اعمال رسولان ۱۶: ۱۶ – ۳۴

۱۶ یک روز که به محل دعا در کنار رودخانه می رفتیم ، به کنیزی برخوردیم که اسیر روحی ناپاک بود و فالگیری می کرد و از این راه سود کلانی عاید اربابانش می نمود.

۱۷ آن دختر به دنبال ما می آمد و با صدای بلند به مردم می گفت : “این آقایان خدمتگزاران خدا هستند و آمده اند راه نجات را به شما نشان دهند.” ۱۸ چند روز کار او همین بود تا اینکه پولس آزرده خاطر شد و به روح ناپاکی که در او بود گفت : “به نام عیسی مسیح به تو دستور می دهم که از وجود این دختر بیرون بیایی !” در همان لحظه روح ناپاک او را رها کرد. ۱۹ وقتی اربابان او دیدند که با این کار درآمدشان قطع شد، پولس و سیلاس را گرفتند و کشان کشان تا میدان شهر به دادگاه بردند. ۲۰ آنها فریاد می زدند: “این یهودی ها، شهر ما را بهم زده اند! ۲۱ چیزهایی به مردم تعلیم می دهند که برخلاف قوانین رومی است .” ۲۲ گروهی از مردم شهر نیز با آنان همدست شدند. در دادگاه لباسهای پولس و سیلاس را از تنشان در آوردند و ایشان را سخت چوب زدند. ۲۳ ضربات پی درپی بر پشت برهنه آنان فرود می آمد. پس از ضرب و شتم فراوان ، هر دو را به زندان انداختند و رئیس زندان را تهدید کردند که اگر اینها فرار کنند، او را خواهند کشت . ۲۴ او نیز ایشان را به بخش درونی زندان برد و پایهای آنان را با زنجیر بست . ۲۵ نیمه های شب وقتی پولس و سیلاس مشغول دعا و سرود خواندن بودند و دیگران نیز به آنان گوش می دادند، ۲۶ ناگهان زلزله ای رخ داد! شدت آن بقدری زیاد بود که پایه های زندان لرزید و همه درها باز شد و زنجیرها از دست و پای زندانیان فرو ریخت ! ۲۷ رئیس زندان سراسیمه از خواب پرید و دید تمام درهای زندان باز است و فکر کرد که زندانیها فرار کرده اند؛ پس شمشیرش را کشید تا خود را بکشد. ۲۸ ولی پولس فریاد زد: “به خود صدمه ای نزن ! ما همه اینجا هستیم !” ۲۹ رئیس زندان در حالی که از ترس می لرزید، خواست تا چراغی برایش بیاورند. او به ته زندان دوید و به پای پولس و سیلاس افتاد. ۳۰ سپس ایشان را از زندان بیرون آورد و با التماس گفت : “آقایان ، من چه کنم تا نجات یابم ؟” ۳۱ جواب دادند:”به عیسای خداوند ایمان آور تا تو و تمام افراد خانواده ات نجات یابید.” ۳۲ آنگاه پیام خداوند را به او و اهل خانه اش رساندند. ۳۳ او نیز فوری زخمهای ایشان را شست وسپس با اهل خانه اش غسل تعمید گرفت . ۳۴ آنگاه پولس و سیلاس را به خانه برد و به ایشان خوراک داد. رئیس زندان و اهل خانه او از اینکه به خدا ایمان آورده بودند، بسیار شاد بودند.

پولس رسول در مورد اهمیّت “شادی روحانی” برای هر ایماندار به مسیح بسیار نوشت.

او کاملا متقاعد شده بود که ایمانداران به مسیح، “قادر خواهند بود که حتی در دشوارترین شرایط هم از شادی روحانی برخوردار باشند.”

چرا که شادی روحانی از روح القدسی می‌‌آید که بعد از ایمانشان به مسیح به عنوان منجی در درون آنها سکنا گزیده.

با وجود این حقیقت، ایمانداران می‌‌توانند به دلایلی شادی روحانی را به آن صورت که باید و شاید تجربه نکنند.

در اینجا به شناخت چند دلیل که چرا گاهی ایمانداران به مسیح شادی روحانی را به معنای واقعی تجربه نمی کنند می‌‌پردازیم.

۱ – توجه و تمرکز غلط:

اولین دلیل شاید توجه و تمرکز ایمانداران به موضوعات فرعی دیگر باشد و نه قدرت و حاکمیت مسیح.

در آیاتی که در ابتدای این صحبت مطالعه نمودیم دیدیم که، پولس و سیلاس قادر بودند خداوند را در آن شرایط بسیار

دشوار خود ستایش کنند زیرا که فکر و تمرکز آنها بر عیسی مسیحبود و نه شرایطی که در آن گرفتار بودند.

این درسته که اگر توجه خود را بر روی مشکلات و شرایط دشوارمان متمرکز نگاه داریم، شادی و آرامش از ما رخت بر خواهد بست.

راه چارهٔ باز بدست آوردن شادیِ از ما رخت بر بسته، ستایش – سپاسگزاری و پرستش خداوند است.

۲ – گناه و نا فرمانی از خداوند:

دوّمین دلیل تجربه ننمودن شادی روحانی، گناه و نا فرمانی از خداوند می‌‌باشد.

بله، گناه و سرکشی از خواست خدا شادی روحانی ما را به سرقت می‌‌برد چرا که گناه ما را از خدا جدا می‌‌سازد.

راه چارهٔ بدست آوردن شادیِ روحانی از ما دور شده به خاطر گناه، “توبه – بازگشت از راه‌های گناه آلود و اطاعت

کامل از امر خدا می‌‌باشد.”

۳ – پشیمانی:

یک دلیل دیگر تجربه ننمودن شادی روحانی، “پشیمانی مداوم ما به خاطر به یاد آوری گناهان و اشتباهات گذشته امان می‌‌باشد.”

بله، تمرکز مداوم داشتن بر روی گناهان و اشتباهات گذشته امان ما را در اسارت آنها باقی نگاه داشته و مانع تجربهٔ

شادی روحانی ما می‌‌گردند.

خداوند می‌‌خواهد که ما اطمینان داشته باشیم که، ” او براستی ما را در توبه و ایمانمان به عیسی مسیح بخشیده و عادل گردانیده.” اول یوحنا ۱: ۹

۴ – ترسهای ما:

دلیل چهارم تجربه ننمودن شادی روحانی، “ترسهای ما می‌‌باشند.”

بله، متاسفانه بسیاری از آینده نامعلوم خود در ترس و هراس به سر می‌‌برند.

این بر خلاف خواست خداوند برای ایمانداران به مسیح می‌‌باشد.

ترس به هیچ وجه نمی بایستی مانع تجربهٔ شادی روحانی ما که به مسیح ایمان داریم گردد!

خداوند، پدر آسمانی ما در کنترل همه چیز هست.

او مهیا کننده – راهنمأیی دانا – محافظی قادر و آگاه از همهٔ نیاز‌های ما می‌‌باشد. )انجیل متی ۶: ۲۵ – ۳۴(

فرزندان خداوند – ایمانداران به مسیح، هیچ دلیلی برای ترس ندارند.

به یاد داشته باشید که، “ترس و شادی روحانی نمی توانند در کنار هم در یک ایماندار به عیسی مسیح باشند.”

خداوند می‌‌خواهد تا ما به او اعتماد داشته باشیم.

از او بخواهیم تا نیاز‌هایمان را بر آورده سازد و در آرامش و اعتماد کامل، آینده خود را در دست‌های پر قدرت او قرار دهیم.

۵ – پنجمین دلیل تجربه ننمودن شادی روحانی این است که، “ما دیگران را در رنج و عذاب می‌‌بینیم.”

از خود سوال می‌‌کنیم، “من چطور می‌‌توانم شاد باشم در حالی که بسیاری در رنج و مشکلات زندگی می‌‌کنند؟”

این درسته که ما می‌‌بایستی در فکر دیگران هم باشیم.

کلام خدا در، رومیان ۱۲: ۱۵ می‌‌فرماید، “اگر کسی غمگین باشد در غم او شریک باشید.”

ولی‌ خداوند همینطور از ما می‌‌خواهد تا مژدهٔ امید او را به دیگران نشان دهیم.

خداوند می‌‌خواهد تا ما با تجربهٔ شادی روحانی او به طور کامل، فیض – محبت و قدرت مهیا کننده گی او را به دیگران

معرفی نمأییم.

ما با غم و اندوه نمی توانیم مژدهٔ امید – نجات از گناه – شادی روحانی و زندگی ابدی با خداوند را به دیگر انسانها برسانیم.

پولس رسول خود درد و عذاب کشندهٔ شکنجه‌های مکرر – طرد شده گی و زندانهای مخوف را چشیده بود.

با این وجود، او بارها و بارها به اثبات رسانید که می‌‌توان در هر شرایطی شادی الهی را حفظ نمود!

آیا شما شادی الهی را در خود ندارید؟

توجه خود را بر مسیح نجات دهنده متمرکز ساز و اجازه بده تا او شادی روحانی شما گردد.

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان