انجیل متی ۲۵: ۳۱ – ۳۴

۳۱ هنگامی که من ، مسیح موعود، با شکوه و جلال خود و همراه با تمام فرشتگانم بیایم ، آنگاه بر تخت باشکوه خود خواهم نشست . ۳۲ سپس تمام قومهای روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم کرد، همان طور که یک چوپان ، گوسفندان را از بزها جدا می کند؛ ۳۳

گوسفندها را در طرف راستم قرار می دهم و بزها را در طرف چپم . ۳۴ آنگاه بعنوان پادشاه ، به کسانی که در طرف راست منند خواهم گفت : بیایید ای عزیزان پدرم !بیایید تا شما را در برکات ملکوت خدا سهیم گردانم ، برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود.

کلام خدا به کرات، عبارت، “ملکوت” یا همان، “پادشاهی الهی”، را به کار می‌‌برد.

ولی‌ معنای صحیح این عبارت (ملکوت خداوند) برای بسیاری شناخته شده نیست.

بیأیید تا نظری بر مفهوم واقعی، گذشته، حال و آینده عبارت، ملکوت خداوند بیفکنیم.

اولین نکتهٔ مهمی که باید از مفهوم، “ملکوت الهی” درک کنیم این است که، “این ملکوت، اشاره به همه چیز در هستی‌ که مسیح کنترل و اختیار آن را دارد، می‌‌نماید.”

در لحظه‌ای که ما مسیح را به عنوان منجی پذیرفته و نجات می‌‌یابیم، از زیر سلطهٔ سلطنت تاریکی شیطان رها گشته، به قدرت – اختیار و توانایی مسیح منتقل می‌‌گردیم.

پس از آن تا ابد در حکومت مسیحبا وی باقی خواهیم ماند.

همانگونه که از مطالعهٔ آیات متی ۲۵: ۳۱ – ۳۴ می‌‌آموزیم، ملکوت مسیح، قبل از خلقت عالم در فکر خداوند برنامه ریزی و آماده شده بود.

از همان ابتدای هستی‌، خداوند نسل بشر را برای آمدن ملکوت مسیح آماده می‌‌ساخته است.

یک طریق این آماده سازی نسل بشر، ارسال پیامبران خداوند بودند.

پیامبران خداوند، همگی پیام مشخصی را برای انسان داشتند.

آن پیام این بود که، “خداوند خود، انسان گناهکار را باز خرید خواهد نمود و پادشاهی وی سر انجام بر هر دو جهان حاکم خواهد گردید.”

زمانی که مسیح به این جهان آمد و جان خود را داوطلبانه بر روی صلیب جلجتا داد، او ملکوت زمان حال خود را برقرار نمود.

این به منظور حکومت و سلطه داشتن بر یک منطقهٔ جغرافیأیی خاصی نبود.

بلکه این اصطلاح، معرف شرایط قلبی است که، روح القدس – همان روح مقدس خداوند – برای، هدایت – مشاورت و توان بخشیدن به ایمان داران به عیسی مسیح، در آن بسر می‌‌برد.

اما ملکوت مسیح مربوط به آینده نیز هست و ما باید با شور و اشتیاق در انتظار آمدن آن ملکوت باشیم.

شما حتما با عبارت، “ملکوت تو برقرار گردد” آشنا هستید. (انجیل لوقا ۱۱: ۲(

این عبارت در این آیه، اشاره به آمدن بهشت و زمینی نو می‌‌باشد، در جایی که ما در آن بدور از هر نوع درد و گناه خواهیم زیست.

در آنجا ما مسیح را با شادمانی و قدردانی غیر قابل وصفی، تا ابد پرستشخواهیم نمود.

به عنوان سفیران ملکوت خداوند، ما این وظیفه و افتخار را داریم که مژدهٔ نجات از گناه توسط مسیح را به جهانیان اعلان نمائیم.

بله – ما مفتخریم تا به عنوان سفیران مسیح به جهانیان بگوئیم که، “هر کس که به مسیح ایمان آورد گناهانش بخشیده شده و از حیات ابدی در نزد خداوند بر خوردار خواهد گردید.”

شما به چه کسی راجع به این هدیهٔ شگفت آور خداوند خبر خواهید داد؟

**************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.