غلاطیان ۵: ۱۳

۱۳ برادران عزیز، خدا به شما آزادی عطا کرده است ، اما آزادی نه برای پیروی از خواسته های نفستان ، بلکه برای محبت کردن و خدمت کردن به یکدیگر.

خداوند برای زندگی شما هدف و مقصود مشخصی دارد.

اگر اینگونه نبود، او ما را بلافاصله بعد از ایمانمان به مسیح و دریافت نجات، به خانهٔ ابدیمان، به بهشت نزد خود می‌‌برد.

آیا تاکنون از خود پرسیده اید چرا خداوند هنوز شما را در این جهان باقیگذاشته است؟

هدف و مقصود خداوند از نگاهداری ما در این جهان این است که توسط ما بر دیگران تأثیر بگذارد.

هدف از بودن ما در این دنیا بعد از ایمانمان به مسیح و دریافت نجات این است که توسط خود او به کار گرفته شویم تا محبت او و یگانه راه رستگاری را که تنها در ایمان به وی می‌‌باشد، به دیگران نیز برسانیم.

کلام خدا به ما می‌‌آموزد که بعد از نجات، همکاریمان با مسیح به سه‌ طریق با او شروع می‌‌شود.

اول، ما دیگران را چون مسیح دوست داشته محبت خواهیم نمود.

مسیح خود به روشنی بیان فرمود که دوست داشتن دیگران یکی از بزرگترین فرامین خداوند به انسان می‌‌باشد.

(متی ۲۲: ۳۸ – ۳۹)۳۸ این اولین و مهم ترین دستور خداست . دومین دستور مهم نیز مانند اولی است : ۳۹ همسایه خود را دوست بدار، به همان اندازه که خود را دوست می داری .

دوّمین همکاری ما با مسیح، بشارت دادن به دیگران می‌‌باشد.

(اعمال رسولان ۱:۸)۸ ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در “اورشلیم “، در سراسر “یهودیه “، “سامره “، و تا دورترین نقطه دنیا درباره من شهادت دهید.”

به کمک مسیح، ما مژدهٔ یگانه راه نجات و رستگاری را به دیگران می‌‌رسانیم.

برای به کمال رسانیدن این منظور، مسیح خود در صورت فروتنی و فرمان برداریمان از او، انسان‌های خوانده شده را در سر راه ما قرار می‌‌دهد.

طریق سوم همکاری ما با مسیح، در کمک به نیازمندان و دردمندان، سخاوتمند بودن و دعا برای ایشان می‌ باشد.

خود عیسی مسیح بهترین نمونه از هر سه‌ نوع فعالیت‌های نامبرده در بالا می‌‌باشد.

سراسر زندگی مسیح، نشان دهنده محبت و کمک به مردم بود.

کمک و محبت به مردمی که او را دوست می‌‌داشتند و کمک و محبت به مردمی که او را دوست نمی داشتند.

کلام خدا به ما می‌‌آموزد که چگونه او خود را فروتن ساخت وشبیه ما انسانها گردید.

او در اوج محبت و فروتنی داوطلبانه جان خود را برای بازخرید و نجات ما داد.

هیچ محبت و هیچ عملی فداکارانه تر از این تاکنون دیده و شنیده نشده است.

خلاصهٔ کلام:

کلام خدا به خوبی، هدف و مقصود از زندگی یک ایماندار به مسیح را مشخص نموده است.

هدف و مقصود خداوند از زندگی هر ایماندار به مسیح این است که، همانند او دیگر انسان‌ها را دوست داشته، در هنگام مشکلات و نیاز به کمک آنها شتافته و همچنین، مژدهٔ راه رستگاری را به آنها برساند.

بله، ما بعد از نجات حیات جدیدی از طرف خداوند دریافت می‌‌کنیم.

و خواست او از ما این است که، این حیات جدید را برای جلال نام او، در خدمت، محبت، بشارت انجیل و دعا برای دیگران صرف نمائیم.

———————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.