آیهٔ کلیدی این تعلیم، امثال ۴: ۲۳ ۲۳ مواظب افکارت باش، زیرا زندگی انسان از افکارش شکل می‌گیرد. آمین!

دوستِ خوبِ من، خداوند در خواست و حکمتِ الهی خودش، به انسان قابلیت و توانأیی فکر کردن داده. خداوند به ما قابلیتِ فکر کردن داده تا بتونیم به طورِ منطقی و خردمندانه تقریبا در موردِ هر چیزی در این هستی‌ فکر کنیم. اگر چه خداوند به ما انسانها قابلیت و توانأیی درکِ کامل از هر چیزی در این هستی‌ را نداده، ولی‌ این قابلیت را داده تا بتونیم به اونها فکر کنیم.

به عنوانِ مثال؛ ما می‌‌تونیم در موردِ هر چیزی در قلمروِ جسمی، مادی و علمی که دور و برمون هستند فکر کنیم.

ما می‌‌تونیم در موردِ گیاهان و درختان فکر کنیم.

ما می‌‌تونیم در موردِ حیوانات و جانوران فکر کنیم.

ما می‌‌تونیم در مورد انسانها از هر نژادی فکر کنیم.

همینطور، ما می‌‌تونیم در موردِ خدا و امور مربوط به دین فکر کنیم.

عزیزان، خداوند تا آنجایی که ما بتونیم با ذهن و قدرتِ درکِ محدودِ انسانیمون بفهمیم، خودش را به ما شناسانده و نشان داده.

خداوند همچنین در موردِ چگونه به روشِ صحیح با او در ارتباط بودن به ما تعلیم داده.

پس ما می‌‌تونیم در موردِ شخصیتِ خداوند و داشتنِ رابطه‌ای صحیح و صمیمی با او فکر کنیم.

بله دوستِ من، خداوند به ما قابلیت و توانأیی فکر کردن و انتخاب اونچه که به اون فکر می‌‌کنیم را عطا فرموده.

خداوند همچنین به ما قابلیت و توانائی دیگه در ارتباط با فکر کردن داده.

این قابلیت و توانأیی که؛ “در موردِ کیفیتِ افکارِ خودمون فکر کنیم.”

اما متاسفانه بیشترِ ما در این مورد به گونه‌ای ضعیف عمل می‌‌کنیم.

متاسفانه بیشترِ ما عادت کرده ایم تا در موردِ هر چیزی، هر کسی و هر موضوعی که در بیرون از فکر و درونمون می‌‌گذره فکر کنیم و نظر بدیم، به جز اون افکاری که در درونِ خودِ ما هستند.

عزیزان، اگر چه باید این حقیقت را بپذیریم که ما اونطور که باید و شاید به کیفیتِ افکارِ خودمون توجه نمی کنیم، اما خداوند در کلامش به ما امر فرموده که ما باید متوجهٔ افکارمون باشیم.

کلامِ خدا در امثال ۴: ۲۳ می‌‌فرماید: ۲۳ مواظب افکارت باش، زیرا زندگی انسان از افکارش شکل می‌گیرد. آمین!

بله دوستِ من، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید همیشه افکارِ پاک و خدا پسندانه‌ای داشته باشیم.

عزیزان، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح به قیمتِ بسیار گزافی برای خداوند، باز خرید شده ایم.

به قیمتِ بهای جانِ یگانه فرزندِ خداوند، عیسی مسیح.

خداوند در محبتِ بی‌ مانندش برای ما و در فیض خود، اجازه داد تا یگانه فرزندِ وی عیسی مسیح جانِ خود را داوطلبانه فدا کند، تا تاوانِ تمامی گناهانِ ما یکبار برای همیشه پرداخته شود.

حال که ما با بهای خون عیسی مسیح گناهانمان آمرزیده شده ا‌ند و با خداوند در رابطهٔ پدر و فرزندی قرار گرفته ایم، عادلانه نیست که باز در گناه زندگی کنیم و افکارِ گناه آلود داشته باشیم.

در ارتباط با این موضوعِ بسیار مهم، خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح در امثال ۴: ۲۳ به ما هشدار داده که: ۲۳ مواظب افکارت باش، زیرا زندگی انسان از افکارش شکل می‌گیرد. آمین!

دوستِ خوبِ من، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح نباید اجازه بدیم تا هر جور فکری در مغزِ ما بمونه.

یکی از مهمترین دلایلی که چرا ما باید مواظبِ افکارمون باشیم اینه که؛ “افکارِ گناه آلود، ما را به انجامِ اعمالِ گناه آلود می‌‌کشانند!”

انجامِ هر عملِ گناه آلودی، اول در فکرِ ما بوجود می‌‌یاد.

پس ما باید حتما “افکارِ ” خودمون را در کنترل داشته باشیم تا بتونیم مرتکبِ “اعمالِ گناه آلود” نشیم.

در ارتباط با این نکتهٔ مهم نیز در کلامِ خدا در امثال ۱۵: ۲۶ می‌‌خوانیم:  ۲۶ خداوند از نقشه‌های پلید متنفر است، ولی افکار پاک مورد پسند او می‌باشند. آمین!

این قسمت از کلامِ خدا دو نکته را برای ما روشن می‌‌کنه.

اول این که؛ خداوند از نقشه‌های پلید یا همان افکارِ گناه آلودِ ما نفرت داره.

دوم این که؛ افکارِ پاکِ ما موردِ پسندِ خداوند هستند.

عزیزان، نکتهٔ مهمِ دیگه‌ای که چرا فکر کردن به کیفیتِ افکارمون از اهمیتِ حیاتی برخورداره اینه که؛ “افکارِ ما، زندگی ما را کنترل می‌‌کنند.”

دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرمایید؛ فکر همیشه فقط به حالتِ یک فکر در ما نمی مونه.

فکرِ ما، پیشگامِ اون عملی است که در بیرون انجام خواهیم داد.

بنا بر این، اگه افکارِ ما پلید، زشت و گناه آلودند، نباید جای تعجب باشه اگه اعمالِ ما هم پلید، زشت و گناه آلود بشند.

دوستِ خوبِ من، آیا شما تا کنون به افکارِ خودتون فکر کرده اید؟

آیا از افکاری که در همین لحظه در شما وجود دارند، خشنود هستید؟

آیا می‌‌تونید اجازه بدید دیگران افکارِ شما را در این لحظه بدونند؟

با توجه به اونچه که امروز از کلامِ خدا یاد گرفتیم، شایسته است تا به افکاری که در ما وجود دارند محکی بزنیم.

بیأیید به یاد بیاریم که خداوند به ما این قابلیت و توانأیی را داده تا به افکارِ خودمون هم فکر کنیم.

خداوند به ما این قابلیت و توانأیی را داده تا در برابرِ بهأیی که او برای آمرزشِ گناهان ما پرداخت نموده، افکارمون را بسنجیم.

خداوند به ما این قابلیت و توانأیی را داده تا در مقایسه با شخصیتِ قدوسِ او و چگونگی رابطهٔ ما با وی، افکارمون را بسنجیم.

عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا با او گفتگو کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز اهمیتِ توجه به کیفیتِ افکارم را به من یاد دادی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که به من توانأیی فکر کردن داده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که، در چگونه فکر کردن به من آزادی و حق انتخاب داده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که خودت را به بهترین شکلِ ممکن در بدنِ عیسی مسیح به من نشان داده ای.

خداوند، از تو سپاسگزارم که بهائ آمرزشِ تمامی گناهان من را با فدیهٔ جانِ یگانه فرزندت عیسی مسیح داوطلبانه بر روی صلیبِ جلجتا پرداخت نمودی.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح تو مرا به فرزند خواندگی بر می‌‌گزینی و من می‌‌توانم با تو رابطه‌ای پدر و فرزند گونه‌ای داشته باشم.

خداوند، به من کمک کن تا افکارِ پلید و گناه آلود نداشته باشم.

خداوند، به من کمک کن تا افکارِ من همیشه مطابق با خواستِ تو باشند.

خداوند، به من کمک کن تا بتوانم بر روی افکارم کنترل کامل داشته باشم.

خداوند، من زندگی خودم را کاملا به تو تقدیم می‌‌کنم.

به من کمک کن تا با افکارِ پاک هر روزه برای جلالِ نامِ تو در ارادهٔ الهیت زندگی کنم.

در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین؟

نویسنده، کوروش باقری