مزامیر ۱۴۳: ۵ – ۱۰

۵ گذشته‌ خـود را به‌ یـاد می‌آورم‌ و به‌ كارهایـی‌ كه‌ تو ای‌ خـدا، برای‌ مـن‌ انجـام‌ داده‌ای‌ می‌اندیشـم‌. ۶ دستهای‌ خود را بسوی‌ تو دراز می‌كنم‌. جان‌ من‌ همچون‌ زمین‌ خشك‌، تشنه‌ و طالب‌ توست‌! ۷ ای‌ خداوند، دعای‌ مرا هرچه‌ زودتر اجابت‌ فرما، زیرا نومید و مأیوسم‌. روی‌ خود را از من‌ بر نگردان‌، مبادا بمیرم‌. ۸

هر روز صبح‌ رحمت‌ خود را به‌ من‌ بنمایان‌، زیرا بر تو توكل‌ دارم‌. راهی‌ را كه‌ باید بپیمایم‌ به‌ من‌ نشان‌ ده‌، زیرا از صمیم‌ قلب‌ به‌ حضور تو دعا می‌كنم‌. ۹ ای‌ خداوند، مرا از دست‌ دشمنانم‌ برهان‌، زیرا به‌ تو پناه‌ آورده‌ام‌. ۱۰ مرا تعلیم‌ ده‌ تا اراده‌ تو را بجا آورم‌، زیرا تو خدای‌ من‌ هستی‌. باشد كه‌ روح‌ مهربان‌تو مرا به‌ راه‌ راست‌ هدایت‌ نماید.

اولین فکری که هنگام بیدار شدن به مغز شما خطور می‌‌کند چیست؟

آیا افکار شما بلافاصله متمرکز بر رویی فعالیتهأیی است که باید در آن روز انجام بدهید؟

یا این که با صبر و در آرامش به حضور خداوند رفته و خواست او را برای آن روز جویا می‌‌گردید؟

اگر چه همهٔ ما زندگی هایی پر مشغله و تکالیف زیادی را برای انجام دادن در هر روز داریم، ولی‌ مهمترین عمل ما که نهایتاً منجر به استفاده صحیح از وقتمان می‌‌گردد، “مدتی را در سکوت و آرامش با خداوند و در کلام او سپری کردن می‌‌باشد.

اما متاسفانه بسیاری از ایمانداران، آنقدر در عجله هستند که تصور می‌‌کنند فرصتی برای وقت گذراندن با خداوند قبل از هر اقدامی را ندارند.

اینگونه ایمانداران، با عجله، بدون مشورت با خداوند و جویای خواست او شدن به داخل چرخه همیشه در حال گردش زندگی روزانهٔ خود جهیده و شروع به چرخیدن می‌‌نمایند.

از این رو، آنها پس از صرف انرژی خود در مسیر به سوی مقصدی که خواست خداوند برایشان نبوده، خود را کلافه، سر در گم و ناراضی می‌‌یابند.

غم انگیز اینجاست که، این عزیزان به راستی خواستار خدمت به خداوند هستند، ولی‌ متاسفانه صبر نکرده اند تا با او وقت گذرانیده و در مرد جزئیاتِ نحوهٔ عملکرد روزانه و مقصد نهأیی خود از او بشنوند.

گاهی هم ایمانداران خود را، کلافه، سرگردان و ناراضی می‌‌یابند چرا که، با مسیح رابطه‌ای ندارند.

آنها اهمیّت در ارتباط دائم بودن با خداوند را به کلی به فراموشی سپرده اند. انجیل یوحنا ۱۵: ۱ – ۱۵

ما هرگز نباید ادعا کنیم که، پیرو مسیح هستیم در حالی که با او روزانه وقت نمی گذرانیم.

شاید دلیل این بر خود تکیّه داشتن و بی‌ توجّهی به وقت گذرانی با خداوند از منطق انسانی ما نشأت می‌‌گیرد.

از این منطق غلط که، صبر نمودن برای وقت گذرانی با مسیح – کلام او را مطالعه نمودن، و در حضور او مدتی را در دعا به سر بردن، وقتِ عملکرد روزانهٔ ما را تلف می‌‌کند و وقت کمتری برای ما باقی می‌‌گذارد.

اما حقیقت امر بر خلاف این است.

وقتی ما اول ، اراده، خواست و حکمت مسیح را جویا شده و از او دعوت می‌‌کنیم تا کنترل زندگی ما را در اختیار خود گیرد، آنگاه او قادر خواهد بود تا توسط ما کارهأیی بس عظیمتر را به انجام رساند.

شروع زندگی روزانهٔ ما با مسیح،و سپس،در جهت خواست او با وی دست به کار شدن، منجر به آن خواهد گردید که روز و زندگی بسیار پر باری داشته باشیم.

به علاوهٔ این که دیگر، کلافه، سردرگم و ناراضی نیز نخواهیم بود.

چرا که مسیح به ما، حکمت برای تصمیم گیری صحیح، قوت و انرژی لازم برای انجام ارادهٔ خود میدهد تا ما را از بیقراری‌های بیهوده ناشی از در چرخهٔ زندگی دویدن حفظ فرماید.

دوستان، آیا شما هر روز خود را با مسیح آغاز می‌‌نمائید؟

آیا برای او هیچ وقتی در زندگی شما هست؟

اگر وقت گذرانی با مسیح در زندگی شما هیچ نقشی را ندارد، بدانید که دارید خود را از برکاتی عظیم محروم نگاه می‌‌دارید.

اگر با مسیح وقت گذرانیده و اول خواست و ارادهٔ وی را برای هر روز زندگیتان جویا بشوید:

۱. او شما را از آرامش الهی خود پر خواهد نمود.

۲. شما خوشی و خرسندی واقعی را تجربه خواهید نمود.

۳. او به شما حکمت و شعور لازمه برای تصمیم گیری‌های درست را عطا خواهد فرمود.

۴. او حتما شما را قادر به انجام رسانیدن نقشه‌هایش خواهد نمود.

۵. او همچنین شما را در آرامش، قوت و حکمت الهی که فقط از جانب اوست قادر می‌‌سازد تا بسیار فراتر از تلاش‌های انسانی خود برای ملکوت وی مفید واقع شده و ثمر به بار آورید.

می‌ توانید از همین لحظه رابطهٔ شخصی خود با مسیح را شروع نمائید.

روزانه به حضور او رفته، از آرامش – خوشی – حکمت و قوت الهی او بر خوردار گردید.

**************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان