ارتباطِ کلامِ خدا در اولِ قرنتیان ۶: ۹ – ۱۱ با زندگی امروزِ من
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!

عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.
از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شناختِ بهتر از خداوند، کلامِ زنده و حیات بخشِ او را -دراولِ قرنتیان ۶: ۹ – ۱۱موردِ بررسی قرار بدیم.
در این قسمت از کلامِ خدا می‌‌خوانیم؛ ۹و۱۰ مگر نمی‌دانید که مردم نادرست از برکات سلطنت خدا بی نصیب خواهند ماند؟ خود را فریب ندهید! شهوت رانان، بت پرستان و زانیان و آنانی که بدنبال زنان و مردان بدکاره می‌افتند، و همینطور دزدان، طمعکاران، مشروب خواران و کسانی که به دیگران تهمت می‌زنند و یا مال مردم را می‌خورند، در دنیای جدیدی که خدا سلطنت می‌کند، جایی نخواهند داشت. ۱۱ بعضی از شما در گذشته، چنین زندگی گناه آلودی داشتید، اما اکنون گناهانتان شسته شده، و شما وقف خدا و مورد پسند او شده‌اید، و این در اثر کار خداوند ما عیسی و قدرت روح‌القدس میسر شده است.آمین!
عزیزان، عنوانِ این مطالعه در کلامِ خدا هست؛کاملا پاک و عاری از هر گناه
قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند به من کمک کن تا درک کنم، این آیه در کلامِ تو -دراولِ قرنتیان ۶: ۹ – ۱۱،چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
عزیزان، من از پنگوئن‌ها خیلی خوشم میاد و دوستشون دارم.
فکر می‌کنم اونچه که موجب میشه تا من از پنگوئن‌ها خوشم بیاد و اونها را دوست داشته باشم، بعلاوهٔ بامزه بودنشون، اینه که اونها، همیشه پاک و تمیز بنظر می‌‌رسند.
به گمانم پنگوئنها، پاکی و تمیزی بدنشون را، به برف‌های سفید مدیون هستند.
برفهای پاک و سفیدی که بر روی اونها زندگی می‌‌کنند.
هر گونه آشغال، گل و لأی یا ناپاکی که بنا به هر دلیل در بدنِ این موجودات راه پیدا کرده باشه؛ حتما با شیرجه زدن و سر خوردن بر روی برف‌های پاک و سفیدِ محیطِ زندگیشون، ازبدنِ اونها کنده و جدا میشند.
مشاهدهٔ پاکی و سفیدی پنگوئن ها، این مخلوقاتِ شگرفِ خداوند، حقیقتِ دلپذیری را در قسمتی از کلامِ خدا، در ذهنِ من تازه می‌‌کنه.
قسمتی از حقیقتِ دلپذیرِ کلامِ خدا، که به ما ایماندارانِ به خود قول میده، او ما را از اثرات و لکه‌های گناهانمان پاک می‌‌کنه.
اینحقیقتِ دلپذیر را، ما در اشعیا ۱: ۱۸مطالعه می‌‌کنیم.
۱۸ خداوند می‌فرماید: «بحث و جدل من با شما این است: اگر چه لکه‌های گناهانتان به سرخی خون است، اما من آنها را مانند پشم پاک می‌کنم و شما را همچون برف سفید می‌سازم! آمین!
عزیزان، این فرمایشِ خداوند، تصویرِ شگفت انگیزی را در ذهنِ ما تداعی می‌‌کنه .اینطور نیست؟
تمامی گرد و غبار و ٔگل و لأی خباثت ها، شرارت ها، فتنه انگیزی‌ها و بدجنسی‌های ما؛ و همچنین؛ تمامی ترسها، نگرانیها، پشیمانی‌ها و غصه‌های ما، توسطِ جریانِ خونِ ریخته شدهٔ عیسی مسیح به جای ما بر روی صلیبِ جلجتا، کاملا شسته و از ما جدا شده ا‌ند!
دوستِ خوبِ من، نگاهی دقیقتر به آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزمان در اولِ قرنتیان ۶: ۹ – ۱۱، کمی بیشتر ما را با شگفت انگیزی کاری که خداوند عیسی مسیح، برای، ما انسان‌های گناهکار بر روی صلیبِ جلجتا انجام داده آشنا می‌‌کنه.
در این قسمت از کلامِ خدا می‌‌خوانیم؛ ۹و۱۰ مگر نمی‌دانید که مردم نادرست از برکات سلطنت خدا بی نصیب خواهند ماند؟ خود را فریب ندهید! شهوت رانان، بت پرستان و زانیان و آنانی که بدنبال زنان و مردان بدکاره می‌افتند، و همینطور دزدان، طمعکاران، مشروب خواران و کسانی که به دیگران تهمت می‌زنند و یا مال مردم را می‌خورند، در دنیای جدیدی که خدا سلطنت می‌کند، جایی نخواهند داشت. ۱۱ بعضی از شما در گذشته، چنین زندگی گناه آلودی داشتید، اما اکنون گناهانتان شسته شده، و شما وقف خدا و مورد پسند او شده‌اید، و این در اثر کار خداوند ما عیسی و قدرت روح‌القدس میسر شده است.آمین!
دوستِ خوبِ من، این فرمایشِ خداوند عیسی مسیح، باید همچون زنگِ خطری، وجدانِ ما را از خوابِ غفلت بیدار کنه، تا بتونیم در بیداری روحانی که او به ما ایماندارانِ به خود عطا می‌‌کنه، حقایقِ دلپذیرِ کلامش را، در فکر، قلب و وجودمان حفظ کنیم.
حقیقتِ اول اینه که؛ مردمِ نادرست، از برکاتِ سلطنتِ خداوند بی‌ نصیب خواهند ماند.
شاید سوال باشه که؛مردمِ نادرست چه کسانیهستند؟
کلامِ خدا تعدادی از طبقاتِ مردمِ نادرست را به ما معرفی می‌‌کنه.
شهوت رانان- بت پرستان – زانیان – آنانی که بدنبال زنان و مردان بدکاره می‌افتند- دزدان – طمعکاران – مشروب خواران – کسانی که به دیگران تهمت می‌زنند و یا مال مردم را می‌خورند.
حقیقتِ دومی که از این قسمت از کلامِ خدا یاد میگیریم اینه که؛ خداوند عیسی مسیح بروشنی هر چه تمامتر بیان می‌‌کنه که؛ این گونه اشخاص که چنین روشِ زندگی دارند، به ملکوت یا همان سلطنتِ او راه نخواهند یافت و از برکاتِ او بی‌ نصیب خواهند ماند.
دوستِ خوبِ من، خداوند عیسی مسیح در موردِ سلطنت یا همان ملکوتِ الهی خود در انجیل لوقا ۱۷: ۲۰ – ۲۱می‌‌فرماید.
۲۰ روزی بعضی از فریسیان از عیسی پرسیدند: «ملکوت خدا کی آغاز خواهد شد؟» عیسی جواب داد: «ملکوت خدا با علائم قابل دیدن آغاز نخواهد شد. ۲۱ و نخواهند گفت که در این گوشه یا آن گوشه زمین آغاز شده است، زیرا ملکوت خدا در میان شماست.آمین!
منظورِ عیسی مسیح از این که؛ ملکوتِ خدا در میانِ شماست این بود که، من خودم ملکوتِ الهی هستم.
حالِ که من -عیسی مسیح، خودم ،در میانِشما آمده ام، ملکوتم یا همان سلطنتم،در میانِ شماست.
عزیزان، هر انسانی که به گناهکار بودنِ خودش نزدِ عیسی مسیح اعتراف کنه و به او به عنوانِ خداوند ایمان بیاره، آنگاه، عیسی مسیح گناهانِ اون شخص را می‌‌بخشه، به او حیاتِ نو ابدی عطا می‌‌کنه و بعلاوه، آن شخصِ ایماندارِ به خود را، به عنوانِ فرزند خوانده، به ملکوت یا همان سلطنتِ الهی خودش تا ابدیت می‌‌پذیره.
عزیزان، در آیهٔ یازدهم، وقتی کلام خدامی‌‌فرماید؛ بعضی از شما در گذشته، چنین زندگی گناه آلودی داشتید،
منظورِ خداوند کسانی هستند که تا قبل از توبه از گناهانِ خود و ایمان آوردن به عیسی مسیح، انسان‌های گناهکار و نادرستی بودند.
انسانهأیی که، زندگی گناه آلودی داشتند و از برکاتِ سلطنتِ خداوند بی‌ نصیب بودند.
اما خدا را شکر به خاطرِ فیض و محبتِ بی‌ نظیرِ او برای ما انسان‌های گناهکار.
چون که حال، او تمامی گناهانِ ما را، در ایمانمان به کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیبِ جلجتا، کاملا شستهو بخشیده و ما را به سلطنتِ الهی خودپذیرفته!
حقیقتِ سومی که این قسمت از کلامِ خدا به ما یاد آور میشه اینه که؛ حال ما وقفِ خداوند و موردِ پسندِ او شده ایم!
وقف، برای زندگی روزانه با خداوند عیسی مسیح و انجامِ ارادهٔ الهی او.
دوستِ خوبِ من، آخرین دفعه‌ای که شما خودتون را انسانی کاملا بی‌ گناه تصور نموده اید کی بود؟
فراموش نکنید که؛بخششِ گناهانِ ما، فقط در ایمان به عیسی مسیح و کاری که او بر روی صلیبِ جلجتا به جای ما انجام داد حاصل میشه.
صرفِ نظر از این که ما چگونه انسانِ نادرستی در چشمِ خداوند بوده و هستیم، حال او بسیار مشتاقه تا برکاتِ سلطنتِ الهی خودش را به ما هدیه بده.
خداوند عیسی مسیح بسیار مشتاقه – تا گناهانِ ما را بشوره و ببخشه.
خداوند عیسی مسیح بسیار مشتاقه – تا هر خباثت و ناپاکی را از ما دور و ما را همانندِ برف سفید کنه.
خداوند عیسی مسیح بسیار مشتاقه – تا به ما حیاتِ ابدی نو عطا کنه و به فرزند خواندگی در خانوادهٔ الهی خود بر گزینه.
تنها شرطِ برخورداری از تمامی این برکاتِ الهی اینه که؛ ما گناهانِ خودمون را به او اعتراف کنیم و به او ایمان آوریم.
دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما همین امروز، به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید، تا او تمامی گناهانِ شما را ببخشهوشما را به عنوانِ فرزند خوانده، به خانوادهٔ الهی و سلطنتِ خود بپذیره.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.
خداوند عیسی مسیح – از تو سپاسگزارم، زیرا که بسیار سخاوتمند، فروتن، بخشنده و مهربان هستی‌.
خداوند عیسی مسیح – از تو سپاسگزارم، زیر مادامی که من در چشمِ تو انسانِ گناهکار و نادرستی بودم، با این وجود، تو مرا دوست داشتی و به فکر شفا، بخشش و نجاتِ من بودی.
خداوند عیسی مسیح – از تو سپاسگزارم، زیرا که تو، برای پرداختِ تاوانِ گناهانِ من، جانِ خودت را بر روی صلیبِ جلجتا فدیه نمودی.
خداوند عیسی مسیح – از تو سپاسگزارم، زیرا که فقط خونِ تو هست که می‌‌تواند هر گناهِ من را بشوره، پاک کنه و ببخشه.
خداوند عیسی مسیح – از تو سپاسگزارم، زیرا که آغوشِ گرم تو برای پذیرفتنِ هر انسانِ گناهکاری گشوده است.
خداوند عیسی مسیح – از تو سپاسگزارم، زیرا که هیچ گناهی نیست که تو نتوانی یا نخواهی آن را ببخشی.
خداوند عیسی مسیح -من اعتراف می‌‌کنم که گناهکارم و به فیض، رحمت و بخششِ الهی تو نیازمندم.
خداوند عیسی مسیح -من تمامِ وجودم را که هدیهٔ خودِ تو به من هست، به تو تقدیم می‌‌کنم.
خداوند عیسی مسیح -به من کمک کن، تا از هر گونه گناهی دوری و برای جلالِ نامِ تو زندگی کنم.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
کوروش باقری