آیهٔ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۰: ۱۰
کار دزد اینست که بدزدد، بکشد و نابود کند؛ اما من آمده‌ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. آمین!
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!

عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می کنم، تا برای شنیدن از خداوند و شناختِ بهتر از او، کلامِ زنده و حیات بخشِ او را مطالعه کنیم.
عنوانِ مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا هست؛ “تنها راهِ تجربه حیاتِ واقعی”.
آیهٔ کلیدی این مطالعه، در انجیلِ یوحنا ۱۰: ۱۰هست.
این آیه می فرماید؛ ۱۰ کار دزد اینست که بدزدد، بکشد و نابود کند؛ اما من آمده‌ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. آمین!
عزیزان، قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا که مشتاقی با من صحبت کنی و مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می کنم – تا در درکِ صحیح از آنچه که تو می خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند به من کمک کن تا درک کنم، این آیه در کلامِ تو در انجیلِ یوحنا ۱۰:۱۰چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح به ما ایماندارانِ به خود، هشدار میده که مواظبِ دزدان باشیم.
لازم به توجه هست که منظورِ عیسی مسیح از دزدان، فقط اون کسانی که در صددِ ربودنِ پولِ یا وسایلِ زندگی ما هستند نیست.
بلکه عیسی مسیح به ما هشدار میده – تا مراقبِ دزدانی باشیم که می خواند هر آنچه را که خداوند برای ما، فرزندانِ خود منظور داره را از ما بدزدند.
عیسی مسیح خداوند و یگانه منجی بشریت در انجیلِ یوحنا ۱۰: ۱۰که آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما‌هست می فرماید؛۱۰ کار دزد اینست که بدزدد، بکشد و نابود کند؛ اما من آمده‌ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. آمین!
عزیزان، عیسی مسیح بسیار مشتاقه – تا همهٔ انسانها به او ایمان بیارند تا در اون صورت، همه بتونند حیاتِ واقعی را از او دریافت نموده و تجربه کنند .
حیاتی که فقط خودِ او می تونه به هر ایماندارِ به خود عطا کنه.
عزیزان، از زمانِ آدم و حوا، یعنی پدر و مادرِ اولیهٔ همهٔ ما انسانها، هر انسانی باید خودش شخصا انتخاب کنه که به چه کسی ایمان داشته باشه.
با مطالعهٔ کلامِ خدا در کتابِ پیدایش فصلِ سه، ما در موردِ اهمیتِ حقِ انتخابِ انسان درسِ بسیار مهمی را یاد می گیریم.
از شما دعوت می کنم تا فصلِ سوم در کتابِ پیدایش را با هم مرور کنیم تا درسِ مهمی را که این قسمت از کلامِ خدا به ما یاد میده را بشناسیم..
سقوط انسان
۱ مـار از همه حیواناتـی که خداوند به وجود آورد، زیرکتر بود. روزی مار نزد زن آمده، به او گفت: «آیا حقیقت دارد که خدا شما را از خوردن میوه تمام درختان باغ منع کرده است؟» ۲و۳ زن در جواب گفت: «ما اجازه داریم از میوه همه درختان بخوریم، بجز میوه درختی که در وسط باغ است. خدا امر فرموده است که از میوه آن درخت نخوریم و حتی آن را لمس نکنیم وگرنه می‌میریم.» ۴ مار گفت: «مطمئن باش نخواهید مُرد! ۵ بلکه خدا خوب می‌داند زمانی که از میوه آن درخت بخورید، چشمان شما باز می‌شود و مانند خدا می‌شوید و می‌توانید خوب را از بد تشخیص دهید.» ۶ آن درخت در نظر زن، زیبا آمد و با خود اندیشید: «میوه این درختِ دلپذیر، می‌تواند، خوش طعم باشد و به من دانایی ببخشد.» پس از میوه درخت چید و خورد و بـه شوهـرش هـم داد و او نیـز خـورد. ۷ آنگاه چشمانِ هر دو باز شد و از برهنگی خود آگاه شدند؛ پس با برگهای درختِ انجیر پوششی برای خود درست کردند. ۸ عصر همان روز، آدم و زنش، صدای خداوند را که در باغ راه می‌رفت شنیدند و خود را لابلای درختان پنهان کردند. ۹ خداوند آدم را ندا داد: «ای آدم، چرا خود را پنهان می‌کنی؟» ۱۰ آدم جواب داد: «صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا برهنه بودم؛ پس خود را پنهان کردم.» ۱۱ خداوند فرمود: «چه کسی به تو گفت که برهنه‌ای؟ آیا از میوه آن درختی خوردی که به تو گفته بودم از آن نخوری؟» ۱۲ آدم جواب داد: «این زن که یار من ساختی، از آن میوه به من داد و من هم خوردم.» ۱۳ آنگاه خداوند از زن پرسید: «این چه کاری بود که کردی؟» زن گفت: «مار مرا فریب داد.» ۱۴ پس خداوند به مار فرمود: «بسبب انجام این کار، از تمام حیوانات وحشـی و اهلـی زمیـن ملعونتر خواهی بود. تا زنده‌ای روی شکمت خواهی خزید و خاک خواهی خورد. ۱۵ بیـن تـو و زن، و نیـز بین نسـل تو و نسل زن، خصـومت می‌گذارم. نسـلِ زنْ سر تـو را خواهد کوبیـد و تو پاشنـه وی را خواهـی زد.» ۱۶ آنگاه خداوند به زن فرمود: «درد زایمان تو را زیاد می‌کنم و تو با درد فرزندان خواهـی زایید. مشتاق شوهرت خواهی بود و او بر تو تسلط خواهد داشت.» ۱۷ سپس خداوند به آدم فرمود: «چون گفته زنت را پذیرفتی و از میوه آن درختی خوردی که به تو گفته بودم از آن نخوری، زمین زیر لعنت قرار خواهد گرفت و تو تمام ایام عمرت با رنج و زحمت از آن کسب معاش خواهی کرد. ۱۸ از زمین خار و خاشاک برایت خواهد رویید و گیاهان صحرا را خواهی خورد. ۱۹ تا آخر عمر به عرق پیشانی‌ات نان خواهی خورد و سرانجام به همان خاکی باز خواهی گشت که از آن گرفته شدی؛ زیرا تو از خاک سرشته شدی و به خاک هم برخواهی گشت.» ۲۰ آدم، زن خود را حَوّا (یعنی «زندگی») نامید، چون او می‌بایست مادر همه زندگان شود. ۲۱ خداوند لباسهایی از پوست حیوان تهیه کرد و آدم و همسرش را پوشانید. ۲۲ سپس خداوند فرمود: «حال که آدم مانند ما شده است و خوب و بد را می‌شناسد، نباید گذاشت از میوه “درخت حیات” نیز بخورد و تا ابد زنده بماند.» ۲۳ پس خداوند او را از باغ عدن بیرون راند تا برود و در زمینی که از خاک آن سرشته شده بود، کار کند. ۲۴ بدین ترتیب او آدم را بیرون کرد و در سمت شرقی باغ عدن فرشتگانی قرار داد تا با شمشیر آتشینی که به هر طرف می‌چرخید، راه «درخت حیات» را محافظت کنند.پیدایش ۳: ۱ – ۲۴

عزیزان، درسِ مهمی که این قسمت از کلامِ خدا به ما یاد میده اینه که؛ شیطان با مکارت و دروغ‌های خود، آدم و حوا را به نااطاعتی از خداوند متقاعد نمود.
شیطان – آدم و حوا را متقاعد نمود تا اینطور باور کنند که، چنانچه آنها از امرِ خداوند سر پیچی کنند، در اون صورت می تونند به خواستهٔ خودشون برسند و به خیالِ خودشون لذت ببرند.
اما دیدیم که اینطور نشد.
به جای بدست آوردن و لذت بردنِ از آن چیزی که خواستِ خداوندبرای آدم و حوا نبود،آنها پس از نافرمانی از امرِ خداوند، همه چیزِ خود را از دست دادند.
به عبارتی دیگه، شیطان همه چیز را از آدم و حوا دزدید.
کتابِ مقدس مملو از سرگذشتِ کسانی هست که، به خاطرِ گوش دادن به صدا‌های دیگر در این دنیا و نا فرمانی از امرِ خداوند، حیاتِ واقعی و برکاتِ عظیمی را که خداوند برایشان منظور داشت را تجربه نکردند.
دوستِ خوبِ من، دنیأیی که من و شما امروزه در آن زندگی می کنیم، مدام در حالِ فریب و متقاعد نمودنِ ما به پذیرشِ خواسته‌های ضدِ خدأیی خودشه.
فریب و متقاعد نمودن ما به این که؛ اگه ما نسبت به اوامرِ خداوند بی‌توجه باشیمو از استاندارد‌های اخلاقی جامعه‌های خودمون پیروی کنیم، در اون صورت می تونیم به هر چه که دلمون می خواد دست پیدا کنیم و شاد باشیم.
دنیأیی که من و شما امروزه در اون زندگی می کنیم، مدام سعی داره با دروغ‌های خودش ما را متقاعد کنه که؛ روشِ همسرداری، تربیتِ فرزندان، نحوهٔکار کردن و معاشرت با دیگران، به اون گونه‌ای که او سعی در تحمیلِ به ما داره،از تعالیمِ کلامِ خدا برای ما بهترند.
دوستِ خوبِ من، اگه ما پیروی از استاندارد‌های ضدِ خدأیی جامعه‌های خودمون را به اطاعت از اوامرِ خداوند ترجیح بدیم، متاسفانه در این صورت هر آنچه را که خداوند برامون منظور داشته را از دست خواهیم داد.
با پیروی از استاندارد‌های ضدِ خدأیی جامعه هامون، ما مرتکبِ گناه میشیم و کلامِ خدا به روشنی به ما یاد میده که گناه با خودش مرگ را به دنبال داره.
کلامِ خدا در رومیان ۶: ۲۳می فرماید: ۲۳ زیرا هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت، مرگ است؛ اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است. آمین!
عزیزان، این واقعا یک تراژدی خواهد بود اگه ما به جای شنیدنِ صدای خداوند و اطاعت ازاو، به صدا‌های ضدِ خدأیی که از استاندارد‌های جامعه هامون به گوشمون می رسه گوش بدیم و از اونها پیروی کنیم.
بله غم انگیزه که ما فریبِ استاندارد‌های ضدِ خدأیی را خورده و از آنها پیروی کنیم – به جای اینکه با شنیدن و اطاعتِ از خداوند، یعنی کسی که این هستی را آفریده و به ما حیات داده، زندگی واقعی را با او تجربه کنیم.
دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح بسیار مشتاقه تا ما، همواره در اطمینان و آرامشِ کامل زندگی کنیم.
در اطمینان و آرامش از این که؛ حال ما در ایمانمان به عیسی مسیح، فرزندِ بسیار عزیزِ خداوند هستیم.
اگه ما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودمون ایمان داریم ولی هنوز محبت، خوشی و آرامشِ الهی او را به معنای واقعی تجربه نکرده ایم؛ باید بدونیم که خودمون را از برکاتِ الهی او محروم نگه داشته ایم.
دوستِ خوبِ من، همین حالا وقتشه که دست از بهانه تراشی برداریم.
اگه محبت، خوشی و آرامشِ الهی خداوند را تجربه نمی کنیم، باید دست از بهانه تراشی برداریم و فروتنانه سعی کنیم بفهمیم چرا؟
باید بفهمیم – دلیلِ این که من محبت، خوشی و آرامشِ الهی خداوند را ندارم چی‌ هست؟
باید از همین لحظه سعی کنیم، هر چه را که مانعِ دریافتِ بهترین‌های خداوند برای ماست را از زندگیمون دور کنیم.
باید از همین لحظه از پیروی از استاندارد‌های ضدِ خدأیی این دنیا دست برداریمودر عوض، باید به صدای خداوند و یگانه منجی بشریت گوش کنیم.
تنها در ایمان وپیروی از اوست که ما محبت، خوشی، آرامش و حیاتِ واقعی را که از او سر چشمه میگیرنددریافت نموده و تجربه میکنیم.
عزیزان، حال ببینیم از این مطالعه در کلامِ خدا چه درسهایی یاد گرفتیم.
۱ – یاد گرفتیم که خداوند و یگانه منجی بشریت عیسی مسیح، تنها منبعِ عطا کنندهٔ محبت، خوشی، آرامش و حیاتِ واقعی به انسانهاست.
۲ – یاد گرفتیم کهعیسی مسیح، بسیار مشتاقهتا تمامی انسانها به او به عنوانِ خداوند و منجی ایمان بیارند تااو گناهانِ آنها را ببخشه و آنها را به عنوانِ فرزندِ عزیزِ خود، به خانوادهٔ الهیش بپذیره.
۳ – یاد گرفتیم که عیسی مسیح همچنین بسیار مشتاقه، تا تمامی انسانها در ایمانِ به او و پیروی از اوامرش، محبت، خوشی، آرامش و حیاتِ واقعی را از او دریافت کنند.
۴ – یاد گرفتیم کهشیطان و استاندارد‌های ضدِ خدأیی جامعه‌های ما، همواره سعی در دور نمودنِ ما از خداوند و پیروی از اوامرِ حیات بخشِ او دارند.
۵ – یاد گرفتیم که پیروی از استاندارد‌های ضدِ خدأیی جامعه هایمان، موجب میشند تا ما مرتکبِ گناه بشیم.
۶ – یاد گرفتیم که گناه،با خودش مرگ و جدأیی ابدی از خداوند را برای ما به همراه داره.
۷ – یاد گرفتیم که، چنانچه ما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان داریم اما هنوز محبت و خوشی الهی او را در زندگی روزانهٔ خودمون تجربه نمی کنیم، اشکالی در زندگی ما وجود داره.
۸ – یاد گرفتیم که در این صورت، باید فروتن بشیم، و از عیسی مسیح بخواهیم به ما کمک کنه -تا موانعی را که در زندگی ما موجب میشند تا ما محبت، خوشی و آرامشِ الهی او را هر روزه تجربه نکنیم بشناسیم و از زندگیمون بیرون کنیم.
۹ – یاد گرفتیم که هر کدام از ما انسانها، حق انتخاب داریم که به چه کسی ایمان داشته باشم.
۱۰ – با مطالعهٔ زندگی آدم و حوا، پدر و مادرِ اولیهٔ تمامی انسانها، یاد گرفتیم که فقط ایمان و اعتمادِ به خداوند و اطاعت از خواسته‌های اوست که موجب میشند هر انسانی محبت، خوشی، آرامش و حیاتِ واقعی او را به معنای واقعی تجربه کنه.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که در ایمانم به عیسی مسیح، گناهانِ من را می‌‌بخشی و من را به عنوانِ فرزندی عزیز به خانوادهٔ الهیت بر می‌‌گزینی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که به من در موردِ خطراتِ پیروی از دروغ‌ها و حیله‌های شیطان هشدار داده ای.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که به من حقِ انتخاب داده ای.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که خدای مهربان، بخشنده و با وفأیی هستی‌.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که یگانه عطا کنندهٔ حیاتِ واقعی به انسانها هستی‌.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که مشتاقی تا همهٔ انسانها در ایمان و اعتمادِ به تو، محبت، خوشی، آرامش و حیاتِ وافر و واقعی تو را تجربه کنند.
خداوند عیسی مسیح، من با تمامِ قلبم به تو، به عنوانِ خداوند و منجی خودم ایمان می‌‌آورم.
خداوند عیسی مسیح، من تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تقدیم می‌‌کنم.
به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن – تا هر روزه بنا به خواستهٔ تو – در ارادهٔ مقدست، برای جلالِ نامِ تو زندگی کنم.
خداوند، به من کمک کن – تا فریبِ استاندارد‌های ضدِ خدأیی جامعه‌ای را که در آن زندگی می‌‌کنم نخورم.
خداوند، به من کمک کن – تا فریبِ مکر‌ها و دروغ‌های شیطان را نخورم.
خداوند به من کمک کن – تا هر روزه صدای تو را بشنوم و از خواسته‌های تو از من اطاعت کنم.
خداوند به من کمک کن – تا هر عاملی که در زندگی من هست که موجبِ نشنیدنِ از تو شده، از خودم دور کنم.
خداوند، به من کمک کن تا محبت، خوشی و آرامشِ الهی تو را هر روزه تجربه کنم.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری