یعقوب ۵: ۱۳ – ۱۶

۱۳ اگر در میان شما کسی گرفتار درد و رنج باشد، باید دعا کند. آنانی که دلیلی برای شکرگزاری دارند، باید برای خداوند سرودهای شکرگزاری بخوانند. ۱۴ اگر کسی بیمار باشد، باید از کشیشان کلیسا بخواهد که بیایند و برایش دعا کنند و بر پیشانی اش روغن بمالند و از خداوند بـرای او طلب شفا نمـایند.

۱۵ اگر دعای ایشان با ایمان همراه باشد، بیمار شفا خواهد یافت ؛ زیرا خداوند او را شفا خواهد بخشید، و اگر بیماری او در اثر گناه بوده باشد، گناه او نیز آمرزیده خواهد شد. ۱۶ نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف نمایید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعای صادقانه مرد درستکار، قدرت و تاثیر شگفت انگیز دارد.

کلام خدا اشارات زیادی به اهمیّت جوابگو بودن ما به دیگر خواهران و برادران مسیحی مان دارد.

اما به عقیدهٔ بعضی، آشکار کردن اطلاعات شخصی برایشان دشوار بوده و خوش آیند نیست.

عدّه‌ای حتی آشکار نمودن اطلاعات شخصی خود را نوعی تعرض به حقوق شخصی خود می‌‌دانند.

به نظر کسانی که اعتراف گناه و احتیاجات خود را نزد دیگران تعرض به حد و حدود زندگی محرمانه و شخصی خود می‌‌دانند، بر این تصور هستند که، این اعترافات آنها مانع ادامهٔ زندگی آنها در خوشی‌های خودپسندانه و لطمه‌ای به آبرو و احترام آنها می‌‌گردد.

در حقیقت، بیشتر مردم ترجیح می‌‌دهند تا برای حفظ حیثیت و احترام خود ‌چیزی را به دیگران نگویند و همه چیز را در زندگی خصوصی و مهرمانهٔ خود پنهان نگاه دارند.

اما کلام خدا خلاف این را به ما تعلیم می‌‌دهد.

کلام خدا به ما می‌‌آموزد که ایمان داران به مسیح باید نزد همدیگر معترف و راز دار همدیگر باشند.

یعقوب ۵: ۱۶

۱۶ نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف نمایید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعای صادقانه مرد درستکار، قدرت و تاثیر شگفت انگیز دارد.

جوابگویی و اعتراف به گناهان در نزد اعضای بدن مسیح یک اصل و آموزه‌ای مهم در کلام خدا می‌‌باشد.

کلام خدا به ما می‌‌آموزد که، اعضای کلیسا از شبانان (کشیشان) کلیسای خود، مسیر و جهت زندگی خود را دریافت می‌‌نمایند.

عبرانیان ۱۳: ۱۷

۱۷ از رهبران روحانی خود اطاعت کنید، و هر آنچه می گویند با کمال میل انجام دهید، زیرا کار ایشان ، مراقبت از جانهای شماست و از این لحاظ در برابر خدا پاسخگو می باشند. پس ، به گونه ای رفتار کنید که ایشان از خدمت خود لذت ببرند، نه اینکه با درد و رنج آن را انجام دهند، زیرا در اینصورت شما نیز رنج خواهیدبرد.

پولس رسول به ما می‌‌فرماید که هر مسیحی باید در معرض یاد گیری، اطاعت و اعتراف از رهبران کلیسا و دیگر ایمان داران در بدن مسیح باشد.

افسسیان ۵: ۲۱

۲۱ به احترام مسیح ، مطیع یکدیگر باشید.

پولس رسول خود به کلیسا جوابگو بود.

اعمال رسولان ۱۴: ۲۷

۲۷ وقتی پولس و برنابا به انطاکیه رسیدند، مسیحیان را دور هم جمع کردند و گزارش سفر خود را تقدیم نمودند و مژده دادند که چگونه خدا درهای ایمان را به روی غیریهودیان نیز گشوده است .

به همان گونه که تیموتاوس، فرمان بردار و جوابگوی پولس بود.

۱ تیموتاوس ۴: ۱۳ – ۱۶

۱۳ تا زمان آمدن من ، به خواندن و تشریح کتاب مقدس برای ایمانداران مشغول باش و برای ایشان کلام خدا را موعظه کن . ۱۴ زمانی که کشیشان کلیسا بر سر تو دست گذاشتند، خدا از طریق پیامها و نبوتها، عطایای خاصی به تو بخشید؛ از این عطایا به بهترین نحو استفاده کن ، ۱۵ و آنها را در خدمت خدا بکار ببر تا همه متوجه ترقی و پیشرفت تو شوند. ۱۶ بدقت مراقب زندگی و تعالیمی که می دهی باش ، و آنچه را که راست و درست است انجام بده ، تا خدا تو را برکت دهد و برای کمک به دیگران بکار برد.

شاگردان مسیح مسلما تحت فرمان و جوابگوی او بودند.انجیل لوقا فصل۱۰

به همان گونه که مسیح خود مطیع، تحت فرمان و جوابگوی خدای پدر بود.

یوحنا۸: ۲۸ – ۲۹

۲۸ پس ، عیسی فرمود: “وقتی مرا کشتید، آنگاه خواهید فهمید که من مسیح هستم و از خود کاری نمی کنم ، بلکه هرچه “پدر” به من آموخت ، همان را به شما گفته ام . ۲۹ کسی که مرا فرستاده است با من است و مرا تنها نگذاشته ، زیرا همواره کارهای پسندیده او را بجا می آورم .”

البته کلام خدا به ما می‌‌گوید که تمام کلیسا (همهٔ ایمانداران به مسیح در سراسر جهان) تحت فرمان و جوابگوی به عیسی مسیح هستند.

افسسیان ۵: ۲۴

۲۴ پس شما ای زنان ، باید در هر امری با کمال میل از شوهر خود اطاعت کنید، درست همانگونه که کلیسا مطیع مسیح است .

صرف نظر از این که هر کس چه مقامی دارد، او به کسی جوابگوست.

این حقیقت شامل حال تمام ایمانداران به مسیح نیز هست.

از اعضای معمولی کلیسا تا شبانان و خادمین کلیسا، و تا حتی، خود عیسی مسیح، کسی که مطیع خدای پدر بود و او را خدمت می‌‌نمود.

مردم به دلایل مختلف از جوابگویی به دیگران سر باز می‌‌زنند.

از دلایلی که چرا بعضی از ایمانداران مایل به جوابگویی به دیگران نیستند، می‌‌شود، غرور – جهالت – ترس و توکل به خود را نام برد.

این یک روش خطرناکی برای زندگی مسیحی است.

چرا که دشمن ما شیطان، به خوبی از نقطه ضعف‌های ما آگاه است.

او به خوبی می‌‌داند که چگونه از ضعف‌های ما برای نابودی ایمانمان ومنافع خود سود جوید.

اما ما می‌‌توانیم بابرخورداری از حمایت و کمک از دوستان، خواهرن و برادران مسیحی خود بر شیطان پیروز شویم.

در اتحاد باهم، در بدن مسیح قوت می‌‌باشد.

**************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.