انجیل مرقس ۱۰ : ۲۱

۲۱……. بیا و مرا پیروی کن.

عیسی مسیح ما را به نام می‌‌خواند و از ما دعوت می‌‌کند تا او را پیروی نمائیم، تا شاگرد وی شویم.

او ما را به نام می‌‌خواند تا نه فقط پا جای پای او بگذاریم، بلکه او را چنان صمیمانه پیروی نمائیم که زندگی ما منعکس کنندهٔ او باشد.

در این صورت، زندگی روزانهٔ ما مژدهٔ حضور او در وجودمان به جهان می‌ گردد.

عیسی مسیح، من شادمانه دستم را به سوی تو دراز می‌کنم تا بتوانم دست توانای تو را گرفته و هر چه نزدیکتر در راه شبیه تو شدن گام بر دارم.

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.