ارتباطِ کلامِ خدا در تثنیه ۶: ۴ و ۵ با زندگی امروزِ من

سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.

از شما دعوت می‌‌کنم، تا برای شناختِ بهتر از خداوند، کلامِ زنده و حیات بخشِ او را -درتثنیه ۶: ۴ و ۵موردِ بررسی قرار بدیم.
در این قسمت از کلامِ خداچنین می‌‌خوانیم ۴ ای بنی اسرائیل گوش کنید: تنها خدایی که وجود دارد، خداوند ماست .۵ شما باید او را با تمامی دل و جان و توانایی خود دوست بدارید. آمین!
عزیزان، عنوانِ این مطالعه در کلامِ خدا هست؛دوستِ داشتنِ خدا یعنی چه و چگونه است؟
قبل از شروعِ مطالعه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.
خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا آموزش دهی.
خداوند، از تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی.
خداوند به من کمک کن تا درک کنم، این آیات در کلامِ تو -درتثنیه ۶: ۴ و ۵،چه ربطی با زندگی امروزِ من دارند .
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
عزیزان، همانطور که به عرضِ شما رساندم، آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کتابِ تثنیه فصلِ ششم و آیاتِ چهار و پنج هستند.
در این قسمت از کلامِ خدا می‌‌خوانیم؛۴ ای بنی اسرائیل گوش کنید: تنها خدایی که وجود دارد، خداوند ماست .۵ شما باید او را با تمامی دل و جان و توانایی خود دوست بدارید. آمین!
دوستِ خوبِ من، خداوند و منجی ما عیسی مسیح، این آیات را بزرگترین فرمان معرفی نمود.
شاید سوالِ شما این باشه که؛ چرا این قسمت از کلامِ خدا بزرگترین فرمان به ماست؟
پاسخ اینه که؛ چون این اساسی‌ترین فرمانِ خداست!
عیسی مسیح در انجیلِ متی ۲۲: ۳۷در پاسخ به یکی از رهبرانِ قومِ یهود که از وی پرسید؛۳۶ استاد، در میان دستورهای مذهبی کدامیک از همه مهمتر است؟
۳۷عیسی جواب داد: «خداوند، خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار‌.آمین!
عزیزان،از آنجایی که هیچ چیز بزرگتر از خدا وجود نداره، دستور به دوست داشتن او بزرگترین امر است.
لطفا دقت کنید؛فرمانی که عیسی آن را درانجیلِ متی ۲۲: ۳۹به عنوان فرمان دوم معرفی کرد، فرمانِ دوم است زیرا هدف عشق به بزرگی خدا نیست.
عیسی مسیح در انجیل متی ۲۲: ۳۹فرمود؛۳۹ این اولین و مهمترین دستور خداست. دومین دستور مهم نیز مانند اولی است: همسایه خود را دوست بدار، به همان اندازه که خود را دوست می‌داری. آمین!
عزیزان،شاید در اینجا سوالِ دیگری برای شما بوجود بیاد.
این سوال که؛دوست داشتن خدا دقیقاً به چه معناست؟
لطفا توجه بفرمأیید؛واژه یونانی دوست داشتنکه در انجیل متی به کار رفته، بیشتر به تعهد مربوط می شود تا احساس.
بدین مفهوم که؛خود را متعهد بدانیم.
بدین مفهوم که؛خود را به چیزی بسپاریم.
بدین مفهوم که؛چیزی را در اولویت قرار دهیم.
پس فرمان به دوست داشتن خدا با تمام قلب، روح و قدرت -به این معنی است که خود را کاملاً و از صمیم قلب به عنوان اولین نفر در زندگی خود به او متعهد کنیم!
کلامِ خدا در تثنیه ۱۱: ۱به ما امر می‌‌کنه که؛ ۱ خداونـد، خدایتـان را دوسـت بداریـد و اوامرش را همیشه اطاعت کنید. آمین!
با توجه به این امرِ خداوند به ما؛اگر قرار است خدا را با تمام قلب، روح و قدرت خود دوست داشته باشیم، پس باید از دستورات او، از جمله دوست داشتن او، اطاعت کنیم.
دوست داشتن خدا این است که او را برای آنچه هست دوست بداریم.
عزیزان،از آنجایی که خدا طراح و خالق همه چیز است، منطقی است که عشق ما به او -شامل اطاعت ما از خواستههای او از ما باشد.
سوال اینه که؛به راستی، ما چگونه می‌توانیم واقعاً خدا را دوست داشته باشیم و این الزامات را نادیده بگیریم؟
البته همه ما از دستور عشق به خدا کوتاهی می کنیم.
اگر چه باید، اما ماهمیشه خودمان را از صمیم قلب به خدا متعهد نمی‌کنیم و همیشه خدا را در اولویت قرار نمی‌دهیم.
خوشبختانه برای ما، هنگامی که عیسیمسیح بزرگترین فرمان را مشخص کرد، او سعی نداشت معیاری قانونی را تنظیم کند که باید رعایت شود، تا ما نجات یا بخششِ گناهانمان را از خداوند دریافت کنیم.
عزیزان،بزرگترین فرمان همچنان یک فرمان باقی می ماند، اما برای کسانی که در مسیح هستند، یعنی کسانی که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان دارند؛اطاعت از فرمان -اکنون با آنچه عیسی انجام داد سنجیده می شود، نه آنچه ما انجام می دهیم.
کلامِ خدا در رومیان ۵: ۱۹به ما یاد میده که؛۱۹ آدم باعث شد که عده زیادی گناهکار شوند، اما مسیح باعث شد که خدا بسیاری را «بی گناه» بحساب آورد، زیرا از خدا اطاعت کرد و بر روی صلیب کشته شد.آمین!
اینک این سوال مطرح می‌شود که چگونه ممکن است که یک نفر انسان باعث تباهی کل بشریت گردد؟
چگونه ممکن است که گناه آدم از یک نسل به نسل دیگر منتقل گردد؟
جواب این سوال ساده است.
“آدم”، پدر جسمانی و فیزیکی و جد همۀ ما انسانها می‌باشد.
بشریت مانند یک درخت بزرگ و پر شاخه و برگی می‌باشد که از بذر “آدم” روییده است.
از تخم بذر بد، درخت بد ببار می‌آید.
سوال دیگری که ممکن است مطرح شود اینست که چگونه یک شخص یعنی عیسی مسیح قادر است که همه را عادل ساخته، نجات دهد؟
جواب این سوال نیز ساده است، همانطور که از بذر جسمانی آدم نسل بشر به تباهی گناه افتاده است، بواسطۀ بذر روحانی عیسی مسیح، نژادی تازه و نسلی روحانی بوجود آمده است.
از بذر روحانی عیسی مسیح، درخت تنومندی برآمده است که خدای پدر شاخه‌ها و برگهای آن را عادل و پاک خوانده است.
همانطور که “بذر” (یعنی عیسی مسیح) پاک است، درخت و شاخه‌های آن نیز پاک خواهند بود.
بنا بر این ما که به عیسی مسیح ایمان داریم، همانندِ شاخه‌ای به تنهٔ کامل، بی‌ گناه و عادلِ او وصل هستیم.
به همین جهت حال ما نیز در چشمِ خداوند، کامل و عادل یعنی کاملا بی‌ گناه هستیم.
عزیزان، دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما همین امروز به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، تا او گناهانِ شما را ببخشه و در چشمِ خداوند کاملا پاک و بی‌ گناه گرداند.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که یگانه خداوند هستی‌.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که برای هدایتِ من در طولِ زندگی و شناختِ بهتر از خودت، کلامت را به من هدیه داده ای.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که با وجودِ این که گاهی من تو را آنگونه که شایستهٔ آن هستی‌ دوست نمی دارم و از تو اطاعت نمی کنم، اما تو مرا می‌‌بخشی و با من صبور هستی‌.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که در ایمانم به عیسی مسیح گناهانِ من را می‌‌بخشی و مرا کاملا بی‌ گناه قلمداد می‌‌کنی.
خداوند به من کمک کن، تا هر روزه تو را بهتر بشناسم و بیشتر دوست بدارم.
خداوند به من کمک کن، تا همیشه نسبت به تو متعهد باشم و تو را در صدرِ اولویت‌های زندگیم داشته باشم.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری