متی۱۴: ۲۹ – ۳۰

۲۹ عیسی فرمود: «بسیار خوب ، بیا! « پطرس از قایق بیرون آمد و روی آب راه افتاده ، بطرف عیسی رفت . ۳۰ اما وقتی به اطراف نگاه کرد و موجهای بلند را دید، به وحشت افتاد و شروع کرد به فرو رفتن در آب . پس فریاد زد: «سرورم ، نجاتم ده ! «

تلفن زنگ میزند و شما پاسخ میدهد.

صدای عبوسی به شما واقعهٔ ناگواری را اطلاع میدهد.

در درون قلبتان چنان احساس سنگینی‌ می‌کنید به گونه‌ای که می‌خواهید بمیرید.

در این موقع شما چه می‌کنید؟

خبر بد، خطر و درد همهٔ اینها باعث میشود که به دنبال کمک باشیم.

به عنوان یک ایماندار، به خداوند قدیر پناه می‌بریم، کسی‌ که قادر است به ما کمک کند.

در آن لحظات وقتی‌ با شرایط خاصی‌ از زندگی‌ برخورد می‌کنیم، در درگاه او می‌بایست ناله و زاری کنیم.

در کتاب مقدس ، ناله و زاری به صحبت کردن با صدای رسا با چنان احساسات قلبی برای درخواست یک

نیاز فوری اشاره دارد.

در این حالت می‌بایست هم ایمان و هم تواضع به کار گرفته شود تا نیاز قلبمان را با صدایی رسا بین کنیم.

پس فریاد زدن راهی‌ است برای فرزندان خداوند تا اطمینان به توانایی خداوند و تمایل به کمک از سو‌ی او

را بیان می‌کند.

همچنین، با صدا زدن او با چنان فوریتی، غرور و نگرش خودکفایی را بر زمین می‌گذاریم.

کلام خدا ما را مطمئن می‌سازد که پدر ناله و زاری ما را میشنود و به آن پاسخ میدهد.

برای مثال، در مزامیر ۳:۴، داوود می‌نویسد،” روزی با صدای بلند به درگاه خداوند فریاد سر میدادم، و او از کوه مقدسش پاسخ داد.”

هنگامیکه با صدای بلند از- در نام ‌عیسی مسیح کمک بطلبیم، ما قدرت او را به آن شرایط دعوت می‌کنیم.

به یاد داشته باشید که تنها در بیان نام ‌عیسی مسیح قدرتی‌ عظیم نهفته است.

هنگامی که در درگاه خداوند فریاد و زاری می‌کنیم، او ممکن است مشکلات را فورا از بین برد، و گهگاه

می‌بایست صبر کنیم تا بهترین زمان برای آن فرا رسد.

حتی شرایط ناگوار ممکن است اجازه یابندکه باقی‌ بمانند تا آن زمان که اهداف خوب خداوند برای ما اجازهٔ بروز پیدا کنند.

اما ما همیشه میتوانیم بر روی آسایش و حضور او حساب کنیم، که ما را قادر می‌سازد که با شادی و امید

زندگی‌ کنیم.

—————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان