بگیرد، عبای خود را نیز به او ببخش. ۴۱اگر یک سرباز رومی به تو دستور دهد که باری را به مسافت یک میل حمل کنی، تو دو میل حمل کن. ۴۲اگر کسی از تو چیزی خواست، به او بده؛ و اگر از تو قرض خواست، او را دست خالی روانه نکن. ۴۳«شنیده‌اید که می‌گویند با دوستان خود دوست باش، و با دشمنانت دشمن؟ ۴۴ اما من می‌گویم که دشمنان خود را دوست بدارید، و هر که شما را لعنت کند، برای او دعای برکت کنید؛ به آنانی که از شما نفرت دارند، نیکی کنید، و برای آنانی که به شما ناسزا می‌گویند و شما را آزار می‌دهند، دعای خیر نمایید ۴۵اگر چنین کنید، فرزندان راستین پدر آسمانی خود خواهید بود، زیرا او آفتاب خود را برهمه می‌تاباند، چه بر خوبان، چه بر بدان؛ باران خود را نیز بر نیکوکاران و ظالمان می‌باراند. ۴۶ اگر فقط آنانی را که شما را دوست می‌دارند، محبت کنید، چه برتری بر مردمان پست دارید، زیرا ایشان نیز چنین می‌کنند. ۴۷ اگر فقط با دوستان خود دوستی کنید، با کافران چه فرقی دارید، زیرا اینان نیز چنین می‌کنند. ۴۸ پس شما کامل باشید، همانگونه که پدر آسمانی شما کامل است». آمین!
شما را تشویق می‌‌کنم کتابِ مقدس را مطالعه بفرمأیید تا بتونید عیسی مسیح را به خوبی بشناسید.
عزیزان، در موردِ این که چگونه عیسی مسیح دشمنانش را می‌‌بخشید، در انجیل لوقا ۲۳: ۳۲ – ۳۴می‌‌خوانیم:
۳۲و۳۳دو جنایتکار را بردند تا با او اعدام کنند. نام محل اعدام، «کاسة سر» بود. در آنجا هر سه را به صلیب میخکوب کردند، عیسی در وسط و آن دو جنایتکار در دو طرف او. ۳۴در چنین حالی، عیسی فرمود: «ای پدر، این مردم را ببخش، زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند.» سربازان رومی لباسهای عیسی را به حکم قرعه میان خود تقسیم کردند. آمین!
عزیزان، با مطالعهٔ زندگی عیسی مسیح در کتابِ مقدس، یاد می‌‌گیریم که او همیشه در مقابلِ کسانی که به او آزار می‌‌رساندند یا تهمت می‌‌زدند و نا سزا می‌‌گفتند، صبور بود.
یاد می‌‌گیریم که عیسی مسیح، کسانی را که نسبتِ به او دشمنی می‌‌ورزیدند، دوست می‌‌داشت و محبت می‌‌نمود.
یاد می‌‌گیریم که عیسی مسیح، همیشه سعی می‌‌کرد تا دلیلِ خشمِ دیگران را از خود به خوبی درک کنه.
یاد می‌‌گیریم که عیسی مسیح، همیشه دشمنانِ خودش را، آزادانه و کاملا می‌‌بخشید.
یاد می‌‌گیریم که عیسی مسیح، همیشه برای کسانی که با اودشمنی می‌‌ورزیدند، دعا می‌‌کرد.
عزیزان،اگه ما هم امروزه، در هر جای این کرهٔ زمین که زندگی می‌‌کنیم، مانندِ خداوند و منجی خودمان عیسی مسیح عمل کنیم؛
یعنی، کسانی را که با ما دشمنی می‌‌ورزند دوست بداریم و محبت کنیم.
یعنی، سعی کنیم دلیلِ خشم دیگران از ما و دلیل خشمگین شدنِ ما از اونها را به خوبی درک کنیم.
یعنی، دشمنانِ خودمون را آزادانه و کاملا ببخشیم.
یعنی، برای کسانی که نسبتِ به ما دشمنی می‌‌ورزند دعا کنیم.
در این صورت می‌‌تونیم از یک چیز بسیارمهم اطمینان داشته باشیم.
از این که، ما مبارزهٔ مهمتری را- برای رضایتِ خداوند و جلالِ نامِ او، حتما خواهیم برد!
عزیزان، در آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزمان، در امثال ۱۶: ۳۲خواندیم که: ۳۲صبر از قدرت بهتر است و کسی که بر خود مسلط باشد از شخصی که شهری را تسخیر نماید برتر است. آمین!
عزیزان، کلامِ خدا به ما یاد میده که، صبر از قدرت بهتر است.
چرا؟ چون که قدرتِ کنترل نشده و خود خواه، می‌‌تونه انسانها و حتی جوامعی را داغون و نابود کنه.
ما هر روزه شاهد هستیم که چطور مردم و سردمدارانِ بسیاری در سراسر جهان، از قدرتِ کنترل نشده و خود خواهِ خود، برای سلطه بر دیگران و آزار و اذیتشان استفاده می‌‌کنند.
در حالی که صبر، به ما فرصت میده تا بر خشم خودمون غلبه کنیم.
صبر به ما کمک می‌‌کنه،تا شرایطِ ناخوشایندِ بوجود آمده را، از دیدگاهِ خدا و دیگران به خوبی ببینیم و بسنجیم.
صبر به ما کمک می‌‌کنه،تا بتونیم به روح القدس فرصت بدیم، تا برای واکنشِ خدا پسندانه به ما توان و حکمت بده.
عزیزان، آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروز -همچنین به ما یاد میده که؛ ما باید بر خودمان مسلط باشیم.
دوستِ خوبِ من،لطفا دقت بفرمأیید؛
ما بدونِ کمکِ روح القدس، هرگز نمی تونیم اونطور که خواستهٔ خداوند عیسی مسیح از ماست، بر گفتار و اعمالِ خودمون همیشه مسلط باشیم.
ما انسان هستیم و هنوز نفسِ انسانی گناهکار در ما، هر از گاهی سرکشی می‌‌کنه و می‌‌خواد خودش را به طریقینشون بده.
اگه ما خودمون را کاملا به روح القدس تسلیم نکنیم، و رهبری و هدایتِ او را در هر لحظه نپذیریم، این امکان وجود داره که ما مرتکبِ گناه بشیم.
اما خدا را شکر که در ایمانمان به عیسی مسیح، حال او با روحِ مقدسِ خودش در ما بسر می‌‌بره، تا به ما کمک کنه بتونیم برخشمِ انسانی خودمون غلبه کنیم.
و تا به ما کمک کنه بتونیم بر خودمون مسلط باشیم.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز با قلبِ من صحبت کردی.
خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز به من یاد دادی؛ که صبر از قدرت بهتر است و کسی که بر خود مسلط باشد از شخصی که شهری را تسخیر نماید برتر است.
خداوند، از تو سپاسگزارم که توسطِ زندگی و خدماتِ عیسی مسیح، بهترین نمونهٔ رفتار و گفتارِ اجتماعی خداپسندانه را به من یاد می‌‌دهی.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی به من کمک کنی، تا بر خشم‌های بی‌ جا و انسانی خودم غلبه کنم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که برای آمرزشِ گناهانِ من و معرفی واقعی خودت، بدنِ انسانی پوشیدی و به این جهان آمدی.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که در فیض، رحمت و محبتِ بی‌ نظیرت برای من، جانِ خودت را بر روی صلیب فدیه نمودی تا تاوانِ گناهانِ من را، تو پرداخت کنی.
عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که به جای من جان دادی، تا من در ایمانم به فداکاری تو بر روی صلیب، تا ابدیت زندهبمانم.
عیسی مسیح، من به تو به عنوانِ خداوند و منجی خودم ایمان می‌‌آورم.
عیسی مسیح، من اعتراف می‌‌کنم که گناهکارم و به فیض و بخششِ الهی تو نیازمندم.
عیسی مسیح، به قلب و زندگی من بیا، و گناهانِ من را ببخش!
عیسی مسیح، به من کمک کن تا بتوانم مانندِ تو،از دیگران خشمگین نشوم – تا بتوانم مانندِ تو،با دیگران صبور باشم -تا بتوانم مانندِ تو، دیگران را دوست بدارم و به آنها محبت کنم.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری