آیهٔ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۱: ۴۰ عیسی فرمود: «مگر نگفتم اگر ایمان بیاوری، کارهای عجیب از خدا می‌بینی؟» آمین!
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!

عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا هست؛تصمیم بگیر که ایمان آوری.
آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، در انجیلِ یوحنا ۱۱: ۴۰هست.
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم،این آیهدر کلامِ تو درانجیلِ یوحنا ۱۱: ۴۰چه ربطی با زندگی امروزِ من دارد.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم.آمین!
*دوستِ خوبِ من، امروز حالتون چطوره؟
آیا به قولِ ما فارسی زبانان، زندگی داره بر وفقِ مرادتون می‌‌گذره؟
آیا امروز در سلامتی کاملِ جسمی و روحی بسر می‌‌برید؟
یا که -مدتِ مدیدی هست که مشکلاتِ کوچیک و بزرگ از هر طرف به شما هجوم آورده ا‌ند؟
آیا امروز دارید با شرایطِ بغرنج و پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌‌کنید؟
دوستِ خوبِ من، حتما زمانهأیی در طولِ حیاتِ زمینی شما بوجود میاند که بنا به هر دلیل، با مشکلات، مصیبتها، بیماری ها، کشمکشها و سر در گمیهایی جانکاه، دست و پنجه نرم خواهید کرد!
بله زمانهایی در طولِ زندگی زمینی شما خواهند بود که تابِ تحمل آنها به تنهأیی براتون غیرِ ممکن خواهند بود.
زمانهایی در طولِ عمرِ زمینی شما خواهند بود که، در نهایتِ درماندگی و نا توانی به خداوند می‌‌گید؛ خداوند، من دیگه اصلا تاب و تحمل ندارم.
من دیگه نمی تونم اینهمه مشکلات، بیماریها، مصیبتها، کشمکشها و سر در گمی‌ها را، برای یک روز، یک ساعت یا حتی ثانیه‌ای دیگه تحمل کنم.
عزیزان، دلیلِ اینکه به این نقطه می‌‌رسید، به نقطه‌ای که به خداوند میگید؛ من دیگه نمی تونم اینهمه مشکلات، بیماریها، مصیبتها،کشمکشها و سر در گمی‌ها را، حتی برای یک روز، یک ساعت یا حتی ثانیه‌ای تحمل کنم، می‌‌تونه یکی دو تا یا هر سه این دلایلی که خدمتتون عرض می‌‌کنم باشه.
یه که -شما از نظرِ احساسی و عاطفی، دیگه رمقی براتون باقی نمونه و داغونتون کرده.
یا که -درد و بیماری جسمی هست که، تمام توان، صبر و انرژی شما را ازتون سلب نموده.
و یا این که، شما برای مدتِ طولانی هست که دارید به تنهأیی، با شرایطِ دشوارِ بوجود آمده در زندگیتون دست و پنجه نرم می‌‌کنید، ولی‌ حتی برای یک دقیقه هم به این حقیقتفکر نکرده اید که خداوند، تنها کسی هست که می‌‌تونه به شما کمک کنه.
دوستِ خوبِ من، اگه این شرایطِ فعلی زندگی شماست، باید بدونید که شما تنها نیستید.
هر انسانی، حتما در طولِ عمرِ زمینی خودش، با زمانهأی بسیار دردناک و ناخوشایندی روبرو میشه و اونها را تجربه می‌‌کنه.
دوستِ عزیزی که داری به صدای من گوش می‌‌کنید، لطفا دقت بفرمأیید.
با توجه به این که دارید در شرایطِ بسیار دشواری بسر می‌‌برید، با توجه به این حقیقت که شما به تنهأیی نمی تونید از پسِ مشکلات و چالش‌های روزانهٔ زندگیتون بر بیأیید و بر اونها غلبه کنید، از شما خواهش می‌‌کنم تا به یک سری حقایقی که شاید برای شما تازگی داشته باشند توجه کنید.
به این حقیقت که – خداوندِ یکتای قدوس، خداوندِ قادرِ مطلق، دانای مطلقِ همیشه در همه جا حاضر، شما را در حکمت و ارادهٔ الهی خودش، به صورتِ منحصر بفردی آفریده.
به این حقیقت که خداوند، شما را بیشتر از جانِ خودش دوست داره، بله شما را.
به این حقیقت که خداوند، برای زندگی زمینی شما، در طولِ عمری که بر روی این کرهٔ خاکی هستید، نقشهٔ خاص و عالی داره.
به این حقیقت که خداوند، مشتاقه در به کمال رسوندنِ نقشهٔ خاص و عالی خودش در و توسطِ شما، با شما همکاری کنه.
به این حقیقت که خداوند، مشتاقه تا شما او را به بهترین نحوِ ممکن بشناسید.
به این حقیقت که خداوند، مشتاقه تا شما با او در رابطه‌ای شخصی و صمیمی قرار بگیرید.
به این حقیقت که خداوند، مشتاقه تا شما،با او همانندِ پدری مهربان در گفتگو باشید.
دوستِ خوبِ من، آیا شما به این حقایق شگرف فکر کرده اید؟
آیا می‌‌دونستید که خداوند ازتمامی احساساتِ روحی و روانی شما، از تمامی درد‌ها و مشکلاتِ جسمی شما کاملا آگاهه؟
آیا می‌‌دونستید خداوند در تمامی لحظاتِ زندگیتون، در هر شرایطی که هستید در کنارِ شماست؟
دوستِ خوبِ من، اگه مایلید تا به خداوندی که توصیفِ آن را شنیدید، آشنا بشید و با او رابطه‌ای شخصی داشته باشید، این شما هستید که باید درِ قلبتون را از داخل باز کنید و او را به درونِ قلبتون دعوت کنید.
خداوند عیسی مسیح در کتابِ مقدس، در مکاشفه ۳: ۲۰می‌‌فرماید: ۲۰ «اکنون در مقابل در ایستاده، در را می‌کوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید، داخل شده، با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد، و او نیز با من. آمین!
بله دوستِ من، خداوند با زور خودش را بر هیچ کس تحمیل نمی کنه.
عزیزان، من هم مثلِ هر انسانِ دیگهای، زمانهای دشوارِ زیادی در زندگیم داشتهام.
اما اعتماد، اتکا و ایمانِ من به وفاداری، حکمت و توانمندی عیسی مسیح همیشه به دادم رسیده.
من اطمینان دارم که عیسی مسیح، امروز مشتاقه تا شما هم به او ایمان بیارید، به او اعتماد کنید تا او بتونه به شما هم کمک کنه و آرامشتون بده.
دوستِ خوبِ من، کسی به خوبی خداوندِ دانای مطلق، نمی دونه شما چه مشکلاتِ بزرگی در زندگیتون دارید.
کسی به خوبی خداوندِ نمی تونه احساساتِ شما را درک کنه.
کسی به خوبی خداوند نمیدونه، چرا شما با این شرایطِ بسیار دشوار دست به گریبان هستید.
همچنین، هیچ کس به خوبی خداوند نمی تونه به شما کمک کنه.
این مهم نیست که شما شرایطِ بغرنج و دردناکِ زندگیتون را، چقدر بزرگ، پیچیده و حتی لاینحل تصور می‌‌کنید.
بدان که خداوند، قادرِ مطلقه!
یعنی انجامِ هیچ کاری برای او دشوار و غیرِ ممکن نیست.
بدان که خداوند، دانای مطلقه!
یعنی او همه چیز را در مورد همه کس و همه جا، در تمامی لحظات به خوبی می‌‌دونه.
همچنین -بدان که خداوند همیشه در همه جا حاضره!
یعنی او در همین لحظه در کنارِ شماست.
بنابر این دوستِ خوبِ من، اگه می‌‌خواهید قادر بشید تا با مشکلاتِ زندگیتون هر روزه روبرو و بر اونها غلبه کنید.
اگه می‌‌خواهید نقشهٔ خداوند برای زندگی زمینیتون را بشناسید.
اگه می‌‌خواهید با خداوند در ارتباطِ مستقیم و شخصی باشید.
اگه می‌‌خواهید در انجام و به کمال رسوندنِ نقشهٔ خداوند برای زندگیتون با او همکار باشید.
باید به او ایمان بیارید و ورودِ او را به قلب و زندگیتون بپذیرید.
سپس -باید تمامی جوانبِ زندگی خودتون را کاملا به او تسلیم کنید.
به عبارتی دیگه، باید به خدا اجازه بدید تا در زندگی شما خدأیی کنه.
حال این شما هستید که باید تصمیم بگیرید تا به او ایمان بیارید.
دوستِ خوبِ من، منظورِ من از خدای قادرِ مطلق، دانای مطلقِ همیشه در همه جا حاضری که وصفِ آن را در این مطالعه شنیدید، خدأیی تخیلی نیست.
خدأیی زأییدهٔ افکار انسانی نیست.
خدأیی که بعضی‌ها فکر می‌‌کنند اون بالا بالاهاست و به هیچ وجه نمیشه با او ارتباط شخصی داشت نیست.
عزیزان، من از خدای زندهٔ واقعی صحبت می‌‌کنم.
خداوندی که در فروتنی بی‌ مانند، برای شناختِ صحیحِ ما از وی، و برای لمس و درکِ مشکلات و وسوسه‌های ما به معنای واقعی -بدنِ انسانی پوشید و به این جهان آمد.
عزیزان، برای شناختِ صحیح از خداوند عیسی مسیح، مطالعهٔ کتابِ مقدس، در کولسیان ۱: ۱۵ – ۱۷به ما کمک می‌‌کنه.
۱۵ مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد. ۱۶ در واقع، تمام هستی بوسیله عیسی مسیح بوجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی؛ عالم روحانی با فرمانروایان و تاج و تخت ایشان، و فرماندهان و بزرگانشان، همه بوسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند. ۱۷ پیش از آنکه چیزی بوجود آید، او وجود داشت، و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می‌کند. آمین!
عزیزان، خداوند عیسی مسیح در بدنِ انسانی به این جهان آمد، تا ما خدای واقعی یگانه را به معنای واقعی بشناسیم.
تا ما با ایمان به او، گناهانمان آمرزیده شوند.
دوستِ خوبِ من، خداوند عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا ۱۱: ۴۰می‌‌فرماید:۴۰عیسی فرمود: «مگر نگفتم اگر ایمان بیاوری، کارهای عجیب از خدا می‌بینی؟» آمین!
عیسی مسیح این سوال را امروز از من و شما هم می‌‌پرسه.
آیا شما حاضرید به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید تا بتونید کار‌های عجیبِ خداوند را ببینید؟
تنها عیسی مسیحِ خداوند می‌‌تونه با حکمت و توانِ الهی خود به شما کمک کنه.
تنها عیسی مسیح می‌‌تونه درد‌های جسمی، روحی و روانی شما را شفا بده.
تنها عیسی مسیح می‌‌تونه به شما آرامشِ پایدار واقعی عطا کنه.
تنها عیسی مسیح می‌‌تونه به شما امید و قوتی نو عطا کنه.
شایسته و عاقلانه است تا این خداوندِ فروتن، خداوند پر رحمت و محبت، خداوند پر فیض و وفادار را، به بهترین نحوِ ممکن شناخت و به او ایمان آورد.
اگه نه، در اون صورت ما می‌‌مونیم و دنیأی پر از مشکلات، پر از دردها، پر از نا آرامیها، پر از شرارت‌ها و خیانتها.
دوستِ خوبِ من، در صورتی که شما به عیسی مسیح ایمان بیارید، دیگه مجبور نیستید تا با این دنیای وحشتناکِ پر گناه به تنهأیی روبرو بشید.
چرا که خداوند عیسی مسیح، از شما همانندِ فرزندِ عزیزِ خودش همیشه محافظت می‌‌کنه.
این فرصت و امتیاز استثنأیی را گرامی بدارید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز با قلبِ من صحبت کردی.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا در حکمتِ الهی خودت به گونه‌ای منحصر بفرد آفریده ای.
خداوند، از تو سپاسگزارم که برای طول عمر و زندگی من بر روی این کرهٔ زمین، هدف و نقشه‌ای عالی داری.
خداوند، از تو سپاسگزارم که همیشه با من هستی‌ و از تمامی شرایطِ زندگیم کاملا آگاهی.
خداوند، از تو سپاسگزارم که که مشتاقی من تو را بشناسم، به تو ایمان بیاورم و با تو در ارتباطِ شخصی قرار بگیرم.
خداوند، من ایمان می‌‌آورم که عیسی مسیح خداوند است که در بدنِ انسانی به این جهان آمد.
عیسی مسیح، من ایمان می‌‌آورم که تو، به خاطرِ پرداختِ تاوانِ گناهانِ من، جان خودت را بر روی صلیب فدیه نمودی.
عیسی مسیح، من ایمان می‌‌آورم که تو، پس از آن که بر روی صلیب جان دادی و مردی، پس از سه روز از مردگان قیام نمودی و حال زنده هستی‌.
عیسی مسیح، من ایمان می‌‌آورم که حال تو با روحِ مقدست روح القدس، تمامی امور این هستی‌ و زندگی من را در کنترلِ کاملِ خود داری.
عیسی مسیح، من در این لحظه به تو به عنوانِ خداوند و منجی خودم ایمان می‌‌آورم.
به قلب و زندگی من بیا، و از این لحظه به بعد، از هر لحظهٔ زندگیمن در ارادهٔ الهی خودت استفاده کن.
دوستت دارم خداوند و ممنونم که تو هم مرا بیشتر از جان خودت دوست داری و به من گوش می‌‌دهی.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری