انجیل متی ۲۵: ۱۴ – ۳۰

۱۴ ملکوت آسمان را می توان با این حکایت نیز تشریح کرد: مردی عزم سفر داشت . پس خدمتگزاران خود را خواست و به آنان سرمایه ای داد تا در غیاب او، آن را بکار بیندازند. ۱۵ به هر کدام به اندازه توانایی اش داد: به اولی پنج کیسه طلا، به دومی دو کیسه طلا و به سومی یک کیسه طلا.

سپس عازم سفر شد. ۱۶ اولی که پنج کیسه طلا گرفته بود، بی درنگ مشغول خرید و فروش شد و طولی نکشید که پنج کیسه طلای دیگر هم به دارایی او اضافه شد. ۱۷ دومی هم که دو کیسه طلا داشت ، همین کار را کرد و دو کیسه طلای دیگر نیز سود برد. ۱۸ ولی سومی که یک کیسه طلا داشت ، زمین را کند و پولش را زیر سنگ مخفی کرد. ۱۹ پس از مدتی طولانی ، ارباب از سفر برگشت و خدمتگزاران خود را برای تصفیه حساب فرا خواند. ۲۰ شخصی که پنج کیسه طلا گرفته بود، ده کیسه طلا تحویل داد ۲۱ ارباب به او گفت : آفرین ، آفرین ! حال که در این مبلغ کم درستکار بودی ، مبلغ بیشتری به تو خواهم سپرد. بیا و در شادی من شریک شو. ۲۲ سپس آن که دو کیسه گرفته بود جلو آمد وگفت : آقا، شما دو کیسه طلا داده بودید؛ دو کیسه دیگر هم سود آورده ام . ۲۳ اربابش به او گفت : آفرین ! تو خدمتگزار خوب و باوفایی هستی . چون در این مبلغ کم ، امانت خود را نشان دادی ، حالا مبلغ بیشتری به تو می دهم . بیا و در شادی من شریک شو. ۲۴ آنگاه آخری با یک کیسه جلو آمد و گفت : آقا، من می دانستم که شما آنقدر مرد سختگیری هستید که حتی از زمینی که چیزی در آن نکاشته اید انتظار محصول دارید. ۲۵ پس ، از ترسم پولتان را زیر سنگ مخفی کردم تا مبادا از دست برود. بفرمایید این هم پول شما. ۲۶ ارباب جواب داد: ای آدم تنبل و بیهوده ! اگر تو می دانستی که من آنقدر سختگیر هستم که حتی از زمینی که چیزی در آن نکاشته ام انتظار محصول دارم ، ۲۷ پس چرا پولم را لااقل نزد صرافان نگذاشتی تا بهره اش را بگیرم ؟ ۲۸ سپس اضافه کرد: پول این مرد را بگیرید و به آن شخصی بدهید که ده کیسه طلا دارد. ۲۹ چون کسی که بتواند آنچه که دارد خوب بکار ببرد، به او باز هم بیشتر داده می شود. ولی کسی که کارش را درست انجام ندهد، آن را هر چقدر هم کوچک باشد از دست خواهد داد. ۳۰ حالا این خدمتگزار را که به درد هیچ کاری نمی خورد، بگیرید و در تاریکی بیندازید، تا در آنجا از شدت گریه ، دندانهایش را بر هم بفشارد.

در این قسمت از کلام خدا (انجیل متی ۲۵: ۱۴ – ۳۰) خواندیم که چگونه اربابی به سه‌ غلام خود انجام یک وظیفه را در غیاب خود محول نموده بود.

به هنگام بازگشت؛ آن ارباب از سه‌ غلام خود جویای چگونگی عملکردشان، با سرمایه‌ای که او در اختیارشان نهاده بود گردید.

از این مثل ما چند اصل زندگی مسیحی را می‌‌آموزیم.

اول این که، خداوند ما را برای خدمت کردن به خود برگزیده است.

دوم این که، او وظیفهٔ مشخصی را برای هر کدام از ما منظور داشته است تا به انجام رسانیم.

همچنین او برای قادر نمودن ما در به انجام رسانیدن وظیفه خود برای او، هر آن چه را که لازم داریم در اختیارمان نهاده است.

خداوند، بنا بر مشیت و علم الهی خود، بعضی از وظایف را به همهٔ خادمین خود محول نموده است.

مانند، محبت به او در خدمت خودمان، محبت به دیگران، بشارت مژدهٔ انجیل او به دیگران و شاگرد سازی.

اینها وظایفی هستند که هر ایماندار به مسیح باید در انجامشان کوشا باشد.

اما خداوند، گاهی بر حسب، عطایای روحانی و استعداد‌های منحصر به فردی که به طور خاص به اشخاصی داده، وظایف خاصی را نیز به آنها محول فرموده است.

اما سومین اصلی که از این مثل در انجیل متی ۲۵: ۱۴ ۳۰ می‌‌آموزیم این است که، “خداوند هر کس را که از او اطاعت نموده و در انجام وظیفه‌اش برای او کوشا باشد، پاداش خواهد داد.”

دیدیم که چگونه آن ارباب، بسیار شاد و خرسند از نحوه خدمت دو تا از غلامان خود، آنها را مطابق زحماتشان پاداش داد .انجیل متی ۲۵: ۲۰ – ۲۳

خداوند به ما هم وعدهٔ پاداش‌های الهی خود را، در صورت فروتنی و اطاعت از او در انجام وظایفی که به ما محول فرموده داده است.

ما نباید فراموش کنیم که، “مباشری هشیار و صادق بودن ازآنچهکه خداوند در اختیار ما نهاده، بسیار مهم می‌‌باشد.”

خداوند از ما می‌‌خواهد، “تا همیشه در امور پادشاهی الهی او سر مایه گذاری کنیم و نه این که استعدادها – عطایا – دارأیی و وقت خود را در راه امور فانی و خوشی‌های زود گذر و گناه آلود به هدر دهیم. ”

شما ممکن است که راجع به خادم سوم که با سرمایهٔ ارباب خود که در اختیارش نهاده بود هیچ عمل مثبتی انجام نداده بود در اندیشه باشید.

غلامی که به دستور اربابش، از حضور او بیرون افکنده شد تا در تاریکی و جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد به سر برد.

دوستان، مطابق با آنچه که ما از کلام خدا می‌‌آموزیم، این واقعه برای ایمانداران به مسیح پیش نخواهد آمد.”

عیسی مسیح هرگز ما را از حضور خود بیرون نخواهد انداخت!

چرا که ما در ایمان به او به عنوان منجی، فرزند خواندگان خداوند شده –

و به عضویت خوانوادهٔ الهی اوبرگزیده شده ایم.

لطفا توجه بفرمایید که، “اگر چه مسیح ما ایمانداران به او را از حضور خود بیرون نمیراند، اما در روز داوری در مقابل وی، برای این که چگونه زندگی خود را صرف نموده ایم جوابگو خواهیم بود.”

کلام خدا در، ۲پطرس ۱: ۳به خوبی به ما می‌‌آموزد که، او هر آنچه را که ما برای زندگی خداپسندانه نیاز داریم، به ما عطا فرموده است.

۳ او همچنین‌ با قدرت‌ عظیمش‌، هر چه‌ که‌ برای‌ یک‌ زندگی‌ خداپسندانه‌ نیاز داریم‌، عطا می‌کند و حتی‌ ما را در جلال‌ و نیکویی‌ خود سهیم‌ می‌سازد؛ اما برای‌ این‌ منظور، لازم‌ است‌ که‌ او را بهتر و عمیق‌تر بشناسیم‌.

با کمک روح القدس، ما قادر خواهیم بود تا از به هدر دادن زندگی خود برای رسیدن به مقاصد خودخواهانهٔ انسانی دست برداشته در عوض، در صدد انجام وظایف محول شده به ما برای گسترش ملکوت خداوند باشیم.

آیا شما مایلید تا مسیح را بالاتر از هر چیز در زندگی خود قرار داده و خدمت نمائید؟

آیا شما آمادگی حضور در مقابل مسیح و گزارش چگونگی صرف زندگی خود را به او دارید؟

*************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان