آیهٔ کلیدی: مزمور ۲۵: ۱۲
اگر کسی خداترس باشد، خدا راه راست را به او نشان خواهد داد. آمین!
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!

عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِما در کلامِ خدا هست.تصمیم گیری خردمندانه.
آیهٔ کلیدی مطالعهٔ ما در کلامِ خدا درمزمور ۲۵: ۱۲هست.
*عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم،این آیه در کلامِ تو در مزمورِ ۲۵: ۱۲، چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم،آمین!


دوستِ خوبِ من، زندگی هر کدام از ما، شکل یافته از تصمیماتی هست که هر روزه اتخاذ می‌‌کنیم.
به همین دلیل، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید برای اتخاذِ تصمیماتِ خردمندانه، نقشه، طرح و برنامهٔ قابلِ اطمینانی داشته باشیم تا به ما کمک کنه.
متاسفانه بسیاری از مردم، برای چگونه تصمیم گیری کردن، نقشه، طرح و برنامهٔ قابلِ اطمینانی ندارند تا راهنما و کمک کننده به آنها باشه.
اما ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، کتابِ مقدس را در اختیار داریم که مملو از راهنمأیی‌های کاملا قابل اطمینانی، برای کمک به ما در اتخاذِ تصمیمات خردمندانه است.
اگه ما فروتنانه، مطابق با طرح و نقشه‌ای که کلامِ خدا در کتابِ مقدس به ما یاد میده تصمیم گیری کنیم، در این صورت حتما موفق خواهیم شد.
خداوند توسطِ آموزه‌های کلامش در کتابِ مقدس به ما کمک می‌‌کنه تا تصمیماتِ خردمندانه بگیریم و از درد سرها، نگرانی‌ها و شکستهایی که از تصمیم گیری‌های غلط می‌‌تونسته عایدمون بشه محافظت کنه.
عزیزان، یکی از کلید‌های اتخاذِ تصمیماتِ خردمندانه، در مزمور ۲۵: ۱۲در کتابِ مقدس هست.
این آیه می‌‌فرماید: ۱۲ اگر کسی خداترس باشد، خدا راه راست را به او نشان خواهد داد. آمین!
عزیزان، به طورِ خیلی واضح، این آیه به ما یاد میده که؛ خداوند کسانی را که از وی می‌‌ترسند راهنمأیی و هدایت می‌‌کند.
لازم به توجه هست که در اینجا، ترسِ از خدا، به معنای وحشت داشتن و در بیم و هراس بودن از خداوند نیست.
ترسِ از خدا برای ما ایماندارانِ به عیسی مسیح به معنای، احترام گذاردن، گرامی داشتن و تکریم نمودن خداوند و کلامِ اوست.
خدا ترسی برای ما ایماندارانِ به عیسی مسیح -به معنای اعتماد، توکل و اتکاِ کامل فقط به خداست.
متاسفانه، ما اغلب برای اتخاذِ تصمیماتِ خردمندانه با خداوند مشورت نمی کنیم.
عزیزان، چون خداوند دانای مطلقه، عاقلانه است تا ما برای تصمیم گیری، اول با او مشورت کنیم و نظرِ او را جویا باشیم.
بله متاسفانه، ما اغلب به جای مشورت با خداوندِ دانای مطلق، پدرِ آسمانی مهربانمان، برای اخذِ بهترین تصمیماتِ خردمندانه، به صداهی دیگری گوش می‌‌کنیم.
یا که، خودمان به تنهأیی تصمیم می‌‌گیریم وبه نظر و خواستِ خداوند توجهی نداریم.
ما اشتباها تصور می‌‌کنیم که از خداوند با هوشتر هستیم، در حالی که نیستیم.
یا که فکر می‌‌کنیم ما بهتر از خداوند می‌‌دونیم به چی‌ نیاز داریم و چطور می‌‌تونیم مشکلاتمون را حل کنیم یا که برای نیازمون فراهم – در حالی که نمی دونیم.
عزیزان، خداوند بسیار مشتاقه تا همانندِ پدری دلسوز، مسئول و وفادار- به ما ایماندارانِ به خود جواب بده.
اما جوابِ خداوند به ما، همیشه درست مطابق با خواسته‌های ما از او نیستند.
خداوند همیشه در زمان خودش که همیشه بهترین هستند، و به روشِ الهی خودش که فرای درکِ محدودِ انسانی ماست، در ارادهٔ خاصِ خودش برای زندگی ما به ما جواب میده.
عزیزان، برای اطمینان از این که تصمیماتِ ما خردمندانه و مطابق و هماهنگ با خواستِ الهی خداوندباشند، باید به نقشه، طرح و برنامه‌ای که کلامِ خدا به ما یاد میده اتکا و از آن پیروی کنیم.
در ادامهٔ این مطالعه، من به معرفی هفت عملکردی که ما باید قبل از هر تصمیم گیری انجام بدیم، تا تصمیماتِ ما خردمندانه، بر اساسِ کلامِ خدا و هماهنگ با خواستِ الهی خداوند باشند می‌‌پردازم.
۱ – اقدامِ اولِ ما برای قادر به شنیدنِ صدای خداوند شدنو تصمیماتِ خردمندانهٔ مطابق با خواستِ او اتخاذ نمودن اینه که؛ “قلبِ خودمان را از وجودِ هر گناهِ دانسته‌ای پاک کنیم”!
عزیزان، گناه در مغزِ ما افکارِ پریشان کننده‌ای بوجود می‌‌یاره، و این افکارِ پریشانِ موجود در ذهن ما، مانعِ شناختِ ما از خواست و راهنمأیی‌های خداوند میشند.
کسانی که فروتنانه و منظم کلامِ خدا را مطالعه و در آموزه‌های آن تعمق دارند، اشخاصی پر حکمت، دانا، پر از روح القدس و مطیعِ خداوند هستند.
اینگونه اشخاص، راهنمأیی‌های خداوند را می‌‌شنوند و به خوبی آنها را درک می‌‌کنند، چون که هیچ گناه و مانعی در قلب و زندگی اونها نیست که نگذاره صدای خداوند را بشنوند.
اینگونه اشخاص همچنین با خداوند در رابطه‌ای گرم و منظم پدر و فرزند گونه زندگی می‌‌کنند.
عزیزان، عرض کردم قبل از این که ما بتونیم صدای خداوند را به وضوح بشنویم و از هدایت‌های الهی او بهره‌مند بشیم، باید هر گونه گناه و هر چیزی را که مغز ما را بر خلافِ خواستِ خدا اشغال نموده از خودمون دور کنیم.
اما چطور؟
برای پاک سازی مغز و قلب و زندگیمون از هر گونه گناه و هر چیزِ دیگری که بر خلافِ خواستِ خداست، باید این سه اقدام را انجام بدیم.
اولا؛ باید فروتنانه از خودِ خداوند بخواهیم تا هر چه که در زندگی و وجودِ ما، مانعِ شنیدنِ اوست به ما نشون بده.
شاید ما در رابطه‌ای هستیم که خواستِ خدا برامون نیست و از نظر وی گناهه.
شاید ما هنوز عاداتِ گناه آلودی داریم.
شاید ما الگوی فکری گناه آلود و بر خلافِ خداوند داریم.
روح القدس حتما به ما نشون میده چه مانع یا موانعی برای قادر به شنیدنِ صدای خداوندشدن در زندگی ما وجود دارند.
دوما؛ ما باید بدونِ درنگ، هر چه را که روح القدس به عنوانِ مانعِ شنیدنِ صدای خداوند در زندگی ما به ما نشون میده را به خداوند اعتراف و از وی در نامِ عیسی مسیح درخواستِ بخشش کنیم.
سوما؛ از خداوند بخواهیم به ما کمک کنه، تا بر آن گناه و عادات بد غلبه کنیم. خودمان هم باید برای دوری از آن گناهان و عاداتِ گناه آلود مصمم باشیم.
۲ – اقدامِ دومِ ما برای قادر به شنیدنِ صدای خداوندشدن و تصمیماتِ خردمندانهٔ مطابق با خواستِ او اتخاذ نمودن اینه که”باید صمیمانه و به طور کاملا جدی، تمامی آرزوها، امیال و خواسته های خودمون را به خداوند تسلیم کنیم”!
عزیزان، ما نمی تونیم به آرزوها، امیال و خواسته‌های انسانی خودمون بچسبیم و در عینِ حال انتظار داشته باشیم صدای خداوند را بشنویم و از او اطاعت کنیم.
ما باید فروتنانه و از صمیمِ قلب بتونیم به خداوند بگیم؛ “خداوند، مشتاقم از تو بشنوم که می‌‌خواهی برای تو چکار کنم؟
عزیزان، تسلیمِ کاملِ آرزوها، امیال و خواسته‌های انسانیمون به خداوند، فقط با کمکِ روح القدس به ما انجام پذیره.
شاید ما سالهای درازی را در آرزوها، امیال و درخواست‌های انسانی سپری نموده ایم که خواستِ خداوند برامون نبوده ا‌ند، و با مرورِ زمان، ما با این آرزوها، امیال و خواسته هامون خو گرفته ایم و اونها با ما عجین شده‌اند.
ولی‌ با کمکِ روح القدس، ما حتما می‌‌تونیم از آرزوها، امیال و خواسته‌های انسانی مون دست بکشیم و فقط خواسته‌های خداوند را از ما انجام بدیم.
۳ – اقدامِ سومِ ما برای قادر به شنیدنِ صدای خداوند شدن و تصمیماتِ خردمندانهٔ مطابق با خواستِ او اتخاذ نمودن اینه که؛”برای زمانهای خداوند که همیشه بهترین هستند صبور باشیم”!
عزیزان، گاهی ما باید مدتِ مدیدی را در دعا بسر ببریم تا خداوند به ما جواب بده.
اگر چه خداوند به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح قول داده که او به خواسته‌های ما چنانچه با اراده و خواستِ الهی وی هماهنگ باشند حتما پاسخ میده، ولی‌ او هرگز به ما قول نداده که به هر خواستهٔ ما از وی بلافاصله جواب میده.
انجیل متی ۷: ۷ ۷ بخواهید تا به شما داده شود. بجویید تا بیابید. در بزنید تا به روی شما باز شود.آمین!
ما باید صبر با خداوند را برای دریافتِ پاسخ از وی قسمتی از زندگی مسیحی خودمان بدانیم.
وقتی ما برای شنیدنِ پاسخِ خداوند به درخواستمان از وی صبر می‌‌کنیم، در واقع داریم با اطمینانِ خاطر از این که وی از جانبِ ما در فعالیته، به او احترام می‌‌گذاریم.
سعی در سبقت گرفتن از خداوند و بی‌ صبری برای شنیدنِ از وی، حتما موجبِ شکست و ناکامی برای ما خواهد شد.
عزیزان، خداوند که خوب ما را می‌‌شناسه، در موردِ صبر به ما درس‌های زیادی داده.
من فقط به سه تا از آیاتی که در کلامِ خدا ما را به صبر امر می‌‌کنند اشاره می‌‌کنم.
مزمورِ ۴۶: ۱۰«آرام باشید و بدانید که من خدا هستم و در میان قومهای جهان مورد عزت و احترام خواهم بود.»آمین!
مزمورِ ۶۲: ۵ ای جان من، تنها نزد خدا آرام یاب، زیرا امید من بر اوست.آمین!
مزمورِ ۲۷: ۱۴ به خداوند امیدوار باش و بر او توکل کن. ایمان داشته باش و ناامید مشو.آمین!
عزیزان، ما می‌‌تونیم همیشه اطمینانِ خاطر داشته باشیم که خداوند، در صبرِ خودش برای جواب دادن به ما، حتما دلیل بسیار خوبی داره.
خداوند که دانای مطلقه، او که ما را آفریده و از تمامی خلق و خو و قابلیت‌های ما کاملا آگاهه، همینطور به خوبی می‌‌دونه بهترین زمان دریافت پاسخِ ما از وی کی هست.
خداوند پدرِ آسمانی دانا و مهربانِ ما، خوب می‌‌دونه چقدر طول می‌‌کشه تا ما آماده گی دریافتِ پاسخِ خواسته هامون را از او داشته باشیم.
او خوب می‌‌دونه ما کی می‌‌تونیم پاسخِ او را درک کنیم و از امرِ وی اطاعت.
۴ – اقدامِ چهارمِ ما برای قادر به شنیدنِ صدای خداوند شدن و تصمیماتِ خردمندانه اتخاذ نمودن اینه که؛
“در مقابلِ فشار‌های داخلی وخارجی هشیار و مقاوم باشیم”!
عزیزان، وقتی ما برای اخذِ تصمیماتِ خردمندانه در صبر با خداوند بسر می‌‌بریم، این احتمال هست که از بیرون و یا درون تحتِ فشار قرار بگیریم.
فشارهای خارجی، اغلب از جانبِ دوستان، افرادِ خانواده یا کسانِ دیگری که به ما نزدیک هستند بر ما وارد میاد.
این عزیزان، ولو با نیتِ خوب، سعی دارند ما را متقاعد کنند تا تصمیم بگیریم -حتی اگه هنوز از خداوند نشنیده ایم.
پیشنهاداتِ این عزیزان برای تصمیم گیری ما قبل از شنیدنِ از خودِ خداوند، دلیل بر این نیستند که با اراده و خواستِ وی یکسان هستند.
ما نباید تحتِ فشار و اصرارِ دیگران، با عجله بدون خواستِ خداوند تصمیمیم بگیریم.
عزیزان، گاهی هم ما خودمان در طولِ زمانی که برای شنیدنِ نظرِ خداوند در صبر با وی بسر می‌‌بریم، به خودمان فشار می‌‌آوریم تا هر چه زود تر تصمیمی بگیریم.
ما به خودمون فشار می‌‌یاریم تا قبل از شنیدنِ از خداوند تصمیم بگیریم، شاید که می‌‌ترسیم از جوابی که او به ما خواهد داد خوشمون نیاد.
یا نخواهیم از پاسخی که خداوند به ما خواهد داد پیروی کنیم.
۵ – اقدامِ پنجمِما برای قادر به شنیدنِ صدای خداوند شدن و تصمیماتِ خردمندانه اتخاذ نمودن اینه که؛ “از دعا کردن دست نکشیم”!
عزیزان، در کلامِ خدا، اولِ تسالونیکیان ۵: ۱۷می‌‌خوانیم: ۱۷ پیوسته دعا کنید!آمین!
اگه ما در آن زمانی که دلمون می‌‌خواسته از خداوند پاسخی دریافت نکرده ایم، نباید نا امید شده و از دعا کردن دست بکشیم.
در طولِ زمانِ صبر با خداوند، او داره به ما یاد میده که فقط به او اعتماد، اطمینان و اتکا داشته باشیم.
خداوند می‌‌خواد تا در طولِ این زمانِ دشوارِ صبر برای شنیدنِ از او، ما از شک، ترس و بی‌ قراری، به او، و زمانِ منتخبِ الهی او که همیشه بهترینه اعتمادِ کامل پیدا کنیم.
۶ – اقدامِ ششمِ ما برای قادر به شنیدنِ صدای خداوند شدن و تصمیماتِ خردمندانه اتخاذ نمودن اینه که؛ “با اعتمادِ کامل به وفاداری خداوند در انجامِ تمامی قول هایش، در آرامش بسر بریم”!
عزیزان، کتابِ مقدسِ ما مسیحیان، با ارزش‌ترین و موثق‌ترین منبعِ کسبِ راهنمأیی، تصمیم گیری و هدایت برای ماست!
چون که کتابِ مقدس، افکارِ پر حکمتِ خداوند هستند به صورتِ نوشتاری جمع گردیده در یک کتاب.
اگه ما می‌‌خواهیم نظرِ خداوند را در موردی بدونیم، می‌‌تونیم کتابِ مقدس را مطالعه و از نظرِ خداوند در آن موردِ خاص آگاه بشیم.
عزیزان، کتابِ مقدس همچون فیلتری هست که، اجازهٔ ورودِ افکارِ دنیوی و انسانی را به داخلِ خود نمی دهد.
در کتابِ مقدس هست که ما به وفاداری خداوند در انجامِ تمامی قول‌هایش به ما آشنا میشیم.
بنا بر این، ما می‌‌تونیم اطمینان داشته باشیم که خداوند حتما امروزه هم به قولِ خودش عمل می‌‌کنه و به ما پاسخ خواهد داد.
۷ – اقدامِ هفتمِ ما برای قادر به شنیدنِ صدای خداوند شدن و تصمیماتِ خردمندانه اتخاذ نمودن اینه که؛ “برای دریافتِ آرامشِ او، نسبتِ به وی متعهد بمانیم”!
عزیزان، لغتِ “آرامش” در زبانِ یونانی، یعنی زبانی که کتابِ مقدس اول بدان زبان به نگارش در آمد، به معنای، به هم بسته شدن است.
وقتی ما برای اخذِ تصمیمی با خداوند در توافق و هم نظربا اوبسر می‌‌بریم؛ در واقع گویی ما با او متعهد، ملزم یا پایبند شده ایم.
وقتی ما با خداوند، در هم نظری بوده و نسبتِ به وی، متعهد، ملزم و پایبند می‌‌شیم، آنگاه آرامش الهی وی در قلب‌های ما جاری میشه.
۱۵ بگذارید آرامشی که مسیح عطا می‌کند، همواره بر دلهای شما مسلط باشد، چون همه ما باید مانند اعضای یک بدن، در هماهنگی و صفا زندگی کنیم. در ضمن، همیشه شکرگزار باشید.آمین!کولسیان ۳: ۱۵
دوستِ خوبِ من، اجاز بدید تا در پایانِ این مطالعه از شما چند سوال بپرسم.
۱ – شما معمولاً چطور تصمیم می‌‌گیرید؟
۲ – شما برای اتخاذِ تصمیماتِ خردمندانه، با چه کسی مشورت می‌‌کنید و از چه منبعی استفاده می‌‌کنید؟
۳ – خداوند چه نقشی در تصمیم گیری‌های شما داره؟
۴ – آیا تا حالا شده که بدون مشورتِ با خداوند تصمیمی اتخاذ نموده باشید؟
۵ – پیامد و نتیجهٔ اون تصمیمِ شما چی‌ بود؟
۶ – در طولِ زمانی که برای شنیدنِ پاسخی از خداوند در صبر بسر برده اید، چه درسهایی یاد گرفته اید؟
نویسنده؛ کوروش باقری