آیهٔ کلیدی: مزمورِ ۴: ۱
۱ ای خدای عادل من، وقتی نزد تو فریاد بر می‌آورم، مرا اجابت فرما. زمانی که در سختی و تنگنا بودم تو به داد من رسیدی، پس اکنون نیز بر من رحم فرموده، دعایم را اجابت فرما.آمین!

دوستِ خوبِ من، اگه با خودمون رو راست باشیم، باید به حقیقتی اعتراف کنیم.
این حقیقت که؛ بیشترِ ما می‌‌خواهیم از خدا، مانندِ لاستیکِ زاپاسِ خودمون استفاده کنیم تا فرمان.
بیشترِ ما می‌‌خواهیم منتظر بمونیم تا انفجار‌های روحانی ای در زندگیمون داشته باشیم، تا بعد ببینیم آیا خدا می‌‌یاد و به ما کمک می‌‌کنه یا نه.
بیشترِ ما معمولاً در طی روز‌های زندگیمون -آنچه را که عیسی مسیح به ما آموخت را انجام نمی دیم.
عیسی مسیح به ما ایماندارانِ و فرزندانِ خانوادهٔ الهی خود آموخت که؛ ما باید ابتدا -ملکوتِ خدا و عدالتِ او را جستجو کنیم.
عیسی مسیح در انجیلِ متی ۶: ۳۳می‌‌فرماید؛ ۳۳ اگر شما قبل از هر چیز، به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت.آمین!
در اینجا شاید این سوال برای شما بوجود می‌‌یاد که؛ چرا خداوند اجازه میده تا ما مشکل داشته باشیم حتی ما که به عیسی مسیح ایمان داریم؟
به عبارتی دیگه؛ چرا من که به عیسی مسیح خداوند، و ملکوت و عدالتِ الهی او ایمان دارم، باز در زندگیم با مشکلات روبرو میشم؟
این یکی از معمول‌ترین سوالاتی هست که من از عزیزانِ بسیاری می‌‌شنوم.
پاسخِ به این سوال از جهتی بسیار ساده است.
به طورِ کلی پاسخِ به این سوال اینه که؛خدا اجازه میده ما مشکل داشته باشیم، تا او را جستجو کنیم!
دوستِ خوبِ من، آیا می‌‌دونستید اگه ما هرگز مشکلی در زندگیمون نداشتیم، به احتمالِ زیاد به فکرِ خدا هم نمی افتادیم؟
یا لااقل در پی شناختِ بهتر از او بر نمی اومدیم؟
عزیزان، شما در چه زمان هایی از زندگیتون بیشتر به خدا نزدیک شده اید و سعی کرده اید او را بهتر بشناسید؟
صادقانه جواب بدید!
وقتی همه چیز مهیا بوده و به قولِ ما فارسی زبانان، اوضاع بر وفقِ مرادتون بوده؟
واقعیت اینه که، بیشترِ ما در در زمانهایی به خدا بیشتر نزدیک میشیم که در سختی بسر می‌‌بردیم.
در زمانهای بسیار بغرنج و دشوارِ زندگی هست که ما، به خدا نزدیکتر میشیم.
در زمانهای دشوارِ زندگی هست که ما، نیازِ خودمون به نزدیکتر شدن به خدا را بیشتر احساس می‌‌کنیم.
در زمانهای دشوارِ زندگی هست که ما، خدا را عزیزتر و واقعی می‌‌بینیم.
آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما این تصدیق می‌‌کنه.
کتابِ مقدس در مزمورِ فصلِ چهار و آیهٔ یک می‌‌فرماید؛
۱ ای خدای عادل من، وقتی نزد تو فریاد بر می‌آورم، مرا اجابت فرما. زمانی که در سختی و تنگنا بودم تو به داد من رسیدی، پس اکنون نیز بر من رحم فرموده، دعایم را اجابت فرما.آمین!
دوستِ خوبِ من، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید در سختی‌های زندگیمون هم به یاد داشته باشیم که خداوندِ ما خدای عادله.
باید به یاد بیاریم او چطور در گذشته به ما کمک کرده و ما را از سختیها عبور داده.
باید ایمان داشته باشیم که او حتما به درخواستِ ما گوش می‌‌کنه و به دادِ ما می‌‌رسه.
عزیزان، اجازه بدید از شما سه تاسوال بپرسم.
سوالِ اولِ من از شما اینه که؛ خدا در زندگی شما چه نقشی داره؟
آیا او فرمانِ زندگی شماست یا که لاستیکِ زاپاسِ زندگیتون؟
سوالِ دوم؛ آیا بیاد دارید در زمانهای دشوارِ زندگیتون، چطور ایمان و اعتمادِ شما به خدا بیشتر و قویتر شد؟
سوالِ سوم و آخرِ من از شما عزیزان اینه که؛ از آن زمانها چه درسهایی یاد گرفتید؟
عزیزان، در پایانِ این مطالعه پیشنهاد می‌‌کنم، خاطرات و آموخته‌های خودتون را از زمانهای دشواری در زندگیتون که اعتماد و ایمانِ شما را به خدا بیشتر کرد را یاد داشت کنید.
در موردِ موهبت‌های بی‌ نظیری که از آن دوران برای شما بوجود آمده بنویسید.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا به اتفاقِ هم، با خداوند صحبت کنیم.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که عادل و با وفا هستی‌.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که همیشه با من هستی‌، از من مراقبت می‌‌کنی و مشتاقی تا برای نیاز‌های واقعی من مهیا فرمأیی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که در گذشته، هر گاه با سختی و مصیبتی روبرو شده بودم، تو به دادم رسیدی و مرا نجات دادی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که حتی در اجازهٔ ورودِ مشکلات به زندگی من، به من کمک می‌‌کنی تا تو را بهتر بشناسم و به تو نزدیکتر شوم.
خداوند عیسی مسیح، من تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.
خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا در سراسرِ زندگیم، همواره ملکوت و عدالتِ الهی تو را در اولویتِ اولِ داشته باشم.
خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا هر روزه با تو وقت بگذرانم، با تو صحبت کنم و از تو بشنوم.
خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا اجازه دهم تو فرمانِ زندگی من باشی.
خداوند عیسی مسیح، از تو درخواست می‌‌کنم تا فرمانِ زندگی من باشی.
خداوند از زندگی من، برای جلالِ نامت در ارادهٔ الهیت استفاده کن.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
کوروش باقری
عزیزان، با این امید که این تعلیم موجبِ برکتِ شما بوده باشه؛تا مطالعهٔ بعدی در کلامِ خدا، فیض و آرامشِ الهی عیسی مسیح همواره با شما!آمین!