دوم قرنتیان ۵: ۹ – ۱۰

۹ اما چه در این دنیا، در این بدن باشیم ، و چه در آسمان با مسیح ، هدفمان اینست که همواره در هر چه می کنیم ، رضایت او را جلب نماییم . ۱۰ زیرا همه ما در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است ،

خواهد دید، چه نیک ، چه بد.

هر ایماندار به عیسی مسیح می‌‌بایستی برای چگونگی صرف زندگی خود، به او پاسخگو باشد.

ما ایمانداران به عیسی مسیح، در مقابل تخت بزرگ سفیدی که کلام خدا در مکاشفه ۲۰: ۱۱توضیح می‌‌دهد نخواهیم ایستاد.

مکاشفه ۲۰: ۱۱

۱۱ آنگاه‌ تخت‌ بزرگ‌ سفیدی‌ را دیدم‌. بر آن‌ تخت‌ کسی‌ نشسته‌ بود که‌ زمین‌ و آسمان‌ از روی‌ او گریختند و ناپدید شدند.

آنجا مکانی است که بی‌ ایمانان (کسانی که در طول حیات زمینی خود به مسیح به عنوان منجی خود ایمان نیاورده اند) قرار گرفته و مورد داوری مسیح قرار خواهند گرفت.

به جای آن، ما -(کسانی که در طول حیات خود به عیسی مسیح به عنوان منجی ایمان آورده ایم) در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد تا حساب کیفیت اعمال زندگی خود را با او روشن نمائیم.

لطفا خوب توجه داشته باشید که، ایمان داران به عیسی مسیح مورد داوری وی قرار نمی گیرند تا معلوم گردد که، “آیا آنها به بهشت می‌‌روند یا جهنم.”

بلکه ایمان داران به مسیح در مقابل تخت داوری مسیح خواهند ایستاد “تا شرح کیفیت اعمال زندگی خود را ببینند. “

چرا که همهٔ، نیّت‌ها – اعمال – گفتار و اندیشه‌های ما در نزد مسیحثبت شده می‌‌باشد.

دوستان – در زبان یونانی )زبانی که کلام خدا برای اولین بار بدان نوشته شد (مترادف لغات “تخت داوری” که در آیهٔ دهم فصل پنجم دوم قرنتیان آمده، “بیما” bema – می‌‌باشد.

این لغت یونانی، >بیما< به معنای، >جوابگویی<است.

بنا بر این، کسانی که به مسیح به عنوان منجی خود ایمان داشته‌اند محکوم به جهنم و مرگ ابدی نخواهند شد.

لطفا دقت بفرمایید که ما نباید، “جوابگویی برای کیفییت اعمال خود در طول حیاتمان را”با، “دفاع از کیفییت اعمالمان یکسان انگاریم.

ما ایمان داران به مسیح در مقابل تخت داوری او قرار نمیگیریم تا از اعمال بی‌ ارزشمان که هرگز او را جلال نداده اند دفاع کنیم.

کلام خدا به روشنی چگونگی داوری اعمال ما را در، ۱قرنتیان ۳: ۱۳توضیح داده است.

۱قرنتیان ۳: ۱۳

۱۳ اما زمانی خواهد رسید، یعنی همان روزی که مسیح همه را داوری خواهد نمود، که کار هر معمار مورد آزمایش قرار خواهد گرفت تا معلوم شود با چه مصالحی عمارت را ساخته است . کار هر شخص از آتش گذرانده خواهد شد تا ارزش و اصالت آن مشخص گردد.

اعمال، گفتار و اندیشه‌های بی‌ ارزش ما که خداوند را جلال نداده اند، در آتش خواهند سوخت.

تنها، اعمال گفتار و افکار با ارزشی که مسیح را خدمت نموده و خداوند را جلال داده اند، پاداش دریافت خواهند نمود.

بله، ما ایمانداران به مسیح، تنها برای نیّت و کیفیت اعمالمان مورد داوری او قرار خواهیم گرفت.

مسیح نه تنها اعمال خوب و بد ما را، بلکه، نیّت انجام هر عمل ما را نیز به خوبی می‌‌داند.

آیا اعمال خوب ما برای جلال نام او بوده اند یا منافع شخصی مان؟

عزیزان، خداوند هر انسانی را برای منظور و نقشهٔ مقدسی آفریده است.

ارمیا ۲۹: ۱۱

۱۱ خواست‌ و اراده‌ من‌، سعادتمندی‌ شماست‌ و نه‌ بدبختی‌تان‌، و كسی‌ بجز من‌ از آن‌ آگاه‌ نیست‌. من‌ می‌خواهـم‌ به‌ شمـا امید و آینـده‌ خوبی‌ ببخشم‌.

خداوند برای به انجام رسانیدن منظور خود در زندگی هر کس، به او شخصیت – استعداد – توانایی و عطایأیی روحانی داده است.

سوالی که ما باید در مقابل تخت داوری مسیح به آن جوابگو باشیم این خواهد بود که، “آیا من طبق نقشه و خواست خداوند آنگونه زیستم که نام او را جلال داده باشم؟”

ما ایمانداران به مسیح باید برای ایستادن در مقابل تخت داوری مسیح شاد باشیم.

ما نمی بایستی به هیچ عنوان از آن روز ترس و بیمی داشته باشیم.

زیرا که ما فرزند خواندگان خداوند در محبت و فیض بی‌ مانند او، وارثان مسیح هستیم.

رومیان ۸: ۱۷ – ۱۸ ، ۳۴

۱۷ و اگر فرزندان خدا هستیم ، وارثان او نیز خواهیم بود. بعبارت دیگر، خدا تمام آن جلال و شکوهی را که به فرزند خود عیسی مسیح خواهد داد، به ما نیز عطا خواهد فرمود. اما اگر می خواهیم در آینده در جلال او شریک شویم ، باید اکنون در دردها و رنجهای او نیز شریک گردیم .

۱۸ با وجود این ، سختی هایی که در زمان حاضر متحمل می شویم ، در مقابل جلال و شکوهی که در آینده خدا نصیبمان خواهد ساخت ، هیچ است .

۳۴ پس دیگر چه کسی می تواند ما را محکوم نماید؟ آیا مسیح ؟ نه ! چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در بالاترین مقام ، در کنار خدا نشسته است و برای ما شفاعت می کند.

به خاطر فیض و محبت خداوند برایمان و فروتنی و اطاعت مسیح با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب، در ایمان به او، ما گنج‌های بهشتی را به ارث خواهیم برد.

مسیح از هم اکنون بسیار مشتاق است تا گنج‌های بهشتی را به ما ارزانی دارد.

**************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان