انجیل لوقا ۵: ۱ – ۱۱

۱ روزی عیسی در کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود و عده بسیاری برای شنیدن کلام خدا نزد او گرد آمده بودند. ۲ آنگاه عیسی دو قایق خالی در ساحل دریاچه دید که ماهیگیرها از آنها بیرون آمده بودند و تورهای خود را پاک می کردند. ۳ پس سواریکی از آن قایقها شد و به شمعون که صاحب قایق بود، فرمود

که آن را اندکی از ساحل دور نماید تا در آن نشسته ، از آنجا مردم را تعلیم دهد. ۴ پس از آنکه سخنان خود را به پایان رسانید، به شمعون فرمود: “اکنون قایق را به جای عمیق دریاچه ببر، و تورهایتان را به آب بیندازید تا ماهی فراوان صید کنید!” ۵ شمعون در جواب گفت : “استاد، دیشب زیاد زحمت کشیدیم ولی چیزی صید نکردیم . اما اکنون بدستور تو، یکبار دیگر تورها را خواهم انداخت !” ۶ این بار آنقدر ماهی گرفتند که نزدیک بود تورها پاره شوند! ۷ بنابراین از همکاران خود در قایق دیگر کمک خواستند. طولی نکشید که هر دو قایق از ماهی پر شد، بطوری که نزدیک بود غرق شوند! ۸ وقتی شمعون پطرس بخود آمد و پی برد که چه معجزه ای رخ داده است ، در مقابل عیسی زانو زد و گفت : “سرور من ، نزدیک من نیا، چون من ناپاکتر از آنم که در حضور تو بایستم .” ۹ در اثر صید آن مقدار ماهی ، او و همکارانش وحشت زده شده بودند. ۱۰ همکاران او، یعقوب و یوحنا، پسران زبدی نیز همان حال را داشتند. عیسی به پطرس فرمود: “نترس ! از این پس ، مردم را برای خدا صید خواهی کرد!” ۱۱ وقتی به خشکی رسیدند، بی درنگ هر چه داشتند، رها کردند و بدنبال عیسی راه افتادند.

بسیاری از تصمیمات و عمل هایی که، شاید به نظر ما کوچک و کم اهمیت جلوه می‌‌کنند، از نظر خداوند بسیار مهم و پر اهمیت می‌‌باشند.

فروتنی و فرمانبرداری کامل یک ایمان دار به مسیح، در امور به ظاهرکوچک – پیش پا افتاده و کم اهمیت از نظر او، وی را برای انجام هر خدمتی برای خداوند آماده می‌‌سازند.

در این قسمت از کلام خدا، انجیل لوقا ۵: ۱ – ۱۱، درس بسیار مهمی را که پطرس از اطاعت از عیسی مسیح آموخت را مطالعه می‌‌کنیم.

در اینجا میخوانیم که، عیسی وارد قایق شمعون )یا همان پطرس( می‌‌شود و از وی میخواهد که قایق را از ساحل دور نماید تا او بتواند از آنجا مردم را تعلیم دهد.

در ابتدای امر، به فکر انسانی ما،شایداین خواستهٔ عیسی از پطرس حایز اهمیت نبود.

می‌ توانیم بدین گونه به این خواستهٔ عیسی از پطرس برای استفادهٔ از قایق او نگاه کنیم که، وی از او خواسته بود تا او از وظایف معمولی روزمرهٔ خود بعد از هر سفر ماهیگیری در پایان روز که تمیز کردن تورها بود دست نگه دارد و در عوض، خواستهٔ او را که انتقالش به جای دیگری بود انجام دهد.

این کاری به ظاهر کوچک بود که از پطرس خواسته شده بود ولی‌ نتیجه و پاداشی عظیم برای وی به همراه آورد.

پطرس خود در صف اول شنوندگان برای شنیدن پیام مسیح در ساحل قرار داشت.

پس از شنیدن پیام عیسی مسیح، شاگرد آینده عیسی، پطرس، کاملاً متقاعد شده بود که وی از اقتدار و قدرت کامل خداوندی بر خوردار می‌‌باشد.

به همین خاطر، او خواستهٔ دوم عیسی را که وی باید قایق خود را به جای عمیق دریاچه برده و تورهایش را برای صید ماهی به آب اندازد، اطاعت نمود.

اگر چه درخواست انجام این کار بر خلاف تمام تجربه‌ها و دانش پطرس از علم ماهیگیری تا آن زمان بود.

نتیجهٔ این فرمانبرداری پطرس معجزه آسا بود.

صید آنقدر عظیم بود که باید قایق دومی را برای کشیدن ماهی‌های صید شده به ساحل به کمک بطلبند.

عیسی مسیح با این کار خود داشت به نرمی و آرامی، پطرس رابهفرمانبرداری و اطاعت کامل از خود آموزش می‌‌داد.

پطرس ماهیگیر – در آن تجربه با شکوه و شگرف به خوبی آموخت که، اطاعت کامل و بی‌ چون و چرا از خواسته عیسی مسیح عاقلانه‌ترین راه زندگی می‌‌باشد.

پاداش و برکات اطاعت و فرمانبرداری پطرس از عیسی بسیار فراتر از خواست و تصور انسانی وی بود.

خلاصهٔ کلام:

دریافت پاداش و برکاتی بسیار فراتر از خواست و تصور انسانی در اطاعت و فرمانبرداری کامل از مسیح، مختص به پطرس ماهیگیر و تنها شاگردان مسیح در آن زمان نبود.

در حقیقت، خداوند امروز نیز به همین طریق به شاگردان مسیح می‌آموزد که چگونه فروتن شده و با اعتماد و اطمینان کامل اوامر او را همواره اطاعت نمایند.

پس – از این به بعد، اگر خداوند از شما خواسته‌ای را دارد، آن را کوچک و کم اهمیت نشمارید.

خداوند در حال آماده سازی شما برای اطاعت در همهٔ خواستها و فرامین خود برای برکت شما و جلال نام خود می‌‌باشد.

اوامر خداوند را هر چه که هست به بهترین نحو ممکن انجام دهید.

——————————————————————————————

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان