رومیان ۸: ۳۲ – ۳۹

۳۲ در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ ۳۳ اکنون که خدا ما را برای خود برگزیده است ، دیگر چه کسی جرأت خواهد کرد بر ما اتهامی وارد آورد؟

آیا خود او؟ هرگز! چون اوست که ما را بخشیده و ما را به حضور خود پذیرفته است . ۳۴ پس دیگر چه کسی می تواند ما را محکوم نماید؟ آیا مسیح ؟ نه ! چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در بالاترین مقام ، در کنار خدا نشسته است و برای ما شفاعت می کند. ۳۵ بنابراین ، چه اتفاقی ممکن است سبب شود که مسیح دیگر ما را محبت نکند؟ زمانی که ناراحتی و مصیبتی پیش می آید، و یا سختی و جفایی روی می دهد، آیا علت آن اینست که مسیح دیگر ما را دوست ندارد؟ و یا زمانی که در گرسنگی و تنگدستی هستیم و یا با خطر و مرگ روبرو می شویم ، آیا اینها نشان دهنده اینست که خدا ما را ترک گفته است ؟ ۳۶ هرگز! زیرا کتاب آسمانی می فرماید که ما باید آماده باشیم تا بخاطر خدا هر آن با مرگ روبرو شویم . ما همچون گوسفندانی هستیم که برای سر بریدن می برند. ۳۷ اما با وجود تمام اینها، پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست ! چگونه ؟ به یاری عیسی مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را در راه ما فدا ساخت ! ۳۸ زیرا من یقین می دانم که هیچ چیز نمی تواند محبت مسیح را از ما باز دارد. نه مرگ ،نه زندگی ، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم ، هیچیک قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانیهای فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت وارد کنند. ۳۹ در اوج آسمان و در عمق اقیانوسها، هیچ موجودی نمی تواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده ، محروم سازد.

همهٔ ما آزمایشات و سختی هایی را در این زندگی تجربه خواهیم نمود.

در آن زمان‌های دشوار اگر به حقیقت محبت خداوند متصل نباشیم، قادر با حفظ ایمان و حتی شاید ادامه حیات نخواهیم بود.

اجازه بفرمایید تا با ذکر سه‌ دلیل یاد آور لنگر مطمئن محبت خداوند شده تا چنانچه شما در آزمایشات دشوار گرفتارآمدید

آن یاد آوری‌ها به شما اطمینان خاطر و آرامش بدهند.

اول این که – خداوند همیشه احتیاجات ما را بر آورده خواهد فرمود.

این بدان معنا نیست که او حتما هر چه ما میخواهیم به ما می‌‌دهد.

بلکه این بدان معناست که خداوند هر آن چه را که برای به انجام رسانیدن نقشه‌اش در زندگیمان به آن نیاز داریم، برای ما مهیا خواهد فرمود.

هدف اصلی خداوند برای هر ایماندار به مسیح این است که او را شبیه فرزند خود مسیح گرداند و نه این که هر چه او

در خواست می‌‌کند فورا به او بدهد.

دوّمین دلیلی که ما می‌‌توانیم به محبت خداوند اطمینان داشته تا در آزمایشات سخت زندگی لنگری ثابت و استوار برایمان باشد این است که، “او هرگز ما را تنها رها نمی کند!”

خداوند خود قول داده که همیشه با ما خواهد بود. (عبرانیان ۱۳: ۵(

۵ از پول دوستی بپرهیزید و به آنچه دارید قانع باشید، زیرا خدا فرموده است : “شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و

ترک نخواهم کرد.”

در سختی‌های زندگی گاهی احساس می‌‌کنیم که حتی دوستان و فامیل نیز ما را فراموش کرده اند، و این تجربه‌ای است

بسیار دردناک.

ولی‌ خداوند ما روح مقدّس خود را به این جهان فرستاده تا در ما و با ما باشد تا روزی که او ما را به نزد خود به بهشت

برد. (یوحنا ۱۴: ۱۶ – ۱۷(

۱۶ و من از “پدرم “ درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند. ۱۷ این پشتیبان و تسلی بخش همان روح القدس است که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد. مردم دنیا به او دسترسی ندارند، چون نه در جستجوی اوهستند و نه او را می شناسند. ولی شما در جستجوی او هستید و او را می شناسید، چون او همیشه با شماست و در وجودتان خواهد بود.

روح القدس، همهٔ آن ‌چیزی است که ما به آن نیاز داریم.

در همه حال او، راهنما – مددکار – آرامش دهنده و مشوق ماست.

سومین دلیل برای اطمینان به محبت خداوند در آزمایشات زندگی این است که، “محبت او ابدی است.”

اگر چه خداوند گاهی اجازه می‌‌دهد تا ما آزمایش هایی دشوار را تجربه کنیم.

ولی‌ صرف نظر از شرایط و اوضاع و احوال ما و تصمیمات اشتباهی که اتخاذ می‌‌کنیم، خداوند همچنان ما را دوست

خواهد داشت!

گاهی والدین دلسوز هم اجازه می‌‌دهند تا فرزندان سر کششان نتیجهٔ تصمیمات و اعمال اشتباه خود را بچشند.

والدین از قبل به خوبی از این که فرزندان آنها از تجربهٔ تصمیمات و اعمال اشتباه خود چه درس هایی خواهند آموخت واقف می‌‌باشند.

گاهی دشواری هایی که ما در زندگی با آنها روبرو می‌‌شویم بر اثر گناه و یا اشتباهات خودمان نیستند، بلکه این دیگر

انسانها هستند که بنا به هر دلیل مسبب آنها می‌‌باشند.

حتی در آن شرایط نیز خداوند بر اوضاع کاملا مسلط است.

او حتما آن شرایط دشوار را نیز برای جلال نام خود و تقویت ایمان ما به کار خواهد برد.

پس بنابر این، در آزمایشها و روزهای بسیار سخت زندگی می‌‌توانیم به یاد آوریم که:

۱ – خداوند همهٔ نیاز‌های ما را بر آورده خواهد نمود.

۲ – خداوند همیشه، و در همه حال با ماست و هرگز ما را تنها رها نخواهد فرمود.

۳ – او ما را تا ابدیت دوست می‌‌دارد.

اگر چه مسیح خود فرمود که ما در این زندگی با سختی هایی مواجه خواهیم شد، ولی‌ او همچنین ما را امید بخشیده و

تشویق می‌‌فرماید.

چرا که او خود بر تمام وسوسه‌های دنیا و نهایتا مرگ پیروز شد.

او یگانه پیروزمند نهأیی است.

فراموش نکنید که، آزمایش‌ها و سختی‌ها می‌‌گذراند ولی‌ محبت خداوند ابدی است.

*************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان