با این امید که در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی عیسی مسیح بسر می‌‌برید، مطالعهٔ دیگری در کلامِ خدا را آغاز می‌‌کنیم.
آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ ما، در مزمورِ ۶۳: ۱ – ۱۱هستند.
با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور کنیم.

اشتیاق برای خداوند
۱ ای خدا، تو خدای من هستی؛ در صبح سحر تو را می‌طلبم. جان من مشتاق توست؛ تمام وجودم همچون زمینی خشک و بی آب، تشنه توست. ۲ تو را در مکان مقدست دیده‌ام و قوت و جلال تو را مشاهده کرده‌ام. ۳ محبت تو برایم شیرینتر از زندگی است، پس لبهای من تو را ستایش خواهد کرد، ۴ و تا زنده‌ام تو را سپاس خواهم گفت و دستهای خود را به نیایش بسوی تو دراز خواهم کرد. ۵ جان من سیر خواهد شد و با شادی خداوند را ستایش خواهد کرد. ۶ شب هنگام که در بستر خود دراز می‌کشم، در باره تو فکر می‌کنم. ۷ تو همیشه مددکار من بوده‌ای، پس در زیر بالهای تو شادی خواهم کرد. ۸ همیشه در تو پناه خواهم گرفت و تو با دست پر قدرتت از من حمایت خواهی نمود. ۹ اما آنانی که قصد جان مرا دارند هلاک شده، به زیر زمین فرو خواهند رفت. ۱۰ ایشان در جنگ به دم شمشیر خواهند افتاد و طعمه گرگها خواهند شد. ۱۱ اما من در خدا شادی خواهم کرد. همه کسانی که بر خدا اعتماد نموده‌اند او را ستایش خواهند کرد، اما دهان دروغگویان بسته خواهد شد.آمین!
عزیزان وقتی ما به این قسمت از کلامِ خدا در مزمورِ ۶۳: ۱ – ۱۱که فرمایشاتِ داوود هستند از صمیمِ قلب و فروتنانه گوش می‌‌کنیم، به روشنی متوجهٔ گرسنگی و تشنگی او برای شناختِ بهتر از خداوند و بودنِ با او میشیم.
همینطور، واقعی ما به این قسمت از کلامِ خدا گوش می‌‌کنیم، در دلِ ما هم شور و اشتیاقی خاص افروخته میشه.
شور و اشتیاق برای این که، ما هم دلمون می‌‌خواد با خداوند چنین رابطهٔ گرم، شیرین و دلنشینی داشته باشیم.
حال سوال اینجاست که؛ این شور و اشتیاقِ شدید، این عشق و گرسنگی و تشنگی برای شناختِ بهتر از خداوند و بودنِ با او، از کجا سر چشمه می‌‌گیره و من و شما چطور می‌‌تونیم از امروزاون برخوردار بشیم؟
عزیزان، پاسخِ صحیح به این سوال اینه که؛ اینگونه گرسنگی و تشنگی نسبتِ به خداوند، با سعی و تلاشِ انسانی ما بدست نمی یاد!
گرسنگی و تشنگی برای شناختِ بهتر از خداوند و با او بودن، محصول و ساختهٔ یک کارخانه نیست.
همچنین، ما نمی تونیم خودمون را با زور و تلاش و تقلای انسانی واردِ یک مرحلهٔ عاطفی کنیم که حسرتِ گرسنگی و تشنگی به خداوند را داشته باشه.
دقت بفرمأیید؛
عشق و علاقهٔ صادقانه و بی‌ غل غش نسبت به خداوند، فقط از جانبِ خودِ اوست!
عشق و علاقهٔ صادقانه و بی‌ غل وغش، هدیه‌ای از جانبِ خداونده و متعلق به کسانی هست که، به عیسی مسیح ایمان دارند و برای او زندگی می‌‌کنند!
کتابِ مقدس این نکتهٔ بسیار مهم را در انجیلِ اولِ یوحنا ۴: ۱۹به ما یاد میده.
۱۹ محبت ما نسبت به خدا، از محبتی ناشی می‌شود که او اول نسبت به ما داشت .آمین!
دوستِ خوبِ من، این بسادگی بدین معناست که؛ تنها کسانی می‌‌تونند گرسنه و تشنهٔ خداوند باشند که، به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی شخصی خودشون ایمان قلبی دارند.
کسانی که به عیسی مسیح ایمان ندارند و برای او زندگی نمی کنند، گرسنه و تشنهٔ چیز‌های دیگری هستند.
چیز هایی مثلِ ، ثروت، امنیتِ کاذب، کنترل، شهرت و قدرتو از این قبیل.
متاسفانه عزیزانی که تشنه و گرسنهٔ این قبیل چیز‌ها هستند، به اشتباه فکر می‌‌کنند که بدست آوردنِ آنها روحشان را ارضا می‌‌کنه.
بسیاری از کسانی که به عیسی مسیح ایمان ندارند، در طولِ زندگی خودشون تلاش می‌‌کنند تا هر نوع رابطهٔ شخصی را که می‌‌تونند با دیگران ایجاد کنند، به امیدِ تحققِ خواسته هایی که، حتی آنها را درک نمی کنند.
در اغلبِ موارد؛ سر انجامِ تلاش‌های آنها، روابطِ متزلزل و انسانی آنها، کار و تلاش‌های بیش از حدِ آنها، انجامِ اعمالِ غیرِ اخلاقی هست.
عزیزان، داوود نویسندهٔ آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما، کاملا درک نموده بود که “تنها خداوند” راهِ حلِ واقعی برای رفع اشتیاقِ دأیمی در قلبِ اوست.
دوستِ خوبِ من، من و شما هم امروزه باید حقیقتِ بسیار مهمی را که داوود کاملا درک نموده بود، فروتنانه و با تمامِ وجودمون بپذیریم.
این حقیقت که؛ قلبِ ما بی‌ قرار باقی می‌‌مونه، تا زمانی که در خداوند آرامش پیدا کنه!
دوستِ خوبِ من، آیا شما از تلاش برای برطرف نمودنِ گرسنگی و تشنگی روحتان -با هر چیزِ دیگری به غیر از خودِ خداوند، همواره احساسِ خالئ بودن می‌‌کنید؟
با تمامِ قلبِ خود به سوی خداوند عیسی مسیح بیأیید و “کاملی روحی” که فقط او می‌‌تونه به هر شخصی ارائه کنه را تجربه کنید.
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با خداوند گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، به خاطرِ درسِ زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که از تمامی خواسته‌های قلبی من کاملا آگاه هستی‌.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که نیتِ قلبِ من را نیز کاملا می‌‌شناسی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که خداوند سخاوتمند،صبور و دانأیی هستی‌.
خداوند من اعتراف می‌‌کنم، که هر از گاهی چشم از تو برداشته‌ام و به خواسته‌های شخصی و خودخواهانهٔ خودم توجه نموده ام.
خداوند مرا به خاطر این قصورم و سرکشی از تو، در نامِ عیسی مسیح ببخش.
خداوند عیسی مسیح، من اعتراف می‌‌کنم که گناهکارم و به فیض، رحمت و بخششِ الهی تو نیازمندم.
خداوند عیسی مسیح، من در این لحظه تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.
خداوند عیسی مسیح، به قلب و زندگی ما بیا و گناهانِ من را ببخش.
خداوند عیسی مسیح، تو خودت از گرسنگی و تشنگی که من برای شناختِ بهتر از تو و زندگی با تو دارم کاملا آگاهی.
خداوند عیسی مسیح، از تو درخواست می‌‌کنم تا با توان، حکمت و محبتِ الهی خودت، گرسنگی و تشنگی قلب و روحِ من را بر طرف نمأیی.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
کوروش باقری
عزیزان، امیدوارم مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، موجبِ برکتِ شما شده باشه.
چنانچه در طولِ این تعلیم،خداوند عیسی مسیح قلبِ شما را لمس نموده و به او ایمان آوردید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم.
همچنین، چنانچه برای شما سوالاتی بوجود آمده، خوشحال میشم سوالاتِ محترم شما را بشنوم و در صورتِ امکان به آنها پاسخ بدم.
با تشکر از تمامی شما عزیزان، تا مطالعهٔ بعدی در کلامِ خدا و شناختِ باز هم بهتر از فیض، رحمت و محبتِ عیسی مسیح، آرامشِ الهی او همواره با شما .آمین.