آیهٔ کلیدی این مطالعه؛در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۲۱می‌ باشد.
کسی مرا دوست دارد که آنچه می‌گویم اطاعت کند؛ و چون مرا دوست دارد، پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد. آمین!

سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا هست؛ امیدِ من به عیسی مسیح است؛ زیرا که وی معلمِ مهربان و با وفأیی است!
آیهٔ کلیدی مطالعهٔ ما در کلامِ خدا در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۲۱می‌ باشد .این آیه می‌‌فرماید:
۲۱ کسی مرا دوست دارد که آنچه می‌گویم اطاعت کند؛ و چون مرا دوست دارد، پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد. آمین!
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم، این آیه در کلامِ تو در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۲۱چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، شاید شما تاکنون درک نموده و پذیرفته اید که خداوند عیسی مسیح – به خاطرِ فدیهٔ جانِ خودش بر روی صلیب به جای شما، حال گناهانتان را بخشیده و شما را در نزدِ خود به عنوانِ فرزند خوانده پذیرفته.
با وجودِ این که شما این حقیقت محض را پذیرفته و به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان دارید،
با وجودِ این که شما به بخششِ گناهانتان توسطِ خداوند عیسی مسیح به خاطرِ ایمانِ به وی اطمینان دارید،
و با وجودِ این که شما ایمان دارید که حال او شما را به عنوان فرزند خوانده -در خانوادهٔ الهی خود پذیرفته، اما هنوز سوالی در ذهنِ شما باقی مونده.
این سوال که، آیا عیسی مسیح فقط از من خوشش می‌‌یاد و مرا به طورِ سطحی دوست داره؛ یا که او واقعا علاقهٔ شدیدی به من داره به حدی که عاشقِ منه؟
شما با نگاهی صادقانه و منصفانه به زندگیِ حال و گذشته خودتون، متوجه میشید که انسانِ خطا کاری هستید و در استاندارد‌های خداوند زندگی نکرده اید.
پی بردن و پذیرفتنِ این واقعیت در مورد خودتون – موجبِ میشه که سوالِ دیگه‌ای در ذهنِ شما بوجود بیاد.
این سوال که؛ آیا عیسی مسیح واقعا با آگاهی کامل از تمامی تقصیرات، خطاها و گناهانِ من، می‌‌تونه به شخصی مثلِ من علاقهٔ شدیدی داشته باشه به حدی که عاشقم باشه؟
دوستِ خوبِ من، اگه اینگونه سوالات در ذهنِ شما پرسه می‌‌زنند و هر از گاهی خاطرِ شما را آشفته می‌‌کنند، بر اساسِ آموزه‌های کلامِ خدا باید توجه شما را به نکتهٔ بسیار مهمی جلب کنم.
این نکتهٔ مهم که؛ اگه شما از این واقعیت که عیسی مسیح واقعا عاشقانه شما را دوست داره در شک و تردید بسر می‌‌برید و به آن اطمینان نداشته باشید؛
همچنین؛ اگه شما از این واقعیت که عیسی مسیح با وجودِ علمِ کاملی که از تمامی خطاها و گناهانِ شما داره هنوز شما را عاشقانه دوست داره اطمینان نداشته باشید؛ بدین طریق مانعِ پیشرفتِ رابطهٔ شخصی خودتون با او میشید.
لطفا دقت بفرمأیید.
اگه شما از این واقعیت که عیسی مسیح شما را بیشتر از جانِ خودش عاشقانه دوست داره، اطمینانِ کامل نداشته باشید؛ در این صورت، به احتمالِ زیاد شما دائما تصور می‌‌کنید که عیسی مسیح از شما ناخشنود هست و در رنجش از شما بسر می‌‌بره.
دوستِ خوبِ من، اینگونه دیدگاه و باور نسبت به رابطهٔ خودتون با عیسی مسیح، نه تنها مانعِ پیشرفتِ رشدِ رابطهٔ شخصی شما با او میشه؛ بلکه موجب میشه تا از او دور و دورتر بشید و در این اثنا، شاید گناهان دیگری نیز انجام بدید.
اطمینان نداشتن از این واقعیت که، عیسی مسیح نه تنها از شما ناخشنود و ناراضی نیست و در رنجش بسر نمی بره بلکه عاشقانه دوستتون داره، موجب میشه تا در شما احساسِ یاس و نا امیدی بوجود بیاد و سعی کنید خودتون را از او دور نگه دارید.
شاید شما به خاطرِ نا اطمینانی از میزانِ علاقهٔ عیسی مسیح به خود، دائما در این ترس و نگرانی بسر می‌‌برید که؛ شاید من مرتکبِ گناهی بشم که عیسی مسیح برای همیشه مرا از لطف و برکاتش محروم نگه داره.
دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرما.
اینگونه طرزِ فکر در موردِ عیسی مسیح،
اینگونه احساسات در موردِ خود و کیفیتِ رابطهٔ خود با عیسی مسیح داشتن؛ اون روشِ زندگی نیست که خداوند عیسی مسیح مشتاقه تا شما داشته باشید!
عیسی مسیح خداوند و منجی فداکار و با وفای شماست.
عزیزان، در ایمانتان به عیسی مسیح، حال خداوند پدرِ آسمانی شماست – پدری کامل و قدوس. پدری با وفا و فداکار.
خداوند پدرِ آسمانی شما، مافوقِ درکتان داناست!
پدرِ آسمانی شما، شما را بدونِ هیچ قید و شرطی، عاشقانه دوست داره!
خداوند عیسی مسیح در دانأیی و حکمتِ الهی بی‌ مانندِ خود، به خوبی می‌‌دونه که شما در حالِ رشد در ایمانِ به وی هستید.
خداوند عیسی مسیح به خوبی می‌‌دونه که شما حتما سوالات و شکهایی خواهید داشت.
خداوند عیسی مسیح به خوبی می‌‌دونه که شما خطا‌ها و گناهانی مرتکب خواهید شد.
با این وجود، خداوند عیسی مسیح، از شما انتظار داره تا مطیعِ او باشید و از او اطاعت کنید.
شاید می‌‌پرسید؛ چرا من باید مطیعِ عیسی مسیح باشم و از او اطاعت کنم؟
عزیزان، پاسخِ صحیح به این سوال اینه که؛ چون عیسی مسیح مشتاقه تا به شما یاد بده، چطور می‌‌تونید آزاد باشید!
بله، عیسی مسیح مشتاقه تا شما آزاد باشید.
آزاد از هر گونه شک، ترس و نگرانی از این که؛ آیا عیسی مسیح واقعا مرا عاشقانه دوست داره؟
آزاد از هر گونه شک، ترس و نگرانی از این که؛ آیا عیسی مسیح واقعا مرا با وجود همهٔ قصورات و گناهانم می‌‌پذیره؟
آزاد از هر گونه شک، ترس و نگرانی از این که؛ آیا عیسی مسیح واقعا مشتاقه تا با من رابطه‌ای شخصی و صمیمی داشته باشه؟
آزاد از هر گونه شک، ترس و نگرانی از این که؛ آیا عیسی مسیح واقعا مشتاقه تا با من در طولِ عمرم، برای انجامِ خواستِ او همکار و دوست باشه؟
عزیزان، نتیجه و ثمراتِ مطیعِ عیسی مسیح بودن و از او اطاعت نمودن، فقط برای خودِ شماست و نه این که محبت، گذشت و بخششِ او را از وی بخرید.
خداوند عیسی مسیح که خودش شما را آفریده، به خوبی از پتانسیلِ شما به عنوانِ یک انسانِ منحصر بفرد آگاهه.
دقت کنید؛ خداوند عیسی مسیح بسیار مشتاقه تا شما مطیعِ او باشید، تا در اون صورت او بتونه به شما کمک کنه در پتانسیلِ موجود در خودتان زندگی پر برکتی داشته باشید.
یعنی زندگی پر برکتی که، او برای همان منظور شما را آفریده.
خداوند عیسی مسیح معلمِ مهربان و با وفای شماست.
بنا بر این اجازه بدید تا او درس هایی را که می‌‌خواد شما از وی بیاموزید به شما یاد بده، تا بتونید در پتانسیلِ عطا نمودهِ خود به شما -زندگی شاد و پر برکتی را در آرامشِ الهی او داشته باشید.
دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۱۴: ۲۱می‌‌فرماید؛۲۱ کسی مرا دوست دارد که آنچه می‌گویم اطاعت کند؛ و چون مرا دوست دارد، پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد. آمین!
دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح با فدیهٔ جانِ خود بر روی صلیبِ جلجتا، میزانِ علاقهٔ خود به شما را به اثبات رسانید.
او با این عملِ داوطلبانهٔ خود، ثابت نمود که شما را بیشتر از جانِ خودش دوست داره.
عیسی مسیح به جای شما بر روی صلیب جان داد، تا تاوانِ گناهانِ شما را بپردازه و تا شما در ایمان به کارِ تمام شدهٔ وی بر روی صلیب، تا ابد زنده مانده و با او در بهشت زندگی کنید.
عیسی مسیح با فدیه نمودنِ جانِ خود بر روی صلیب، دیگه جای هیچ گونه شکی در موردِ میزانِ محبت و علاقهٔ خود نسبت به شما باقی نگذاشت.
عیسی مسیح با فدیه نمودنِ جان خود بر روی صلیب، به بهترین نحوِ ممکن به شما ثابت نموده که او از شما ناخشنود و ناراضی نیست.
او معلمِ مهربان و با وفأیی هست که؛ مشتاقه در صورتِ ایمان و اطاعتِ شما از وی به شما یاد بده، هدف از خلقتتان توسطِ او چی‌ بوده.
او معلمِ مهربان و با وفأیی هست که؛ مشتاقه در صورتِ ایمان و اطاعتِ شما از وی به شما یاد بده، او چه پتانسیلِ خاصی در شما نهاده.
عیسی مسیح می‌‌خواد با شما -در بکار بری صحیح از پتانسیلی که خودِ او به شما عطا فرموده در طولِ مدتِ عمری نیز که خودِ وی به شما عطا فرموده همکار باشه.
دوستِ خوبِ من، سوالِ واقعی و مهمی که باید از خودتون بپرسید اینه که؛ آیا من عیسی مسیح را به همان میزان که او مرا دوست داره، دوست دارم؟
آیا من مطیعِ او هستم و از او اطاعت می‌‌کنم؟
عزیزان، امیدوارم که مطالعه و شناختِ بهتر از کلامِ خدا در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۲۱موجبِ برکتِ شما بوده باشه.
قبل از به پایان بردنِ مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا، ببینیم از این مطالعه چه درسهایی یاد گرفتیم.
۱ – یاد گرفتیم که – عیسی مسیح تمامی انسانها را عاشقانه بیشتر از جانِ خودش دوست داره. عیسی مسیح با فدیهٔ جانِ خود بر روی صلیب، این محبت و علاقه‌اش برای بشریت را به اثبات رسانید.
۲ – یاد گرفتیم که – عیسی مسیح هر انسانی را برای به کمال رساندنِ هدفی الهی و منحصربفرد آفریده.
۳ – یاد گرفتیم که – عیسی مسیح برای قادر شدنِ هر انسانی در انجامِ خواسته‌اش از وی، میزانِ پتانسیلِ خاصی به وی عطا فرموده.
۴ – یاد گرفتیم که – هر انسانی که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان آورد، خداوند تمامی گناهان آن شخص را بخشیده و پدرِ آسمانی وی شده و آن شخص را به عنوانِ فرزند خوانده، به عضویتِ خانوادهٔ الهی خود بر می‌‌گزیند.
۵ – یاد گرفتیم که – در صورتی که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودمون ایمان آوریم، او مشتاقه همانندِ معلمی مهربان و وفادر به ما درس بیاموزه.
۶ – یاد گرفتیم که – عیسی مسیح در صورتی که از ما خطا یا گناهی سر بزنه، محبتش نسبتِ به ما کم نمیشه. او به خوبی می‌‌دونه که ما در تمامی طولِ عمرمان، همیشه سوالاتی خواهیم داشت و با شک هایی روبرو خواهیم شد.
۷ – یاد گرفتیم که – عیسی مسیح مشتاقه تا ما مطیعِ او بوده و از وی اطاعت کنیم، تا او بتونه با توجه به پتانسیلی که خودش به ما عطا فرموده، با ما- در به کمال رساندنِ خواسته‌های الهی خود در طولِ عمرمان همکار باشه.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم؛ زیرا که مرا بیشتر از جانِ خودت، عاشقانه دوست داری.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم؛ زیرا که میزانِ محبتِ خودت را به من، با هدیهٔ جانِ خودت بر روی صلیب به جای من به اثبات رساندی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم؛ زیرا که مرا به گونه‌ای منحصر بفرد آفریده و در حکمت و ارادهٔ الهی خود، پتانسیلِ مشخصی قرار داده ای.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم؛ زیرا که مشتاقی با من در انجامِ نقشه‌های الهیت در طولِ عمرم بر روی این کرهٔ زمین همکار باشی.
خداوند عیسی مسیح؛ از تو سپاسگزارم؛ زیرا که معلمِ مهربان و فداکارِ من هستی‌.
خداوند عیسی مسیح؛ من به تو به عنوانِ خداوند و منجی خودم ایمان می‌‌آورم. من تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم. به قلب و زندگی من بیا و مرا هر گونه که خود صلاح می‌‌دانی، آموزش بده.
خداوند عیسی مسیح؛ به من کمک کن -تا همیشه محبتِ بی‌ قید و شرطِ تو را به یاد داشته باشم و هر روزه فقط برای جلالِ نامِ تو زندگی کنم.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری