متی ۵: ۳

۳ خوشابحال آنان كه نیاز خود را به خدا احساس می كنند، زیرا ملكوت آسمان از آن ایشان است .

مسیح می‌‌گوید او ما را برکت خواهد داد اگر به فقر روحانی خود و نیازمان به خدا واقفو معترف گردیم.

اعتراف به فقر روحانی و نیازمان به خداوند، نشانهٔ نهایت فروتنی می‌‌باشد.

این حقیقت به ما ثابت می‌‌کند که ما با اتکا به خودمان قادر به هیچ کاری برای خداوند نمیباشیم.

اما با مسیح قادر به انجام هر کاری هستیم.

این یک حقیقت محض است در بارهٔ “ماهیت خدا” و “ما”.

آگاه بودن از فقر روحانی خود و نیازمان به خداوند، اولین قدم در راه شاگردی مسیح است.

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.