عبرانیان ۱۰: ۲۴

۲۴ حال ، به پاس آن همه لطفی که خدا در حق ما کرده است ، بیایید یکدیگر را به محبت کردن و به انجام اعمال نیک تشویق و ترغیب نماییم .

این بسیار اتفاق می‌‌افتاد که مردم یک موقعیت نیکو را به یک بردگی و موقعیتی پر درد برای خود و دیگران مبدل می‌‌کنند.

چرا که آنها، مرزهای عاقلانهٔ آزادی شخصی را نادیده می‌‌گیرند.

داشتن شخص ایمانداری که شما به او اعتماد داشته و به او جوابگو باشید، می‌‌تواند امتیازات فراوانی برایتان در بر داشته باشد.

مزیت‌های داشتن یک جوابگوی مطمئن در زندگی و داشتن یک رابطهٔ سالم و رو راست، فراوان هستند.

۱ – مسیر روشن تر:

حقیقت گویی در مورد گناهان و قصوراتتان، قلب شما را آماده می‌‌کند تا قادر به دریافت مشاوره و تشویق‌های صحیح و مفید بشوید.

این روش، یعنی، باز و رو راست بودن در اعتراف گناهان و ضعف‌های خود و همچنین پذیرا بودن راهنمائی‌ها و تشویق‌های شخص یا اشخاصی که به آنها جوابگو بوده ایم، به توانایی ما برای مبدل شدن به آن انسانی که خداوند منظور داشته خواهد افزود.

۲ – افزایش در کمال و راستی:

وقتی به کسی جوابگو می‌‌شویم، باید رو راست و حقیقت گو باشیم!

حتی زمانی که گفتن حقیقت برای ما دردناک است.

نتیجهٔ این کار ما، “موجب افزایش امانت و راستی در ما می‌‌گردد.”

۳ – ناظر و مباشری بهتر:

جوابگو بودن حقیقی و دقیق، در مورد چگونگی، صرف استعدادها، وقت و پولمان، ما را در، مباشر و ناظری بهتر شدن در این موارد کمک خواهد نمود.

۴ – محافظت از بیرون رفتن از حد و مرز صحیح آزادی در مسیح:

به عنوان ایمانداران به مسیح، ما در ایمان به او آزادی داریم.

اما داشتن یک نفر به عنوان جوابگو ما را کمک خواهد نمود تا همواره حد و مرز آزادی خود را شناخته و از آن خارج نشویم.

۵ – آزمایش شخصی سالم:

معمولاً شخص دیگری از بیرون، بهتر می‌‌تواند ‌چیزی را که ما قادر به دیدنش نیستیم، در ما ببیند.

وقتی به کسی اجازه می‌‌دهیم تا مانند آینه‌ای شفاف، از خطاها و گناهان ما باشد، ما در موقعیت بهتری برای بر طرف نمودن آن گناهان قرار خواهیم داشت.

۶ – محافظ در مقابل رابطه‌های ناسالم:

اگر ما در مورد، مکان هایی که می‌‌رویم، و افرادی که ملاقات می‌‌کنیم، با جوابگوی خود رو راست باشیم، در آن صورت ما از رفتن به محل‌ها – ملاقات و معاشرت باافرادی که مشکل ساز خواهند بود، سر باز خواهیم زد.

آزادی بی‌ حد و مرز، در ظاهر مانند یک نعمت است.

ولی‌ این می‌‌تواند دستور العملی برای وقوع فاجعه هایی دردناک برایمان باشد.

آیا شما برای صرف استعداد، وقت، پول و رابطه‌های خود به شخصی جوابگو هستید؟

اگر نه، شما را تشویق می‌‌کنم تا ایمانداری را که به او اعتماد دارید برای اجرای این نقش بسیار مهم در زندگی خود دعوت نمائید.

این عمل شما، نشان خواهد داد که قلب شما مشتاق زندگی پاکی برای خداوند و فرمان برداری از اوست.

**************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.