آیهٔ کلیدی: تثنیه ۱۴: ۳ فقط از خداوند، خدایتان پیروی نمایید، از او اطاعت کنید و اوامرش را بجا آورید، او را پرستش کنید و از او جدا مشوید.آمین!
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!

عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا هست؛خدا ترسی یعنی چه؟
آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، در تثنیه ۱۴: ۳هست.
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم،این آیهدر کلامِ تو درتثنیه ۱۴: ۳چه ربطی با زندگی امروزِ من دارد.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم.آمین!
دوستِ خوبِ من، به نظرِ شما، خدا ترسی یعنی چه؟
وقتی شما می‌‌شنوید که باید از خدا ترسید؛ آیا تصور می‌‌کنید که باید از خداوند وحشت داشت و از او در بیم و هراسِ دائم بسر ببریم؟
عزیزان، حقیقت اینه که، اگه ما بدونِ ایمان به عیسی مسیح زندگی می‌‌کنیم، باید هم از روبرو شدن با خدا در وحشت و بیم و هراس باشیم.
می‌ دونید چرا؟چون که ما با عیسی مسیحِ خداوند و برای او زندگی نمی کنیم!
بنابر این، حتما در زمانی توسطِ عیسی مسیحِ خداوند داوری، و برای گناهانِ خود، از وی مجازات‌های الهی اورا دریافت خواهیم نمود.
اما- اگه ما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودمون ایمان قلبی داریم، حال او تمامی گناهانِ ما را آمرزیده، ما را به عنوانِ فرزند خوانده به خانوادهٔ الهی خود برگزیده، و خداوند پدرِ آسمانی مهربانِ ماست!
بنابراین، دیگه هیچ دلیلی برای اینکه ما از خداوند وحشت داشته باشیم و از او در بیم و هراسِ دائم زندگی کنیم وجودنداره!
عزیزان، چون خداوند عیسی مسیح، به خاطرِ “ایمانِ ما به وی”، گناهانِ ما را آمرزیده و به ما حیاتِ نو ابدی، در نزدِ خود در بهشت عطا فرموده، ما باید از او قدردانی کنیم.
ما باید، برای قدردانی از این محبت، رحمت و فیضِ بی‌ مانندی که خداوند عیسی مسیح به ما عطا فرموده، نسبتِ به او تواضع، تکریم، فروتنی و احترامِ بسیاری قائل باشیم.
عزیزان، در این قسمت از مطالعه، به طورِ خیلی مختصر، به پنج قسمت از کلامِ خدا که در موردِ “خدا ترسی” برای ما درسهایی در خود نهفته دارند اشاره می‌‌کنم.
اول – نمونهٔ اولی که کلامِ خدا در موردِ”خدا ترسی” به ما درسیاد میدهرا، در تثنیه ۱۳: ۴که آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروز ما هست مشاهده می‌‌کنیم.
این آیه می‌‌فرماید: ۴ فقط از خداوند، خدایتان پیروی نمایید، از او اطاعت کنید و اوامرش را بجا آورید، او را پرستش کنید و از او جدا مشوید.آمین!
پس می‌‌بینیم که کتابِ مقدس به ما امر می‌‌کنه که؛ فقط از خداوند پیروی نمأییم + فقط از او اطاعت کنیم + فقط اوامرِ او را بجا آوریم + فقط او را پرستش کنیم و از او جدا نشیم.
عزیزان، ما تنها در صورتی می‌‌تونیم این خواستهٔ خداوند را از خود انجام بدیم که؛ “خدا ترس باشیم”، یعنی برای او احترام قائل باشیم، و هر روزه با او و برای او زندگی کنیم!
دوم – نمونهٔ دومی که کلامِ خدادر موردِ”خود ترسی” به ما درسیاد میدهرا، در مزمورِ ۱۴۷: ۱۱مشاهده می‌‌کنیم.
این آیه می‌‌فرماید: ۱۱ خشنودی او از کسانی است که او را گرامی می‌دارند و به رحمت وی امید بسته‌اند.آمین!
عزیزان، ما زمانی فیض و برکاتِ الهی خداوند را از او دریافت می‌‌کنیم که؛ به او احترام گذارده و اورا گرامی بداریم!
سوم – نمونهٔ سومی که کلامِ خدا در موردِ “خود ترسی” به ما درس یاد میده را، در مزمور ۳۳: ۸مشاهده می‌‌کنیم.
این آیه می‌‌فرماید: ۸ ای همه مردم روی زمین، خداوند را حرمت بدارید و در برابر او سر تعظیم فرود آورید!آمین!
پس می‌‌بینیم که این قسمت از کلامِ خدا هم به ما یاد میده که؛ خواستهٔ خداوند از تمامی انسانها اینه که؛ او را حرمت بدارند و از او اطاعت کنند.
چهارم – نمونهٔ چهارمی که کلامِ خدا در موردِ “خدا ترسی” به ما درس یاد میده را، در رومیان ۳: ۱۸مشاهده می‌‌کنیم.
این آیه می‌‌فرماید: ۱۸ احترام و ترس خدا، جایی در قلبشان ندارد. آمین!
عزیزان، خداوند در این آیه به ما یاد آور میشه که امروزه، بیشترِ انسانها از او ترسی ندارند، به او احترام نمی گذارند واو در قلبشان جایی نداره.
متاسفانه امروزه بیشترِ مردم به خداوند و خواسته‌های وی احترامی نمی گذارند، چون که فکر می‌‌کنند احترام گذاردن به خداوند و انجامِ خواسته‌های وی، مانعِ لذت بردنشون از زندگی میشه.
همچنین، بسیاری دیگه از مردم به خدا احترام نمی گذارند و از او ترسی ندارند، چون که نمی خواند خداوند گناهانِ آنها را به ایشان نشون بده.
پنجم – نمونهٔ پنجمی که کلامِ خدا در موردِ “خدا ترسی” به ما درس یاد میده را، در فیلیپیان ۲: ۹ – ۱۱مشاهده می‌‌کنیم.
در این قسمت از کلامِ خدا می‌‌خوانیم: ۹ به همین جهت، خدا او را بی نهایت سرافراز کرد و نامی به او بخشید که از هر نام دیگری والاتر است، ۱۰ تا به نام «عیسی»‌، هر آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است، به زانو درآید، ۱۱ و برای جلال خدای پدر، همه به زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح، خداوند است.آمین!
عزیزان، این قسمت از کلامِ خدا به ما یاد میده که، اگر چه در حالِ حاضر بیشترِ مردمِ دنیا خداوند را نمی پذیرند، یا نسبتِ به او بی‌ اعتنا هستند، اما زمانی خواهد آمد که هر زانویی در مقابلِ خداوند خم خواهد شد و هر زبانی اعتراف خواهد نمود که؛ عیسی مسیح خداوند است!
عزیزان، کسانی که خداوند را رد می‌‌کنند، نسبتِ به او بی‌ اعتنا هستند، به او احترام نمی گذارند و ترسی از او ندارند، هرگز رستگار نخواهند شد و به بهشت نخواهند رفت!
کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان نمی یارند، نسبتِ به او بی‌ اعتنا هستند و به وی احترام نمی گذارند، توسطِ خودِ عیسی مسیح به خاطرِ اعمالِ گناه آلودشان داور خواهند شد.


عزیزان، در این قسمت از مطالعه در کلامِ خدا، به این سوال پاسخ می‌‌دم که، “چرا ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم؟”
بر اساسِ آموزه‌های کلامِ خدا در ارتباط با این موضوعِ بسیار مهم، من یازده پاسخ را انتخاب کرده‌ام که خدمتِ شما معرفی می‌‌کنم.
۱ – ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم؛ “چون که خدا ترسی، خواستهٔ خودِ خداوند از ماست!”
این مهم را ما باز در آیهٔ کلیدی این مطالعه، در تثنیه ۱۳: ۴می‌‌خوانیم.
۴ فقط از خداوند، خدایتان پیروی نمایید، از او اطاعت کنید و اوامرش را بجا آورید، او را پرستش کنید و از او جدا مشوید.آمین!
۲ – ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم؛ “چون که خدا ترسی، موجبِ بدست آوردنِ حکمت و معرفت برای ما می‌‌گردد!”
در امثال ۱: ۷می‌‌خوانیم: ۷ نخستین قدم برای کسب دانش، خداترسی است. کسی که حکمت و ادب را خوار می‌شمارد، احمق است.آمین!
عزیزان، لطفا دقت بفرمأیید – حکمتِ الهی خداوند با دانشِ دنیوی کاملا متفاوته.
حکمتِ الهی را -فقط خودِ خداوند به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح عطا می‌‌فرماید.
در ضمن، کسبِ دانشِ دنیوی، حتما موجبِ شناختِ صحیح از خداوند و آمرزشِ گناهان کسی نمی شوند.
۳ – ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم؛ “چون که خدا ترسی، ما را خردمند، با تدبیر و دانا می‌‌گرداند!”
در امثال ۹: ۱۰می‌‌خوانیم: ۱۰ زیرا خداترسی اساس حکمت است و شناخت خدای مقدس انسان را دانا می‌کند.آمین!
۴ – ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم؛ “چون که خدا ترسی، بدی را از ما دور نگه می‌‌داره!”
در امثال ۱۶: ۶می‌‌خوانیم: ۶ درستکار و با محبت باش که خدا گناهت را خواهد بخشید. از خداوند بترس که بدی از تو دور خواهد شد.آمین!
عزیزان، لطفا دقت بفرمأیید.
احترامِ ما به خداوند، و اشتیاق برای تکریم و اطاعتِ از وی – موجبِ افزایشِ اشتیاق برای نیکو کاری و دوری از گناه می‌‌گردد!
۵ – ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم؛ “چون که خدا ترسی، موجبِ سلامتی بدنِ ما خواهد گردید!”
در امثال ۳: ۷ – ۸می‌‌خوانیم: ۷ به حکمت خود تکیه نکن بلکه از خداوند اطاعت نما و از بدی دوری کن، ۸ و این مرهمی برای زخمهایت بوده، به تو سلامتی خواهد بخشید.آمین!
عزیزان، بدنِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، معبدِ حضورِ روح القدس، شخصیتِ روحِ مقدسِ خداونده!
بنابر این، ما باید از بدن‌های خودمان به بهترین نحوهِ ممکن مراقبت کنیم.
به علاوه، وقتی ما در “خدا ترسی”، دور از گناه زندگی می‌‌کنیم، دیگه اثراتِ مخربِ گناهی نیز وجود نخواهند داشت تا بدنِ ما را فاسد یا مریض کنند.
۶ – ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم؛ “چون که خدا ترسی، موجبِ اعتماد به نفس، و تکیه گاهِ قابلِ اعتمادی برای ما خواهد گردید!”
در امثال ۱۴: ۲۶می‌‌خوانیم:کسی که از خداوند می‌ترسد تکیه گاه محکمی دارد و فرزندانش در امان خواهند بود.
عزیزان، شجاعت برای خدمتِ به خداوند، تنها با برخورداری از اعتماد به نفس، و تکیه گاهی که خودِ وی برامون فراهم می‌‌کنه امکان پذیر هست.
هر چه ما نسبت به خداوند احترامِ بیشتری قائل شده، بر او تکیه نموده و با خدا ترسی زندگی کنیم، او نیز در و توسطِ ما، بیشتر و بیشتر عمل خواهد نمود.
۷ – ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم؛ “چون که خدا ترسی، چشمهٔ حیاتِ ما می‌‌گردد!”
در امثال ۱۴: ۲۷می‌‌خوانیم:۲۷ خدا ترسی چشمه حیات است و انسان را از دامهای مرگ دور نگه می‌دارد.آمین!
عزیزان، وقتی ما به خداوند احترام گذارده و هر روزه در خدا ترسی زندگی کنیم، اونوقت برامون آسون میشه بپذیریم که او در کنترلِ کاملِ تمامی جوانبِ زندگی ما هست.
خداوند از ما مراقبت می‌‌کنه و کمکمون می‌‌کنه تا بتونیم در ارادهٔ الهی او شاد و موفق زندگی کنیم.
همچنین، هر چه ما بیشتر به خداوند احترام گذارده و در خدا ترسی زندگی کنیم، روح القدس نیز میوه‌های روحانی خودش را بیشتر و بیشتر در ما پرورش میده.
ما با میوه‌های روحانی خداوند که در ایماندارانِ به عیسی مسیح بوجود می‌‌یاره، در کتابِ مقدس، در غلاطیان ۵: ۲۲آشنا میشیم.
۲۲ اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. آمین!
۸ – ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم؛ “چون که، آنگاه خداوند آرزو‌های موافق با ارادهٔ خود را بر آورده خواهد فرمود!”
در مزموِر۱۴۵: ۱۹می‌‌خوانیم که:۱۹ خداوند آرزوی کسانی را که او را گرامـی می‌دارند بـرآورده می‌سازد و دعای آنها را شنیـده، ایشـان را نجـات می‌بخشـد.آمین!
عزیزان، اگه ما در ارادهٔ خداوند با احترامِ کامل به وی در خدا ترسی زندگی کنیم؛ آنگاه، او دعاهای ما را خواهد شنید و اشتیاقِ دل ما را نیز بر آورده خواهد نمود.
لطفا دقت بفرمأیید – این بدین معنا نیست که ما هر چه دلمون خواست می‌‌تونیم از خداوند درخواست کنیم و او نیز حتما به درخواستِ ما از او پاسخِ مثبت میده.
ترس از خدا، موجب میشه تا ما همیشه، چیزهایی را از او درخواست کنیم که، موجبِ خشنودی وی، و نهایتا جلالِ نامِ او می‌‌گردند.
وقتی ما رضایت، خشنودی و جلالِ نامِ خداوند در میان تمامی انسانها را خواهان باشیم، آنگاه او نیز آرزوی دلِ ما را؛ مطابق با خواستهٔ الهی خود – در بهترین زمان الهی خود و به بهترین روشِ الهی خود به ماخواهد بخشید.
در مزمورِ ۳۷: ۴می‌‌خوانیم: ۴ با خدا خوش باش و او آرزوی دلت را به تو خواهد داد.آمین!
۹ – ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم؛ “چون که، خدا ترسی، ما را از خطراتِ این جهان محافظت می‌‌کند!”
در مزمورِ ۳۴: ۷می‌‌خوانیم: ۷ فرشته خداوند دور آنانی که از خداوند می‌ترسند و او را گرامی می‌دارند حلقه می‌زند و ایشان را از خطر می‌رهاند. آمین!
عزیزان، خداوند پدرِ آسمانی ما، در صورتِ احترامِ ما به او و زندگی روزانه در ارادهٔ الهی وی، حتما ما را از خطراتِ این دنیا محفوظ نگه می‌‌داره.
مزمورِ ۹۱این نکتهٔ بسیار مهم را به خوبی به ما یاد میده.
من به خاطرِ کمبود وقت از خواندنِ این مزمور خود داری می‌‌کنم، ولی‌ شما را تشویق می‌‌کنم تا حتما مزمورِ ۹۱در کتابِ مقدس را مطالعه بفرمأیید.
۱۰ – ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم؛ “چون که، خدا ترسی، به ما حیات می‌‌بخشد!”
در امثال ۱۰: ۲۷می‌‌خوانیم: ۲۷ خداترسی سالهای عمر انسان را زیاد می‌کند، اما شرارت از عمر او می‌کاهد.آمین!
عزیزان، منظوراز”حیات” در این آیه، فقط حیاتِ جسمانی بر روی این کرهٔ زمین نیست؛ بلکه، منظور احیای حیاتِ روحانی ماست.
بیشترِ مردمِ جامعه‌های ما، در جستجوی آرامش، شادی و خوشی هستند.
اما متاسفانه، در مسیرِ اشتباهِ رسیدن به اینها، از خداوند بیشتر و بیشتر دور میشند.
یعنی از تنها کسی که می‌‌تونه آرامش، شادی و خوشی واقعی پایدار را به اونها عطا کنه.
دوستِ خوبِ من، ترس از خدا – نهایتا موجبِ دریافتِ برکاتِ الهی فوقِ تصور ما از او خواهد شد.
زیرا تنها خداوند پر فیض، محبت و رحمته که همه چیز را آفریده و در حکمت و توانِ الهی خودش -برای جبرانِ نیاز‌های واقعی ما،به ما عطا می‌‌کنه.
۱۱ – ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید خدا ترس باشیم؛ “چون که خدا ترسی، به ما عمرِ طولانی عطا می‌‌کند!”
در امثال ۱۰: ۲۷می‌‌خوانیم:۲۷ خداترسی سالهای عمر انسان را زیاد می‌کند، اما شرارت از عمر او می‌کاهد.
عزیزان، دقت بفرمأیید. کسانی که زندگی خودشون را در احترامِ به خدا و خدا ترسی سپری می‌‌کنند، حتی اگه سالهای کوتاهی هم بر روی این کرهٔ خاکی زنده باشند، اون زندگی کوتاهِ اونها، غنیِ از آرامش، شادی و برکاتِ الهی خداونده که تجربه خواهند کرد.
اما کسانی که دور از خدا و در گناه زندگی می‌‌کنند، حتی اگه سالهای درازی هم زنده باشند، هرگز آرامش، شادی و برکاتِ الهی خداوند را نخواهند چشید.
دقت کنید؛ خدا ترسی، موجب میشه تا ما خداوند را به خوبی بشناسیم و به او قلبا ایمان بیارم.
در این صورت، او گناهانِ ما را می‌‌بخشه و به ما حیاتِ نوابدی در نزدِ خود در بهشت عطا می‌‌کنه.
عزیزان، عاقلانه‌ترین تصمیمی که ما می‌‌تونیم در طولِ زندگی زمینی خودمون اتخاذ کنیم اینه که؛ هر روزه خدا را بهتر بشناسیم و در خدا ترسی زندگی کنیم!
یعنی؛ به خداوند ایمان بیاریم و در هر روزِ زندگیمون، اورا ارج بگذاریم + یعنی، از خداوند اطاعتِ کامل داشته باشیم + یعنی، همواره نامِ او را برافرازیم و همیشه در هر شرایطی، او را با تمامِ وجودمون ستایش کنیم!


عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، اجازه بدید از شما چند سوال بپرسم.
۱ – با توجه به آنچه که امروز در موردِ “خدا ترسی” از کلامِ خودِ او یاد گرفتیم، آیا حالا می‌‌تونید مفهومِ صحیحِ “خدا ترسی”، را بر اساسِ آموزه‌های کلامِ خدا توصیف کنید؟
۲ – آیا به نظرِ خودتون، شما یک ایماندارِ خدا ترسی هستید؟
۳ – آیا دیگران می‌‌تونند با دیدنِ زندگی شما شخصِ خدا ترسی را ببینند؟
۴ – آیا می‌‌تونید به یاد بیارید که در صورتِ خدا ترسی، او چه برکاتی به شما عطا خواهد فرمود؟
۵ – آیا می‌‌دونید چه موانعی موجب میشند تا ما نتونیم در خدا ترسی زندگی کنیم؟
۶ – آیا شما از وجودِ هیچ کدام از این موانع در زندگی خودتون، آگاهی دارید؟
۷ – اگه جوابِ شما مثبته، برای رفعِ اون موانع، دارید چه اقداماتی انجام میدید؟
عزیزان، دعا می‌‌کنم که همهٔ ما هر روزه در شناختِ بهتر از خداوند عیسی مسیح کوشا باشیم!
دعا می‌‌کنم تا همهٔ ما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان بیاریم!
دعا می‌‌کنم که همهٔ ما از صمیمِ قلب، در خدا ترسی واقعی هر روزه با عیسی مسیح زندگی کنیم!
در نامِ عیسی مسیح، آمین!
نویسندهکوروش باقری