آیاتِ کلیدی: انجیلِ اول یوحنا ۴: ۴

دوستِ خوبِ من، در کلامِ خدا در انجیلِ اولِ یوحنا ۴: ۴ می‌‌خوانیم:  ۴ فرزندان عزیزم، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین مسیح غلبه یافته‌اید، زیرا در وجود شما کسی زندگی می‌کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه آلود، قوی‌تر است. آمین!

بله دوستِ من، از این که عرض می‌‌کنم کسی در ما ایماندارانِ به عیسی مسیح زندگی می‌‌کند تعجب نکنید.

در این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا آن کسی را که در ما ایماندارانِ به عیسی مسیح زندگی می‌‌کند را بشناسیم.تعالیمِ کلامِ خدا به وضوحِ هر چه تمامتر به ما یاد می‌‌دند که، از لحظهٔ ایمانِ ما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و یگانه منجی، خداوند به ما موهبتِ بی‌ نظیری عطا می‌‌کنه.

این موهبت که؛ روح القدس، روحِ مقدسِ خداوند، همان شخصیتِ سومِ تثلیث؛ در ما سکنا می‌‌گزینه و تا آخرین لحظه‌ای که ما زنده هستیم با ما می‌‌مونه.

روح القدس در ما سکنا می‌‌گزینه، تا ما را قادر بسازه در خواست و ارادهٔ خاصِ خداوند در طولِ حیاتِ زمینیمون زندگی کنیم و موفق باشیم.

عزیزان، از برداشتِ کلی این قسمت از کلامِ خدا در انجیلِ اولِ یوحنا ۴: ۴، قابلِ فهم هست که منظور از آن شخصی که در ما زندگی می‌‌کنه، روح القدسه!

روح القدس، همان مدد کننده، محافظ و راهنمایی هست که عیسی مسیح قولِ آمدنِ وی را در انجیلِ یوحنا ۱۶: ۷ به شاگردان و ایماندارانِ به خود داده بود.

۷ رفتن من به نفع شماست، چون اگر نروم، آن روح تسلی بخش نزد شما نخواهد آمد. ولی اگر بروم او خواهد آمد، زیرا خودم او را نزد شما خواهم فرستاد. آمین!

دوستِ خوبِ من، در نتیجهٔ دریافتِ روح القدس، هر ایماندار به عیسی مسیح از یک منبعِ بی‌ مانندِ فوقِ طبیعی برخوردار میشه که همیشه در اوست.

تا اینجا با کسی که در ما ایماندارانِ به عیسی مسیح زندگی می‌‌کنه آشنا شدیم؛ یعنی روح القدس.

حال ببینیم اون کسی که در بیرون از ما در این دنیای گناه آلود هست چه کسی هست.

باز هم با درکِ صحیح از کلِ آموزه‌های کلامِ خدا، به خوبی تشخیص میدیم که منظورِ یوحنا “شیطان” هست.

کلامِ خدا شیطان را فرمانروای این دنیا به ما معرفی می‌‌کنه.

عیسی مسیح در انجیلِ یوحنا ۱۲: ۳۱ می‌‌فرماید:  ۳۱ چون وقت آن رسیده است که خدا مردم دنیا را داوری کند و فرمانروای این دنیا، یعنی شیطان را از قدرت بیندازد. آمین!

عزیزان، شیطان، روحِ هر مخالفِ عیسی مسیحه.

شیطان، روحِ هر پیامبر دروغینی هست که در موردِ شخصیتِ واقعی و اولوهیتِ عیسی مسیح دروغ میگه.

شیطان، روح اشخاصی هست که راهِ نجات و رستگاری دیگری را به غیر از فقط ایمان به کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب به دیگران تعلیم می‌‌دهند.

به همین خاطر یوحنا رسولِ عیسی مسیح، از قولِ وی شیطان را پدرِ دروغ گویان معرفی می‌‌کنه.

در انجیلِ یوحنا ۸: ۴۴ عیسی مسیح می‌‌فرماید؛  ۴۴ شما فرزندان پدر واقعی‌تان شیطان می‌باشید و دوست دارید اعمال بد او را انجام دهید. شیطان از همان اول قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت. در وجود او ذره‌ای حقیقت پیدا نمی‌شود، چون ذاتا دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست. آمین!

یوحنای رسول همچنین کسانی را که از شیطان پیروی می‌‌کنند، فرزندانِ شیطان معرفی می‌‌کنه.

در انجیلِ اولِ یوحنا ۳: ۱۰ یوحنا می‌‌فرماید:  ۱۰ پس به این ترتیب می‌توان گفت که چه کسی فرزند خداست و چه کسی فرزند شیطان است. هر که زندگی گناه آلودی داشته باشد و همنوع خود را نیز دوست نداشته باشد، فرزند خدا نیست.

شیطان به عوضِ این که بر افرازنده و کمک کنندهٔ مردم باشه، دائم در صددِ نابودی آنهاست.

۱۱ پادشاه آنها، همان فرشته چاه بی انتهاست، که به زبان عبری او را «ابدون» و به یونانی «اپولیون» می‌نامند، و معنی آن، «نابود کننده» می‌باشد. مکاشفه ۹: ۱۱

دوستِ خوبِ من، در ارتباط با شیطان، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح باید همیشه نکتهٔ بسیار مهمی را در ذهن داشته باشیم.

این نکته که؛ اگر چه شیطان و همدستانِ وی نیز تا حدِ زیادی از نیرو‌های فوقِ طبیعی بر خوردار هستند، اما؛ روح القدس که حال در ما زندگی می‌‌کنه، از شیطان و تمامی همدستانِ وی نیرومندتر و داناتره.

عزیزان، لطفا دقت کنید؛ روح القدس، شخصیتِ سومِ تثلیث هست.

روح القدس اگر چه شخصیتی کاملا مجزاست، ولی‌ وی در الوهیت (خداوندی) با خدای پدر و خدای پسر عیسی مسیح برابر هست.

روح القدس با خدای پدر و عیسی مسیح، یگانه خدای ازلی و خالقِ این هستی‌ هستند؛ در حالی که شیطان صرفا یک مخلوقه.

بنابر این، با تمامِ نیرو‌های شیطانی خود، او هرگز با روح القدس قابلِ مقایسه نیست.

عزیزان، شاید برای بعضی از شما این سوال بوجود بیاد که؛ فایدهٔ اصلی و قابلِ توجهِ این واقعیت که در ما کسی زندگی می‌‌کنه که از شیطان بسیار توانمندتر و داناتره چی‌ هست؟

توجه کنید؛ شناختِ صحیح از این واقعیتِ شگرف که خداوند روح القدس، شخصیتِ سومِ تثلیث در ما ایماندارانِ به عیسی مسیح زندگی می‌‌کنه و او از شیطان و تمامی همدستانِ وی بسیار توانمندتر و داناتره، فوایدِ بی‌ شماری داره.

از مهمترین فوایدِ بی‌ شمار اول اینه که؛ “ما ایماندارانِ به عیسی مسیح با کمک، هدایت و محافظتِ روح القدسِ در خود، بر شیطان و تمامی همدستانِ وی پیروزیم”!

قسمتِ اولِ آیهٔ کلیدی این تعلیم، یعنی اولِ یوحنا ۴: ۴ این مهم را بروشنی به ما یاد میده.

قسمتِ اولِ آیهٔ اولِ یوحنا ۴: ۴ به ما یاد داد که: ۴ فرزندان عزیزم، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین مسیح غلبه یافته‌اید، زیرا در وجود شما کسی زندگی می‌کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه آلود، قوی‌تر است. آمین!

یکی دیگه از فوایدِ بسیار حیاتیِ حضورِ روح القدس در ما را، یوحنای رسول در اولِ یوحنا ۲: ۲۷ به ما یاد آور میشه.

۲۷ اما می‌دانم که روح خدا در شماست و به همین جهت نیازی ندارید کسی به شما بیاموزد که چه بکنید، زیرا روح خدا همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد؛ هر چه او می‌گوید حقیقت محض است و دروغ در آن یافت نمی‌شود. پس، همانگونه که به شما تعلیم داده است، همیشه در مسیح بمانید و هرگز از او دور نشوید. اولِ یوحنا ۲: ۲۷

دوستِ خوبِ من، با در نظر داشتن نکاتی که از این تعلیم یاد گرفتید، امروز راجعِ به اهمیتِ حضورِ روح القدس در خود تعمق داشته باشید.

ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی، مهمترین عملی هست که هر انسان می‌‌تونه در طولِ عمرِ زمینی خودش انجام بده.

حضورِ روح القدس با خود در تمامی لحظاتِ طولِ عمرِ زمینی نیز بزرگترین امتیاز و موهبتی هست که هر انسانی که به عیسی مسیح ایمان داشته باشه از آن برخورداره.

با قدر شناسی از این موهبتِ بی‌ مانندی که به ما عطا شده، شایسته است تا بدون هیچ ترسی از شیطان، همواره در پیروی از روح القدس زندگی کنیم.

عزیزان، با این امید که این مطالعهٔ در کلامِ خدا موجبِ برکتِ شما شده باشه، از شما دعوت می‌‌کنم تا با خداوند گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح گناهانِ من را می‌‌بخشی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که از لحظهٔ ایمانم به عیسی مسیح، تو با روحِ مقدست روح القدس در من زندگی می‌‌کنی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که به من کمک می‌‌کنی تا بر شیطان و همدستانِ وی پیروزی داشته باشم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که توسطِ روح القدس به من کمک می‌‌کنی تا حقایق الهی تو را درک کنم.

خداوند، من تمامِ وجودم را به تو تقدیم می‌‌کنم .

خداوند، به من کمک کن تا فریبِ حیله و دروغ‌های شیطان را نخورم.

به من کمک کن تا هر روزه در پیروی از روح القدس زندگی کنم و خواستِ الهی تو را انجام دهم.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

نویسنده کوروش باقری