کولسیان ۱: ۹ – ۱۴

۹……………….. ، دائما دعا می کنیم و از خدا می طلبیم که به شما یاری کند تا خواست و اراده او را دریابید، و به شما حکمت عطا فرماید تا امور روحانی را درک کنید؛ ۱۰ تا به این ترتیب زندگی شما همواره مورد پسند خداوند و باعث جلال او باشد و همیشه به انجام اعمال

نیک مشغول باشید و هر روز خدا را بهتر بشناسید.

۱۱ همچنین ، دعا می کنیم که از قدرت عظیم خدا لبریز شوید تا بدون توجه به مشکلات زندگی ، همیشه با شادی پیش روید، ۱۲ و همواره پدر آسمانی را سپاس گویید که ما را شایسته آن ساخت تا در برکات و امتیازات آنانی که در عالم نور زندگی می کنند، شریک شویم . ۱۳ او ما را از دنیای تاریک شیطان نجات داد و به ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت ، ۱۴ همان فرزندی که ما را به قیمت خون خود آزاد کرد و گناهانمان را بخشید.

اگر تاکنون درمورد این که چگونه برای دیگران دعا کنید، درمانده و سر در گم هستید، نمونهٔ دعای پولس رسول در کولسیان ۱: ۹ – ۱۴می‌‌تواند به شما کمک نماید.

از آن جهت که درخواست‌های موجود در این دعا کاملا با خواست و ارادهٔ مقدّس خداوند مطابقت و هماهنگی دارند، بنا بر این، شما می‌‌توانید با اعتماد به نفس کامل همواره این دعا را برای خود و همینطور دیگران به حضور خداوند ببرید.

در این نمونهٔ مناسب دعا، می‌‌بینیم که پولس رسول برای ایمانداران کولسی دعا می‌‌کند تا خداوند به آنها یاری نموده تا خواست و ارادهٔ الهی او را در یابند.

ما نه تنها باید خواست و ارادهٔ خداوند را برای زندگی‌هایمان بشناسیم، بلکه باید قادر باشیم صدای پدرانه و راهنمایی خداوند را، از صداها‌ی سر چشمه گرفته از خواست انسانی خودمان تشخیص داده و متمایز سازیم.

پولس همینطور در این دعای خود برای کولسیان می‌‌طلبد که، زندگی آنها همواره مورد پسند خداوند و موجب جلال او بوده و همیشه به انجام اعمال نیک مشغول باشند.

بله، طرح صحیحی که زندگی ما هم باید از آن پیروی کند، طرحی است که، “موجب جلال نام مسیح می‌‌گردد!”

ما در داشتن یک زندگی عاری از گناه و خداپسندانه، و تلاش در راه انجام خواست مسیح در زندگی خود، موجب جلال او می‌‌گردیم.

پولس همچنین برای کولسیان دعا می‌‌کند تا آنها از قدرت عظیم خداوند لبریز شده و بدون توجه به مشکلات زندگی، همیشه با شادی برای ملکوت خداوند مثمر ثمر باشند.

ما زمانی می‌‌توانیم به معنای واقعی برای خداوند مثمر ثمر باشیم که تنها برای خود و رسیدن به آرزو‌های شخصی خود زندگی نکنیم.

بلکه هر روز در صدد کشف این باشیم که چگونه با خدمت و محبت به دیگران می‌‌توانیم مسیح و فیض او را به دیگران برسانیم.

در این راه خود نیز برکت‌های جاویدن خواهیم یافت.

لطفا یک بار دیگر به آیهٔ ۱۱ نگاهی داشته باشید.

در مشکلات زندگی، با شادی و خوشی مقدسی که مسیح به ما عطا می‌‌کند، قادر خواهیم بود تا توجه دیگران را به این امر جلب کنیم که:

“چرا ما قادر شده ایم تا در اوج سختی‌ها و مشکلات، شادی و خوشی خود را حفظ نمأییم.”

البته که شادی ما در مشکلات، “از روح القدس است”، و اطمینان ما به او که، “قادر است ما را بر مشکلات پیروز سازد!”

شاکر بودن و حفظ شادمانی در مسیر پر سرا شیب زندگی، معرف ایمان و اعتماد ما به مسیح می‌‌باشد.

متاسفانه در بسیاری از مواقع، توجه ما در دعا هایمان، بر روی خواسته‌های موقتی متمرکز می‌‌باشند.

در این صورت ما فرصت دیدن و شناخت کارهای عظیمتر روحانی را که خداوند مایل به انجام آنها در زندگی ما می‌‌باشد، از دست می‌‌دهیم.

حل توجه بفرمایید که چقدر دعا‌های شما مثمر ثمر تر خواهند بود اگر، تمرکز و توجه خود را از خواست‌های انسانی خود بر گرفته و بر روی خواست‌های پدر آسمانی مان متمرکز گردانید.

خداوند شما را و مردمی را که برایشان دعا می‌‌کنید، به گونه‌ای شگرف و مافوق درکتان، مبدل نموده و برکت خواهد بخشید!

شما برای چه کسانی و چگونه در دعا هستید؟

*************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان