آیهٔ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۰: ۱۰ کار دزد اینست که بدزدد، بکشد و نابود کند؛ اما من آمده‌ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم.آمین!

سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا هست؛تجربهٔ بخششِ کامل.
آیهٔکلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، درانجیلِ یوحنا ۱۰: ۱۰هست.
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم،اینآیهدر کلامِ تو درانجیلِ یوحنا ۱۰: ۱۰چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.


دوستِ خوبِ من، آیا شما تاکنون جملاتی از این قبیل را از دیگران شنیده اید؟
جمله‌ای مثلِ : خدا مرا می‌‌بخشه؟
چطور امکان داره خدا مرا ببخشه؟
تو نمی دونی من چه کارهایی کرده ام.
یا جمله‌ای مثلِ این: من اون شخص را ببخشم؛ بعد از اون همه کار‌های بدش در حقِ من؟
یا جمله‌ای مثلِ این: باورم نمیشه که من، همچنین کارهای وحشتناکی را مرتکب شده باشم؟
من که نمیتونم خودم را به خاطرِ انجامِ اون همه رفتارِوحشتناکم ببخشم.
عزیزان،من بارها و بارها این جملات را از دیگرا ن شنیده امومطمئنم که شما همشنیدید.
اینگونه جملات را معمولاً اشخاصی بیان می‌‌کنند که فکرمی‌ کنند،بخشیده شدنِ اونها توسطِ خدا یا دیگران، و یا بخشیدنِ دیگران توسطِ اونها یک امرِمنحصر بفرده.
اشخاصی که اینگونه دیدگاهی نسبت به بخشش دارند، در این تصورِ اشتباه هستند که، شدت و میزانِ گناهکاری آنها، برای همیشه آنها را از حیطهٔ بخششِ خداوند دور نگه می‌‌داره.
به عبارتی ساده تر، این عزیزان فکر می‌‌کنند که -به خاطرِ اعمالِ گناه آلودشون در گذشته، حال به هیچ وجه لیاقتِ دریافتِ بخشش از خداوند را ندارند.
متاسفانه، نتیجهٔ اینگونه دیدگاهِ اشتباه نسبتِ به بخشش، منجر به اسارت و بردگی اینعزیزان میشه.
دوستِ خوبِ من، لطفا توجه بفرمأیید.
اسارتِ زندگی در احساسِ گناهِ دائم داشتن و نبخشیدنِ دیگران، توانأیی شخص را -برای دوست داشتنِ دیگران و همینطور دوست داشته شدن وی توسطِ دیگران را؛ در او خاموش و سرکوب می‌‌کنه.
همچنین؛ اسارتِ زندگی در احساسِ گناهِ دائم داشتن و نبخشیدنِ دیگران، مانعِ رشد و برخورداری از یک ازدواجِ سالم و داشتنِ روابطِ شیرین و سازنده با دیگران میشه.
همچنین؛اسارتِ زندگی در احساسِ گناهِ دائم داشتن و نبخشیدنِ دیگران، مانعِ شناختِ صحیحِ خداوند و نقشهٔ خاصی که برای زندگی او داره میشه.
و بالاخره؛اسارتِ زندگی در احساسِ گناهِ دائم داشتن و نبخشیدنِ دیگران، مانعِ لذت بردن از آن زندگی پر نعمت و شادی که عیسی مسیح به هر ایماندرِ به خود قول داده میشه.
عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۱۰: ۱۰می‌‌فرماید: ۱۰ کار دزد اینست که بدزدد، بکشد و نابود کند؛ اما من آمده‌ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم.آمین!
دوستِ خوبِ من، اسارت در احساسِ گناهِ دائم و نبخشیدنِ دیگران، به هیچ وجه خواستهٔ خداوند برای فرزند خواندگانِ خود که ایماندارانِ به عیسی مسیح هستند نیست!
خداوند مشتاقه تا شما در روح، روان و جانِ خودتون احساسِ آزادی کامل داشته باشید.
خداوند مشتاقه تا شما در آزادی روح، روان و جانِ خودتون، بتونید برکاتِ الهی او را به معنای واقعی تجربه کنید،تا بتونیدبا چالش‌های هر روزِ زندگیتون روبرو بشید و بر اونها غلبه کنید.
و تا بتونید از زندگی خودتون با عیسی مسیح هر روزه لذت ببرید و خوش باشید.
خداوند مشتاقه تا شما بخششِ کامل را به معنای واقعی تجربه کنید.
یعنی؛ تجربهٔ بخششِ گناهانتون.
یعنی؛ تجربهٔ آشتی با خداوند و شروع رابطه‌ای شخصی و صمیمیدوباره با او.
یعنی؛ تجربهٔ بخشش کسانی که شما را آزار داده و رنجونده ا‌ند.
و یعنی؛ تجربهٔ بخشش خودتون.
دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرما.
بخششِ محدود و نیمه کاره، کافی نیست.
برای شناختِ خدای واقعی یگانه، برای اینکه بتونیم درک کنیم که خدای واقعی یگانه در ایمانمان به عیسی مسیح پدر آسمانی مهربانِ ماست، و برای اینکه بتونیم در اراده و نقشهٔ خاصی که خداوند برای زندگیمون داره با شادی زندگی کرده و موقق باشیم، ما باید یاد بگیریم تا کاملا ببخشیم!
بله، باید یاد بگیریم تا خدا، دیگران و خودمان را کاملا ببخشیم!


عزیزان، بسیار حایزِ اهمیته که ما بدونیم،”بخششِ کامل” یعنی چه.
و برای اینکه یاد بگیریم که “بخششِ کامل” یعنی چه، یاد گرفتنِ این که “بخششِ کامل” چی‌ نیست، به ما کمک می‌‌کنه.
به همین منظور، من اول با سه توضیح مختصر بیان می‌‌کنم که “بخششِ کامل” چی‌ نیست.
۱ – بخشش بدین معنا نیست که؛ ” گناه یا خطایمن یا دیگران،بی‌ اهمیت بوده!”
دوستِ خوبِ من، اگه شما به خاطر گناه و خطای کس یا کسانِ دیگری، موردِ آزار قرار گرفته اید، یا اگه شما کس یا کسانِ دیگری را موردِ آزار قرار داده اید، این عملکرد بسیار مهمه و نباید نادیده انگاشته بشه!
خداوند از خطا و گناهِ هیچ انسانی چشم پوشی نمی کنه و اون گناه و خطا را نادیده نمی انگاره.
اگه شما گناهی را مرتکب شده اید، اگه در حقِ دیگران ظلم و ستمی روا داشته و موجبِ آزارشون بوده اید، باید بدونید که این عملکردِ شما بسیار مهم بوده و حال، اون ظلم و ستمِ روا داشته شدی شما در حقِ دیگران، همچون لکهٔ کثیفی بر روی روح و جانِ شماست.
عزیزان، ما نمی تونیم گناهانِ گذشتهٔ خودمون را، و همینطور، ظلم و ستمی که در حقِ دیگران روا داشته ایم را زیر فرش جاروب کنیم و به اونها اعتنأیی نداشته باشیم.
دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرما.
باز تکرار می‌‌کنم، گناه بسیار مهمه!
تمامی آسیب‌های بدنی، آسیب‌های روانی، اسارت‌های روحی و احساسِ گناه و تقصیر داشتنها، نتیجه و پیامدِ گناه هستند.
بنا براین، عاقلانه نیست که واقعیتِ اثراتِ گناه را حاشا و انکار کنیم.
۲ – بخشش بدین معنا نیست که بگیم؛ “من با گذشتِ زمان، ازش می‌‌گذارم و یکطوری شفا پیدا می‌‌کنم!”
دوستِ خوبِ من، خاطرهٔ یک واقعهٔ خاص، ممکنه با گذشتِ زمان در ذهنِ ما کمرنگ تر بشه، اما اون خاطره هرگز از بین نمیره.
دقت کنید؛ اگه شما مرتکبِ گناهی شده اید، اثراتِ مهلکِ آن گناه در زندگی شما باقی می‌‌مونه، تا زمانی که شما، بخششِ خداوند را برای آن گناهِ خاص از او دریافت کنید!
ممکنه شما نتیجهٔ گناهِ خودتون را بلافاصله تجربه نکنید، و این امر موجب بشه فکر کنید که، خداوند یکجوری گناهِ شما را نادیده گرفته.
ولی‌ دوستِ من، نتایجِ گناه همیشه خودشون را آشکار می‌‌کنند.
لطفا دقت بفرما.
تا زمانِ آشکار سازی خود، نتایجِ گناهان، خودشون را به صورتِ اعمالِ بد در زندگی شما پنهان نگه می‌‌دارند.
این حقایق، دقیقا در مورد گناهان و ظلم و ستمی که دیگران بر شما روا داشته ا‌ند نیز صدق می‌‌کنه.
شاید شما تصور کنید که گذشتِ زمان شفا میده.
ولی‌دوستِ من، زمان به خودی خود، هیچ چیز را شفا نمیده.
فقط خداوند عیسی مسیح و بخششِ الهی اوست که می‌‌تونه در و بوسیلهٔ شما کار کنه، و درد و رنجی را که از ظلم و ستمِ دیگران برده اید بر طرف نموده و کاملا شفا بده!
اگه شما سعی در پنهان نمودنِ گناه، ظلم و خطأیی که بنا به هر دلیل در حقِ دیگران روا داشته اید بنمأیید، اون گناه، ظلم و خطا در قلبِ شما می‌‌مونه، می‌‌پوسه و پس از مدتی می‌‌گنده.
گناه، ظلم و خطأیی که سعی در پنهان نمودنِ اون در قلبتون دارید، بتدریج مبدل به احساساتِ مخرب و نابود کننده‌ای مانندِ ، تلخی، عصبانیت و نفرت میشند.
احساساتِ خانمانسوزی که تمامی جوانبِ زندگی شما را تحتِ تاثیرِ قرار خواهند داد.
۳ – بخشش بدین معنا نیست که تصور کنیم؛ “مجازاتی برای گناهِ مرتکب شده نیست!”
بسیاری از مردم در این تصورِ اشتباه هستند که خداوند، وقتی قلبِ ما را موردِ بررسی قرار میده، از بعضی از گناهانِ ما چشم پوشی می‌‌کنه.
بله، متاسفانه بسیاری از مردم اشتباها تصور می‌‌کنند که خداوند، یکجوری از کنار گناهانِ اونها رد میشه و در اون صورت، دیگه مجبور نیستند برای گناهانشون به خداوند جواب بدند.
عزیزان، زمانهأیی هستند که ما می‌‌ترسیم خداوند فراموش کنه -کسانی را که موجبِ رنج و آزارمون بوده ا‌ند را مجازات کنه.
گاهی پیش میاد به کسانی که ما را آزار داده و رنجونده ا‌ند نگاه می‌‌کنیم و اینطور به نظر می‌‌رسه که اونها هیچ درد سری ندارند، سالم و خوشحال به نظر می‌‌رسند و انگار از هر نظر دارند با شادی و موفقیت زندگی می‌‌کنند.
در اینجور مواقع -به قولِ ما فارسی زبانان داغ دلمون تازه میشه.
و فکر می‌‌کنیم که نباید اونها را ببخشیم، تا روزی که با چشمانِ خودمون ببینیم، خداوند حتما به طریقی اونها را مجازات کرده.
گاهی هم، ما می‌‌دونیم و در قلبِ خودمون پذیرفته ایم که خداوند باید ما را به خاطرِ گناهی که مرتکب شده ایم مجازات کنه، اما خداوند هیچ کاری نمی کنه که ما فکر کنیم داره مجازاتمون می‌‌کنه.
در اینصورت، ما خودمون را نمی بخشیم و فکر می‌‌کنیم با این کار داریم از طرفِ خداوند خودمون را مجازات می‌‌کنیم.
عزیزان، باید یکبارِ دیگه یاد آورِ این مهم بشم که؛ گناه مهمه!
گناه همیشه مهمه.
گناه و اثراتِ آن، به خودی خود از بین نمیرند و فراموش هم نمیشند.
گناه باید بخشیده بشه یا که نابخشیده باقی می‌‌مونه.
گناه همیشه نتایج و پی آمدهأیی را به دنبال داره.
گناه همیشه، نهایتا مجازاتِ مرگ را با خودش حمل می‌‌کنه.


عزیزان، در ادامهٔ این درس، به این سوال پاسخ میدم که،بخششِ کامل چی‌ و چگونه هست؟
دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرمأیید.
بخشش، عمل آزاد سازی کس یا کسانی هست که، به نوعی موجبِ آزار و اذیتِ شما بوده ا‌ند، از پرداختِ دینشان به شما.
یا به عبارتی ساده تر؛ بخشش، گذشتن از پرداختِ دینِ کسانی هست که، موجبِ آزار و اذیتِ شما بوده ا‌ند.
بخششِ کامل در بر دارندهٔ سه جز هست.
۱ – جزِ اول، شاملِ صدمهٔ بدنی یا روحی، یا توهین یا گزند و آزار هست.
در این مرحله، آگاهانه یا نا آگاهانه، خطا و گناهی صورت گرفته.
درد، آزار و رنجی، توسطِ کس یا کسانی تجربه شده.
۲ – جزِ دوم، دین یا مدیون بودن، به خاطرِ صدمهٔ بدنی یا روحی، یا توهین یا گزند و آزار (جزِ اول) بوجود آمده.
۳ – جزِ سوم، فسخ یا ابطالِ دین و مدیون بودنِ شخصِ خاطیست.
نکته‌ای که قابل توجه هست اینه که، این سه جز در هر گونه بخششی دخالتِ مستقیم دارند.
در بخشش دریافت نمودن از خداوند، در بخشیدنِ دیگران و در بخشیدنِ خودمان.


اشخاصِ بخشیده نشده
عزیزان، اشخاصی که بخششِ الهی خداوند را از او دریافت ننموده ا‌ند، در درد زندگی می‌‌کنند.
اشخاصی که بخششِ الهی خداوند را از او دریافت ننموده ا‌ند، در روح و جانِ خود زخمی عمیق و گندیده دارند.
اشخاصی که بخششِ الهی خداوند را از او دریافت ننموده ا‌ند، دورِ روحشان، دیواری هست که آنها را محبوس نگه داشته .
این اشخاص ممکنه که تشخیص ندند که در درد زندگی می‌‌کنند، یا در روح و جانِ خودشون زخمِ گندیده‌ای دارند، یا که دورِ روحشان دیواری هست که آنها را محبوس نگه داشته.
به هر حال، مشخصات و خصلت‌های اشخاصِ نا بخشیده شده یا نبخشنده را، میشه خیلی آسون شناخت.
اشخاصی که بخششِ کاملِ خداوند را تجربه نکرده ا‌ند، یا حاضر نیستند تا دیگران را کاملا ببخشند، معمولاً در سر خوردگی، کلافگی، غصه، بی‌ تحملی، عصبانیت، حسادت و تلخی زندگی می‌‌کنند.
دوستِ خوبِ من، بخششِ کامل، با خودش آزادی می‌‌یاره.
بخششِ کامل، میوه‌های روح را در ما پرورش میده.
میوه هایی که ما در کتابِ مقدس، در غلاطیان ۵: ۲۲با اونها آشنا میشیم.۲۲ اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری.آمین!
بخشش کامل، خواستِ خداوند برای شماست.
دوستِ خوبِ من، برای برخورداری از بخششِ الهی خداوند، شما باید اول با او آشنا بشید و با او در رابطه‌ای شخصی و صمیمی قرار بگیرید.
برای شناختِ خداوندِ یگانهٔ واقعی، برای در ارتباط قرار گرفتن با او و بر قراری رابطه‌ای شخصی، شما می‌‌تونید همین لحظه به عیسی مسیح ایمان بیارید.
اگه می‌‌خواهید تا گناهان شما بخشیده بشند، اگه می‌‌خواهید خداوند به شما کمک کنه تا بتونید خودتون و دیگران را کاملا ببخشید، اگه می‌‌خواهید از زخم‌های گندیدهٔ قدیمی در خودتون که به دلیلِ نبخشیدنِ دیگران سالهاست در شما مانده ا‌ند پاک بشید، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم با خداوند گفتگو کنیم.
خداوند، من اعتراف می‌‌کنم که گناهکارم و به فیض و بخششِ الهی تو نیازمندم.
خداوند، من ایمان می‌‌آورم که عیسی مسیح، با مرگِ داوطلبانهٔ خود بر روی صلیب، تاوانِ تمامی گناهانِ من را پرداخت نمود.
من ایمان می‌‌آورم که در ایمانم به عیسی مسیح، او گناهانِ من را می‌‌بخشد.
خداوند، گناهانِ من را در نامِ عیسی مسیح ببخش.
خداوند، عیسی مسیح، من تمامی زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم و تو را در قلب و زندگی خودم می‌‌پذیرم.
عیسی مسیح، من اعتراف می‌‌کنم که اشخاصِ بسیاری را نبخشیده ام، به من کمک کن تا بتوانم همه را صرفِ نظر از این که چقدر مرا رنجانده و آزار داده ا‌ند، کاملا ببخشم.
عیسی مسیح، به من کمک کن تا بتوانم خودم را هم به خاطرِ آزار دادن و رنجاندنِ دیگران کاملا ببخشم.
عیسی مسیح، به من کمک کن تا از تمامی اثراتِ روحی، جسمی و روانی نبخشیدن‌هایم شفا پیدا کنم.
عیسی مسیح، به من کمک کن تا میوه‌های روحانی تو را در وجودم پرورش دهم.
عیسی مسیح، به من کمک کن تا همیشه همه را کاملا ببخشم و مانندِ تو دوست داشته باشم.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده، کوروش باقری