دوم تواریخ ۲۰: ۱ – ۴

۱ پس‌ از چندی‌، قشون‌ موآب‌ و عمون‌ به‌ اتفاق‌ معونی‌ها برای‌ جنگ‌ با یهوشافاط‌، پادشاه‌ یهودا بسیج‌ شدند. ۲ به‌ یهوشافاط‌ خبر رسید كه‌ سپاهی‌ بزرگ‌ از آنسوی‌ دریای‌ مرده‌، از ادوم‌ به‌جنگ‌ او می‌آیند و به‌ حصون‌ تامار رسیده‌اند. (حصون‌ تامار همان‌ «عین‌ جدی‌» است‌.)

۳ یهوشافاط از این‌ خبر بسیار ترسید و از خداوند كمك‌ خواست‌. سپس‌ دستور داد تمام‌ مردم‌ یهودا روزه‌ بگیرند. ۴ مردم‌ از سراسر یهودا به‌ اورشلیم‌ آمدند تا دعا كرده‌، از خداوند كمك‌ بخواهند.

هر انسانی در طول زندگی خویش با چالش هایی روبرو خواهد شد.

هیچکس از چالش های، مادی – شغلی – رابط ای، یا بیماری‌های روحی و جسمی در امان نخواهد بود.

خوشبختانه ما خداوندی را خدمت می‌‌کنیم که نه تنها از چالش‌های ما به خوبی‌ آگاه می‌‌باشد، بلکه در صورت فروتنی و در خواست ما از او، دلسوزانه به یاری ما می‌‌شتابد.

خداوند ما قادر است تا تمام چالش‌های ما را بنا بر مشیت و قدرت الهی خویش، در زمان خود (بهترین زمان) بر طرف نماید.

وقتی مشکلات و چالش‌های زندگی ما را احاطه می‌‌کنند، دعا همیشه حرکت صحیح اول می‌‌باشد.

این بسیار حائز اهمیت است که ما بر چه پایه و اساس و به حضور چه کسی دعا می‌‌کنیم.

در این قسمت از کلام خدا، دوم تواریخ ۲۰: ۱ – ۴ما میخوانیم که چگونه یهوشافاط، پادشاه یهودا، ناگهان با چالش و مصیبتی عظیم رو برو گردید

سه‌ قبیلهٔ مو آب – عمون و معونی‌ها همزمان با هم متحد شده – بر علیه یهو شافاط و یهودا به جنگ بر خاسته بودند.

در یک چنین شرایط و موقعیتی، بیشتر رهبران از پای در می‌‌آیند یا دست به اعمال و حرکات نا بخردانه‌ای خواهند زند.

و لی‌ یهو شافاط پادشاهی حکیم و خدا شناس بود.

اگر چه او از خبر حملهٔ سه‌ قبیلهٔ دشمن بسیار ترسیده و به وحشت افتاده بود، ولی‌ او حرکتی عجولانه ننمود و برای دفاع از خود به دشمنانش حمله نکرد.

چرا که او به خوبی آگاه بود که خداوند در فکر و یاور اوست.

یهو شافاط به خداوند خود اعتماد نمود و از تمام قوم یهودا خواست تا روزه بگیرند. (دوم تواریخ ۲۰: ۱ – ۳(

او می‌‌دانست که خداوند قادر مطلق است.

او معجزات و کمک‌های الهی وی را در زندگی گذشتگان قوم خود، خواندهو شنیده بود.

معجزات و کمک‌های الهی در زندگی، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، موسی و داود.

یهو شافاط کاملا ایمان داشت که همان خداوند – قادر خواهد بود تا وی را نیز در یک چنین شرایطی کمکنماید.

ما نباید هرگز فراموش کنیم که، خداوند همواره با ما در مشکلات و چالش‌هایمان همراه می‌‌باشد!

ما نباید هرگز فراموش کنیم که، خداوند – در صورت فروتنی و اطاعت ما از او، همچون پدری دلسوز و قادری مطلق، در چالش‌های زندگی به یاریمان می‌‌شتابد!

بله، همان خداوندی که در طول تاریخ همیشه به کمک فروتنان و ایمان داران به خود شتافته، امروز نیز مایل و قادر است تا در صورت فروتنی و اطاعت ما از او، به یاریما بشتابد.

خلاصهٔ کلام:

گاهی ما تصور می‌‌کنیم که چالش‌ها و مشکلات زندگی ما از نظر خداوند کم اهمیّت هستند.

ولی‌ چنین تصوری صحیح نیست.

هر چه که به زندگی ما مربوط می‌‌شود – چه خوب و چه بد، به خداوند هم مربوط می‌‌شود.

این مهم نیست که مشکلات و چالش‌های ما چقدر عظیم و هولناک هستند، خداوند ما خدای محبت و قادر مطلقی است که حل هیچ مشکل و چالشی برای او غیر ممکن نیست.

با قلبی پاک، بدور از گناه و فروتنانه در حضور او زندگی کنید.

در آن صورت او حتما شما را در چالش‌ها و مشکلات روزانه هدایت و یاری خواهد فرمود!

—————————————————————————————————————

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان