آیاتِ کلیدی این تعلیم در کولسیان ۱: ۹ – ۱۴ می‌‌باشند.

دوستِ خوبِ من، اگر تاکنون درمورد این که چگونه برای دیگران دعا کنید، درمانده و سر در گم هستید، نمونهٔ دعای پولس رسول در کلامِ خدا کولسیان ۱: ۹ – ۱۴ می‌‌تواند به شما کمک نماید. شاید سوالِ شما این باشه که چرا و چطور این دعا می‌‌تونه به من در جهتِ دعا برای دیگران کمک کنه؟

پاسخِ به این سوال اینه که؛ از آن جهت که خواست‌های موجود در این دعا کاملا با خواست و ارادهٔ مقدّس خداوند مطابقت و هماهنگی دارند! بنا براین، شما می‌‌توانید با اعتماد به نفس کامل همواره این دعا را برای خود و همینطور دیگران به حضور خداوند ببرید.

با هم این قسمت از کلامِ خدا را در کولسیان ۱: ۹ – ۱۴ مرور می‌‌کنیم.

۹ ……………….. ، دائما دعا می کنیم و از خدا می طلبیم که به شما یاری کند تا خواست و اراده او را دریابید، و به شما حکمت عطا فرماید تا امور روحانی را درک کنید؛ ۱۰ تا به این ترتیب زندگی شما همواره مورد پسند خداوند و باعث جلال او باشد و همیشه به انجام اعمال نیک مشغول باشید و هر روز خدا را بهتر بشناسید.

۱۱ همچنین ، دعا می کنیم که از قدرت عظیم خدا لبریز شوید تا بدون توجه به مشکلات زندگی ، همیشه با شادی پیش روید، ۱۲ و همواره پدر آسمانی را سپاس گویید که ما را شایسته آن ساخت تا در برکات و امتیازات آنانی که در عالم نور زندگی می کنند، شریک شویم . ۱۳ او ما را از دنیای تاریک شیطان نجات داد و به ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت ، ۱۴ همان فرزندی که ما را به قیمت خون خود آزاد کرد و گناهانمان را بخشید. آمین!

عزیزان، در این نمونهٔ مناسب دعا، می‌‌بینیم که پولس رسول برای ایمانداران کولسی دعا می‌‌کند تا خداوند به آنها یاری نموده تا خواست و ارادهٔ الهی او را در یابند.

لطفا دقت بفرمأیید؛ ما نه تنها باید خواست و ارادهٔ خداوند را برای زندگی‌هایمان بشناسیم، بلکه باید قادر باشیم صدای پدرانه و راهنمایی خداوند را، از صداها‌ی سر چشمه گرفته از خواست انسانی خودمان تشخیص داده و متمایز سازیم!

پولس رسول همینطور در این دعای خود برای کولسیان می‌‌طلبد که، زندگی آنها همواره مورد پسند خداوند و موجب جلال او بوده و همیشه به انجام اعمال نیک مشغول باشند.

بله، طرح صحیحی که زندگی ما هم باید از آن پیروی کند، طرحی است که، “موجب جلال نام مسیح می‌‌گردد!”

ما در داشتن یک زندگی عاری از گناه و خداپسندانه، و تلاش در راه انجام خواست مسیح  در زندگی خود، موجب جلال او می‌‌گردیم.

پولس همچنین برای کولسیان دعا می‌‌کند تا آنها از قدرت عظیم خداوند لبریز شده و بدون توجه به مشکلات زندگی، همیشه با شادی برای ملکوت خداوند مثمرثمر باشند.

دوستِ خوبِ من، ما زمانی می‌‌توانیم به معنای واقعی برای خداوند مثمرثمر باشیم که، تنها برای خود و رسیدن به آرزو‌های شخصی خود زندگی نکنیم!

بلکه هر روز در صدد کشف این باشیم که چگونه با خدمت و محبت به دیگران می‌‌توانیم محبتِ مسیح و فیض او را به دیگران برسانیم.

در این راه خودِ ما نیز برکت‌های جاویدان خداوند را خواهیم یافت!

لطفا یک بار دیگر به آیهٔ ۱۱ نگاهی داشته باشید.

۱۱ همچنین ، دعا می کنیم که از قدرت عظیم خدا لبریز شوید تا بدون توجه به مشکلات زندگی ، همیشه با شادی پیش روید،

در مشکلات زندگی، با شادی و خوشی مقدسی که مسیح به ما عطا می‌‌کند، قادر خواهیم بود تا توجه دیگران را به این امر جلب کنیم که: “چرا ما قادر شده ایم تا در اوج سختی‌ها و مشکلات، شادی و خوشی خود را حفظ نمأییم.”

البته که شادی ما در مشکلات، “از روح القدس است”، و اطمینانِ کاملِ به اوست که، “قادر است ما را بر مشکلات پیروز سازد!”

شاکر بودن و حفظِ آرامش و شادمانی در مسیر پر سراشیب زندگی، معرفِ واقعی ایمان و اعتماد ما به عیسی مسیح می‌‌باشد.

متاسفانه در بسیاری از مواقع، توجه ما در دعاهایمان، فقط بر روی خواسته‌های موقتی متمرکز می‌‌باشند.

در این صورت، ما فرصت دیدن و شناخت کارهای عظیمتر روحانی را که خداوند مایل به انجام آنها در زندگی ما می‌‌باشد را، از دست می‌‌دهیم.

دوستِ خوبِ من، حال توجه بفرمایید که چقدر دعا‌های ما مثمرثمرتر خواهند بود اگر، تمرکز و توجه خودمان را از خواست‌های انسانی خود بر گرفته و بر روی خواست‌های پدر آسمانیمان متمرکز گردانیم!

در این صورت، خداوند هم خودِ ما را و هم مردمی را که برایشان دعا می‌‌کنیم، به گونه‌ای شگرف و مافوق درکمان، مبدل نموده و برکت خواهد بخشید!

دوستِ خوبِ من، شما برای چه کسانی و چگونه در دعا هستید؟

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که نمونهٔ دعأیی مناسب برای هر کس را به من یاد دادی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح گناهانِ من را می‌‌بخشی و مرا به فرزند خواندگی بر می‌‌گزینی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح می‌‌توانم با تو رابطه‌ای شخصی داشته باشم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح می‌‌توانم مانندِ فرزندِ عزیزِ تو، در هر زمان و مکانی، با تو صحبت و دردِ دل کنم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که برای زندگی من خواست و ارادهٔ خاص و مقدسی داری و مشتاقی تا من ارادهٔ خاصِ تو را بشناسم و در انجامِ آن کوشا باشم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که به من کمک می‌‌کنی تا امورِ روحانی تو را درک کنم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که مرا در امتیازات و برکاتِ کسانی که در عالمِ نور زندگی می‌‌کنند شریک نموده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که ما را از دنیای تاریکِ شیطان نجات دادی و به ملکوتِ فرزند عزیزت عیسی مسیح منتقل فرمودی.

خداوند، به من کمک کن تا زندگی من همواره موردِ پسندِ تو و موجبِ جلالِ نامت باشد.

خداوند، به من کمک کن تا همیشه تو را بهتر بشناسم و به انجامِ اعمالِ نیک مشغول باشم.

خداوند، به من کمک کن تا از قدرتِ عظیمِ تو لبریز شوم تا بتوانم مشکلاتِ زندگی را تحمل کنم.

خداوند، به من کمک کن تا از این لحظه به بعد، دعا‌های من فقط بر روی خواسته‌های شخصی خودم متمرکز نباشند.

خداوند، به من کمک کن تا با محبت و دعا برای دیگران، پیامِ فیضِ تو را به آنها برسانم.

دوستت دارم خداوند، و سپاسگزارم که به من گوش می‌‌دهی.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری