اول قرنتیان ۳: ۱ – ۳

۱ برادران عزیز، مـن تابحال نتوانسته ام با شما همچون افراد بالغ سخن بگویم ، زیرا شما روحانی نیستید بلکه جسمانی ، و هنوز در مسیح رشد نکرده اید. ۲ مجبور شدم بجای غذای سنگین ، به شما شیر بدهم ، زیرا قادر به هضم آن نبودید. حتی حالا نیز باید به شما شیر داد.

۳ زیرا هنوز که هنوز است ، طفل هستید و اختیار زندگی تان در دست امیال و خواسته هایتان می باشد نه در دست خدا. شما به یکدیگر حسادت می ورزید و در میانتان دو دستگی و خصومت وجود دارد. آیا این نشان نمی دهد که هنوز طفل هستید و در پی انجام خواسته های خود می باشید؟ شما طوری رفتار می کنید که گویی خدا در زندگی شما هیچ نقشی ندارد.

وقتی ما به مسیح به عنوان منجی خود ایمان می‌‌آوریم، گناهانمان آمرزیده شده و حیات ابدی را از خداوند دریافت می‌‌کنیم.

ولی‌ در طول حیات زمینی مان حتماً با مشقات، موانع و چالش هایی رو برو خواهیم شد.

یکی از بزرگترین موانع قادر بودن به زیستن یک زندگی پاک، مطابق با کلام خدا و خواست مسیح، فرهنگ و آداب و

رسوم جوامعی هستند که در آنها زندگی می‌‌کنیم.

زیستن مطابق با فرهنگ بدور از خدای جامعه‌های امروزی ما، بسیار خطر ناک می‌‌باشد.

ولی‌ متاسفانه بسیاری از ما آنقدر به این روش زیستن مطابق با فرهنگ بدور از خدا خو گرفته و عادت کرده ایم که

دیگر متوجهٔ تاثیرات مخرب و خطرناک آن نیستیم.

بیأیید تا نگاهی واقع بینانه بر دنیای اطرافمان داشته باشیم.

اول نگاهی به فرهنگ حاکم بر جامعه خود خواهیم داشت که به مسائل و باور‌های روحانی علاقه و توجه‌ای ندارد.

فرهنگ جامعه‌های امروزه بر ما این باور را تحمیل می‌‌کنند که، “تنها بر خودت متکی باش.”

فقط به آنچه که با چشم فیزیکی خودت می‌‌بینی باور داشته باش.

بله، فرهنگ جامعه‌های ما، به مسائل روحانی که با چشم فیزیکی قابل دیدن نیستند، باوری ندارند.

فرهنگ جامعه‌های ما همینطور وجود خدای قادر مطلق، در همه جا حاضر و یگانه را رد می‌‌کنند و به آن هیچ اعتقادی

ندارند.

جامعه‌های ما، گرایش شدیدی به مادیات دارند.

توجه و انرژی بیشتر مردم جامعه‌های امروزه ما صرف جمع آوری ثروت و رسیدن به قدرت و شهرت می‌‌شود و نه

توجه و علاقه‌ای به نیاز نیازمندان.

متاسفانه بسیاری از چیز هایی که جامعه ما برای آنها بسیار ارزش و اهمیّت قائل می‌‌شود، بر خلاف خواست خداوند و

طریق زندگی است که عیسی مسیح به ایمانداران خود تعلیم می‌‌دهد.

وقتی مردم غیر ایماندار جامعه ما، روش زندگی ایمانداران به مسیح را دیده – و با ارزش‌ها و باورهای مطابق با کلام

خدای آنها آشنا می‌‌شوند، به تمسخر و تحقیر ایمانداران پرداخته و آنها را کوتاه فکر قلمداد می‌‌کنند.

فرهنگ جامعه‌های امروزه ما به گونه‌های بسیاری از نظر روحانی سرکش و متمرد از خواست خداست.

فرهنگ و قوانین جوامع امروزی ما، هم قوانین خداوند را بی‌ حرمت نموده اند و هم قوانین عادلانهٔ حقوق انسانها را.

اطاعت از قوانین خدا و رعایت حقوق همهٔ انسانها، برای بسیاری دیگر اهمیتی ندارد و رعایت نمی شود.

برای نمونه، افراد بسیاری در جامعه‌های ما، دیدگاه و قانون خداوند را در ارتباط با روابط جنسی و ازدواج کاملا نادیده

می‌‌گیرند.

بسیاری خارج از خواست خدا و احترام به حقوق ایمانداران به او، در پی ارضای خواست انسانی خودشان در بیرون از

چهار چوب ازدواج‌های مقدس، زندگی می‌‌کنند.

آنها با این روش خود بتدریج تمام جامعه را به سوی بی‌ عفتی و هرج و مرج جنسی می‌‌کشانند.

بله، با دیدگاهی واقع بینانه به فرهنگ جامعه خود در می‌‌یابیم که بسیاری فریب این دروغ را خورده اند که، “آنها

می‌‌توانند قانون خداوند را شکسته، به او بی‌ احترامی کنند و نگران عاقبت اعمالشان نیز نباشند.”

اگر ما ایمانداران به مسیح مواظب و هشیار نباشیم، ما هم می‌‌توانیم به سادگی فریب خورده – خود خواه شده، و همانند

دیگر افراد منحرف در جامعهٔ خود رفتار کنیم.

کلید موفقیت و قادر به زیستن یک زندگی مقدّس و پاک مسیحی در جامعه‌های پر گناه امروزی، “مطالعه و آگاهی ما از

کلام خداست.”

وقتی کلام خدا را مطالعه می‌‌کنیم، روح القدس، روح مقدس خداوند، به ما این حکمت را می‌‌دهد تا دروغ‌ها و باور‌های

رایج بر خلاف خواست خدا را به خوبی تشخیص دهیم.

مطالعهٔ کلام خدا، و اطاعت از روح القدس، طریق زیستن یک زندگی پاک و مطابق با خواست خداوند را به ما می‌‌آموزد.

دوستان عزیز، شما در کدام گروه از مردم جامعهٔ ما قرار دارید؟

آیا شما در گروهی که همواره در پی کسب ثروت، قدرت و شهرت هستند زندگی می‌‌کنید؟

یا که به خداوند و قوانین او ایمان داشته، و در جهت خواست و ارادهٔ مقدّس او هر روزه زندگی می‌‌کنید؟

خداوند خواست و هدف خود را از خلقت ما و چگونه زیستن مان در کلامش به ما می‌‌آموزد.

آیا شما هدف از خلقت خود را می‌‌دانید؟

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان