مرقس ۱۱: ۲۰ – ۲۴

۲۰ صبح روز بعد، وقتی به اورشلیم باز می گشتند، شاگردان درخت انجیر را دیدند که از ریشه خشک شده است .

۲۱ پطرس بخاطر آورد که عیسی روز قبل ، درخت را نفرین کرده بود. پس با تعجب گفت : “استاد نگاه کنید! درخت انجیری که نفرین کردید، خشک شده است !”

۲۲ عیسی گفت : “این که می گویم عین حقیقت است : اگر به خدا ایمان داشته باشید، می توانید به این کوه زیتون بگویید که برخیزد و در دریا بیفتد، و فرمان شما را بی چون و چرا اطاعت خواهد کرد.

۲۳ فقط کافی است که به آنچه می گویید واقعاً ایمان داشته باشید و شک به خود راه ندهید.

۲۴ خوب گوش کنید: اگرایمان داشته باشید، هر چه در دعا بخواهید خدا به شما خواهد داد.

فکر خوبیست تا گذشته و آیندهٔ خود را نگاه داریم تا ارزیابی کنیم که هم اکنون در چه مرحلهٔ روحانی قرار داریم.

همهٔ مسیحیان در یکی‌ از سه درجه از ایمان فعالیت می‌‌کنند.

هرچند که هر کدام از ما در زمان‌های مختلفی‌ از زندگی‌ بر روی هر کدام از آنها وقتصرف می‌کنیم، هدف ما باید مستمر و رو به جلو باشد.

درجه ۱: ایمان اندک

این مرحله در واقع با کشمکش به ایمان به خدا مشخص می‌‌شود.

ما امیدوار هستیم که او به دعا‌های ما پاسخ گوید، اما از پذیرش دعاهایم اطمینان نداریم.

گاهی‌ اوقات شک و تردید در ما رخنه می‌کند به این دلیل که ما به جای توجه به کلام خداوند، به موقعیت و شرایط مان نگاه می‌کنیم.

و یا شاید اینکه این مشکل را داریم که نمی‌‌دانیم خداوند در کتاب مقدس به ما چه گفته است، بنابر این چیزی را برای متصل شدن به ایمان نداریم.

درجه ۲: ایمان فراوان

دوست دارم این مرحله را “دستیابی به ایمان” بنامم زیرا که کشش فرد به ایمان به خداوند بیشتر و بیشتر میشود.

مسیحیان در این مقطع شروع به دریافتن حقیقت کتاب مقدس می‌‌کنند.

هنگامیکه میگذاریم کلام خداوند افکار و عرایض ما را جهت دهد، میتوانیم بدانیم که او به درخواست‌های ما پاسخ می دهد.

درجه ۳: ایمان کامل

این مرحله با اطمینان به اینکه خداوند به آنچه خواسته ایم جامه عمل میپوشاند مشخص میشود.

هنگامیکه خواستهٔ ما مطابق با خواست خداوند باشد، آن عمل صورت می‌پذیرد.

کار ما به سادگی‌ این است که خدا را سپاس گوییم و ببینیم که عهد خداوند با ما به واقعیت می‌پیوندد.

مهم نیست که کجا هستید، خداوند می‌خواهد که دائماً در حال پیشرفت باشید.

در کلام خداوند بودن، تنها راه پیشرفت رو به جلو است.

چگونه میتوانیم او را باور کنیم درحالیکه ندانیم آنچه را که فرموده به انجام خواهد رساند؟

اما اگر می‌دانید که خداوند چه قولی‌ را به شما داده است از فرصت استفاده کرده و به او متمسک شوید.

—————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.