آیاتِ کلیدی: اشعیا ۴۰: ۲۹ – ۳۱
سلام عزیزانِ شنونده.
با این امید که در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی عیسی مسیح بسر می‌‌برید، مطالعهٔ دیگری در کلامِ خدا را آغاز می‌‌کنیم.

آیاتِ کلیدی این مطالعه، در اشعیا ۴۰: ۲۹ – ۳۱هستند.
در این قسمت از کتابِ مقدس می‌‌خوانیم؛۲۹ او به خستگان نیرو می‌بخشد و به ضعیفان قدرت عطا می‌کند .۳۰ حتی جوانان هم درمانده و خسته می‌شوند و دلاوران از پای در می‌آیند، ۳۱ اما آنانی که به خداوند امید بسته‌اند نیروی تازه می‌یابند و مانند عقاب پرواز می‌کنند؛ می‌دوند و خسته نمی‌شوند، راه می‌روند و ناتوان نمی‌گردند.آمین!
قبل از شروعِ مطالعه،با هماز خداوند درخواست کنیم، تا قلب و فکرِ ما را -برای درکِ صحیح از این تعلیم آماده کنه.
خداوند از تو سپاسگزارم -زیرا که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا تعلیم دهی.
خداونداز تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من تعلیم دهی، کمکم کنی.
در نامِ عیسی مسیح درخواست می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، امروزه همهٔ ما هر کجای این کرهٔ زمین که هستیم؛ در یک دنیای گناه آلود و شکسته زندگی می کنیم.
گناه، بیماری، قحطی، جنگ، فقر، آزار و اذیت و ناامیدی -از هر نوع؛ بسیار رایج به نظر می رسند.
شرایطِ وحشتناکِ دنیای امروزه ما، میتونند ما را مثلِ سنگِ آسیابِ بزرگی، زیرِ فشارِخودشونخرد کنند.
شرایطِ وحشتناکِ دنیای امروزه ما، میتونند ما را کاملا خسته، کلافه و ناامید کنند.
کتابِ مقدس در اشعیا فصلِ چهل و آیهٔ سی گوشزدِ خوبی داره.
اشعیا فصلِ چهل و آیهٔ سی به ما گوشزد می‌‌کنه، شرایطِ زندگی میتونه اونقدر دشوار بشه که؛۳۰ حتی جوانان هم درمانده و خسته می‌شوند و دلاوران از پای در می‌آیند! آمین!
عزیزان،گاهی ممکنه ماآیندهٔ خودمون راخیلیتاریک و دشوار ببینیم.
به حدی تاریک و دشوار که؛ فکر می‌‌کنیم شاید دیگهنتونیم به زندگی خودمون در این شرایطِ بسیار دشوار و ناامید کننده ادامه بدیم.
شاید فکر کنیم، من هم زیر بارِ سنگینِ این همه دشواریها، حتما بالاخره روزی خرد و له میشم و از پا در میام.
اما دوستِ من، اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید، هیچ لزومی نداره که در ترس، نگرانی و نامیدی زندگی کنید.
اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید؛ هیچ لزومی نداره از مشکلاتِ زندگی وحشت داشته باشید و فکر کنید که مشکلاتِ زندگی حتما شما را خرد و له می‌‌کنند.
لطفا توجه بفرمأیید؛ اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید،حال منبعِ حیات بخش، پایان ناپذیرو بی‌ مانندی را در اختیار دارید.
منبعِ حیات بخش، پایان ناپذیر و بی‌ مانندی که؛ در دسترسِ دیگران نیست.
اون منبعی که به خاطرِ ایمانتان به عیسی مسیح در اختیارِ شماستولی‌ در دسترسِ دیگران نیست”امید” هست!
عزیزان،دیدگاه کتاب مقدس در مورد امید، خیال بافی نیست، بلکه آگاهی مطمئن از چیزیواقعیاست.
این آگاهی ما -مطمئن و قابلِ اعتماده؛ چون که در خداوند ریشه داره.
خداوندِ باوفا و مهربانی که، در آزمایشها، مصیبت‌ها و مشکلاتِ زندگی به دادمون می‌‌رسه و به ما کمک می‌‌کنه، تا بر آزمایشها، مصیبت‌ها و مشکلاتِ جانکاهِ زندگیمون غلبه کنیم.
عزیزان،”امید به خدا”،می‌ تونهبه شما قدرت لازم برای بلند شدن بعد از هر زمین خوردنی در زندگی را بده.
“امید به خدا”،می‌ تونهبه شما قدرتِ لازم برایشروع دوباره راه رفتن به جلو در زندگی را بدهد.
“امید به خدا”،می‌ تونهبه شما قدرتِدویدن در مواقع ضروری را بدهد.
در واقع “امید به خدا”،حتیمی‌ تونه باعث بشهکه شما مانند عقاب بر مشکلات زندگی اوج بگیرید.
کتابِ مقدس در اشعیا فصلِ چهل و آیهٔ سی و یک می‌‌فرماید؛ ۳۱ اما آنانی که به خداوند امید بسته‌اند نیروی تازه می‌یابند و مانند عقاب پرواز می‌کنند؛ می‌دوند و خسته نمی‌شوند، راه می‌روند و ناتوان نمی‌گردند.آمین!
عزیزان،وعده امیدی که اشعیادر کتابِ مقدس اعلام می کند؛ به این معنا نیست که دیگه هرگزهیچ شکستیدر زندگیما -به هیچنحوی وجود نخواهد داشت.
در عوض، این آیات در کتابِ مقدس،اعلان محبت، وفاداری وقدرت خداوند است که -در میان شکستگی‌ها – اوبه ما تواناییمی‌ده که به آن نیاز داریم.
این اعلان توانایی خداوند است که به ما امکاناتی را بدهد که -علیرغم آنچه ممکن است پیش بیاید، با قدرت و پیروزی، زندگی را طی کنیم.
دوستِ خوبِ من، امید به خدا چیزبسیاربا ارزشی است.
اگر در حالِ حاضرمشکلات زندگی شما را به خاک انداخته ا‌ند،به خدا امید داشته باشید!
چنانچه امیدِ خودتون را بر خدا بنا کنید؛ حتی در اوجِ مشکلات، کمبود‌ها و مصائبِ زندگی هم، می‌‌تونید مانندِ مزمورنویس از صمیمِ دل بگویید.
۵ ای جان من، چرا محزون و افسرده شده‌ای؟ بر خدا امید داشته باش! او را دوباره ستایش کن، زیرا او خدا و نجات دهنده توست .آمین!مزمورِ ۴۲: ۵
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا با خداوند گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا درسِ زندگی دیگری به من آموختی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا آموزه‌های کلامِ تو، امید بخش، راهنما و هدایت کنندهٔ من هستند.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا تو خداوندِ پر محبت، بخشنده و با وفأیی هستی‌.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا تو همیشه در همه جا حاضر و با من هستی‌ و از شرایطِ زندگی من کاملا آگاهی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا مرا دوست داری و مشتاقی که به من کمک کنی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا می‌‌توانم به تو اعتماد کنم، تا در روبرویی با مشکلاتِ زندگیم به من کمک کنی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا قادر و مشتاقی -تا به من “امیدِ واقعی” عطا بفرمأیی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که در ایمانم به عیسی مسیح تو منبعِ “امیدِ واقعی” را در دسترسِ من قرار داده ای.
خداوند، من ایمان می‌‌آورم که عیسی مسیح، داوطلبانه به جای من، بر روی صلیب جان داد تا تاوانِ گناهانِ من را بپردازد.
من ایمان می‌‌آورم که حال در ایمانم به عیسی مسیح، تو گناهانِ من را بخشیده‌ای و من با تو رابطه‌ای پدر و فرزند گونه دارم.
عیسی مسیح من تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.
به قلب و زندگی من بیا، و مرا از آرامش، حکمت و امیدِ واقعی و الهی خودت سرشار کن.
من ایمان دارم که تو، هرگز اجازه نخواهی داد تا در روبرویی با مصائب و مشکلاتِ زندگیم ترسان و نگران بشم.
عیسی مسیح، من ایمان دارم که تو، در روبرویی با مصائب و مشکلاتِ زندگیم، حتما به من توان و حکمت خواهیبخشیدتا بر آنها غلبه کنم.
خداوند، من همهٔ روز‌های عمرم، تو را ستایش خواهم نمود زیرا که نجات دهنده، راهنما و امید دهندهٔ با وفا و واقعی من هستی‌.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
کوروش باقریبرای مطالعهٔ تعالیمِ مسیحی بیشتر، می‌‌توانید به وبسایتِ www.radioaramesh.orgمراجعه بفرمأیید.