آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، دررومیان ۸: ۱ – ۱۷هستند.
با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور کنیم.

۱ بنابراین، چون به عیسی مسیح تعلق داریم، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست. ۲ زیرا قدرت حیات بخش روح‌القدس که به لطف مسیح به ما عطا شده، ما را از سلطه گناه و مرگ آزاد کرده است. ۳ درواقع، ما با دانستن احکام مذهبی از چنگال گناه نجات پیدا نکردیم، زیرا قادر به رعایت آنها نیستیم. به همین علت خدا طرح دیگری برای نجات ما تهیه دید. او فرزند خود عیسی مسیح را در بدنی مانند بدن انسانی ما به این جهان فرستاد، با این تفاوت که بدن او مثل بدن ما تحت سلطه گناه نبود. او آمد و جانش را در راه آمرزش گناهان ما قربانی کرد، تا ما را نیز از سلطه گناه آزاد سازد. ۴ پس حال، قادریم احکام و دستورات خدا را اطاعت کنیم، زیرا عنان زندگی ما در دست روح خداست نه در دست طبیعت کهنه و گناه آلود ما.
۵ آنانی که عنان زندگی خود را بدست طبیعت کهنه‌شان می‌دهند، چیزی جز ارضای شهوات خود نمی‌جویند. اما آنانی که تابع روح خدا هستند، اعمالی را بجا می‌آورند که خدا را خشنود می‌سازد.۶ اگر از روح خدا پیروی کنیم، حیات و آرامش نصیبمان می‌گردد؛ اما اگر از طبیعت کهنه خود پیروی کنیم، چیزی جز مرگ و هلاکت بدست نخواهیم آورد. ۷ زیرا طبیعت گناه آلود ما، بر ضد خداست و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد کرد. ۸ از اینرو، آنانی که عنان زندگی‌شان در دست طبیعت کهنه گناه آلودشان است و هنوز در پی خواهشهای ناپاک سابق خود هستند، نمی‌توانند خدا را راضی کنند.
۹ البته شما چنین نیستید. چنانچه روح خدا در وجود شما ساکن باشد، عنان زندگی‌تان در دست طبیعت تازه‌تان خواهد بود. به یاد داشته باشید که اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد، او اصلا مسیحی نیست. ۱۰ با اینحال، اگر چه مسیح در وجود شما زندگی می‌کند، اما سرانجام بدنتان در اثر عواقب گناه خواهد مرد، ولی روحتان زنده خواهد ماند، زیرا مسیح روحتان را آمرزیده است. ۱۱ و اگر روح خدایی که عیسی مسیح را پس از مرگ زنده کرد، در وجود شما باشد، همان خدا بدنهای فانی شما را نیز پس از مرگ بوسیله همین روح که در وجود شماست، زنده خواهد کرد.
۱۲ پس، ای برادران عزیز، شما دیگر به هیچ وجه مجبور نیستید از امیال و خواهشهای طبیعت گناه آلود سابق خود پیروی کنید، ۱۳ زیرا در اینصورت گمراه و هلاک خواهید شد. اما اگر با قدرت روح خدا، این طبیعت کهنه را با اعمال ناپاکش نابود سازید، زنده خواهید ماند. ۱۴ زیرا تمام کسانی که از روح خدا پیروی می‌کنند، فرزندان خدا هستند.
۱۵ پس همچون برده‌ها، رفتارمان آمیخته با ترس و لرز نباشد، بلکه مانند فرزندان خدا رفتار نماییم، فرزندانی که به عضویت خانواده خدا پذیرفته شده‌اند و خدا را پدر خود می‌خوانند. ۱۶ زیرا روح خدا در عمق وجود ما، به ما می‌گوید که ما فرزندان خدا هستیم. ۱۷ و اگر فرزندان خدا هستیم، وارثان او نیز خواهیم بود. بعبارت دیگر، خدا تمام آن جلال و شکوهی را که به فرزند خود عیسی مسیح خواهد داد، به ما نیز عطا خواهد فرمود. اما اگر می‌خواهیم در آینده در جلال او شریک شویم، باید اکنون در دردها و رنجهای او نیز شریک گردیم.آمین!
دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمانِ قلبی دارید، حال روح القدس در درونِ شماست.
بله، فقط به خاطرِ ایمانتان به عیسی مسیح، حال روح القدس در شما حضور داره و بسیار فعاله چه شما وجودِ او را با خود احساس کنید و چه نکنید.
روح القدس در هر ایماندارِ به عیسی مسیح بسر می‌‌بره و فعاله، تا آن ایماندارِ به عیسی مسیح رااز نظرِ شخصیتی و معنوی، به شباهتِ او مبدل کنه و مطابقت بده.
عزیزان، شواهدِ دگرگونی ایماندارانِ به عیسی مسیح در طولِ زمانِ به شباهتِ وی مبدل شدن، به عنوانِ “میوه‌های روح القدس” شناخته شده هستند.
کلامِ خدا در غلاطیان ۵: ۲۲ – ۲۳این میوه‌هایی‌ را که روح القدسِ در درونِ هر ایماندارِ به عیسی مسیح، در طولِ زمانِ مبدل ساختنِ وی به عیسی مسیح بوجود می‌‌یاره را به ما معرفی می‌‌کنه.
۲۲ اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. ۲۳ هیچیک از این صفات پسندیده، تضادی با احکام مذهبی و شریعت یهود ندارند.آمین!
عزیزان لطفا دقت بفرمأیید.
این میوه ها، یا به عبارتی دیگر، این ویژگی‌های یک شخصیتِ خدا پسندانه، چیزی نیستند که ما بتونیم به تنهأیی در خودمان ایجاد کنیم.
بلکه، این میوه‌های روحانی، این ویژگی‌های شخصیتِ خداپسندانه در ما، تولیداتِ الهی روح القدسِ در ما هستند.
عزیزان، این میوه‌های روحانی روح القدس، در صورتی در ما بوجود می‌‌یاند و ثمر بخش میشند که؛ ما تسلیمِ روح القدس باشیم و فروتنانه هر روزه با او زندگی کنیم!
ما نباید تاثیرِ عملکردِ میوه‌های روح القدس در خود را، بر اشخاصی که به عیسی مسیح ایمان ندارند دستِ کم بگیریم.
وقتی که بی‌ ایمانانِ به عیسی مسیح، واکنش‌های خداپسندانهٔ ما را در زمانهایی که تحتِ فشار هستیم، یا با وسوسه‌ها روبرو هستیم و یا در رنج و مشقاتِ طاقت فرسای زندگی هستیم مشاهده می‌‌کنند، بشدت تحتِ تاثیر قرار می‌‌گیرند.
کسانی که به عیسی مسیح ایمان ندارند، مشتاق میشند تا بفهمند چطور ما توانسته ایم در برابرِ فشار‌های زندگی، در روبرویی باوسوسه‌ها یا در زمانهای رنج و مشقات، آن چنان در آرامش باقی مانده و رفتارِ خدا پسندانه‌ای از خود نشان دهیم.
و این فرصتی به ما میده تا خداوند و منجی بشریت عیسی مسیح و میوهٔعملکردِ روح القدسِ در خود را به آنها معرفی کنیم
عزیزان، با نشان دادنِ آرامش به جای اضطراب و بی‌ قراری، یا با نشان صبر در مقابل عجله و پرخاشگری، در واقع ما به زیبأیی حیات بخشِ انجیل شهادت میدیم.
دوستِ خوبِ من، یکی از راههأیی که خداوند از زندگی‌های پر روحِ ما استفاده می‌‌کنه، ایجادِ کنجکاوی در اذعانِ بی‌ ایمانان به عیسی مسیح هست.
توسطِ ایجادِ کنجکاوی در ذهنِ بی‌ ایمانانِ به عیسی مسیح، خداوند دری برای اعلانِ پیامِ نجات به آنها را برای ما باز می‌‌کنه.
بنابراین،همیشه یاد داشته باشید که؛هر کجا که هستید، یا هر کاری که انجام میدید، وقتی هر روزه فروتنانه در اطاعت از روح القدس با او زندگی کنید، می‌‌تونید شاهدِ قدرتمندی برای عیسی مسیح به دیگران باشید.
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با خداوند گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، به خاطرِ درسِ زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که در ایمانم به عیسی مسیح، دیگر هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظارِ من نیست.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که قدرتِ حیات بخشِ روح القدس، مرا از سلطهٔ گناه و مرگ آزاد کرده.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که یگانه فرزندِ خود عیسی را به این جهان فرستادی، تا او داوطلبانه تاوانِ گناهانِ من را بپردازد و مرا از سلطهٔ گناه آزاد سازد.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که در ایمانم به عیسی مسیح حال من فرزندِ تو هستم.
خداوند، من عنانِ تمامِ جوانبِ زندگیم را به تو تسلیم می‌‌کنم. به من کمک کن، تا با اعمال، گفتار، افکار و نیت هایم، همواره تو را خشنود سازم.
خداوند به من کمک کن، تا هر روزه با روح القدسِ در درونم زندگی کنم و از خواسته‌های او اطاعت نمایم.
خداوند به من کمک کن، تا بگونه‌ای تسلیمِ روح القدس باشم که، او بتواند میوه‌های روحانی خودش را در من بوجود آورد.
خداوند به من کمک کن، تا با کمکِ روح القدس و پیروی از او، شاهدی قدرتمند و مفید برای عیسی مسیح در میان دیگران باشم.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسندهکوروش باقری
عزیزان، امیدوارم مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، موجبِ برکتِ شما شده باشه.
چنانچه در طولِ این تعلیم،خداوند عیسی مسیح قلبِ شما را لمس نموده و به او ایمان آوردید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم.
همچنین، چنانچه برای شما سوالاتی بوجود آمده، خوشحال میشم سوالاتِ محترم شما را بشنوم و در صورتِ امکان به آنها پاسخ بدم.
با تشکر از تمامی شما عزیزان، تا مطالعهٔ بعدی در کلامِ خدا و شناختِ باز هم بهتر از فیض، رحمت و محبتِ عیسی مسیح، آرامشِ الهی او همواره با شما .آمین!