اولتیموتائوس۱: ۱۸ – ۱۹

۱۸ و حال ، پسرم ، “تیموتائوس “، حکمی که به تو می دهم اینست : برای خداوند خوب بجنگ ، همانگونه که خداوند قبلا توسط نبوتها و پیغامها این را در مورد تو فرموده بود.

۱۹ به ایمانی که به مسیح داری محکم بچسب و وجدان خود را پاک نگاه دار و مطابق ندای آن عمل کن . زیرا بعضی از ندای وجدان خود سرپیچی کرده ، به انجام کارهایی دست زدند که می دانستند درست نیست . به همین علت ، بعد از مدتی مخالفت با خدا، ایمان خود را به مسیح از دست دادند.

“اجازه بده تا وجدانت راهنمای تو باشد”، اگر چه یک ضرب المثل و نصیحت عامیانه و معروفی است، اما این یکنصیحتِ ، خوب و قابل اعتمادی نیست.

به این دلیل که وجدان ما، که در واقع همان، “قطب نمای اخلاقی ما” در زندگی می‌‌باشد، به همان گونه قابل اعتماد و شایستهٔ پیروی است که، قواعد – اصول و استانداردهأیی که در زندگی به آنها معتقدیم و وجدان خود را بر اساس آنها منطبق گردانیده ایم.

اگر کلام خدا اساس و زیر بنای قواعد – اصول و استاندارد هایی باشند که ما عمل و عکس العمل وجدان خود را با آنها مطابقت داده ایم، آنگاه اینگونه وجدان قادر خواهد بود تا ما را به راستی و مطابق با ارادهٔ خداوند در زندگی به پیش برد.

و بر عکس، اگر فشارهای فرهنگی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌‌کنیم و انتظار رسیدن بهآنچه که این دنیا و عقاید خلاف کلام خدا که ما را روزانه از هر طرف احاطه کرده اند را اساس و زیر بنای فرمانبرداری وجدانمان قرار دهیم، مسلما در سراشیبی تند، “سیر قهقرأیی اخلاقی” وارد خواهیم شد.

خداوند به هر انسانی وجدان عطا کرده تا این وجدان او وسیله‌ای باشد در دست روح القدس، “یگانه راهنمای واقعی ما.”

وجدان در ما طوری برنامه ریزی شده تا ما را از سقوط اخلاقی محافظت کند.

اما ما چگونه می‌‌توانیم به ندای وجدان خود اعتماد کنیم؟

اگر شما هفت قاعده زیر را در زندگی خود ارج نهاده و پیروی می‌‌کنید، می‌‌توانید به ندای وجدان خود اعتماد داشته باشید.

۱ – عیسی مسیح، نجات دهنده و خداوند زندگی شماست.

۲ – کلام خدا (عهد جدید و عهد قدیم) اساس اصلی و استاندارد همهٔ اعمال شما در زندگی است.

۳ – اشتیاق و میل شدید برای اطاعت از خداوند را در خود دارید.

۴ – قبل از اتخاذ هر تصمیمی، به حضور خدا دعا می‌‌کنید و خواست او را جویا می‌‌گردید.

۵- وقتی تصمیم بهانجام عملی، و یا، بیان حرفی و یا اندیشیدن به ‌چیزی بر خلاف کلام خدا و خواست اوست می‌‌گیرید، وجدان شما ناراحت شده و زنگ خطر خود را به صدا در می‌‌آورد.

۶ – بعد از ارتکاب یک گناه، و سرکشی نسبت به خداوند، احساس تقصیر و شرم می‌‌کنید.

۷ – شما تمایل شدید به توبه و اعتراف گناهان خود به خداوند را دارید.

وجدان سالم هیچ عذر و بهانه‌ای برای پنهان باقی نگاه داشتن گناه در ما باقی نمی گذارد.

برای پرورش یک وجدان پاک و قابل اعتماد در خود، مطالعهٔ کلام خدا به ما کمک می‌‌کند تا، قواعد – ظوابط و اصول الهی او را آموخته، و با بد آموخته‌های‌ انسانی و دنیوی پیشین خود مبادله نمأ ییم.

پس از آن، وجدان مابا هدایت و کنترل روح القدس – در صورت تمایل ما به انحراف از راه خداوند، به صدا در خواهد آمد.

آیا شما به وجدان خود اعتماد کامل دارید؟

آیا هفت خصوصیت نام برده شده در این مقاله معرف زندگی مسیحی شما هستند؟

*************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان