مزامیر ۱۱۹ : ۹۷-۱۰۴

۹۷ خداوندا، كلام‌ تو را چقدر دوست‌ دارم‌! تمام‌ روز در آن‌ تفكر می‌كنم‌. ۹۸ احكام‌ تو مرا از مخالفانم‌ حكیمتر ساخته‌ است‌، زیرا همیشه‌ در ذهن‌ و وجود من‌ است‌. ۹۹ آری‌، حتی‌ از معلمان‌ خود نیز داناتر شده‌ام‌، زیرا همیشه‌ در كلامت‌ تفكر می‌كنم‌. ۱۰۰ از ریش‌ سفیدان‌ قوم‌ خود نیز خردمندتر شده‌ام‌،

زیرا دستورات‌ تو را اطاعت‌ كرده‌ام‌. ۱۰۱ از رفتن‌ به‌ راه‌ بد پرهیز كرده‌ام‌، زیرا خواست‌ من‌ این‌ بوده‌ كه‌ كلام‌ تو را اطاعت‌ كنم‌. ۱۰۲ از اینكه‌ مرا تنبیه‌ نموده‌ای‌، ناراحت‌ نیستم‌، زیرا قصد تو تربیت‌ من‌ بوده‌ است‌. ۱۰۳ كلام‌ تو برای‌ جان‌ من‌ شیرین‌ است‌؛ حتی‌ شیرینتـر از عسـل‌! ۱۰۴ از احكام‌ تو دانش‌ و حكمت‌ كسب‌ كردم‌، بهمین‌ جهت‌ از هر راه‌ كج‌ بیزار و گریزانم‌.

انسانها تصمیمات گوناگونی را در طول روز می گیرند.

خیلی‌ از آنها خود را به سرعت نشان می دهند و فرصت اندکی‌ را برای سبک سنگین کردن جوانب مثبت

و منفی‌ آن باقی‌ می گذارند.

بنابرین تصمیمات سطحی گرفته می شود.

اما یک ایمان دار که مایل است عاقلانه از کنار این خطرات موجود در دنیا بگذرد نیازمند چیزی قابل

اطمینان تر از غرایز جسمانی است.

ما نیازمند دانش و اصول خدایی هستیم تا ما را راهنمایی‌ کند.به همین خاطر می‌بایست در کلام مقدس

تامل و اندیشه کنیم.

من معمولاً در خلال نوشته‌ها و موعظه‌هایم از اندیشه کردن در کلام خداوند استفاده می‌کنم و دلیل خوبی

را برای آن دارم.

کتاب مقدس کلیدی برای شناخت خداوند و پیروی از خواسته‌هایش است.

ایمان داران حقیقتاً نمی‌‌توانند لحظاتی را که غرق تامل در کلام خداوند میشوند را نادیده بگیرند. هنگامیکه

می‌خواهید راجع به دیدگاه خداوند در مورد موضوعی خاص مطمئن شوید، شما می‌بایست به کتاب

مرجع مراجعه کنید تا ذهنتان از حقیقت سرشار شود.

همهٔ ما شبکه‌هایی‌ را اطراف ذهنمان داریم. این شبکه‌ها بر پایهٔ اصولی بنا شده اند که در کودکی به ما

آموزش داده شده است همچنین عادتهایی که با آنها شکل گرفته ایم و اطلاعاتی‌ که آنها را به عنوان امری

صحیح پذیرفته ایم.

دانش جدیدی که بر سر راه ما قرار می‌گیرد از این شبکه‌ها عبور می‌‌کنند و ممکن است که جذب و یا رد

شوند. به پیام‌های بازرگانی فکر کنید، تبلیغاتی متقاعد کننده با هنر پیشه‌هایی‌ زیبا به گونه‌ای طراحی شده

اند که دیوارهای دفاعی ذهن شما را به سرقت ببرند.

بسیار خوب، شیطان نیز چنین هدفی‌ را دارد که بتواند از این شبکه‌ها عبور کند و از لحاظ روحی‌ و روانی‌

شما را تسخیر نماید.

بعضی‌ از تیرهایی که شیطان به سو‌ی ذهن شما نشانه می‌گیرد ممکن است زیان بخش و یا حتی خوب جلو

کنند.

به همین علت تصمیماتی که سرسری گرفته میشوند بسیار خطرناک هستند.

ذهنی‌ که با حقایق کتاب مقدس عایق بندی شده برای مسیحیان ضروری است به این علت که هر چیز گناه

آلود، در فرصت های زمانی اندک و یا آنچه را که شایستهٔ فرزندان خداوند نیست را شناسایی کرده و آنها

را رد می‌کند.

—————————————————————————————————

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان