آیهٔ کلیدی:انجیلِ اولِ یوحنا ۳: ۱۶
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.

از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ زنده و حیات بخشِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا هست؛امیدِ من به عیسی مسیح است؛ زیرا که وی مرا با محبتِ بی‌ قید و شرط و شفا دهندهٔ خود دوست دارد!
آیه‌ای که چگونگی ارتباط آن را با زندگی امروزمان موردِ بررسی قرار میدهیمدرانجیلِ اولِ یوحنا ۳: ۱۶می‌ باشد .
این آیه می‌‌فرماید: ۱۶ما محبت‌ واقعی‌ را از مسیح‌ آموخته‌ایم‌، زیرا او جان‌ خود را در راه‌ ما فداکرد، تا ما نیز حاضر باشیم‌ جان‌ خود را در راه‌ برادران‌ خود فدا کنیم‌.آمین!
عزیزان ، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند، به من کمک کن تا درک کنم، این آیه در کلامِ تو درانجیلِ اولِ یوحنا ۳: ۱۶چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، آیا شما می‌‌دونستید که خداوند عیسی مسیح، شما را در هر شرایطی که در حالِ حاضر هستید، بی‌ قید و شرط دوست داره؟
اگه آره، آیا میزانِ علاقه و محبت او را نسبت به خودتون دقیقا می‌‌شناسید؟
حقیقت اینه که؛درکِ کامل از میزانِ علاقه و محبتی که خداوند عیسی مسیح برای ما داره یکشبه حاصل نمیشه.
بلکه -درکِ تا حدی کامل از میزانِ علاقه و محبتی که خداوند عیسی مسیح برای ما داره، در پروسهٔ سراسرِ طولِ عمرِ زمینی ما حاصل میشه.
لطفا توجه کنید -به هر میزانی که ما در فروتنی و اخلاصِ نیتِ قلبی، خواستارِ شناختِ بهتر از میزانِ علاقه و محبتِ عیسی مسیح نسبتِ به خودمان باشیم؛ او هم به همان میزان – توانأییِ درک و فهمِ انسانی ما را گسترش میده، تا بتونیم بهتر، میزانِ علاقه و محبتِ او را نسبت به خودمان بشناسیم.
و هر چه ما بهتر به میزانِ علاقه و محبتِ خداوند عیسی مسیح نسبت به خودمان پی می‌‌بریم؛ بهترهمدرک می‌‌کنیم که براستیما در نظرِ وی کی هستیم و چگونه جایگاهی داریم.
عزیزان، شناختِ بهتراز میزانِ علاقه و محبتِ عیسی مسیح نسبتِ به ما، به ما کمک می‌‌کنه درک کنیم که ما؛ کاملاو صد در صد فقط به او تعلق داریم.
همچنین، شناختِ بهتر از میزانِ علاقه و محبتِ عیسی مسیح نسبتِ به ما، به ما کمک می‌‌کنه درک کنیم که ما؛ چقدر برای او عزیز و ارزشمند هستیم.
به نظرِ من، درک از هیچ موضوعِ دیگری در این هستی‌، نمی تونه به اندازهٔ درکِ این مهم به انسان احساسِ ارزشمند بودن و امید بده که، خداوند و خالقِ وی – او را بیشتر از جانِ خودش دوست داره!
دوستِ خوبِ من، آیا شما شناختِ صحیح از خداوند عیسی مسیح دارید؟
آیا می‌‌دونید عیسی مسیح براستی کیست و برای شما چه فداکاری بی‌ مانندی انجام داده؟
آیا می‌‌دونید عیسی مسیح در حالِ حاضر در حالِ انجامِ چه خدمتی به شماست؟
آیا محبت و علاقهٔ بی‌ قید و شرطِ عیسی مسیح را تجربه نموده اید؟
عزیزان، محبتِ خداوند عیسی مسیح برای ما بی‌ انتهاست!
او در فیض و رحمتِ الهی خود برای ما؛ به ما اجازه میده تا هر چقدر که ما بخواهیم، از این محبتِ بی‌ انتهای وی بچشیم و آن را تجربه کنیم.
وقتی ما محبتِ بی‌ قید و شرط و شفا دهندهٔ عیسی مسیح را می‌‌چشیم و آن را تجربه می‌‌کنیم؛ دیگه هرگز احساسِ قحطی دوست داشته شدن توسطِ دیگران در ما بوجود نمی یاد.
بله، تجربه محبتِ بی‌ قید و شرط و شفا دهندهٔ عیسی مسیح، ما را کاملا از محبتِ واقعی سیر می‌‌کنه.
دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح بسیار مشتاقه تا ما را از تمامی اسارت‌های روحی و روانیمون آزاد کنه و شفا بده.
ما تنها زمانی می‌‌تونیم به معنای واقعی از تمامی اسارت‌های روحی و روانی خودمون کاملا آزاد بشیم که؛ محبتِ عیسی مسیح را شخصا تجربه نموده باشیم.
وقتی ما محبتِ مسیح را شخصا تجربه می‌‌کنیم، بعد از آن با کمکِ خودِ وی، دگرگونی شگرفی در ما بوجود می‌‌یاد.
این دگرگونی در ما بدین صورت هست؛ که باز با کمکِ خودِ عیسی مسیح، همانندِ خود وی مشتاق میشیم تا دیگران را نیز بی‌ قید و شرط دوست داشته باشیم.
وقتی ما محبتِ بی‌ قید و شرطِ عیسی مسیح را شخصا تجربه می‌‌کنیم؛ مشتاق میشیم تا این منبعِ آرامش، محبت و رحمتِ واقعی را به دیگران نیز معرفی کنیم.
دوستِ خوبِ من، می‌‌دونی منظورِ من از بی‌ قید و شرطی محبتِ عیسی مسیح برای ما چی‌ هست؟
محبتِ بی‌ قید و شرطِ عیسی مسیح یعنی اینکه – او ما را در حالی که گناهکار و از او دور هستیم بیشتر از جانِ خودش دوست داره و به آغوشِ گرمِ خود پذیراست.
محبتِ بی‌ قید و شرطِ عیسی مسیح یعنی اینکه – او از ما انتظار نداره تا به خاطرِ این که در گذشته گناهانی مرتکب شده ایم، در ترس و وحشت از او در حالِ فرار و دوری از وی زندگی کنیم.
عیسی مسیح ما را هر طوری که هستیم، در هر جا و در هر زمانی، به آغوشِ گرمِ پر محبتِ خود می‌‌پذیره.
عزیزان، خدایانِ دروغین به انسانهامی‌‌گند، تو گناهکاری، تو لیاقت آمرزش نداری، امیدی برای تو نیست، تو باید بری جهنم و تا ابدیتدر جهنم باشی.
در حالی که عیسی مسیح -یگانه خدای واقعی، خالقِ این هستی‌ و شما، خدای محبت، رحمت و فیض -چیزِ کاملا متفاوتی به ما میگه.
خداوند عیسی مسیح به ما میگه – می‌‌دونم که گناهکاری، اما اگه فروتن بشی و به من ایمان بیاری، من تمامی گناهانِ تو را می‌‌بخشم.
می‌ دونی چرا؟ چون که من خودم، تاوانِ تمامی گناهانِ تو را که مرگ و جدأیی ابدی از من بود، داوطلبانه به جای تو بر روی صلیب پرداخت نموده ام.
خداوند عیسی مسیح به ما میگه – تو نمی تونی با سعی و تلاش‌های انسانی خودت، با انجامِ رسم و رسومِ من در آوردی دینی، فکر کنی که حال نزدِ من مقبول و بی‌ گناه هستی‌.
می‌ دونی چرا؟ چون انجامِ مراسمِ دینی و سعی و تلاش‌های انسانی تو هرگز موجبِ بخششِ گناهانِ تو نمیشند.
عیسی مسیح به ما میگه – من خودم، تو را مطابق با خواستِ الهی خودم آفریدم، تا با تو، در طولِ سالهای عمرِ زمینی که خودم به تو میدم، همراه و همکار باشم.
عیسی مسیح به ما میگه – من تمامِ قابلیت‌ها و خلق و خوی تو را می‌‌شناسم. من از هر فکری که تا کنون داشته‌ای – از هر کلمه‌ای که تا کنون گفته‌ای و از هر عملی که تا کنون از تو سر زده، کاملا آگاهم.
با این وجود، هنوز تو را دوست دارم و مشتاقم تا به من ایمان بیاری و بقیهٔ روز‌های عمرت را با من زندگی کنی.
دوستِ خوبِ من، اگه ما فروتنانه اجازه بدیم تا عیسی مسیح ما را از تمامی اسارت‌ها مون آزاد کنه و کاملا شفا بده، اونوقت ما قادر خواهیم شد تا دستورِ وی را انجام بدیم.
عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا ۱۳: ۳۴ – ۳۵می‌‌فرماید؛
«پس حال، دستوری تازه به شما می‌دهم: یکدیگر را دوست بدارید همانگونه که من شما را دوست می‌دارم. ۳۵ محبت شما به یکدیگر، به جهان ثابت خواهد کرد که شما شاگردان من می‌باشید.»آمین!
عزیزان، شایسته و بجاست که در همین لحظه از خودمون سوال کنیم؛
آیا من دیگران را بی‌ قید و شرط دوست دارم و به آنها محبت می‌‌کنم؟
آیا محبتِ من به دیگران اونطور هست که بتونند انعکاسِ محبتِ عیسی مسیح را در من ببینند و خواستارِ شناختِ او شوند؟
آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا در انجیلِ اولِ یوحنا ۳: ۱۶هست.
این آیه به ما یاد میده که؛۱۶ما محبت‌ واقعی‌ را از مسیح‌ آموخته‌ایم‌، زیرا او جان‌ خود را در راه‌ ما فداکرد، تا ما نیز حاضر باشیم‌ جان‌ خود را در راه‌ برادران‌ خود فدا کنیم‌.آمین!
عزیزان، کلامِ زنده و حیات بخشِ خداوند در این آیه، چه درسِ مهمی را به ما یاد میده.
می‌ بینیم آیه با کلمهٔ ما شروع میشه، اگر چه این کلمهٔ “ما” در این جا اشاره به کسانی داره که به عیسی مسیح ایمان دارند، ولی‌ همانطور که در طولِ این مطالعه یاد گرفتیم، عیسی مسیح تمامی انسانها را بیشتر از جانِ خودش دوست داره و به سوی خود فرا می‌‌خونه.
بنابراین، این کلمهٔ “ما” می‌‌تونه شاملِ هر کسی نیز که تاکنون به عیسی مسیح ایمان نیاورده و مزهٔ محبتِ بی‌ قید و شرطِ وی را نچشیده نیز باشه.
پس کلمهٔ “ما”، شاملِ تمامی انسانهأیی هست که در سراسرِ این دنیا زندگی می‌‌کنند.
با پاسخ دادن به چند سوالی که این آیه در فکرِ ما بوجود می‌‌یاره، قادر میشیم تا درسِ زندگی مهمی که به ما یاد میده را به خوبی بیاموزیم.
سوالِ اول اینه که؛ تمامی انسانها می‌‌تونند چه درسِ مهمی را از عیسی مسیح یاد بگیرند؟
پاسخ اینه که؛ نمونهٔ محبتِ واقعی بی‌ قید و شرط نسبت به دیگران را از او یاد می‌‌گیرند.
سوالِ بعدی اینه که؛ چطور؟ مگه عیسی مسیح چکار کرده که بتونه به ما بهترین نمونهٔ محبتِ واقعیِ بی‌ قید و شرط را یاد بده؟
پاسخ اینه که؛ او داوطلبانه و فداکارانه، جانِ خودش را بر روی صلیبِ جلجتا فدیه نمود، تا تاوانِ گناهانِ هر که را که به او ایمان آورد یکبار برای همیشه کاملا پرداخته باشد.
سوالِ بعدی اینه که – خوب، جان دادنِ داوطلبانهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب چه فایده‌ای امروز برای من داره؟
پاسخ اینه که؛ تا شما هم امروز بتونید با ایمانِ قلبی به کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب به جای شما، گناهانتان آمرزیده بشند.
و تا از عیسی مسیح حیاتِ نو ابدی در نزدِ وی در بهشت دریافت کنید.
عزیزان، حال ببینیم چه درس هایی از این مطالعه یاد گرفتیم.
۱ – یاد گرفتیم که – محبتِ عیسی مسیح نسبتِ به ما بی‌ انتها و بی‌ قید و شرطه.
۲ – یاد گرفتیم که – درکِ کامل از میزانِ محبتِ عیسی مسیح برای ما، یکشبه حاصل نمیشه.
۳ – یاد گرفتیم که – درکِ صحیح از میزانِ محبتِ بی‌ قید و شرطِ عیسی مسیح برای ما، در پروسهٔ تمامی طولِ عمرمان حاصل میشه.
۴ – یاد گرفتیم که – عیسی مسیح، با فدیهٔ داوطلبانه و فداکارانهٔ خود بر روی صلیبِ جلجتا به جای انسانِ گناهکار، محبت بی‌ قید و شرطِ خود را به اثبات رسانید.
۵ – یاد گرفتیم که – به خاطرِ این که عیسی مسیح جانِ خود را بر روی صلیب فدا نمود تا تاوانِ تمامی گناهانِ بشریت را یکبار برای همیشه کاملا پرداخت نماید، حال هر که به او به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان آورد، گناهانِ او آمرزیده شده و از او حیاتِ نو ابدی دریافت می‌‌کند.
۶ – یاد گرفتیم که – عیسی مسیح بسیار مشتاقه تا تمامی انسانها به او ایمان آورند تا بتوانند محبتِ بی‌ قید و شرطِ وی را تجربه نموده و با او در تمامی طولِ عمرشان همکار باشند.
عزیزان، دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما امروز به عیسی مسیح ایمان بیارید تا او گناهانِ شما را ببخشه.
تا او بتونه راهنما، محافظ، یاور و همکارِ شما در تمام طولِ عمرتون باشه.
تا شما بتونید هر روزه بهتر و بهتر، میزانِ علاقه و محبتِ عیسی مسیح نسبت به خود را تجربه کنید.
تاشما بتونید هر روزه با او و در ارادهٔ الهی او، شاد و موفق در آرامش زندگی کنید.
نویسنده کوروش باقری