آیاتِ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۵: ۲ و ۴
۲ او هر شاخه‌ای را که میوه ندهد، می‌بُرد و شاخه‌هایی را که میوه می‌دهند، اصلاح می‌کند تا میوه بیشتری بدهند.
۴ در من بمانید و بگذارید من هم در شما بمانم. زیرا وقتی شاخه از درخت جدا شود، دیگر نمی‌تواند میوه بدهد. شما نیز جدا از من نمی‌توانید بارور و مفید باشید.آمین!

سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا هست؛خداوند باغبانِ عالی ما.
آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، درانجیلِ یوحنا ۱۵: ۲ و ۴هستند.
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم،اینآیاتدر کلامِ تو درانجیلِ یوحنا ۱۵: ۲ و ۴چه ربطی با زندگی امروزِ من دارند.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم.آمین!
دوستِ خوبِ من، اگه شما یک لیست از تمامی رنجها، مصیبتها، غصه ها، مشکلات و چالشهای خودتون تهیه کنید، شاید اینطور تصور کنید که تحملِ این لیست، حتما شما را در هم می‌‌کوبه و از پا در می‌‌یاره.
اما عزیزان، اگه شما به عیسی مسیح ایمانِ قلبی دارید، حال خداوند پدرِ آسمانی شماست.
شما با مطالعهٔ کلامِ او میتونید یاد بگیرید که، خداوندِ دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضر، و در ایمانتان به عیسی مسیح، پدرِ آسمانی شما، از اجازهٔ ورودِ هر رنج، مصیبت، غصه، مشکل و چالشی، دلیلِ بسیار خوبی داره!
با دونستنِ این واقعیت، این واقعیت که خداوند از اجازهٔ ورودِ هر رنج، مصیبت، غصه، مشکل و چالشی به زندگی شما دلیلِ بسیار خوبی داره، شاید شما هنوزاز خودتون عصبانی هستید.
عصبانی به این دلیل که، چرا نمی تونید اونطور که دلتون می‌‌خواسته در مسیرِ زندگی بدلخواهِ خودتون پیش برید.
عصبانی از این که، به کلی کلافه هستید و نمی دونید قدمِ بعدی شما در زندگی، باید کی، چطور و به کدام سوی باشه.
عصبانی از این که، دیگه شوق و انرژی لازمه برای برداشتنِ قدمِ بعدی را ندارید.
دوستِ خوبِ من، اگه این شرایطِ امروزِ شماست، مایوس و نا امید نباشید!
لطفا خوب دقت بفرمأیید :رنجها، مصیبتها، غصه ها، مشکلات و چالشهایی که با اونها دست و پنجه نرم می‌‌کنید، دلیلِ ناخشنودی و یا رنجشِ خداوند از شما نیستند!
اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید، ولی‌ با این وجود رنجها، مصیبتها، غصهها، مشکلات و چالشهایی در زندگی شما هستند، به خواستِ خداوند،دلیلِ خاصی برای اونها وجود داره!
دقت بفرمأیید – به این دلیل که، خداوند پتانسیل و قابلیتِ شگفت انگیزِ شما را خوب می‌‌دونه.
باز یاد آور میشم که، اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید، حال خداوند گناهانِ شما را بخشیده.
بنا براین، حال او نجات دهنده و رستگارگر شماست!
اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید، حال خداوند شما را به فرزند خواندگی بر گزیده.
بنا بر این، خداوند پدرِ آسمانی شماست!
خداوند، پدرِ آسمانی شما، حتما برای تمامی نیاز‌های واقعی شما فرزندِ عزیزش، برای قادر به زندگی در ارادهٔ الهی خود شدن، هر چه را که بدان نیاز داشته باشید، براتون فراهم می‌‌کنه.
بنا براین، او پدرِ مهربانِ فراهم کننده برای شماست!
عزیزان، خداوند همچنین، باغبانِ عالی شماست!
پدرِ آسمانی شما، دقیقا می‌‌دونه چطور به شما کمک کنه تا بهتر شکوفا بشید + تا بهتر رونق بگیرید+ تا بهتر رشد کنیدو تا بیشتر توسعه پیدا کنید.
دوستِ خوبِ من، خداوند نجات دهندهٔ شما، خداوند پدرِ آسمانی شما، خداوند مهیا کنندهٔ هر نیازِ واقعی شما، خداوند باغبانِ عالی شما، هر چه را که مانعِ رشدِ شما در طولِ عمرتون میشه، از شما هرس می‌‌کنه!
خداوند، باغبانِ عالی شما، تمامی قسمتهای فاسد، خراب شده، پوسیده، گندیده و مضر را از شما هرس می‌‌کنه!
خداوند همچنین، میوه‌های شما را به موقع می‌‌چینه، تا میوه‌های بهتر و بیشتری از شما بوجود بیاره!
دقت بفرمأیید -هرس‌های خداوند از زندگی ما، همیشه برای خوبی، منفعت و برکتِ ما و جلالِ نامِ او هستند.
حتی اگه در زمانِ هرس نمودنِ او، ما احساسِ درد ونا رضایتی داشته باشیم.
دوستِ خوبِ من، با یاد گیری و توجه به تمامی این واقعیت ها، شاید سوالِ شما این باشه که؛ خوب، حالا من باید چطور قدمِ بعدی را در زندگیم بردارم؟
می‌ پرسید؛من که لیست بلندی از رنجها، غصهها، مصیبتها، مشکلها و چالشها دارم، چارهٔ کارم چی‌ هست؟
می‌ پرسید؛اقدامِ بعدی من باید چطور باشه تا شرایط و اوضاعِ زندگیم، در جهتِ خواستِ خداوند پدرِ آسمانیم قرار بگیره؟
دوستِ خوبِ من، تنها جوابِ صحیح به این سوال اینه که؛ به خداوند اجازه بدید تا توانأیی – انرژی – حکمت و انگیزهٔ الهی او در شما جریان پیدا کنه!
می‌ پرسیددر چه زمانی؟ از همین لحظه -و تا هر لحظه‌ای که خودِ خداوند صلاح می‌‌دونه.
می‌ پرسیدبه چه روشی؟ به هر روشی که خودِ خداوند صلاح می‌‌دونه.
دقت بفرمأیید .خداوند تاکه و ما شاخه‌های او!
باید اجازه بدیم تا او ما را بر پا نگاه داره، قوت بده، حفظ کنه، تغذیه کنه، زنده نگاه داره و پشتیبانی کنه.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا قسمتی از کلامِ خدا را که او را همچون باغبانی عالی به ما می‌‌شناسونه با هم مرور کنیم.
در انجیل یوحنا ۱۵: ۱ – ۱۰عیسی به شاگردان تعلیم می‌دهد که با او پیوند داشته باشند!
۱ «من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است. ۲ او هر شاخه‌ای را که میوه ندهد، می‌بُرد و شاخه‌هایی را که میوه می‌دهند، اصلاح می‌کند تا میوه بیشتری بدهند. ۳ بوسیله احکامی که به شما دادم، خدا شما را اصلاح و پاک کرده است تا قوی‌تر و مفیدتر باشید. ۴ در من بمانید و بگذارید من هم در شما بمانم. زیرا وقتی شاخه از درخت جدا شود، دیگر نمی‌تواند میوه بدهد. شما نیز جدا از من نمی‌توانید بارور و مفید باشید. ۵ «بله، من تاک هستم، شما نیز شاخه‌های من. هر که در من بماند و من نیز در او، میوه فراوان می‌دهد، چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست. ۶ اگر کسی از من جدا شود، مانند شاخه‌ای بیفایده آن را می‌بُرند، دور می‌اندازند و آن شاخه خشکیده می‌شود؛ سپس، آن را با سایر شاخه‌ها جمع می‌کنند و در آتش می‌سوزانند. ۷ ولی اگر در من بمانید و از کلام من اطاعت کنید، هر چه بخواهید به شما داده خواهد شد. ۸ شاگردان واقعی من محصول فراوان می‌دهند و این، باعث بزرگی و جلال پدرم خدا می‌شود. ۹ «همانطور که پدر مرا دوست دارد، من نیز شما را دوست دارم، پس در محبت من بمانید. ۱۰ اگر از کلام من اطاعت نمایید، در محبت من خواهید ماند، درست همانگونه که من از احکام پدرم اطاعت می‌نمایم و در محبت او می‌مانم.آمین!
عزیزان، در آیهٔ یکمی‌‌بینیم که تاکِ حقیقی، عیسی مسیحه و خدای پدر، باغبانِ عالی ما. ۱ «من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است.
دقت بفرمأیید .ما باید همیشه در تاکِ حقیقی، یعنی در عیسی مسیح بمونیم!
اما در عیسی ماندن یعنی چه؟
عزیزان، در عیسی مسیح ماندن یعنی، به او به عنوانِ خداوند و منجی ایمان داشتن + یعنی تمامی جوانبِ زندگی خود را به او تسلیم نمودن + یعنی همیشه او را در اولویتِ اولِ زندگی خود داشتن +یعنی کلامِ او را هر روزه مطالعه نمودن و در آموزه‌های آن تعمق داشتن + یعنی در ارادهٔ او زندگی کردن و اوامرِ او را اطاعت نمودن.
آیهٔ دوم به ما یاد می‌‌ده که؛۲ او هر شاخه‌ای را که میوه ندهد، می‌بُرد و شاخه‌هایی را که میوه می‌دهند، اصلاح می‌کند تا میوه بیشتری بدهند.
او یعنی، خداوند، پدرِ آسمانی ما، باغبانِ عالی ما، چکار می‌‌کنه؟
او هر شاخه‌ای را که میوه نده می‌‌بره!
اما منظورِ عیسی مسیح ازشاخه هایی که میوه نمی دند چهکسانیهستند؟
کسانیهستند که زندگی خودشون را کاملا به عیسی مسیح تسلیم نکرده ا‌ند، کسانی هستندکه در تاکِ حقیقییعنیعیسی مسیحزندگی نمی کنند.
کسانی هستند که هنوز برای خودشون، بدنبالِ هوسهای خودشون، رسیدن به خواسته‌های انسانی خودشون زندگی می‌‌کنند.
کسانی هستند که در ارادهٔ خداوند نیستند، یا که در پی اطاعتِ کامل خداوند نیستند و زندگی نمی کنند.
عزیزان، خداوند همچنین بوسیلهٔ احکامِ الهی خود در کتابِ مقدس به ما کمک می‌‌کنه تا میوهٔ بیشتری بدهیم+ برای او مثمرِ ثمرتر باشیم +ودر ارادهٔ او شاد و موفق زندگی کنیم.
این مهم را با مطالعهٔ آیهٔ سوم یاد می‌‌گیریم:۳ بوسیله احکامی که به شما دادم، خدا شما را اصلاح و پاک کرده است تا قوی‌تر و مفیدتر باشید.
عزیزان، در آیات ۴ و ۵، عیسی مسیح نکاتِ فوق العاده مهمی را به ما ایماندارانِ به خود یاد آور میشه.۴ در من بمانید و بگذارید من هم در شما بمانم. زیرا وقتی شاخه از درخت جدا شود، دیگر نمی‌تواند میوه بدهد. شما نیز جدا از من نمی‌توانید بارور و مفید باشید. ۵ «بله، من تاک هستم، شما نیز شاخه‌های من. هر که در من بماند و من نیز در او، میوه فراوان می‌دهد، چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست.
بنابراین، ما باید در فروتنی، از صمیمِ قلب، تمامی جوانبِ زندگی خودمون را کاملا به عیسی مسیح تسلیم کنیم و هر روزه با او زندگی کنیم، ما اینطور در او می‌‌مونیم.
و وقتی که مطابق با کلامِ او -پاک زندگی می‌‌کنیم و از خواسته‌های وی دقیقا اطاعت، آنگاه او نیز در ما می‌‌مونه.
این یعنی چه؟یعنیعیسی مسیح درما- و بوسیلهٔ ما -عمل می‌‌کنه -و میوه ببار می‌‌یاره.
عزیزانباید همیشه به یاد داشته باشیم که ما بدونِ کمک، محافظت و هدایتِ عیسی مسیح، قادر به انجام هیچ کاری نیستیم.
عیسی مسیح ازهر نفسِ ما، ازهر فکرِ ما، ازهر اقدامِ ما و ازهر نیتِ ما -در هر لحظهٔ زندگیمون به خوبی آگاهه!
عزیزانلطفا دقت بفرمأیید، هر کدام از ما انسانها-برای داشتنِ رابطه‌ای شخصی و صمیمی با خدا +برای همکاری فروتنانه و کامل با خدا+ وهمچنینبرای انجامِ خواستهٔ الهی خدا -توسطِ خدا، آفریده شده ایم.
عزیزان، زندگی بدون داشتنِ رابطه‌ای شخصی و صمیمی با تاکِ حقیقی عیسی مسیح،
بدونِ متصل ماندن و تغذیهٔ روزانه از او،
بدونِ زندگی در ارادهٔ خاصِ او و انجام خواسته‌هایش، نهایتا منجر به اتلافِ عمر و نابودی ما میشه.
به همین جهت، عیسی مسیح در آیهٔ ششم اینطوربه ما اخطار می‌‌کنه که؛۶ اگر کسی از من جدا شود، مانند شاخه‌ای بیفایده آن را می‌بُرند، دور می‌اندازند و آن شاخه خشکیده می‌شود؛ سپس، آن را با سایر شاخه‌ها جمع می‌کنند و در آتش می‌سوزانند.
عزیزان،بلافاصله بعد از این، عیسی مسیح در آیهٔ هفتم،برکاتِ ماندنِ در وی و اطاعت از کلامش را به ما یاد میده.
۷ ولی اگر در من بمانید و از کلام من اطاعت کنید، هر چه بخواهید به شما داده خواهد شد.
در آیهٔ هشتم، عیسی مسیح به معرفی شاگردانِ واقعی خود و کاری که او در و بوسیلهٔ آنها انجام می‌‌دهد را به ما یاد میده.
۸ شاگردان واقعی من محصول فراوان می‌دهند و این، باعث بزرگی و جلال پدرم خدا می‌شود.
عزیزان، امیدوارم که این مطالعه در کلامِ خدا، تونسته باشه باغبانِ عالی ما، خداوند پدرِ آسمانی مهربانمان را به ما شناسانده باشه.
امیدوارم که دلیلِ هرس شدن توسطِ او را یاد گرفته باشیم.
امیدوارم که تونسته باشیم تاکِ حقیقی، عیسی مسیح را شناخته و اهمیتِ متصل بودن دائم به او را به خوبی شناخته باشیم.
امیدوارم که تا حدی، دلیلِ وجود، رنجها، مصیبتها، غصه ها، مشکلات و چالشهای هر روزهٔ زندگیمون را شناخته باشیم.
امیدوارم که حال وظیفه خودمان را در مقابلِ باغبانِ عالی و تاکِ حقیقی شناخته و در انجام آن وظایف کوشا و وفادار باشیم.
*عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با هم دعا کنیم.
خداوند، پدرِ آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که امروز درسِ دیگری به من آموختی.
پدر جان، از تو سپاسگزارم که در حکمتِ الهی خودت، مرا به گونه‌ای منحصر بفرد آفریده و برای زندگی من نقشه‌ای عالی داری.
پدر جان، از تو سپاسگزارم که همیشه با من هستی‌ و از من مراقبت می‌‌کنی.
از تو سپاسگزارم که به من کمک می‌‌کنی، تا مبدل به آن انسانی شوم که تو از خلقتِ آن منظور داشته ای.
از تو سپاسگزارم که به من کمک می‌‌کنی تا بتوانم ارادهٔ خاصِ تو را در زندگیم انجام دهم.
از تو سپاسگزام که مرا هرس می‌‌کنی تا بتوانم برای جلالِ تو هر روزه مثمرِ ثمرتر بشوم.
عیسی مسیح، من تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.
به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن تا همیشه در تو بمانم.
عیسی مسیح، به من کمک کن تا آن میوه هایی را که تو منظور داری، به ثمر آورم.
خداوند، این درخواست‌هایم را در نامِ عیسی مسیح به تو تقدیم می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری