رومیان ۸: ۱ – ۴

۱ بنابراین ، چون به عیسی مسیح تعلق داریم ، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست . ۲ زیرا قدرت حیات بخش روح القدس که به لطف مسیح به ما عطا شده ، ما را از سلطه گناه و مرگ آزاد کرده است.

۳ درواقع ، ما با دانستن احکام مذهبی از چنگال گناه نجات پیدا نکردیم ، زیرا قادر به رعایت آنها نیستیم . به همین علت خدا طرح دیگری برای نجات ما تهیه دید. او فرزند خود عیسی مسیح را در بدنی مانند بدن انسانی ما به این جهان فرستاد، با این تفاوت که بدن او مثل بدن ما تحت سلطه گناه نبود. او آمد و جانش را در راه آمرزش گناهان ما قربانی کرد، تا ما را نیز از سلطه گناه آزاد سازد. ۴ پس حال ، قادریم احکام و دستورات خدا را اطاعت کنیم ، زیرا عنان زندگی ما در دست روح خداست نه در دست طبیعت کهنه و گناه آلود ما.

بسیاری از ایمانداران به عیسی مسیح، در زنجیرِ احساس گناه، شرمندگی از گذشته و بی‌ لیاقتی شیطان اسیر هستند.

بعضی از آنها در زنجیر این نجوای دروغ از طرف شیطان که؛ “تو لیاقت نجات و آمرزش خداوند را نداری”، و یا، “تو بی‌ عرضه هستی‌ و قادر به انجام هیچ خدمتی برای خداوند نیستی” اسیر می‌‌باشند.

بعضی دیگر از ایمانداران به عیسی مسیح در اسارت زنجیر این نجوای دروغ شیطان که؛ “زندگی گذشتهٔ تو پر از گناه بوده، حالا چگونه انتظار داری تا خداوند از تو استفاده کند؟” اسیر می‌‌باشند.

در صورتی که کلام خدا در رومیان ۸: ۱ – ۴به شدت با اینگونه طرز فکر و باور‌های غلط برخورد نموده و رد می‌‌کند.

وقتی عیسی مسیح (یگانه نجات دهنده ما) بالای صلیب جان خود را داد، بار سنگین تمام شرمنده گیها و گناهان گذشته، حال و آینده را از دوش ما بر داشت.

با این کار خود، او ما را در نظر خداوند عادل یعنی عاری از هر گناه گردانید.

دوستان، اینگونه افکار و باور‌های غلط به فرزند خدا تعلق ندارد.

اینها از طرف شیطان می‌‌آیند.

او با مکر و مهارت خاصی در فریب و آلوده ساختن افکار و ایمان ما نسبت به محبت خداوند، دائماً سعی در انحراف تمرکز و یاد آوری گذشته به ما می‌‌باشد.

بله، همان گونه که عرض شد، تلاش اصلی شیطان این است که به ما بقبولاند که،؛ “تو لیاقت نجات و آمرزش خداوند را نداری”، و یا، “تو بی‌ عرضه هستی‌ و قادر به انجام هیچ خدمتی برای خداوند نیستی”.

و دیگر این که،”زندگی گذشتهٔ تو پر از گناه بوده، حالا چگونه انتظار داری تا خداوند از تو استفاده کند؟” می‌‌باشد.

با مطالعه کلام خدا، به خوبی در می‌‌یابیم که این یک دروغ محض است.

حقیقت این است که،گناهان ما بخشیده شده، خداوند ما را به فرزندی در خانوادهٔ الهی خویش برگزیده و بسیار دوست می‌‌دارد!

کلام خداوند به ما می‌‌آموزد که، محکومیت سزاوار کسانی است که به مسیح بهعنوان منجی خود ایمان نیاورده اند. یوحنا ۳: ۳۶

۳۶ خدا کسانی را که به فرزند او ایمان آورند، نجات می دهد و زندگی جاوید نصیبشان می سازد. ولی کسانی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند، هرگز بحضور خدا راه نخواهند یافت ، بلکه گرفتار خشم او خواهند شد.”

پاداش و مزد هر بی‌ ایمان به مسیح مرگ است. رومیان ۶: ۲۳

۲۳ زیرا هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت ، مرگ است ؛ اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است .

هر کس که از گناه دست نکشد، و به مسیح ایمان نیاورد، حتما این مزد خود را دریافت خواهد نمود.

مزد و پاداش آنها، مرگ و جدائی ابدی از خداوند است.

آری، به راستی که هیچ محکومیتی در انتظار کسانی که مسیح را به عنوان منجی خود برگزیده اند نیست!

مجازات گناهانی که هر ایماندار به مسیح می‌‌بایستی می‌‌پرداخت، مسیح یک بار برای همیشه تماماً پرداخت نمود.

حال ما در ایمان و اطمینان به مسیح می‌‌توانیم بدون هیچ ترس و شرمندگی در مقابل خداوند حاضر شویم.

به خداوند و کلام او ایمان داشته باشید و دروغ‌های شیطان را از خود دور نمأیید.

فرزندان خداوند زیر پوشش فیض و محبت پدارانهٔ او در محافظت الهی به سر می‌‌برند.

**************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان