ارتباطِ کلامِ خدا در امثال ۸: ۲۹با زندگیِ امروزِ من
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.

از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شناختِ بهتر از خداوند، کلامِ زنده و حیات بخشِ او را -درامثال ۸: ۲۹موردِ بررسی قرار بدیم.
در این قسمت از کلامِ خدا می‌‌خوانیم؛ ۲۹ وقتی حدود دریاها را تعیین کرد تا آبها از آن تجاوز نکنند و وقتی اساس زمین را بنیاد نهاد،آمین!
عزیزان، عنوانِ این مطالعه در کلامِ خدا هست؛مرز‌های پر حکمتِ خداوند.
قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند به من کمک کن تا درک کنم، این آیه در کلامِ تو -درامثال ۸: ۲۹،چه ربطی با زندگی امروزِ من داره.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، وقتی ما در ساحلِ دریا یا اقیانوسی می‌‌ ایستیم، میتونیم عظمت و شگرفی حکمتِ خداوند را، در تعیینِ مرز برای آن دریا یا اقیانوس مشاهده کنیم.
وقتی تصاویری از یک سونامی یا تند بادِ دریأیی را در تلویزیون مشاهده می‌‌کنیم؛ می‌‌تونیم درک کنیم که اگه خداوند، مرزِ مشخصی برای آن دریا یا اقیانوس قرار نداده بود تا امواجِ آن را مهار کنه، چه ویرانی و خساراتی که ببار نمی آورد.
با تماشای قدرتِ مهیبِ تخریبِ سونامی ها، سوالاتی در ذهنِ ما نقش می‌‌بندند.
سوالاتی مانندِ این که؛اگه ثبات و تناسب بینِ زمین و رفتارِ آبِ دریا و اقیانوس وجود نداشت؛ ما چطور می‌‌تونستیم بندر و لنگرگاه برای کشتی‌های تجارتی و تفریحی بنا کنیم؟
یا این سوال که؛اگه ثبات و تناسب بینِ زمین و رفتارِ آبِ دریا و اقیانوس وجود نداشت؛ ما چطور میتونستیم ساختمانها و شهر‌ها را در کنارهٔ دریا‌ها یا اقیانوسها بنا کنیم؟
اما خدا را شکر؛ چونِ که او در حکمت و توانِ الهی خود، مرز‌های منطقی و پایداری را، برای رفتارِ آبِ دریا‌ها و اقیانوسها انتخاب و منصوب نموده.
دوستِ خوبِ من خداوند – همچنین در حکمت و توانِ الهی خود، مرز‌های خارق العاده‌ای را، برای ما انسانها، که به شباهتِ خود آفریده انتخاب و منصوب فرموده.
دقت بفرمأیید؛ معمولاً وقتی ما انسانها وسوسه میشیم، سعی داریم تا خواسته‌ها و امیالی را که خداوند به ما عطا فرموده، فراتر از حد و مرزِ الهی اونهاگسترش بدیم.
برای مثال؛ گرسنگی، اشتیاق و میلِ به غذا خوردن را در ما بر می‌‌انگیزه.
میل و اشتیاقی که خداوند -خالقِ دانای مطلق و قادرِ مطلقِما، در وجودِ ما قرار داده.
اما خداوند برای میزانِ غذا خوردنِ ما نیز، حد و مرزی قائل شده.
خداوند در حکمتِ الهی خودش، مشخص نموده که ما چقدر باید غذا بخوریم تا نیازِ خدا دادی بدنمونبر طرف بشه، و در عینِ حال، بدنمون سالم بمونه.
عزیزان، دیگه امروزه برای همهٔ ما ثابت شده که وقتی از حدِ سالمی که خداوند برای میزانِ غذا خوردنِ ما تعیین فرموده عبور می‌‌کنیم، در اینصورت به بدنمون ضرر می‌‌رسونیم.
دوستِ خوبِ من، شاید شما وقتی با حد و مرز ها، که همان قوانینِ مقدسِ خداوند هستند آشنا میشید، از وجودِ اونها خوشتون نیاد یا حتی از وجودِ بعضی از اونها تعجب کنید.
قوانین و حد و مرزهایی که؛ عملکرد‌های شایسته و صحیح را، برای زندگی در هر جامعه به ما یاد میدند.
قوانین و حد و مرزهایی که؛ چگونگی رعایتِ حقِ دیگران و داشتنِ رابطه‌های سالم و شاد با دیگران را به ما یاد میدند.
حال شاید سوال این باشه که؛ چرا خداوند برای ادارهٔ جامعه و بر قراری نظم و رعایتِ حقِ همگان – برای ما، قوانین یا همان حد و مرزهایی را مشخص و منصوب فرموده؟
عزیزان، اگه شما بنا به هر دلیل، از وجودِ حد و مرز‌های الهی خداوند، از قوانینِ مقدسِ او خوشتون نمی یاد و از آنها رویگردان هستید؛ در درجهٔ اول – باید قدوسیت، توانمندی، دانش، حکمت و عدالتِ خداوند را به یاد بیارید.
دقت کنید – خداوند در قدوسیت و حکمتِ الهی خود، به خوبی میدونه که اگه ما، از قوانینِ مقدسِ او اطاعت نکنیم، اگه ما، از حد و مرزهایی که برای چگونگی عملکرد هامون در جامعه وضع نموده عبور کنیم، چه عواقبِ مخرب و حتی نابود کننده‌ای در بر خواهند داشت.
درست همونطور که، یک دریا یا اقیانوسِ بدونِ حد و مرز میتونه ویرانی ببار بیاره.
دوستِ خوبِ من، خداوند بسیار مشتاقه – تا به فرزندانِ خانوادهٔ الهی خود، یعنی به هر کسی که به عیسی مسیح ایمان آورده، کمک کنه تا او بتونه زندگی پاک و خدا پسندانه‌ای داشته باشه.
یکی از طرقی که خداوند به فرزندانِ خانوادهٔ الهی خود، به ایماندارانِ به عیسی مسیح کمک میکنه، تا بتونند زندگی پاک و خدا پسندانه‌ای داشته باشند اینه که؛ از استعداد‌های بالقوهٔ موجود در آنها محافظت کنه.
استعداد‌های بالقوه‌ای که -خودشدروجودِ هر ایماندارِ به عیسی مسیح قرار داده.
دقت کنید؛ شناخت، احترام و رعایتِ قوانینِ مقدسِ خداوند،یابه عبارتی دیگه، زندگی در حد و مرزی که خداوند برای هر کدام از ما ایماندارانِ به عیسی مسیح مشخص فرموده، موجب میشه تا ما در ارادهٔ مقدسِ خداوند برای زندگیمون باقی بمونیم.
رعایتِ قوانین مقدسِ خداوند، موجب میشند تا ما در رابطه‌ای سالم، صمیمی و دائم با او زندگی کنیم.
همچنین -رعایتِ قوانینِ مقدسِ خداوند،موجب میشند تا ما از برکاتِ الهی او برخوردار شده و موجبِ آشفتگی، بلوشو و فساد در جامعه هامون نباشیم.
بنابراین دوستِ خوبِ من، از قوانین و حد و مرز‌های الهی خداوند، پدرِ آسمانی مهربانِ خودتان متنفر و رویگردان نباشید.
در عوضِ زیرِ سوال بردنِ قوانینِ مقدسِ خداوند، و یا متنفر بودن از حد و مرز‌های الهی او، از خداوند سپاسگزار باش و قوانینِ او را با دقت اطاعت کن.
بله، از خداوند به خاطرِ مرزهایی که برای زندگی شما تعیین نموده، سپاسگزار باش.
تنها در این صورته که خداوند، از نیرو‌ها و استعداد‌های بالقوهٔ شما به گونه‌ای صحیح، برای برخورداری از یک زندگی شاد و خداپسندانه استفاده میکنه، تا بتونیدنامِ خداوند را جلال داده وموجبِ برکت برای مردمِ جامعه‌هاتون باشید.
عزیزان، آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، در امثال ۸: ۲۹هست.
این آیه می‌‌فرماید؛۲۹ وقتی حدود دریاها را تعیین کرد تا آبها از آن تجاوز نکنند و وقتی اساس زمین را بنیاد نهاد،آمین!
برای درکِ بهتر از اهمیتِ این آیه در ارتباط با حد و مرز اقیانوس‌ها – و همچنین؛ اهمیتِ وجودِ حد و مرز برای زندگی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح توسطِ خداوند مطالعهٔ آیاتِ دیگری به ما کمک می‌‌کنند.
از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم، فصلِ هشتم در کتابِ امثال را از آیهٔ یک تا ۳۶با هم مرور کنیم.
ندای حکمت
۱ آیا ندای حکمت را نمی‌شنوید؟ ۲و۳ حکمت دم دروازه‌های شهر و سر چهار راهها و جلو در هر خانه‌ای ایستاده، می‌گوید: ۴و۵ ای انسان‌های جاهل و نادان به ندای من گوش دهید و زیرکی و فهم کسب کنید. ۶و۷ به من گوش دهید، زیرا سخنان من گرانبهاست. من حقیقت و راستی را بیان می‌کنم و از ناراستی نفرت دارم. ۸ سخنان من بر حق است و کسی را گمراه نمی‌کند. ۹ حرفهای من برای کسی که گوش شنوا داشته باشد واضح و روشن است. ۱۰ تعلیمی که من می‌دهم از طلا و نقره گرانبهاتر است. ۱۱ ارزش من از یاقوت بیشتر است و هیچ چیز را نمی‌توان با من مقایسه کرد. ۱۲ من حکمتم و از زیرکی و دانایی و بصیرت برخوردار می‌باشم. ۱۳ اگر کسی خداترس باشد، از بدی نفرت خواهد داشت. من از غرور و تکبر، رفتار و گفتار نادرست متنفرم. ۱۴و۱۵ «من هدایت می‌کنم و فهم و بصیرت می‌بخشم. به نیروی من پادشاهان سلطنت می‌کنند و قضات به عدل و انصاف قضاوت می‌نمایند. ۱۶ تمام رهبران و بزرگان جهان به کمک من حکمرانی می‌کنند. ۱۷ من کسانی را که مرا دوست دارند، دوست دارم. آنانی که در جستجوی من باشند مرا خواهند یافت. ۱۸ ثروت و حرمت، اموال و موفقیت در اختیار من است. ۱۹ بخششهای من از طلای ناب و نقره خالص بهتـر است. ۲۰ راههای من عدل و حق است. ۲۱ ثروت حقیقی از آن کسانی است که مرا دوست دارند، زیرا من خزانه‌های ایشان را پر می‌سازم. ۲۲ «خداوند در ابتدا، قبل از آفرینش عالم هستی، مرا با خود داشت. ۲۳ از ازل، پیش از به وجود آمدن جهان من به وجود آمدم. ۲۴ قبل از پیدایش اقیانوسها و چشمه‌های پر آب، ۲۵ قبل از آنکه کوهها و تپه‌ها به وجود آیند، ۲۶ قبل از آنکه خدا زمین و صحراها و حتی خاک را بیافریند من به وجود آمدم. ۲۷ «وقتی خدا آسمان را استوار ساخت و افق را بر سطح آبها کشید من آنجا بود. ۲۸ وقتی ابرها را در آسمان گسترانید و چشمه‌ها را از اعماق جاری نمود، ۲۹ وقتی حدود دریاها را تعیین کرد تا آبها از آن تجاوز نکنند و وقتی اساس زمین را بنیاد نهاد، ۳۰ من نزد او معمار بودم. موجب شادی همیشگی او بودم و در حضورش شادی می‌کردم. ۳۱ دنیا و انسانهایی که او آفریده بود مایه خوشی من بودند. ۳۲ پس ای جوانان به من گوش دهید، زیرا همه کسانی که از دستورات من پیروی می‌کنند سعادتمندند. ۳۳ به نصیحت من گوش کنید؛ عاقل باشید و نصیحت مرا رد نکنید. ۳۴ خوشا بحال کسی که به من گوش دهد و هر روز جلو در خانه من انتظار مرا بکشد، ۳۵ زیرا هر که مرا بیابد حیات را یافته و خداوند را خشنود ساخته است؛ ۳۶ اما کسی که مرا از دست بدهد به جانش لطمه می‌زند، آنانی که از من متنفر باشند مرگ را دوست دارند.آمین!
امیدوارم مطالعهٔ این قسمت از کلامِ خدا، اهمیتِ حکمتِ الهی او را، در تعیینِ حد و مرز برای خلقتِ خود و همچنین قوانینِ مقدسش برای ما ایماندارانِ به عیسی مسیح را، برای ما روشنتر نموده باشه.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که برای هر خلقتِ خود در این هستی‌، حد و مرزِ صحیح و مشخصی را منصوب فرموده ای.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که تو مرا آفریده و در وجودِ من استعداد‌های بالقوه‌ای قرار داده ای.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که برای برخورداری از یک زندگی پاک و خدا پسندانه، قوانین مقدسِ خودت را به من داده ای.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که مشتاقی از استعداد‌های بالقوهٔ من که هدیهٔ خودِ تو به من هستند، به خوبی مراقبت و استفاده نمأیی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که تو برای برخورداری از یک زندگی شاد و موفق در ارادهٔ الهیت، برای زندگی من نیز حد و مرزِ مشخصی را منصوب فرموده ای.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که تو خدای مهربان، عادل، قدوس و پر حکمتی هستی‌.
خداوند، من تمامِ وجودم را به تو تقدیم می‌‌کنم.
خداوند به من کمک کن تا همواره، قوانین مقدسِ تو را به یاد داشته باشم و از آنها اطاعت کنم.
خداوند به من کمک کن، تا در حد و مرزِ پاک، صحیح و عادلانه‌ای که تو برای عملکردِ من تعیین فرموده‌ای زندگی کنم.
خداوند به من کمک کن، تا زندگی من در اطاعت از قوانینِ مقدسِ تو، موجبِ جلالِ نامِ تو و برکتِ دیگران شود.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!