آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ ما، درمزمورِ ۲۷: ۷ – ۱۴هستند.
با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور کنیم.

۷ ای خداوند، فریاد مرا بشنو و رحمت فرموده، دعایم را اجابت کن. ۸ تو گفته‌ای که تو را بطلبیم، من نیز از ته دل می‌گویم که ای خداوند تو را خواهم طلبید. ۹ خود را از من پنهان مکن؛ بر من خشمگین مشو و مرا از حضورت مران. تو مددکار من بوده‌ای، مرا طرد مکن؛ ای خدای نجات دهنده من، مرا ترک مگو! ۱۰ حتی اگر پدر و مادرم مرا از خود برانند، خداوند مرا نزد خود خواهد پذیرفت. ۱۱ ای خداوند، مرا به راه راست خود هدایت کن تا از گزند دشمن در امان باشم. ۱۲ مرا به دست بدخواهانم نسپار، زیرا این ظالمان می‌خواهند با شهادت دروغ خود، بر ضد من قیام کنند. ۱۳ اگر مطمئن نبودم که نیکویی خداوند را بار دیگر در این دنیا می‌بینم، تا به حال از بین رفته بودم. ۱۴ به خداوند امیدوار باش و بر او توکل کن. ایمان داشته باش و ناامید مشو.آمین!
دوستِ خوبِ من، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، در طولِ زمان زندگی مسیحی خودمون، درس‌های زیادی برای یاد گیری داریم.
یکی از دشوار‌ترین درسهایی که ما باید در طولِ زندگی مسیحی خودمون حتما یاد بگیریم؛ “صبر کردن برای زمانهای عالی و خاصِ خداوند هست!”
عزیزان، متاسفانه بیشترِ ما یک عادتِ ناپسندی داریم.
این عادتِ ناپسند که؛ وقتی با مشکلی روبرو میشیم یا کمبودی در زندگیمون احساس می‌‌کنیم، یک راهِ حلِ فوری می‌‌خواهیم.
اما دریافتِ راهِ حلِ فوری، همیشه خواستِ خداوند برای ما نیست.
خداوند، پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، از ما فرزندانِ خانوادهٔ الهی خود، انتظار داره تا در تمامی شرایطِ زندگیمون، فقط به او اعتماد داشته باشیم.
خداوند پدرِ آسمانی ما،همچنین از ما انتظار داره، تا به “زمان‌های عالی و خاصِاو” برای عملکرد در هر شرایطی در زندگی مان اعتماد داشته باشیم.
با مطالعهٔ آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزمان در کلامِ خدا، که آیاتِ ۷تا ۱۴ در مزمورِ بیست و هفتم هستند، درسِ زندگی بسیار مهمی را یاد می‌‌گیریم.
برای شناختِ صحیح از این درسِ زندگی بسیار مهم، لطفا به آیهٔ ۱۴دقت بفرمأیید.
۱۴ به خداوند امیدوار باش و بر او توکل کن. ایمان داشته باش و ناامید مشو.آمین!
حضرتِ داوود نویسندهٔ این قسمت از کلامِ خدا، توصیه برای دریافتِ پاسخِ دعا از خدا را، با چند خصلتِ شایسته که هر ایماندارِ به عیسی مسیح باید در خود داشته باشه بیان فرموده.
در آیهٔ چهاردهم می‌‌خوانیم؛ به خداوند امیدوار باش + بر خداوند توکل کن + ایمان داشته باش + نا امید نشو.
دوستِ خوبِ من، آیا شما این خصلت‌های پسندیده را در خود دارید؟
آیا به هنگامِ روبرویی با مشکلاتِ زندگی و در طولِ زمانی که برای شنیدن از خداوند در صبرِ با او بسر می‌‌برید، این خصلت‌ها به شما کمک می‌‌کنند؟
عزیزان، در فرهنگِ جامعه‌های امروزی ما، حال هر کجای این دنیای بزرگ که هستیم، مردمِ آن جامعه بسیار عجول هستند و سریع دست به عمل می‌‌زنند.
به نظرِ من، مردمِ جامعه‌های ما، حتی اغلبِ اوقاتِ خودِ ما هم، عجول هستیم و دست به اقداماتِ شتابزده می‌‌کنیم، چون که می‌‌ترسیم از دیگران عقب بیفتیم و چیزی را از دست بدیم.
عزیزان دقت بفرمأیید؛
مخالفت با این روندِ شتابزدگی و سریع دست به اقدامی زدن، در حالی که همهٔ اطرافیانِ ما در عجله و شتابزدگی هستند شجاعت می‌‌خواد.
متاسفانه حتی بسیاری از ایماندارانِ به عیسی مسیح هم، به جای این که منتظرِ زمانِ عالی و خاصِ خداوند باشند، در عجلهٔ خود دست به اقدامی می‌‌زنند و بعد از خداوند می‌‌خواند تا اون اقدامِ آنها را برکت بده.
دوستِ خوبِ من، آیا شما امروز از خداوند کمک می‌‌خواهید؟
آیا شما امروز از خداوند شفا می‌‌خواهید؟
آیا شما امروز از خداوند در خواستِ روزی و مهیا نمودنِ کمبودی را دارید؟
آیا امروز شما به جای دریافتِ پاسخ از خداوند فقط سکوتِ او را می‌‌شنوید؟
به یاد داشته باش که خداوند دانای مطلق، قادرِ مطلقِ همیشه در همه جا حاضره و از تمامی شرایط و نیاز‌های شما کاملا آگاهه.
خداوند بسیار مشتاقه تا برای شما فرزندِ عزیزش نیاز‌های واقعیتون را مهیا کنه.
بله، خداوند عیسی مسیح خودش این موضوع را به ما یاد داده.
دقت کنید.
وقتی که خداوند و منجی بشریت عیسی مسیح در انجیلِ متی ۶: ۳۳فرمود که؛ “اگر ابتدا به دنبالِ ملکوت و عدالتِ خدا باشیم، هر آنچه نیاز داریم فراهم خواهد شد”، به این موضوع پرداخت.
عیسی مسیح در انجیل متی ۶: ۳۳ می‌‌فرماید؛
۳۳ اگر شما قبل از هر چیز، به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. آمین!
دوستِ خوبِ من، مادامی که برای شنیدن از خداوند در صبر بسر می‌‌برید، “از او” درخواستِ صبر و آرامش داشته باشید.
در عینِ حال، در اعتماد به خداوند پدرِ آسمانیتان بمانید، تا او به هر نیازِ باقی مانده در زندگی شما، در زمانِ عالی و خاصِ خودش رسیدگی کنه.
عزیزان، صبر میوهٔ بسیار با ارزشی است که به نمایش گذاشتنِ اون دشواره.
اما ما باید همیشه به دنبالِ خواستِ خدا، و منتظرِ زمان بندی کامل و عالی و خاصِ اوباشیم!
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با خداوند گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، به خاطرِ درسِ زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که به فریاد‌های من گوش می‌‌دهی و مشتاقی تا بر من رحمت فرمأیی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که از من خواسته‌ای تا تو را بطلبم، من هم تو را می‌‌طلبم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که مدد کارِ من هستی‌ و هرگز ترکم نمی کنی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که من به تو امیدوارم، من به تو توکل دارم، من به تو ایمان دارم و از تو ناامید نمیشوم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که در ایمانم به عیسی مسیح،حال من فرزندِ عزیزِ تو هستم و تو پدرِ آسمانی مهربان و وفادارِ من.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که ایمان دارم تو حتما از من مراقبت می‌‌کنی و برای نیاز‌های واقعی‌ام مهیا می‌‌فرمأیی.
خداوند به من کمک کن، تا انسانِ کم صبر و عجولی نباشم.
خداوند به من کمک کن، تا در روبرویی با هر مشکل، بیماری و کمبودی در زندگیم، منتظرِ عملکردِ تو – در زمانِ کامل، عالی و خاصت در صبر و آرامشِ الهی تو باقی بمانم.
خداوند من به ملکوت و عدالتِ الهی تو دل می‌‌بندم، و ایمان دارم که تو، برای تمامِ نیاز‌های واقعی من مهیا خواهی فرمود.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
کوروش باقری
عزیزان، امیدوارم مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، موجبِ برکتِ شما شده باشه.
چنانچه در طولِ این تعلیم،خداوند عیسی مسیح قلبِ شما را لمس نموده و به او ایمان آوردید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم.
همچنین، چنانچه برای شما سوالاتی بوجود آمده، خوشحال میشم سوالاتِ محترم شما را بشنوم و در صورتِ امکان به آنها پاسخ بدم.
با تشکر از تمامی شما عزیزان، تا مطالعهٔ بعدی در کلامِ خدا و شناختِ باز هم بهتر از فیض، رحمت و محبتِ عیسی مسیح، آرامشِ الهی او همواره با شما .آمین.