یعقوب ۱: ۲۲

۲۲ اما فراموش نکنید که این کلام را نه فقط باید شنید، بلکه باید به آن عمل کرد. پس خود را فریب ندهید،

رشد شخصی ما در ایمان به عیسی مسیح نباید تنها محدود و منحصر به، کلیسا رفتن – ده یک دادن و گوش دادن به موعظه‌ها باشد.

حقیقت تلخ این است که، بسیاری از ایمان داران به مسیح، در یک چنین چهار چوبی، رشد ایمان خود را محدود نموده اند.

متاسفانه، این گونه ایمانداران، همواره به زندگی خود بدین روش ادامه می‌‌دهند.

در نتیجه، پیشرفتی حاصل نمی نمایند و همواره در ‌یک حالت سکون و کم فعالیتی در زندگی ایمانی خود با مسیح باقی می‌‌مانند.

دو عامل بسیار اساسی ما را در رشد شخصی در ایمان به عیسی مسیح کمک می‌‌نمایند.

آن دو عامل عبارتند از؛ آموختن و عمل به آموخته.

بله، آموختن و یاد گیری از کلام خدا، یک عامل حیاتی است برای داشتن یک پیشرفت سالم و پیوسته در شناخت و رشد در ایمان به مسیح.

آموختن و یاد گیری آنقدر حیاتی و حائز اهمیّت است که نجات دهنده ما – خود عیسی مسیح – بیشتر وقت حیات زمینی خود را وقف آن نمود.

ما بیشتر از هر چیز دیگری، مسیح را در حال تعلیم و آموزش دادن به شنوندگانش در کلام خدا ملاقات می‌‌کنیم.

همچنین، پولس رسول اهمیت تعلیم و آموزش صحیح از مسیح و خداوند را، به خوبی‌ فرا گرفته بود.

نامه‌های او به کلیسا‌های زمان خود، که امروزه ما آنها را در کلام خدا مطالعه می‌‌کنیم، به خوبی منعکس کنندهٔ اهمیت آموزش و شناخت صحیح هر ایماندار از مسیح می‌‌باشند.

خوب، حال سوال اینجاست که ما چگونه بیاموزیم؟

ما چگونه می‌‌توانیم با شخصیت مسیح، عملکرد و پیام او آشنا گردیم؟

یکی از مهمترین و معتبرترین منابع آموختن از مسیح و رشد در ایمان شخصی در او، کلام خدا می‌‌باشد.

کلام خدا به ما می‌‌آموزد، به همان گونه که یک طفل شیر خوار برای نوشیدن شیر اشتیاق دارد، ما نیز باید مشتاق مطالعهٔ کلام خدا باشیم.

اما تنها مطالعه و آموختن ذهنی و فکری از کلام خدا کافی نیست.

تنها دانستن و حتی، حفظ کردن از مسیح و گفته‌های او برای رشد ایمان ما در او کافی نیستند.

ما افراد بسیاری را میشناسیم که معلومات و دانش زیادی از کلام خدا دارند، ولی‌ تأثیر کلام خدا را در زندگی‌های آنها مشاهده نمی کنیم.

همان گونه که کلام خدا در، یعقوب ۱: ۲۲ امروز به ما یاد آور می‌‌گردد، ما نباید تنها شنوندهٔ کلام خدا باشیم، بلکه باید بر طبق آن عمل کنیم.

بله، رشد حقیقی در ایمان به مسیح بسی فراتر از، تنها خواندن و دانستن کلام خداوند است.

رشد حقیقی در ایمان به مسیح، مستلزم عمل به آموخته‌های ما از او می‌‌باشد.

یعقوب در ۲: ۲۶ می‌‌فرماید:خلاصه ، همانطور که بدن بدون روح ، مرده است ، ایمانی هم که اعمال نیک به بار نیاورد، مرده است .

خلاصهٔ کلام:

با شنیدن تعلیم امروز باید از خود بپرسیم؛ آیا ما بی‌ توجه و نا آگاهانه – تنها به خواندن و شنیدن از کلام خدا راضی بوده و بسنده نموده ایم؟

آیا به صرف این که کلام خدا را تنها در ذهن و فکر خود می‌‌دانیم در حال رشد در ایمان به مسیح نیز می‌‌باشیم؟

بله می‌‌بایستی از خود سوال کنیم، آیا من تنها شنوندهٔ کلام هستم و یا عمل کنندهٔ به آن؟

حقیقت این است که، اگر ما واقعا عمل کنندهٔ به کلام خدا هستیم، زندگی روزانهٔ ما این را نشان خواهد داد.

در آن صورت، ما روزانه بیشتر و بیشتر، شبیه مسیح خواهیم زیست.

خواست‌ها و زندگی بیرونی ما، بیشتر و بیشتر، با خواستها و زندگی مسیح موزون خواهند بود.

بیأیید اطمینان حاصل کنیم که تنها شنوندهٔ کلام خدا نیستیم بلکه، عمل کنندهٔ به آن.

———————————————————————————

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان