آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ ما، دررومیان ۱: ۸ – ۱۷هستند.

با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور کنیم.

۸ پیش از هر چیز، باید بگویم که خبر ایمانتان به تمام دنیا رسیده و همه جا صحبت از شماست. از اینرو، برای این خبر و برای وجود هر یک از شما، خدا را بوسیله عیسی مسیح شکر می‌کنم.  ۹ خدا شاهد است که من پیوسته برای شما دعا می‌کنم، و روز و شب احتیاجاتتان را به حضور او می‌برم، به حضور خدایی که با تمام توانم او را خدمت می‌کنم و مژده انجیل او را که در باره فرزندش عیسی مسیح است، به دیگران اعلام می‌نمایم.  
۱۰ دعای دیگرم اینست که اگر خدا بخواهد، پس از این همه انتظار، سعادت دیدار شما نصیبم شود.  ۱۱ زیرا بسیار مشتاق دیدارتان هستم تا بتوانم شما را از برکات خدا برخوردار سازم، و باعث تقویت ایمانتان شوم.  ۱۲ از این گذشته، من خود نیز نیاز به کمک شما دارم تا بوسیله ایمانتان تقویت شوم. به این ترتیب، هر یک از ما باعث تقویت ایمان یکدیگر می‌گردیم.  ۱۳ اما برادران عزیز، مایلم بدانید که بارها خواسته‌ام نزد شما بیایم، اما هر بار مانعی پیش آمده است. قصد من از آمدن، این بود که خدمتی در میان شما انجام دهم و عده‌ای را بسوی مسیح هدایت کنم، همانطور که در جاهای دیگر نیز کرده‌ام.  ۱۴ زیرا من خود را مدیون می‌دانم که این خبر خوش را به همه برسانم، چه به اشخاص متمدن و چه به اشخاص بی تمدن، چه به تحصیلکرده‌ها و چه به بی سوادان.  ۱۵ پس تا آنجا که در توان دارم، خواهم کوشید که به «روم»، نزد شما بیایم و مژده انجیل را در میان شما اعلام نمایم.  ۱۶ زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار می‌کنم چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام می‌شد، اما اکنون همه می‌توانند با ایمان آوردن به آن، به حضور خدا راه یابند.  ۱۷ این پیغام اینست که خدا فقط در یک صورت از سر تقصیرات ما می‌گذرد و به ما شایستگی آن را می‌دهد که به حضور او برویم؛ و آن وقتی است که به عیسی مسیح ایمان آوریم. بلی، فقط و فقط ایمان لازم است. همانطور که کتاب آسمانی می‌فرماید: «فقط کسی نجات پیدا می‌کند که به خدا ایمان داشته باشد.آمین!

دوستِ خوبِ من، اگر چه ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، با آموزه‌های حیات بخشِ کلامِ خدا در کتابِ مقدس آشنا هستیم، اما متاسفانه بسیاری از ما، تمایلی به اشتراک گذاشتنِ ایمانِ خود به عیسی مسیح و معرفی او به دیگران را نداریم.

یکی از دلایلِ اصلی که، چرا بسیاری از ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، از ایمانِ خودمان به او  -با مردم صحبت نمی کنیم اینه که؛ احساس می‌‌کنیم قادر به توضیحِ دلیلِ ایمانِ خودمان به عیسی مسیح نیستیم.

و به همین دلیل، از احتمالِ واکنش‌های منفی یا سوالاتی که شاید از ما بپرسند می‌‌ترسیم.

اما دوستِ خوبِ من، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید این نکتهٔ بسیار مهم را همیشه به خاطر داشته باشیم که، خداوند مهمترین پیامِ دنیا را به ما داده!

پیامی که خداوند بسیار مشتاقه، تا توسطِ بشارتِ ما  -به همهٔ مردمِ دنیا اعلان بشه.

به خاطرِ اهمیتِ اعلانِ این پیامِ حیات بخش برای انسانهاست که عیسی مسیح تاکید داشت تا هر ایماندار به وی، این پیامِ حیات بخش را با همگان در میان بگذاره.

عیسی مسیح در انجیل متی ۲۸: ۱۸ – ۲۰به ما امر فرموده که؛
۱۸ آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود: «تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است.  ۱۹ پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح‌القدس غسل تعمید دهید؛  ۲۰ و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده‌ام، اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم!»آمین!

دوستِ خوبِ من، اجازه بدید تا از شما چند سوالِ مهم بپرسم.

آیا شما با آموزه‌های کلامِ خدا در کتابِ مقدس آشنا هستید؟

آیا شما عیسی مسیح را به طورِ صحیح می‌‌شناسید؟

آیا شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتان ایمان دارید؟

آیا شما از صمیمِ قلب از آمرزشِ گناهانتان اطمینان دارید؟

آیا شما آرامشِ الهی عیسی مسیح را در زندگی خودتون تجربه کرده اید؟

آیا شما می‌‌دونید چرا خداوند شما را آفریده و ارادهٔ او برای زندگی شما چیست؟

آیا مطمئن هستید که دارید در ارادهٔ خدا زندگی می‌‌کنید و وقتی عمرِ شما به پایان برسه با او تا ابدیت در بهشت بسر خواهید برد؟

عزیزان پولسِ رسول، نویسندهٔ قسمتِ اعظمِ عهدِ جدید در کتابِ مقدسِ ما مسیحیان، برای گفتن در بارهٔ عیسی مسیح به مردم، در هرزمان، در هرمکان و در هرموقعیتی که بود استقبال می‌‌کرد.

پولس برای اشتیاقِ شدیدِ خودش در بشارتِ انجیل و گفتن در باره عیسی مسیح به مردم، دلیل بسیار قوی و موجهی داشت.

پولسمشتاقِ بشارتِ انجیل به دیگران بود، چون که او شخصا قدرتِ متحول کنندهٔ زندگی توسطِ انجیل را، به خوبی تجربه نموده بود.

پولس به جای تمرکز بر روی واکنش‌های احتمالی که ممکن بود بعد از بشارتِ انجیل به مردم با آنها روبرو بشه، بر روی حیاتی بودنِبشارتِ انجیل و معرفی عیسی مسیح به دیگران تمرکز داشت.

عزیزان در بسیاری از مواقع، دلیلِ اصلی این که چرا ما ایمانِ خودمون به عیسی مسیح را با دیگران در میان نمی گذاریم اینه که، خجالت می‌‌کشیم و نگرانِ احساساتِ خودمون هستیم.

اما اگه به انسانهایی که در غم، پریشانی، نگرانی و ترس از مردن در زندگیشون گمشده هستندنگاه کنیم.

اگه به انسانهایی که به عیسی مسیح ایمان ندارند، با محبت و دلسوزی مسیحی نگاه کنیم، و از خداوند بخواهیم تا دری را بروی ما باز کنه تا ایمانمان را با آنها شریک بشیم، خداوند حتما به این دعای ما پاسخ میده.

متاسفانه بیشترِ ما، مشغولِ فعالیت هایی هستیم که موقتی هستند و سرانجام هم محو میشند. 

توجه ما به فعالیت هأی موقتی زندگی، تمرکز و حواسِ ما را از مهمترین وظیفهٔ مسیحیما نیز منحرف نموده.

این وظیفه که، عیسی مسیح را به دیگران معرفی کنیم و دلیلِ ایمانِ خودمان به او را برای آنها شرح بدیم.

دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرمأیید؛

خداوند عیسی مسیح، یگانه منجی بشریت در انجیل یوحنا ۱۱: ۲۵ – ۲۶می‌‌فرماید؛ 
۲۵ عیسی فرمود: «آن کسی که مردگان را زنده می‌کند و به ایشان زندگی می‌بخشد، من هستم. هر که به من ایمان داشته باشد، اگر حتی مانند دیگران بمیرد، بار دیگر زنده خواهد شد.  ۲۶ و چون به من ایمان دارد، زندگی جاوید یافته، هرگز هلاک نخواهد شد. مرتا! آیا به این گفته من ایمان داری؟آمین!

عزیزانبه همین دلیل هست که یاد گیری صحیح و جامع از آموزه‌های کلامِ خدا در کتابِ مقدسِ ما مسیحیان، برای ما از اهمیتِ حیاتی برخورداره.

چون که با یاد گیری از آموزه‌های خداوند عیسی مسیح و ایمانِ قلبی به اوست که گناهانمانِ ما آمرزیده میشند و از او حیات نو ابدی در بهشت را دریافت می‌‌کنیم. 

عزیزان، ما باید شخصیتِ واقعی عیسی مسیح و دلیلِ ایمانِ خودمان به او را، با اشتیاق و شهامت با دیگران در میان بگذاریم.

ما نباید به هیچ وجه اجازه بدیم تا ترس، خجالت یا احساساتی بودنمان، مانع اعلانِ مهمترین پیامِ جهان به دیگران بشه.

یگانه پیامی که می‌‌تونه سرنوشتِ ابدی روحِ یک نفر را تغییر بده.

عزیزان، در آیهٔ ۱۴از آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزمان در کتابِ مقدس، پولس می‌‌فرماید؛۱۴ زیرا من خود را مدیون می‌دانم که این خبر خوش را به همه برسانم، چه به اشخاص متمدن و چه به اشخاص بی تمدن، چه به تحصیلکرده‌ها و چه به بی سوادان.آمین!

دوستِ خوبِ من، من و شما هم که به عیسی مسیح ایمان داریم، باید به یاد داشته باشیم که چقدر مدیونِ او هستیم.

عیسی مسیح به جای ما مرد، تا تاوانِ گناهانِ ما را پرداخت کنه.

عیسی مسیح به جای ما مرد، تا ما نمیریم بلکه تا ابدیت با او در بهشت زنده بوده و زندگی کنیم.

پولسِ رسول در آیاتِ ۱۶و ۱۷ادامه می‌‌دهد؛ ۱۶ زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار می‌کنم چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام می‌شد، اما اکنون همه می‌توانند با ایمان آوردن به آن، به حضور خدا راه یابند.  ۱۷ این پیغام اینست که خدا فقط در یک صورت از سر تقصیرات ما می‌گذرد و به ما شایستگی آن را می‌دهد که به حضور او برویم؛ و آن وقتی است که به عیسی مسیح ایمان آوریم. بلی، فقط و فقط ایمان لازم است. همانطور که کتاب آسمانی می‌فرماید: «فقط کسی نجات پیدا می‌کند که به خدا ایمان داشته باشد.آمین!

دوستِ خوبِ من، بنابراین، ما هم باید در بشارتِ انجیل، در رسانیدنِ این خبر خوش به همگان که – نجات و آمرزشِ گناهان در ایمانِ هر شخص به عیسی مسیح مهیا شده، کوشا باشیم.

عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با او گفتگو کنیم.

خداوند از تو سپاسگزارم، به خاطرِ درسِ زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی.

خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که تو به جای من جان دادی تا من زنده بمانم.

خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که در ایمانم به تو، گناهانم را می‌‌بخشی و به من حیاتِ نو ابدی در نزدِ خودت در بهشت عطا می‌‌فرمأیی.

خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که ایمانِ به تو موجب می‌‌شود تا من آرامش الهی تو را و اطمینان از بخششِ گناهانم را تجربه کنم.

خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که شناختِ صحیح از تو، ایمان به فداکاری تو و زندگی روزانه با تو؛ به من کمک می‌‌کند تا دلیلِ خلقتم را و ارادهٔ تو برای زندگیم را بشناسم.

خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که مشتاقی با من همکاری کنی تا تو را به دیگران بشناسانم.

خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم،زیرا که در اعلانِ مهمترین پیامِ موجود در این دنیا، مرا به همکاری با خود دعوت نموده ای. 

خداوند عیسی مسیح به من کمک کن، تا تمامِ توجهِ خودم را بر تو و خواستِ تو از خودم متمرکز نگه دارم.

خداوند عیسی مسیح به من کمک کن، تا با اشتیاق و شهامت، به دیگران در باره دلیلِ ایمانم به تو صحبت کنم.

خداوند عیسی مسیح به من کمک کن، تا اجازه ندهم ترس، خجالت و احساساتِ انسانیم، مانعِ گفتگوی من با دیگران در موردِ محبت، رحمت و فیضِ الهی تو بشوند. 

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسندهکوروش باقری 

عزیزان، امیدوارم مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، موجبِ برکتِ شما شده باشه.

چنانچه در طولِ این تعلیم،خداوند عیسی مسیح قلبِ شما را لمس نموده و به او ایمان آوردید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم.

همچنین، چنانچه برای شما سوالاتی بوجود آمده، خوشحال میشم سوالاتِ محترم شما را بشنوم و در صورتِ امکان به آنها پاسخ بدم.

با تشکر از تمامی شما عزیزان، تا مطالعهٔ بعدی در کلامِ خدا و شناختِ باز هم بهتر از فیض، رحمت و محبتِ عیسی مسیح، آرامشِ الهی او همواره با شما  .آمین.