آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، درمزمور ۴۶: ۱ – ۱۱هستند.
با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور کنیم.

خدا با ماست
۱ خدا پناهگاه و قوت ماست! او مددکاری است که در سختیها فوراً به کمک ما می‌شتابد. ۲ بنابراین، ما نخواهیم ترسید اگرچه زمین از جای بجنبد و کوه‌ها به قعر دریا فرو ریزند، ۳ دریا غرش نماید و کف برآرد و طغیانش کوه‌ها را بلرزاند! ۴ نهریست که شعبه‌هایش شادمانی به شهر خدا می‌آورد و خانه مقدس خدا را پرنشاط می‌سازد. ۵ این شهر هرگز نابود نخواهد شد، زیرا خدا در آن ساکن است. پیش از آنکه اتفاقی رخ دهد خدا به یاری آن خواهد شتافت. ۶ قومهای جهان از ترس فریاد بر می‌آورند؛ حکومت‌ها لرزانند؛ خدا ندا می‌دهد و دنیا مانند موم گداخته می‌شود.
۷ خداوند قادر متعال با ماست! خدای یعقوب پناهگاه ماست! ۸ بیایید کارهای خداوند را مشاهده کنید. ببینید در دنیا چه خرابیها بر جای نهاده است.۹ او جنگها را در سراسر دنیا متوقف خواهد ساخت؛ کمانها را خواهد شکست، نیزه‌ها را خرد خواهد کرد و عرابه‌ها را به آتش خواهد کشید.۱۰ «آرام باشید و بدانید که من خدا هستم و در میان قومهای جهان مورد عزت و احترام خواهم بود.» ۱۱ خداوند قادر متعال با ماست! خدای یعقوب پناهگاه ماست!آمین!
عزیزان،حال ببینیم این قسمت از کلامِ خدا چه ربطی با زندگی امروزِما داره.
دوستِ خوبِ من، روز‌های سخت در این زندگی اجتناب ناپذیر هستند.
ما در طولِ روز‌های زندگیمون، گاهی عزیزانی را از دست خواهیم داد.
بعضی از ما هم، با بیماری‌های سخت و دردناکی روبرو خواهیم شد.
بعضی از ما هم، حتی ممکنه به ناحق متهم بشیم یا که با ما بد رفتاری بشه.
به هر حال، دامنهٔ رنج و سختی‌های هر انسانی در طولِ زندگیش، بسیار گسترده هست.
اما خداوند پناهگاهِ کسانی هست که، به او اعتماد دارند!
عزیزان، آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، درمزمور ۴۶: ۱ – ۱۱از مصیبت‌های بزرگِ انسان صحبت می‌‌کنه.
ما اغلب در طولِ زمانِ روبرویی با مصیبت‌ها و سختی‌های زندگیمون، دچارِ ترس، دلهره و گیجی میشیم.
اما، داشتنِ یک امید و تمرکزِ پایدارِ ابدی، ما را از ترس، دلهره و گیجی در روبرویی با سختیها و مصیبت‌های زندگی مصون نگه می‌‌داره.
همچنین، داشتنِ یک تمرکزِ پایدارِ ابدی، ما را از نا امیدی در روز‌های سختِ زندگیمون دور می‌‌کنه.
دوستِ خوبِ من، خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، حتی در زمان‌های سخت زندگیمون هم، هنوز خداوند و حاکم بر تمامی امورِ این جهانه.
لطفا دقت بفرمأیید.
کلیدِ رویارویی با مشکلات، در اعتماد به کسی هست که کنترلِ همه چیز در این عالم را در دست داره!
در روبرویی با مشکلات، مصیبت‌ها و روز‌های سختِ زندگیمون، انگیزهٔ بیشترِ ما اینه که، با ترس و وحشت رفتار کنیم.
اما خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، راهِ حلِ کاملا متفاوتی را به ما یاد میده.
خداوند به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، به ما فرزندانِ خانوادهٔ الهی خود امر می‌‌کنه که؛ از طریقِ هر مشکل و سختی زندگی، فقط به او اعتماد کنیم!
خداوند همچنین به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، به ما فرزندانِ خانوادهٔ الهی خود امر می‌‌کنه که؛ در روبرویی با مشکلات و روز‌های سختِ زندگی، هر راهِ حلی را که ما با فکرِ محدودِ انسانیمون فکر می‌‌کنیم که درسته را -به او تسلیم کنیم و در عوض، تسلیمِ نقشههایعالی و الهی او بشیم.
عزیزان، اگر در روبرویی با روز‌های سختِ زندگی، تمرکز و اعتمادِ ما بر روی خداوند عیسی مسیح نباشه، سختی‌های زندگی می‌‌تونند ما را به راحتی از پای در بیارند.
دوستِ خوبِ من، اجازه بدید از شما بپرسم؛واکنشِ شما در روبرویی با روز‌های سختِ زندگی چگونههست؟
آیا واکنشِ شما در روبرویی با روز‌های سختِ زندگی اینه که؛ دشواری‌ها را به عنوانِ یک برکت در نظر بگیرید و اجازه بدید تا آنها رابطهٔ شما را با عیسی مسیح عمیقتر کنند؟
اگه واکنشِ شما بدین گونه هست، این واکنشِ درست و سازنده‌ای هست.
اگه واکنشِ شما تا کنون در روبرویی با روز‌های سختِ زندگی به طریقِ دیگری بوده، از این به بعد مصمم بشید، تا هر گاه با روز‌های سختِ زندگیتون روبرو شدید، دشواری‌ها را به عنوانِ یک برکت در نظر بگیرید و اجازه بدید تا آنها، رابطهٔ شما را با خداوند عیسی مسیح عمیق تر کنند.
عزیزان، این حقیقتِ مهم را به یاد داشته باشید که،چه شرایطِ فعلی زندگیتون خوب باشه و چه دردناک، حتمازمانی فرا می‌‌رسه که خداوند، به همهٔ بلاها و جنگ‌ها پایان خواهد داد!
در آیهٔ نهم در مزمورِ ۴۶خواندیم که؛
۹ او جنگها را در سراسر دنیا متوقف خواهد ساخت؛ کمانها را خواهد شکست، نیزه‌ها را خرد خواهد کرد و عرابه‌ها را به آتش خواهد کشید.آمین!
عزیزاندر این میان، مادامی که ما در طولِ عمرمان بر روی این کرهٔ زمین، هر از گاهی با روز‌های سختی روبرو میشیم، تنها خداوند عیسی مسیح پناهگاه و قوتِپایدار، ابدی و واقعیماست!
در آیهٔ یازدهم در مزمورِ ۴۶خواندیم که؛
۱۱ خداوند قادر متعال با ماست! خدای یعقوب پناهگاه ماست!آمین!
بله دوستِ من، حتی زمانی که زندگی خیلی سخت میشه، اگه توجهِ خودمون را به خداوند عیسی مسیح معطوف کنیم، او همیشه ما را ثابت و پایدار نگه می‌‌داره.
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با او گفتگو کنیم.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، به خاطرِ درسِ زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که در ایمانم به عیسی مسیح، در روبرویی با روز‌های سختِ زندگیم، پناهگاه و قوتِ من هستی‌.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که در سختیهای زندگیم، فورا به کمکِ من می‌‌شتابی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا روزی تو تمامِ جنگ‌ها را در سراسرِ دنیا متوقف خواهی نمود.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا همیشه در هر شرایطِ زندگیم، همواره با من هستی‌ و هرگز ترکم نمی کنی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در روز‌های سختِ زندگی من، تو هنوز خدای قادرِ مطلق هستی‌ و کنترل تمامی جزئیاتِ زندگی من را در اختیارِ خود داری.
خداوند من تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.
به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن، تا در روبرویی با روز‌های سختِ زندگیم، ترسانو نگران نباشمو گیج نشوم.
خداوند به من کمک کن، تا در روبرویی با روز‌های سختِ زندگیم، به حکمتِ محدودِ انسانی خودم متکی نباشم، بلکه برای یافتنِ راه حل‌های درست، فقط به تو اعتماد داشته باشم.
خداوند به من کمک کن، تا بتوانم اجازه بدم روز‌های سختِ زندگیم، موجبِ عمیقتر ساختنِ رابطهٔ شخصی من با تو بشوند.
خداوند به من کمک کن، تا توجه کاملِ من در هر زمانی از زندگیم، فقط بر تو معطوف و متمرکز باشد.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
عزیزان، با این امید که این تعلیم موجبِ برکتِ شما بوده باشه؛تا مطالعهٔ بعدی در کلامِ خدا، فیض و آرامشِ الهی عیسی مسیح همواره با شما!آمین!
نویسنده کوروش باقری