غلاطیان ۶: ۱ – ۱۰

۱ برادران عزیز، اگر از یک ایماندار خطایی سر بزند، شما که روحانی تر هستید با کمال فروتنی او را به راه راست باز گردانید؛ این را به یاد داشته باشید که در آینده ممکن است شما نیز دچار وسوسه و خطا شوید. ۲ در مشکلات و مسایل یکدیگر شریک باشیـد و به این وسیله “شریعت مسیـح “ را اجـرا کنید.

۳ اگر کسی خود را چنان بزرگ می پندارد که نمی خواهد به این امر گردن نهد، خود را فریب می دهد. چنین شخصی را نمی توان ایماندار واقعی دانست . ۴ هرکس وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد؛ آنگاه از کار خود رضایت حاصل خواهد کرد و دیگرنیازی نخواهد داشت که خود را با دیگران مقایسه کند؛ ۵ زیرا هر یک از ما، مسئول اعمال و کردار خود می باشد. ۶ آنانی که از کلام خدا تعلیم می بینند، موظفند به معلم خود پاداش خوبی بدهند. ۷ اشتباه نکنید، هیچکس نمی تواند خدا را بفریبد؛ هیچکس از مکافات الهی در امان نخواهد بود؛ زیرا هرکس هر چه بکارد، همان را درو خواهد نمود. ۸ اگر کسی تخم هوی و هوس خود را بکارد، فساد و نابودی روح خود را درو خواهد کرد؛ اما اگر بذر اعمال نیک روحانی را بکارد، از روح خدا حیات جاودانی را درو خواهد کرد. ۹ پس ای برادران ، از انجام کار نیک خسته نشویم ، زیرا بزودی پاداش خود را درو خواهیم کرد، بشرطی که دست از کار نکشیم . ۱۰ بنابراین ، تا جایی که می توانیم ، در حق مردم ، بخصوص مسیحیان مومن ، نیکی بنماییم .

یک شریک مناسب برای جوابگو بودن ما به او، شخصی است که، نقاط کوری را که ضعف و غرور ما مانع از دیدن آنها می‌‌شود به خوبی دیده و درک می‌‌کند.

یک چنین کسی در زندگی ما، همچون ابزاری از طرف خداوند عمل خواهد نمود.

او ما را در رشد روحانی کمک نموده و همواره بهترین‌ها را برای ما خواهان می‌‌باشد.

وقتی در جستجوی یک محرم راز و شریکی برای جوابگویی خود هستید، باید هفت خصوصیات در آنها مشهود باشند.

۱ – خدا دوست:

کسی که خود همگام با روح القدس (روح پاک و فعال خداوند در جهان) و بر اساس آموزه‌های کلام خدا روزانه زندگی می‌‌کند.

او قادر خواهد بود تا ما را هم در هنگام نیاز، بر اساس آموزه‌های کلام خدا و هدایت روح القدس راهنمائی و کمک نماید و نه اندیشه‌های محدود انسانی.

۲ – قابل اعتماد:

او باید کاملا راز دار بوده و به هیچ قیمتی و تحت هیچ شرایطی گفته‌های شما را بازگو ننماید!

۳ – پذیرای شما باشد:

شریک جوابگویی شما باید کسی باشد که، شما را همان گونه که هستید می‌‌پذیرد.

او سعی نخواهد کرد تا با، تمسخر – تهدید و خشونت سعی در عوض کردن شما نموده یا شخصی کاملا بی‌ گناه از شما بسازد.

۴ – شجاع و رو راست:

شریک جوابگویی شما باید، از شجاعت و رو راستی کامل بر خوردار باشد.

او می‌‌بایستی با شجاعت، زمانی که شما احتیاج به توبیخ و تغییر در روش‌های گناه آلود خود دارید، شجاعانه و رو راست با شما برخورد نماید.

حتی اگر این کار آسان نباشد. افسسیان ۴: ۱۵

۱۵ بلکه با عشق و علاقه ، همواره در پی راستی خواهیم رفت . راست خـواهیم گفت ، راست عمل خواهیم کرد و راست خواهیم زیست تـا به این ترتیب ، بتدریـج در هـر امری مانند مسیـح شویم که سر کلیسا می باشد.

۵ – بخشنده و با گذشت:

وقتی شما مرتکب گناه و اشتباهی می‌‌شوید، او به شما اعتماد نموده – اعترافتان را پذیرفته و اشتباه شما را می‌‌بخشد.

۶ – تهذیب و تقویت نمودن:

کسی را به عنوان محرم و شریک جوابگویی خود انتخاب نکنید که مدام از شما ایراد گرفته و در هر معاشرت، سعی در حقیر و محکوم کردن شما دارد.

۷ – مشوق و تشویق کننده:

شما احتیاج به کسی ندارید که از هر کوچکترین عمل یا گفتهٔ شما یادداشت برداشته و شما را قضاوت نماید.

همینطور، شما به کسی احتیاج ندارید که خود را همواره بر حق و کاملا بی‌ گناه و نقص می‌‌انگارد.

در عوض، کسی را بر گزینید که مشوق شما باشد و از مصاحبت و مشاورت‌های صمیمانهٔ وی که مطابق کلام خدا هستند لذت می‌‌برید.

همهٔ ما احتیاج به کسی داریم تا آنچه را که احتیاج به شنیدنش داریم، بدون سؤ نیّت، ایجاد دردسر و آبرو ریزی، به ما بگوید!

داشتن برادر یا خواهر ایمانداری که خصوصیات آن را در بالا شرح دادیم، حتما شما را در رشد روحانی و سقوط در گناه یاری خواهد نمود.

اگر شما یک چنین شریک و راز داری -کسی که به او اعتماد داشته و از مصاحبت با وی لذت مبرید، بر خوردار نیستید، از خداوند بطلبید تا او شخصی مناسب را به زندگی شما هدایت کند.

*************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان