آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، درامثال ۳: ۲۱ – ۲۶هستند.
با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور کنیم.

۲۱ پسرم، حکمت و بصیرت را نگاه دار و هرگز آنها را از نظر خود دور نکن؛ ۲۲ زیرا آنها به تو زندگی و عزت خواهند بخشید، ۲۳ و تو در امنیت خواهی بود و در راهی که می‌روی هرگز نخواهی لغزید؛ ۲۴ با خیال راحت و بدون ترس خواهی خوابید؛ ۲۵ از بلایی که بطور ناگهانی بر بدکاران نازل می‌شود، نخواهی ترسید؛ ۲۶ و خداوند تو را حفظ کرده، نخواهد گذاشت در دام بلا گرفتار شوی . آمین!
حال ببینیم این قسمت از کلامِ خدا چه ربطی با زندگی امروزِما داره.
دوستِ خوبِ من، منفی بافی به عنوانِ فرزندانِ خدا برای ما ایماندارانِ به عیسی مسیح مناسب نیست.
به جای منفی بافی، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید به خداوند پدرِ آسمانیمان اعتماد داشته باشیم.
منفی بودن، هم از نظرِ روحی بر ما تاثیر می‌‌گذاره و هم از نظرِ جسمی.
حتی صرفِ وقت با یک فردِ بدبین و منفی باف هم،می‌‌تونه برای ما ضرر داشته باشه.
از طرفِ دیگه، “مثبت اندیشی” – به ویژه آن چیزی که مربوط به اعتماد به خداوند پدرِ آسمانی ما هست، ما را قادر می‌‌سازه،تا همانطور که او از ما انتظار داره زندگی کنیم.
عزیزان، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، به عنوانِ فرزندانِ خدا، هر دلیلی داریم که با اطمینانِ خاطر، در آرامش زندگی کنیم!
چرا؟ چون که حضورِ روح القدس – روحِ مقدسِ خداوند عیسی مسیح دائما در درونِ ماست و او، آرامشِ الهی خود را به ما عطا فرموده.
آرامشی که، از هر فهمِ انسانی فراتر میره.
کلامِ خدا در فیلیپیان ۴: ۷این آرامشِ الهی خداوند را به ما معرفی می‌‌کنه.
در این آیه می‌‌خوانیم؛۷ اگر چنین کنید، از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده‌اید، راحتی و آسایش خواهد بخشید.آمین!
علاوه بر این، خداوند به ما فرزندانِ خانوادهٔ الهی خودش، قول داده که تمامِ نیاز‌های واقعی ما را تامین می‌‌کنه و ما را برای اطاعت و خدمت به او قادر و توانمند می‌‌سازه.
اما گاهی اوقات، ما در پذیرش و زندگی در این نعمت‌های روحانی خداوند دچارِ مشکل میشیم.
وقتی این وضعیت برای ما بوجود می‌‌یاد،ما باید به طورِ هدفمند قدم هایی برداریم تا به خدای قادرِ مطلقِ خود اعتماد کنیم.
بوجود آمدنِ اعتماد به خداوند در ما،با تعمق در کلامِ خدا و نزدیک شدن به او در دعا آغاز میشه.
همانطور که در درکِ خود از شخصیتِ خداوند و وعده‌های او به ما رشد می‌‌کنیم، ایمانِ ما به او تقویت میشه.
و در عینِ حال، اعتمادِ ما به او نیزافزایش می‌‌یابه.
دوستِ خوبِ من، دنیأیی که امروزه من و شما در آن زندگی می‌‌کنیم؛ پر از بی‌ اعتمادی، ترس و عدمِ اطمینانه.
از این لحظه به بعد، مصمم بشید به خودتون اجازه ندید تا تحتِ تاثیرِ پیام‌های منفی این دنیا قرار بگیرید.
پیام‌های منفی که، توجه شما را از عیسی مسیح دور می‌‌کنند.
همینطور، مصمم بشید تا بر حقایقِ کلامِ خدا، پدرِ آسمانی مهربانتان تمرکز داشته باشید و به او اعتماد کنید.
در روبرویی با هر روزِ زندگی؛ اطمینان از حضورِ قدرتمند، دانا و مهربانِ خداوند با خود، هر گونه ترس، شک و نگرانی را از ما دور می‌‌کنه.
دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما عزیزانِ شنونده، خداوند عیسی مسیح را بشناسید و به او ایمان بیاریدتا او با روحِ مقدسِ خود روح القدس در شما ساکن بشه.
تا از آن پس، روح القدس شما را در امنیتِ الهی خودش محافظت کنه.
تا روح القدس، برای برخورداری از یک زندگی شاد و موفق در ارادهٔ خداوند، به شما کمک و راهنمأیی عطا کنه.
تا روح القدس، آرامشِ الهی خود را به شما عطا کنه.
تا روح القدس،راحتی و آسایشِ الهی خود را به شما عطا کنه.
وتا قادر بشید با اعتمادِ به نفسِ قوی و سالم، با مشکلات و چالشهای هر روزِ زندگیتون روبرو بشید و بر آنها غلبه کنید.
عزیزان، با این امید که این تعلیم موجبِ برکتِ شما بوده باشه؛تا مطالعهٔ بعدی در کلامِ خدا، فیض و آرامشِ الهی عیسی مسیح همواره با شما!آمین!
نویسنده کوروش باقری