انجیل یوحنا ۱: ۳۵ – ۴۲

۳۵ فردای آنروز، وقتی یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود، ۳۶ عیسی را دید که از آنجا می گذرد، یحیی با اشتیاق به او نگاه کرد و گفت : “ببینید! این همان بره ای است که خدا فرستاده است .” ۳۷ آنگاه دو شاگرد یحیی برگشتند و در پی عیسی رفتند.

۳۸ عیسی که دید دو نفر دنبال او می آیند، برگشت و از ایشان پرسید: “چه می خواهید؟” جواب دادند: “آقا، کجا اقامت دارید؟” ۳۹ فرمود: “بیایید و ببینید.” پس همراه عیسی رفتند و از ساعت چهار بعد از ظهر تا غروب نزد او ماندند۴۰ (یکی از آن دو، “اندریاس “ برادر “شمعون پطرس “ بود). ۴۱ اندریاس رفت و برادر خود را یافته ، به او گفت : “شمعون ، ما مسیح را پیدا کرده ایم !” ۴۲ و او را آورد تا عیسی را ببیند. عیسی چند لحظه به او نگاه کرد و فرمود: “تو شمعون ، پسر یونا هستی . ولی از این پس پطرس (یعنی “صخره “) نامیده خواهی شد!”

شهرت، “اندریاس” شاگرد عیسی مسیح به این است که وی، دیگران را به حضور مسیح می‌‌آورد.

به مجرد این که وی خود مسیح را دید و با او آشنا شد، رفته تا مسیح را به برادر خود، “شمعون پطرس” معرفی نماید.

در جای دیگری از انجیل یوحنا، (یوحنا ۶: ۹- ۸) می‌‌خوانیم که وی همچنین زمانی که عدهٔ بسیاری گرسنه برای شنیدن تعالیم مسیح در اطراف او بودند، پسر بچه‌ای را با پنج نان جو و دو ماهی به نزد عیسی آورد.

یوحنا ۶: ۸ – ۹

۸ یکی از شاگردان عیسی ، “اندریاس “ برادر شمعون پطرس ، گفت : ۹ “پسر بچه ای اینجاست که پنج نان جو و دو ماهی دارد……………….

همینطور باز در انجیل یوحنا می‌‌خوانیم که چگونه وی زمانی که عدّه‌ای یونانی می‌‌خواستند عیسی را ملاقات کنند، وی به اتفاق فلیپ آنها را به نزدش برد. (انجیل یوحنا ۱۲: ۲۰ – ۲۲(

۲۰ یک عده یونانی که برای مراسم عید به اورشلیم آمده بودند، ۲۱ پیش فیلیپ که اهل بیت صیدای جلیل بود، رفتند و گفتند: “ما می خواهیم عیسی را ببینیم .” ۲۲ فیلیپ این را با اندریاس درمیان گذاشت و هر دو رفتند و به عیسی گفتند.

می‌ بینیم که این شاگرد هیچ وقت اشتیاق شدید خود را برای بردن مردم به نزد مسیح از دست نداد.

تجربه نجات خود اندریاس، محرک وی بود تا همواره دیگران را نیز به نزد تنها کسی که می‌‌تواند زندگی‌ها را مبدل سازد بیاورد. (انجیل یوحنا ۱: ۳۶ – ۳۷(

۳۶ عیسی را دید که از آنجا می گذرد، یحیی با اشتیاق به او نگاه کرد و گفت : “ببینید! این همان بره ای است که خدا فرستاده است .” ۳۷ آنگاه دو شاگرد یحیی برگشتند و در پی عیسی رفتند.

شما چطور؟

آیا آن اشتیاق و شور و شوق اطمینان از نجات و رستگاری دریافت نموده از مسیح را در خود افروخته دارید؟

اگر نه، اگر زندگی ایمانی شما راکد و کسل کننده شده، اگر شور و شوق خود را برای معرفی دیگران به مسیح در وجود خود احساس نمی کنید، از خود او بخواهید تا این اشتیاق را دوباره در شما بیدار سازد.

نباید فراموش کنیم که اندریاس، همچنین اشتیاق فراوانی برای شناخت بهتر از مسیح و با او وقت سپری نمودن را داشت. یوحنا ۱: ۳۸ – ۳۹

۳۸ عیسی که دید دو نفر دنبال او می آیند، برگشت و از ایشان پرسید: “چه می خواهید؟” جواب دادند: “آقا، کجا اقامت دارید؟” ۳۹ فرمود: “بیایید و ببینید.” پس همراه عیسی رفتند و از ساعت چهار بعد از ظهر تا غروب نزد او ماندند.

مشاهدهٔ این خصوصیت شایسته در زندگی اندریاس، یاد آور این حقیقت شیرین است که، رابطهٔ ما با مسیح نباید به صورتی بسته و محدود، فقط در حد مطالعهٔ مختصری از کلام خدا و تنها دقایقی کوتاه در دعای روزانه بودن با او باشد.

بلکه بایستی پر شور و مشتاقانه، همواره در صدد معرفی مسیح به دیگران و هدایت آنها به سوی مسیح باشیم.

اندریس کاملا به مسیح بودن عیسی اطمینان داشت، و این آن عامل محرکهٔ وی برای هدایت دیگران به سوی وی بود. یوحنا ۱: ۴۱

۴۱ اندریاس رفت و برادر خود را یافته ، به او گفت : “شمعون ، ما مسیح را پیدا کرده ایم !”

او خود علاج سرگردانی‌ها و درمان درد‌های خود را در مسیح یافته بود.

حال می‌‌خواست تا همه آن را بدست آورند.

در انجیل لوقا ۵: ۱۰ می‌‌خوانیم که وقتی اندریس تصمیم به شاگردی و پیروی از مسیح نمود، عیسی مسیح به او گفت که، “وی از آن پس مردم را برای خدا صید خواهد نمود.”

از آنجایی که ما همه شاگردان و پیروان عیسی مسیح هستیم، همین وظیفهٔ مهم را دارا می‌‌باشیم.

اگر چه روش عملکردها و موقعیت‌های هر کدام از ما منحصر به فرد می‌‌باشد، اما همهٔ ما موظفیم تا عادت شایستهٔ، “معرفی مسیح به دیگران و هدایت آنها به سوی وی را روزانه در خود تقویت نمائیم.”

**************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان