انجیل لوقا ۱۱: ۱

۱ روزی عیسی مشغول دعا بود. وقتی دعایش تمام شد، یکی از شاگردان به او گفت : “خداوندا، همانطور که یحیی طرز دعا کردن را به شاگردان خود آموخت ، تو نیز به ما بیاموز.”

دعا رابطهٔ شخصی ماست با خداوند.

مسیح در انجیل یوحنا ۶: ۴۴می‌‌فرماید:

۴۴ فقط کسی می تواند نزد من آید که پدرم خدا که مرا فرستاده است او را بسوی من جذب کند، و من در روز قیامت او را زنده خواهم ساخت .

او همچنین در انجیل یوحنا ۱۴: ۶می‌‌فرماید:

۶ عیسی به او فرمود: “راه منم ، راستی منم ، زندگی منم . هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر بوسیله من .

پولس رسول در ۱قرنتیان ۱۲: ۳می‌‌فرماید:

۳ پس باید بفهمید که اگر کسی تحت تأثیر روح خدا باشد نمی تواند عیسی را لعن کند و کسی هم نمی تواند عیسی را خداوند بداند مگر بوسیله روح القدس.

وقتی ما دعا می‌‌کنیم، رابطهٔ شخصی خود را با پدر آسمانی – عیسی مسیح و روح القدس قوت می‌‌بخشیم.

جلال بر نام پدر، پسر و روح القدس.

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.